POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Integraal Kind Centrum: Raad eens met investering van ruim zes miljoen

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, April 12, 2019 11:31:03

Integraal Kind Centrum:

Raad eens met investering van ruim zes miljoen

Alhoewel met name de Dongense VVD en de Volkspartij Dongen zich nog wat zorgen maken over de grote investering die nodig is voor de realisatie van het IKC Beljaart , is er nu water onder de boeg voor de financiering van het derde grootschalige project dat Dongen wil investeren in het onderwijs na de nieuwbouw van het nieuwe Cambreur- college en een IKC in Dongen -Vaart. De VPD ziet het te voteren bedrag van ruim zes miljoen euro na antwoorden op technische vragen nu wel zitten. Ook de toelichting van wethouder Bea van Beers hoe ze van plan is om te gaan met te verwachten kapitaallasten stelde de partij gerust. “Er zijn risico's maar we hebben alles goed doorgerekend” aldus van Beers. Ze benadrukte onder andere dat de opbrengst van de te huren ruimten en vormen van samenwerken met de diverse partners een goede basis vormt waarop het IKC kan worden gerealiseerd.De VVD opperde verrassend de gedachten dat behalve de gemeente ook het bedrijfsleven in het onderwijs zou kunnen investeren. Het CDA is voorstander van het IKC Beljaart ondanks de hoge kosten ervan. De partij herinnerde de raad en college eraan dat er al lange tijd geen significante investeringen zijn gepleegd in het onderwijs in Dongen. De partij wees op de mogelijkheden te besparen op onderdelen door gebruik te maken van beschikbare subsidies zoals de aanleg van 'groene pleinen'. Ook D66 had wat tips op dat gebied en vond in principe dat Dongen wat in te halen had aan inverteren in het onderwijs. De partij was dan ook ten volle voor het gevraagde voteren van het vele geld. De Ouderenpartij Dongen hield bij monde van raadslid Kennekens een soort kort college voor de toekomst en het kind .Rode draad in zijn betoog was dat 'het kind niet de dupe zou moeten worden van het volwassen denken' en was vóór, net als de Partij van de Arbeid die met een positieve stemverklaring ook voor het nu unaniem aangenomen raadsbesluit stemde.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post774

Dongense VVD: Petra Lepolder nieuwe wethouder

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, April 11, 2019 11:28:45

Dongense VVD: Petra Lepolder nieuwe wethouder

De Dongense VVD draagt Petra Lepolder voor als nieuwe wethouder van de gemeente Dongen. Het college heeft deze week kennisgemaakt met de kandidaat. Op donderdag 18 april aanstaande neemt de gemeenteraad een officieel besluit. Vanaf 20.00 uur heeft op het gemeentehuis een extra raadsvergadering plaats. Deze is besluitvormend en openbaar. Op de agenda staat de voordracht tot benoeming en de beëdiging van de kandidaat-wethouder. Bij een positief besluit van de raad, kan Lepolder in Dongen per direct aan de slag.

Petra Lepolder is 47 jaar en werkt sinds april 2014 als wethouder. Zowel in de vorige als in de huidige bestuursperiode maakte ze namens de VVD deel uit van het college in de gemeente Steenbergen. Enkele weken geleden, op 27 maart 2019, besloot de lokale VVD-fractie uit de coalitie te stappen wegens een te groot politiek verschil van mening met een van de twee coalitiepartners. Dat maakt dat Lepolder nu beschikbaar is om in Dongen de functie over te nemen van Rolf Vullings, die recent (21 maart) bekend maakte vanwege persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder. Vandaag (donderdag 11 april) heeft Lepolder haar ontslagbrief ingediend bij de gemeenteraad van Steenbergen.

Persoonlijke informatie

Petra Lepolder is getrouwd, moeder van drie kinderen en woont sinds 2000 in Dinteloord (gemeente Steenbergen). Ze groeide op in Spijkenisse en begon haar loopbaan in het bedrijfsleven waar ze verschillende management (ondersteunende) functies bekleedde. Haar eerste politieke ervaring deed ze op in 2008 toen ze begon als lid van de gemeenteraad in haar woonplaats. In 2010 werd ze fractievoorzitter en tevens lijsttrekker bij de verkiezingen. Gedurende vijf jaar deed ze ervaring op als wethouder. Sinds april 2018 was Lepolder 1e locoburgemeester van Steenbergen en portefeuillehouder van onder meer ruimtelijk beleid, economie, omgevingswet en financiën.

Daarnaast was Lepolder bestuurlijk actief in de regio, onder andere als lid van het Strategisch Beraad – het dagelijks bestuur - van de Regio West-Brabant (RWB) en als voorzitter van de commissie van advies Ruimtelijke Ontwikkeling van de RWB.

Takenpakket

In Dongen zal Lepolder het takenpakket van haar voorganger overnemen. Dat betekent dat ze bestuurlijk verantwoordelijk wordt voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, participatie- en arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, armoedebeleid, ouderenbeleid, economische zaken, verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumentenbeleid.
Reactie Petra Lepolder

Petra Lepolder ziet het wethouderschap in Dongen als 'een mooie kans'. ,,Toen de VVD-fractie in de gemeenteraad van Steenbergen aankondigde uit de coalitie te stappen, bevond ik mij ineens op een kruispunt waarop ik kansen voorbij zag komen. De overstap naar de gemeente Dongen is voor mij een mooie kans om na 11 jaar actief te zijn geweest in de gemeente Steenbergen, te kiezen voor een nieuwe omgeving en een ander perspectief. Ik vertrouw erop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de financiële uitdagingen op het sociaal domein in Dongen. De gemeente Steenbergen heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering sociaal domein. Daar heb ik de nodige ervaring mee opgedaan, met name in het laatste jaar als wethouder financiën.''

Reactie Dongense VVD

,,We hebben gezocht naar een politiek ervaren persoon en deze hebben we gevonden. Petra Lepolder is al 20 jaar actief binnen de VVD. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring, als wethouder en ook als raadslid. Als wethouder financiën heeft Petra in Steenbergen de monitoring van het sociaal domein concreet vorm gegeven. Dat is belangrijke expertise voor Dongen. Haar menselijke benadering van de problematiek komt hierbij goed van pas. Petra heeft een brede kennis ontwikkeld met betrekking tot de portefeuilles die we in Dongen voor haar beschikbaar hebben. Ze heeft laten zien dossiers goed te kunnen analyseren. Ze zoekt nadrukkelijk samenwerking met ambtenaren, inwoners en belanghebbenden. Ze durft anders te denken en ook te doen. Dat alles spreekt ons aan, ze kan deze uitdaging prima aan'', aldus fractievoorzitter Pieter Brooijmans namens de Dongense VVD.  • Comments(3)//politiek.dongenhomespot.nl/#post773
Next »