DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Vóór de vakanties wordt begin gemaakt met reconstructie oversteek Schaepmanlaan - Drijversveld - Mgr. Ariënsstraat

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, mei 14, 2019 18:36:31

Vóór de vakanties wordt begin gemaakt met reconstructie

Oversteek Schaepmanlaan - Drijversveld - Mgr. Ariënsstraat ondergaat metamorfose

Vandaag is aan de pers een toelichting gegeven over de veranderingen die de oversteek Schaepmanlaan - Drijversveld - Mgr. Ariënsstraat ondergaat. Dongen krijgt er een zogenoemde fietsstraat bij. Om dat aan te geven is de doorgaande fietsroute straks rood gekleurd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het doorgaande verkeer zich beter gedraagt in die situatie . Proefondervindelijk is gebleken dat de oversteek met de huidige beveiliging, die onder meer bestaat uit dynamische wegdeksignalering voor overstekende fietsers en voetgangers waardoor het overige verkeer wordt gewaarschuwd, niet voldoende is. Er zijn al verschillende malen aanpassingen geweest om de veiligheid voor verkeersdeelnemers aldaar te verhogen. Er is nu bijna minutieus gekeken hoe het verkeer zich gedraagt ter plaatse. Bij talrijke observaties op diverse tijden en momenten is vooral opgevallen dat er veel 'bijna ongevallen' voorkomen. Het bureau Groen – Licht Verkeersadviezen heeft veel tijd gestoken in het bedenken van oplossingen.

Bestaande situatie

De nieuwe situatie straks


Zo waren omwonenden, de wijkraden Centrum en Biezen belangrijke gesprekspartners bij het zoeken naar veilige alternatieven. Ontdekt werd onder andere dat er soms een willekeur was of de lampjes in het wegdek wel of niet gingen branden bij gebruik van de oversteek. Er zijn videobeelden gemaakt, er waren verkeerstellingen en verschillende belanghebbenden zijn gehoord en hebben meegedacht. Besloten is nu dat de huidige voorrangsposities geheel worden herzien. Overstekers hebben straks in plaats daarvan ruimte en tijd om over te steken en zich op te stellen op een soort rusteiland. Het fenomeen zebrapad is daardoor ook verleden tijd en de kleur van de aanrijdroute voor fietsers die van de oversteek gebruik maken wordt weer neutraal. Er wordt straks als het ware in twee keer overgestoken. Nu de voorrang wordt gegeven aan het verkeer in de Schaepmanlaan lijkt het alsof de auto's voorrang hebben, maar ook heel veel fietsers maken gebruik van de weg die onderdeel is van de 'verkeersring' in Dongen. Volgens wethouder Bea van Beers die het project als ' vervangend verantwoordelijke ' begeleidde. is het de bedoeling dat nog vóór de zomervakanties kan begonnen worden met de reconstructie van de oversteek. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer ter plaatse begeleid door verkeersleiders. Zij zullen ook een tijdje aanwezig zijn als de verkeerswijzigingen een start maken.

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.