DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Een nieuwe toekomst voor de mozaïeken van Marius de Leeuw op het Cambreurgebouw in Dongen?

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, mei 13, 2019 22:21:31

Een nieuwe toekomst voor de mozaïeken van Marius de Leeuw op het Cambreurgebouw in Dongen?

Op 14 april 1964 werd het schoolgebouw van MMS Maris Stella en John F. Kennedy HBS in Dongen officieel in gebruik genomen. Door wederopbouw-architect Jan de Reus waren twee mozaïeken van de monumentaal kunstenaar Marius de Leeuw op de kopgevels voorzien. De Leeuw, was een tijdgenoot en collega van Jan Willemen uit Dongen.De voorstellingen van beide mozaïeken, de onderwijsvakken en het toekomstbeeld na het afsluiten van hun opleidingen voor enerzijds jongens (HBS) en anderzijds meisjes (MMS), geven de tijdgeest en de opvattingen over onderwijs, opvoeding en de man/vrouw verhoudingen in die periode weer.
Bedreiging

Vanaf medio 2020 start de nieuwbouw van het Cambreurcollege. Het oude gebouw gaat dan gesloopt worden. In de nieuwbouw is voor de mozaïeken op dit moment geen inpassing voorzien. En dreigen zij zodoende definitief voor Dongen verloren te gaan

Behoud

Door de gemeente Dongen en de directie van het Cambreur is Heemkundekring De Heerlyckheit in Dongen is in de gelegenheid gesteld de mogelijkheden voor behoud in de omgeving van de school te onderzoeken. De kring doet dit samen met de Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut (WMK).

Er wordt een nieuwe, toekomstbestendige bestemming gezocht voor deze twee mozaïeken, die herinneren aan het rijke onderwijsverleden, opgezet door de broeders en zusters van Dongen en waarop de toekomstige generaties Dongenaren mogen voortbouwen.
Foto: Appie Bonis

Oproep

Heemschut en Heemkundekring Dongen doen gezamenlijk een oproep voor ideeën en ontwerpen voor herbestemming en herplaatsing van de kunstwerken.

Vraag documentatie op over de mozaïeken, kosten voor demontage en de nieuwbouwplannen bij johanna.jacobs@kpnmail.nl Heemschut (WMK) of ha.sprangers@casema.nl (Heemkundekring Dongen)


Termijn:

Vóór 20 mei 2019 kan een haalbaar plan bestaande uit een goede omschrijving en liefst voorzien van een tekening of afbeelding worden ingediend. De inzendingen zullen worden gebundeld en fullcolour gepubliceerd in het juninummer van kwartaalblad De Wazerweijen.

Inzenden naar: Johanna Jacobs (Heemschut ) johanna.jacobs@kpnmail.nl of Hans Sprangers (Heemkundekring) ha.sprangers@casema.nl ofwel per post aan Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen, Trompethof 7, 5101 AK Dongen.

Een ieder, die zich aangesproken voelt om zich op de een of andere manier in te zetten voor behoud en herplaatsing van beide prachtige marmeren kunstwerken kan zich melden bij De Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen: info@heemkundedongen.nl

De Heemkundekring Dongen coördineert alle activiteiten voor het behoud van deze unieke monumentale werken in Dongen.  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.