DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Wordt Infill (zand en rubber) bij TUF dit weekend opgeruimd ?

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, maart 29, 2019 17:46:25

Begin volgende week controle

Wordt Infill (zand en rubber) bij TUF dit weekend opgeruimd ?

Het is een van een nog in te vullen lasten onder bestuursdwang die de gemeente Dongen heeft opgelegd aan TUF recycle BV. Voor uiterlijk 1 april 2019 moet TUF Recycling BV het teveel aan opgeslagen infill (zand en rubber) binnen de inrichting afvoeren naar een daartoe vergunde inrichting. Voor de opslag van infill moet worden voldaan aan een maximale hoogte van 6 meter. TUF Recycling BV dient de afvoerbewijzen aan het college ter beschikking te stellen. Dat wordt op 1 april ook gecontroleerd. Burgemeester Marina Starmans zei aan het begin van het te behandelen agendapunt over TUF- Recycling tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag dat TUF heeft laten weten aan deze eis van de gemeente Dongen te willen voldoen. Bij het passeren op vrijdagmiddag door een verslaggever van deze krant was weinig activiteit te zien op het fabrieksterrein aan de Vierbundersweg . Er waren twee mensen boven op de stapels gebruikt kunstgras 'aan het werk'. Waaruit de werkzaamheden bestaan was niet waarneembaar. Het terrein was nog steeds hermetisch afgesloten.Desgevraagd deelde burgemeester Starmans de raad mee dat de tot heden toe gemaakte kosten ten aanzien van TUF recycling voor de gemeente Dongen enkel de kosten betreffen die de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft gemaakt. “Ook die kosten worden verhaald op het bedrijf “. Starmans wist niets van een uitbetaling van de verzekering zoals dat in een regionale krant eerder is vermeldt. Ook het onderzoeksrapport van het OM naar aanleiding van de brand in oktober is nog niet ontvangen door de gemeente Dongen.


UODATE 3 APRIL

TUF Recycling BV traineert gemeente met half werk.

Gemeente treft voorbereidingen om zelf infil te verwijderen door het opstarten van een aanbestedingsprocedure

Nadat afgelopen donderdag 28 maart 2019 burgemeester Starmans in de raadsvergadering aangegeven had dat TUF Recycling BV voornemens was om in het weekend de buitenopslag af te dekken is geconstateerd dat het bedrijf maar half te werk gegaan. Het (verplicht) afdekken van materiaal op beide locaties (Vierbundersweg 15 en De Schacht 3) betrof een last onder bestuursdwang die op 1 februari 2019 al afliep. In feiten kwam TUF te laat in actie. Zoals burgemeester Starmans al aangaf, is door de OMWB ook een controle hierop uitgeoefend . Dat gebeurde op maandag 1 april. Tijdens deze controle is geconstateerd dat de materialen op het buitenterrein nu deels zijn afgedekt door TUF. TUF heeft gezegd het overige deel (ongeveer de helft) de komende dagen verder af te dekken . Vrijdag 5 april 2019 staat er een hercontrole gepland.

De Omgevingsdienst Midden en West- Brabant (OMWB) constateerde op maandag 1 april ook dat TUF Recycling BV geen gevolg heeft gegeven aan de last onder bestuursdwang met betrekking tot het afvoeren van de teveel aan opgeslagen infill (zand/rubber) binnen de inrichting. Dat zou moeten gebeuren voor 1 april 2019. Nu ook die termijn voor deze dwang is verstreken en het bezwaarschrift van TUF eerder niet-ontvankelijk is verklaard, heeft het college de bevoegdheid om uitvoering te geven aan het opruimen van de teveel aan opgeslagen infill (zand/rubber) binnen de inrichting door een derde partij en de kosten daarvan kan verhalen op TUF Recycling BV. De voorbereidingen daarvan, waaronder de aanbestedingsprocedure, zijn inmiddels door de gemeente getroffen.
  • Reacties(2)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.
Geplaatst door Geert zo, april 07, 2019 09:38:27

Als het kalf verdronken is dempt men de put.

Geplaatst door Jan1 wo, april 03, 2019 22:41:01

Van een kikker kan je geen veren plukken.