DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Oplossing in het verschiet voor loonderving van de vier werknemers van TUF Recycling BV

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, maart 01, 2019 14:35:15

Personeel Turf Recycling BV voelde zich speelbal in juridisch gevecht tussen betrokken partijen

Oplossing in het verschiet voor loonderving van de vier werknemers van TUF Recycling BV

Dongen, 1 maart 2019. Het was deze week een spannende week voor de vier personeelsleden van TUF Recycling BV. Het personeel van het Dongense bedrijf voelde zich een tijdlang speelbal tussen de bij het drama rond het bedrijf betrokken partijen. Deze krant kwam deze week in contact met een vertegenwoordigster van het 4-koppige personeel van het bedrijf. Er werd aangegeven dat zij vanaf begin december al geen salaris meer hadden ontvangen. Enkele werknemers kwamen daardoor in financiële moeilijkheden. “De situatie is schrijnend“, aldus de woordvoerster tegenover deze krant: ” Eén van de personeelsleden dreigt met zijn gezin uit huis te worden gezet vanwege een huur-betalingsachterstand van zijn woning “. Het gezin woont in Den Haag en heeft te maken met het beleid van de lokale woningcorporatie. Vandaag lijkt het er op dat er een oplossing in de maak is om verdere loonderving van de vier te kunnen voorkomen.


Aan de hand van gesprekken met het personeel was inmiddels duidelijk geworden dat het UWV niet bereid is de achterstallige salarisbetaling voor haar rekening te willen nemen zolang de juridische omstandigheden zich niet wijzigen. Volgens de uitkeringsinstantie kan dat enkel bij een uitgesproken faillissement. TUF Recycling BV is niet failliet verklaard. Een van de vele juridische knooppunten is, dat het banktegoed van het bedrijf is 'bevroren'. De gemeente Dongen heeft via een gerechtelijke procedure een conservatoir beslag laten leggen. Via de deurwaarder kan de gemeente aanspraak maken op dit bedrag mocht in de komende periode blijken dat TUF Recycling BV niet voldoet aan nieuwe financiële verplichtingen jegens de gemeente Dongen die het gevolg zijn van de twee procedures last onder bestuursdwang. TUF Recycling BV moet een groot aantal overtredingen in de bedrijfsvoering voor gestelde deadlines ( 1 februari, 1 april, 1 mei 2019) beëindigen en ook de gevolgen van de grote brand opruimen. Gebeurt dit niet, dan zal de gemeente Dongen hiervoor zorgen en de kosten verhalen op TUF Recycling BV, mogelijk via deurwaarder en conservatoir beslag.

Burgemeester Starmans is door het personeel in januari voor het eerst op de hoogte gebracht van de problemen rondom de loonbetaling. Ook bij de gemeente Dongen heeft het personeel meerdere malen verzocht om financiële ondersteuning. Dit zonder het gewenste resultaat. De advocaat die het personeel van TUF Recycling BV vertegenwoordigt, kreeg van de gemeente Dongen te horen dat zijn verzoek was afgewezen. De gemeente Dongen stelde in deze moeilijke kwestie niet de bevoegde instantie te zijn. “Wij achten salarisbetaling of bevoorrechting van één private partij, te weten uw cliënten, geen publieke taak. Hiervoor bestaat een privaat stelsel van werkgevers en werknemers, met diverse sociale werknemersvoorzieningen”. De gemeente verwees de advocaat en werknemers door naar het UWV. Op basis van betalingsonmacht zou daar een uitkering aangevraagd kunnen worden.

Afgelopen maand (februari) had er een loonvorderingsprocedure plaats bij het kantongerecht Tilburg. Directrice Van Trimpont van TUF Recycling BV heeft daar verklaard dat er sprake is van betalingsonmacht. Het UWV heeft het vonnis van de kantonrechter naast zich neergelegd. Dit was tegen de verwachting van de juridische afdeling van de gemeente, die nadrukkelijk van mening is dat in bepaalde gevallen, zoals deze, het UWV verplicht tot uitbetaling van achterstallig loon.

Delicaat

“De zaak is heel delicaat“, volgens de vertegenwoordigster van het personeel eerder deze week tegenover deze krant : “ Alleen door het aanvragen van faillissement, kan het personeel een uitkering krijgen van het UWV “. Dat is iets wat het personeel eigenlijk niet wil. “Dit zou betekenen dat de Dongense bevolking uiteindelijk de rekening gaat betalen voor het opruimen van de overgebleven kunstgrasvelden”. Overigens is voor dat karwei al een oplossing in de maak ( zie HIER update )

Stroomversnelling

Deze krant staat voor een zo objectief mogelijke berichtgeving. In dat kader en het begrip 'woorden weerwoord', heeft de redactie afgelopen woensdag het voorgenomen te publiceren artikel over de zaak voorgelegd bij de gemeente Dongen. Op diezelfde woensdag(middag) kreeg de gemeente te horen van de advocaat dat de werknemers nog maar één oplossing zagen: het aanvragen van een faillissement van TUF Recycling BV door middel van een spoedprocedure, om op die manier alsnog een uitkering te krijgen van het UWV.Daarna is er direct druk overleg gestart in het gemeentehuis. Niet alleen de juridische afdeling was daarbij betrokken, ook de gemeentesecretaris en burgemeester Starmans. Donderdagmiddag en vrijdagochtend waren er ook nog gesprekken met de advocaat van de personeelsleden van TUF- recycling. Ook de woordvoerster van het TUF – personeel waarmee deze krant sprak, was daarbij deels aanwezig.


Voorlopige oplossing

De uitkomsten van gesprekken die de afgelopen week op het gemeentehuis zijn gevoerd onder juridische leiding, waren tot vandaag onder embargo. Volgens goed gebruik wordt eerst de gemeenteraad ingelicht over de stand van zaken in dezen. Doel van de besprekingen deze week was volgens de gemeente hoofdzakelijk gericht om de technisch werkloze personeelsleden van TUF recycling weer zo vlug mogelijk aan het werk te helpen, dan wel een uitkering en daarmee verdere loonderving te voorkomen. Er is nu een voorlopige oplossing gevonden.

U.W.V

Vrijdagmiddag is door het college het volgende bericht gestuurd naar de gemeenteraad:

"Vanaf woensdag 27 februari jl. is er contact geweest tussen de raadsman van de werknemers van TUF Recycling BV en gemeente Dongen. Het college is over dit contact geïnformeerd. De 4 werknemers zijn geconfronteerd met achterstallige betalingen van hun salaris en overwogen om bij de rechter faillissement van TUF Recycling B.V. aan te vragen. Deze contacten hebben ertoe geleid, dat vanochtend in samenspraak met de raadsman van de werknemers is vastgesteld, dat het in niemands belang is dat het faillissement van TUF wordt aangevraagd. De raadsman van werknemers geeft aan dat hij, met een onlangs verkregen uitspraak van de kantonrechter in de hand, op zeer korte termijn een vordering zal instellen tot ontbinding van hun arbeidsovereenkomsten. Op die wijze kunnen zij bij het U.W.V. aanspraak maken op sociale voorzieningen ".

Navraag bij de betrokken werknemers van TUF Recycle leert, dat deze akkoord gaan met dit advies. Overigens begeleid van de opmerking en open vraag “waarom personeel in een uitzonderlijke situatie zoals deze, een eigen graf moet graven ten behoeve van een uitkering, namelijk beëindiging arbeidsovereenkomst of faillissement?”

DONGENHOMESPOT.NL
blijft de ontwikkelingen in deze zaak op de voet volgen. P.E.

UPDATE 21 maart 2019

HET BLIJFT STIL BIJ TUF RECYCLING BV

Personeelsleden van TUF Recycle nog steeds zonder inkomen

Dongen, 21 maart 2019.Op donderdag 14 februari zat het vierkoppig personeel van TUF Recycling BV in de rechtbank Tilburg inzake een loonvorderingsprocedure. In het daarop volgend vonnis van 19 februari werden de vorderingen van de verzoekers door de rechtbank toegewezen.Ondanks de veroordeling in het vonnis is TUF Recycling BV/Anneleen Van Trimpont niet overgegaan tot betaling van het achterstallige loon of het na de datum van het vonnis verschuldigd geworden loon. Van Trimpont is in januari 2019 echter wel een nieuwe onderneming gestart in Antwerpen.Op dinsdag 2 april zitten de werknemers opnieuw in de rechtbank om hun arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met onmiddellijke ingang te laten ontbinden om reden van (ernstig) verwijtbaar handelen van hun werkgever. Pas dan kunnen zij, na een periode van 4 maanden, een beroep doen op een uitkering via het UWV.  • Reacties(2)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.
Geplaatst door Hoofdredactie vr, maart 01, 2019 18:29:54

@ Kan Willemem

( …) Allereerst : De krant is onafhankelijk op alle gebieden en nooit politiek gekleurd. Dongenhomespot.nl is bewust objectief en staat in dienst van álle Dongenaren. Dat is ook van toepassing in dit artikel. Juist en zeker onder andere door het feit dat we ook hier woord en weerwoord toegepast hebben en geen indianenverhalen vertellen is de discussie goed op gang gekomen. De gemeente heeft alle gelegenheid gehad en gekregen om hun reactie te ventileren in de krant en heeft dat ook gedaan middels tekstaanpassingen en redactionele inbreng. Misschien is daarom wat u en ik vreesden voorkomen. Het transparante karakter van de krant wordt ook door de gemeente Dongen gerespecteerd en gewaardeerd.

Vriendelijke groet !
Piet Eelants ( hoofdredacteur DHS)


Geplaatst door Kan Willemem vr, maart 01, 2019 16:35:38

Belachelijk de rol die "deze krant" zich aanmeet. Je moet je nieuws verslaan maar niet maken. Niet meer serieus te nemen. Voor hetzelfde geld was de bevolking van Dongen met een extra last opgezadeld. Geen politiek bedrijven als krant aub