DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

College stemt in met Regionale Energie en Klimaat Strategie Hart van Brabant

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, februari 26, 2019 16:54:05

College stemt in met Regionale Energie en Klimaat Strategie Hart van Brabant

Dongen, 26 februari 2019. Het Dongense college heeft vandaag ingestemd met het plan van aanpak van de zogenoemde Regionale Energie en Klimaat Strategie Hart van Brabant. Eind december 2018 hebben nationale maatschappelijke organisaties het 'ontwerp Klimaatakkoord' aangeboden aan het kabinet. In het akkoord zijn voorstellen gedaan om tot een reductie van 49% Co2-uitstoot te komen in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% in 2050.Deze doelstellingen zijn vervat in zogeheten klimaattafels. In een raadinformatiebrief is de raad vandaag voorgesteld wat die te halen resultaten inhouden voor Dongen. Dongen participeert hierin in de Regionale Energie Strategie (RES) samen met acht andere Hart van Brabant – gemeenten. Die pakken dit gezamenlijk op.Ook deze RES doet een bod aan het Rijk voor de hoeveelheid duurzame elektriciteit die zij in 2030 gaan realiseren. Daarnaast moeten zij inzichtelijk maken welke warmtebronnen in de regio aanwezig zijn, of deze effectief gemaakt kunnen worden voor 2030 en hoe de warmte in de regio verdeeld moet worden. Ook moet in de (Brabantse) RES worden aangegeven op welke wijze de doelstellingen in de regio worden georganiseerd.


Regio Hart van Brabant heeft een jaar geleden in de vorm van een pilot al een RES opgesteld. Deze RES geeft reeds veel informatie over de mogelijkheden voor duurzame opwekking in de regio en beantwoordt daarmee al de vraag van het Rijk. De bestuurders in Hart van Brabant hebben de wens uitgesproken om klimaatadaptatievraagstukken toe te voegen aan de RES. Daarom is in onze regio Hart van Brabant sprake van een REKS: een Regionale Energie en Klimaat Strategie.


energiedoelstellingen

De regio Hart van Brabant is aangewezen om de klimaattafels elektriciteit en gebouwde omgeving uit te werken. Het doel van de REKS is met name gericht op het ruimtelijk inpassen van de energietransitie. Het gebied van de regio Hart van Brabant is waardevol door aanwezige natuurgebieden en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor leisure en (agrarische) ondernemers. 'Ook Dongen staat voor de uitdaging om grootschalige energieopwekking mogelijk te maken' zegt het college in de brief aan de raad ”Met maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers willen we ervoor zorgen dat dit niet ten koste gaat van de landschappelijke kwaliteiten” aldus het college. Namens gemeente Dongen maakt wethouder René Jansen deel uit van de stuurgroep. In de projectgroep en werkgroep 'Energie en Infrastructuur' is Dongen tevens ambtelijk vertegenwoordigd. Alle gemeenten in Hart van Brabant leveren naar rato een financiële bijdrage aan de REKS. Ook betrokken partijen als de provincie en de waterschappen betalen mee. Dongen draagt een bedrag van € 8.500,- bij.

De raad heeft dit onderwerp al ruim behandeld in de opiniërende raadsvergadering van 21 februari en besluit op 14 maart. D66 komt dan met een motie ,om in dit kader er voor te pleiten om het installeren van zonnepanelen buiten de berekeningen van de OZB te houden

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.