DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Financiën gemeente Dongen onder druk

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, januari 31, 2019 23:01:01

Financiën gemeente Dongen onder druk

Noodzaak voor pakket aan maatregelen

Dongen, 31 januari 2019. Het was al geen geheim. Vanavond bleek dat de bodem van de gemeentelijke schatkist inderdaad duidelijk in beeld komt als er geen maatregelen worden genomen. De gemeente Dongen heeft het zelfs over een pakkét van maatregelen. Zowel voor dit jaar als de periode daarna valt daar niet aan te ontkomen. Niets doen is geen optie zegt de wethouder financiën. Dat zou leiden tot een structureel tekort van € 3,5 miljoen per jaar. Dit is zo'n 6% van de begroting 2019 van de gemeente Dongen (€ 56,2 miljoen). Vanavond is tijdens een raadoverlegavond de raad ingelicht over de zorgen die wethouder René Jansen heeft over de financieel slechte positie waarin Dongen kan gaan verkeren. De feiten zijn duidelijk. “Als lokale samenleving moeten we met elkaar werk maken van toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. Daarbij houden we stevig vast aan het Dongens DNA en de gemeente die we graag willen zijn'', aldus wethouder René Jansen (financiën) namens het college van burgemeester en wethouders. Tocht zegt het college 'dat de doelen die zijn opgenomen in het nog verse bestuursakkoord en de toekomstvisie van Dongen leidend zijn en blijven bij het maken van keuzes.'zo moet het weer opwaarts gaan ....

Ontwikkelingen

Net als de andere gemeenten in Nederland, heeft Dongen te maken met aanhoudende financiële zorgen over de betaalbaarheid van de jeugdzorg. De effecten van het interbestuurlijk programma (nieuwe vorm van samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten waterschappen) en vooral de energietransitie worden steeds meer zichtbaar. De algemene uitkering van de rijksoverheid (bijdrage van regering aan gemeenten voor uitvoering van taken) is afgenomen. De indexering leidt tot grotere uitgaven. In combinatie met ambities en lokale investeringen (zoals onderwijs, infrastructuur) zorgt dat voor een negatieve ontwikkeling van het financieel huishoudboekje van de gemeente Dongen.

Maatregelenpakket

Het college wil nog dit jaar komen tot een sluitende begroting. Daarvoor is ombuiging van beleid nodig en een maatregelenpakket voor zowel de korte termijn (2019) als de langere termijn. Anders denken, anders doen, creatief zijn en innovatief, binnen alle domeinen van de gemeente. Om daarbij de juiste keuzes te kunnen maken, worden de komende maanden samenhangende visies opgesteld voor sport en onderwijs, sociaal domein, economie, openbare ruimte en duurzaamheid. Dat gebeurt samen met inwoners, verenigingen en partners.

Toekomst

Wethouder Jansen: ,,De toekomst van Dongen vraagt om realisme en daadkracht. We moeten duidelijke keuzes maken in het prioriteren en realiseren van onze ambities en opgaven. We gaan op zoek naar maatregelen die leiden tot een structurele verlaging van de kosten of juist zorgen voor een verhoging van de opbrengsten. We wachten niet af, we zullen zo snel mogelijk in 2019 besluiten nemen.  • Reacties(3)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.
Geplaatst door jan zo, februari 03, 2019 10:18:22

@Willemen, wat een domme reactie, jij begrijpt Mieke totaal niet met haar reactie. Denk na voordat je commentaar geeft.

Geplaatst door J. Willemen vr, februari 01, 2019 23:31:32

@Mieke Wat een domme reactie. Welk geld van anderen?

Geplaatst door Mieke vr, februari 01, 2019 08:37:35

Wanneer wordt de afrekening van de CAMMELEUR bekend gemaakt.Ik denk dat er dan nog meer lijken uit te kast komen en nog meer tekorten zijn.Maar ja het is gemakkelijk om met geld van een ander te werken