DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Leerlingen Cambreur in debat met raadsleden en college

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, januari 04, 2019 10:24:14

Onderdeel van het Programma Jeugd en Politiek.

Leerlingen Cambreur college in debat met raadsleden en college

Praten over een onderwerp kan in huiselijke kring, met vrienden op straat of in de kroeg. Het is dikwijls de plaatst of locatie die de sfeer bepaald of het onderwerp. Vierde- en vijfde -jaars leerlingen Havo en VWO van het Cambreur college hebben zeker al ervaring op dit gebied. Ook onder deze lichting leerlingen zitten toekomstige politici en wie weet ook bestuurders op politiek of ander vlak. Deze jonge mensen durven het in ieder geval aan om in een echte 'politieke omgeving ' in debat te gaan met hun voorgangers op het gebied van leiderschap en politiek. Dat gebeurt in Dongen in de grote hal van het gemeentehuis op maandagavond 28 januari. Dan gaan leerlingen van het Cambreur College in debat met leden van de Dongense gemeenteraad en het college. Het debat begint om 20.00 uur waarbij Dongenaren van harte welkom zijn.Dit debat wordt georganiseerd als onderdeel van het Programma Jeugd en Politiek. Het Lagerhuis Debat Team van het Cambreur College doet op 22 februari 2019 mee aan de provinciale voorronde 'Op weg naar het Lagerhuis' op het Provinciehuis in Den Bosch. De gemeente Dongen heeft het team uitgenodigd voor een uitdagend debat met raadsleden en wethouders als generale repetitie voor deze wedstrijd.

Stellingen

Er zal worden gedebatteerd over 3 stellingen. Per stelling zullen 10 leerlingen plaatsnemen tegenover 10 raadsleden (c.q. steunfractie- c.q. collegeleden). Na elke stelling neemt een nieuwe groep leerlingen en raadsleden (c.q. steunfractie- c.q. collegeleden) plaats. Er zijn verschillende vormen in het debat, een debat met vrije rollen, of juist niet. Tijdens dit debat zal de gespreksleider bij elke stelling aangeven welke groep ‘voor’ en welke groep ‘tegen’ is.

De leerlingen hebben onderstaande stellingen voorbereid. Dit zijn dezelfde stellingen als die de leerlingen oefenen voor de wedstrijd op het Provinciehuis. Na elke stelling volgt een korte reflectie door de jury en de gespreksleider.

1. Er moet een Provinciaal jongerenparlement komen

2. Er moet in Nederland een vaccinatieplicht komen

3. De druk op jongeren om te presteren is te hoog

Jury en gespreksleider

De jury bestaat uit burgemeester Marina Starmans, wethouder Bea van Beers en gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA). De gespreksleider tijdens de avond is Mark van Rijen, teamleider Communicatie van de gemeente Dongen.

Masterclass debatteren

Voorafgaand aan het debat geeft de heer Erik van Merrienboer, gedeputeerde PvdA, een masterclass debatteren aan de leerlingen. U bent van harte welkom om ook deze masterclass bij te wonen. Gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft de portefeuille Ruimte en Financiën. Hij maakt deel uit van het college van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de provincie. De Provinciale Statenverkiezingen vinden eenmaal in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de provinciale staten worden gehouden op 20 maart 2019.  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.