DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Vanaf 1 juli tijdelijke omleiding voor doorgaand verkeer Werkzaamheden nieuwe inrichting oversteek Mgr. Schaepmanlaan starten op 1 juli

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 25, 2019 13:56:41

Vanaf 1 juli tijdelijke omleiding voor doorgaand verkeer

Werkzaamheden nieuwe inrichting oversteek Mgr. Schaepmanlaan starten op 1 juli

De oversteek en de kruising van de Monseigneur Schaepmanlaan - Monseigneur Ariënsstraat - Drijversveld krijgen een nieuwe inrichting. Maandag 1 juli beginnen de werkzaamheden. Gedurende drie weken wordt de weg ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden twee omleidingsroutes ingesteld. In de wijk Biezen wordt een poster over de veranderingen aan diverse lichtmasten bevestigd.

De oversteek en de kruising worden opnieuw ingericht. De grootste verandering is dat het verkeer op de centrumring (Mgr. Schaepmanlaan) voorrang krijgt. Overstekende fietsers en voetgangers tussen het Drijversveld en de Mgr. Ariënsstraat worden uit de voorrang gehaald.

Fietsstraat

De Mgr. Schaepmanlaan wordt ingericht als een 'fietsstraat'. De weg krijgt een verhoogd plateau voorzien van rood asfalt. Fietsers krijgen op het midden van de weg de ruimte. Hierdoor wordt de automobilist gedwongen zijn snelheid aan te passen. De automobilist moet achter fietsers rijden en kan alleen passeren als de situatie het toelaat. In het midden van de fietsstraat komt een breed steunpunt waar fietsers en voetgangers even kunnen wachten met oversteken. Het steunpunt is ook groot genoeg voor bijvoorbeeld bakfietsen en scootmobielen. In Dongen liggen al fietsstraten in de Gasthuisstraat en de St. Josephstraat.

Planning

Op maandag 1 juli wordt de kruising afgesloten. De werkzaamheden dienen binnen drie weken afgerond te zijn. Door onvoorziene omstandigheden of bepaalde weersinvloeden kan het zijn dat de planning moet worden aangepast.


Omleiding

Gezien de drukte op de centrumring is het niet haalbaar om het verkeer over één route om te leiden. Daarom komen er twee omleidingsroutes. Het verkeer komende vanuit de richting Middellaan wordt bij de kruising Gasthuistraat - Hoge Ham omgeleid via de Hoge Ham - Bolkensteeg - Fazantenweg - Procureurweg. Het verkeer komende vanuit de richting Mgr. Nolenslaan wordt omgeleid via de Jan Mertenslaan - Sint Josephstraat - Tramstraat - Kardinaal van Rossumstraat.

Openbaar vervoer

De bushaltes aan de Mgr. Schaepmanlaan zijn tijdelijk buiten gebruik. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen gebruik maken van de bushaltes aan de Min. Goselinglaan en de Middellaan.

Aanleiding

Groen Licht Verkeersadviezen kreeg vorig jaar van de gemeente de opdracht te onderzoeken hoe de oversteekplaats veiliger kan worden gemaakt. Er volgden een verkeerskundig onderzoek en een observatieonderzoek op locatie. Ook werden gesprekken gevoerd met wijkraden De Biezen en Centrum en leerlingen van het Cambreur College.

Uitkomst onderzoek

De conclusie van het onderzoek en de inwonerparticipatie was dat de huidige voorrangssituatie voor voetgangers en fietsers voor onveilige situaties zorgt. De ervaring van de wijkraden en de leerlingen is dat automobilisten hard rijden en regelmatig niet of te laat stoppen. Ook werken de lichtjes in het wegdek niet altijd. De voorkeur van alle betrokken partijen gaat uit naar een oversteekplaats die niet in de voorrang ligt, waarbij in het midden een breed steunpunt komt. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in twee stappen oversteken. Met de wijkraden en het Cambreur College is de ontwerptekening voor de nieuwe inrichting besproken. Het college stelde de tekening vervolgens in het voorjaar vast.

Voorlichting

Zodra de nieuwe inrichting klaar is, worden op locatie tijdelijk verkeersregelaars ingezet. Zij gaan de weggebruikers en de leerlingen, die na de zomervakantie weer naar school gaan, wegwijs maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden is team Realisatie en Verkeer van de gemeente Dongen bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162 en e-mail: info@dongen.nl.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5190

Schrijfwedstrijd voor Nederlandstaligen

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant zo, juni 23, 2019 09:57:14

Een nieuwe Raadselige Roos van Literair Café Venray

Zoals elk jaar nodigt Literair Café Venray en de organisatie van De Roos , alle amateur-dichters en -prozaïsten in Nederland en Nederlandstalige België uit om deel te nemen aan de inmiddels alweer 27ste editie van de schrijfwedstrijd ‘De Raadselige Roos’.

Ten opzichte van de voorafgaande jaren zijn er enkele wijzigingen, verbeteringen doorgevoerd om deze schrijfwedstrijd nóg aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor meer amateur-schrijvers en -dichters. Deelname is voortaan mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar en woonachtig in héél Nederland en Nederlandstalig België. De inschrijfkosten voor deelname zijn verlaagd van € 25,- naar € 20,- voor deelnemers van 26 jaar en ouder en naar € 10,- voor deelnemers van 16 jaar tot en met 25 jaar.

Een gedicht moet uit minimaal 50 tot maximaal 150 woorden bestaan.
Een prozaverhaal uit minimaal 500 tot maximaal 1500 woorden. Zowel een ingezonden gedicht als verhaal mag niet eerder gepubliceerd zijn. Iedereen kan aan De Raadselige Roos-schrijfwedstrijd deelnemen door vóór 1 oktober 2019 één gedicht en/of één verhaal per e-mail in te zenden naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl. Wanneer men een gedicht én een verhaal inzendt, dan zijn de inschrijfkosten respectievelijk € 25,- of € 15,- euro.Dit jaar is gekozen voor het thema ‘bevrijd’, dat centraal staat in en het verplichte thema is voor alle inzendingen, zowel poëzie als proza. Een vakjury-poëzie en een vakjury-proza kiezen elk een eerste, tweede en derde prijswinnaar. Hun inzendingen worden opgenomen in de bundel De Raadselige Roos 2019. Beide nomineren eveneens vijf werken van dichters en verhalenschrijvers voor publicatie. Daarnáást kiest een publieksjury één winnaar in de categorie poëzie voor de Rooje Roos-prijs en nomineert zij eveneens het gedicht van vijf dichters voor publicatie in de bundel.

De feestelijke bekendmaking van de winnaars en genomineerden vindt plaats op zondag 19 januari 2020 in de foyer van de Venrayse Schouwburg. Voor de beide eerste prijswinnaars in de categorie poëzie en proza en de winnaar van De Rooje Roos-prijs, zijn er een mooie trofee, het juryrapport en een boekenbon van € 30,- . Voor de tweede en derde prijswinnaars in de beide categorieën zijn er het juryrapport en een boekenbon van respectievelijk € 25,- en € 20,-.

U kunt alles over Literair Café Venray, De Raadselige Roos, het reglement voor en verder informatie over de schrijfwedstrijd nalezen op: www.literaircafevenray.nl  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5189

Grote wisselbeker Basisschool De Vlinderboom het positiefst tijdens Dongense avondvierdaagsefeest

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant vr, juni 21, 2019 12:31:58

Grote wisselbeker

Basisschool De Vlinderboom het positiefst tijdens Dongense avondvierdaagsefeest

Dongen, 21 juni 2019. De avondvierdaagse in Dongen is een van de grootste in Brabant en qua sfeer de allerleukste natuurlijk. De organisatie in Dongen is perfect geregeld , er zijn veel sponsoren en zijn een groot aantal vrijwilligers waar je dankbaar voor mag zijn. Bovendien is er een actief bestuur. Alles bij elkaar een evenement dat doorspekt is met het nu al wijd en zijd bekende Dongense DNA. Een van de unieke Dongense dingen is ook dat sinds drie jaar een school wordt beloond voor de beste sfeerbepalende positieve houding tijdens het wandelen. Dit jaar viel de Vlinderboom deze eer te beurt. Een trotse directeur Felix van den Bosch zag zijn school winnen met nul negatieve punten. Belonen is beter dan straffen en winnen is een doel om naar te strevenKinderen stimuleren elkaar door goed op het verkeer te letten onderweg, te luisteren naar de griepleiders en zo vrolijk mogelijk te lopen.
Vandaag kreeg de school bezoek van voorzitter Ad Jacobs en bestuurslid Toinie van Rutten van de avondvierdaagse organisatie.
Ook Knorrie van Pukkemuk was er. In vol ornaat. De knuffel van kinderboerderij Pukkemuk mocht met een aantal kinderen van de school op de foto en de kinderen mogen groepsgewijs een dag komen spelen in het vrolijke Dongense kinderparadijs.
Ook de schoolvertegenwoordigers worden niet vergeten, zij krijgen een creatieve workshop aangeboden door 'Laura Haakt'. De wisselbeker is heel groot en krijgt voor een heel jaar een belangrijk plekje in de school.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5188

Besluitvorming over locaties en aantallen tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 18:17:18

Het college is er uit...

Besluitvorming over locaties en aantallen tijdelijke huisvesting arbeidsmigrantenVeelzeggend is misschien de eindconclusie die het college koos bij de vandaag verzonden raadinformatiebrief over het tot nog toe gevoerde beleid inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Dongen. : “Ons beleid voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten is heel recent. Er is nog beperkt ervaring mee opgedaan. De resultaten van en ervaringen met het gemeentelijke beleid worden gemonitord en jaarlijks geëvalueerd, voor het eerst in september 2019 ( ...) “.

Toch is het college er in geslaagd zo evenwichtig mogelijk besluiten te nemen over huisvesting van arbeidsmigranten op 11 locaties in de gemeente. Met name de 70 tot hoogstens 100 voornamelijk vrouwelijke Poolse werknemers die gehuisvest zullen worden in het oude broederhuis Glorieux is nog omstreden bij een aantal buurtgenoten. Er was deze week nog overleg met vertegenwoordigers van de bewonersgroep waarbij de bezwaren overeind bleven. Er zijn in Dongen overigens in totaal 11 locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten die in aanmerking komen voor bewoning of waar zelfs al daadwerkelijk arbeidsmigranten wonen.

Een werkgever spant de kroon in dezen. Het bedrijf 'Jong Fruit' laat in op totaal zes locaties 326 arbeidsmigranten wonen. In tegenstelling tot de beoogde locatie in West 1 zijn er bij juist deze locaties geen ernstige bezwaren geuit door bijvoorbeeld de omwonenden. Dat geldt zowel voor de al bestaande aanwezigheid van 234 mensen als voor de 92 nog te huisvesten tijdelijke werknemers van het bedrijf. Voor in totaal zes principeverzoeken stemt het college in voor dit bedrijf.

Saillant detail is, dat met deze instemmingsronde van het college illegale bewoning door 116 personen in een bedrijfswoning en oude units worden beëindigd. Ook bij deze locatie waren er bezwaren van omwonenden.Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en wordt de toekomstige situatie ondersteund door de buurt onder voorwaarde dat de units alleen in het teeltseizoen bewoond worden.


De aanvraag voor een omgevingsvergunning Fazantenweg 39 door Aspergekwekerij A. van Bee wordt nog even in beraad gehouden. Het betreft hier het huisvesten van 25 arbeidsmigranten in 5 woonunits. De omwonenden zijn door het bedrijf pas recent geïnformeerd over het initiatief.. “Wanneer voldaan wordt aan de beleidsregel en andere geldende regelgeving, zal vergunning worden verleend “ zegt het college in de raadinformatiebrief

Voorwaarden

Eén locatie wijkt in vele opzichten af van de anderen. De locatie in West 2 ligt precies in een woonwijk en vraagt daarom de meeste aandacht op het gebied van cohesie ,begrip ,maar ook beleid. Het gaat hier om het huisvesten van 70 personen in het voormalige Broederhuis Glorieux. Tijdens wat wordt gezegd 'pieken' zullen dat er ten hoogste 98 zijn. Tel daar de twee beheerders bij en het getal reikt het maximum van 100 personen.
Het gaat hier om voornamelijk arbeidsmigranten die werken op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg die vanuit het regionale principe hier gaan wonen en in dienst zijn bij uitzendbureau E&A. “De voorwaarden hebben betrekking op aspecten die uit de omgevingsdialoog met de bewoners naar voren zijn gekomen”.
De raad heeft aandacht gevraagd voor het aantal te huisvesten arbeidsmigranten, de duur van de huisvesting, monitoring/evaluatie en de toekomstige permanente invulling in bewoning van deze locatie. Dat deed de raad voor en na de soms emotionele inspreekrondes tijdens een raadsvergadering en een meer dan 500 maal ondertekende petitie.Bewoners hameren steeds op de mogelijkheid en wens van permanente invulling qua bewoning van het pand. In de toekomst gezien wordt daar zeker rekening mee gehouden

Vanwege de ligging van deze locatie zijn huisregels opgesteld. “Daarin worden zaken geborgd die voor omwonenden belangrijk zijn, zoals geen eigen auto's toegestaan, beschermen privacy van omwonenden; - monitoring en tussentijdse evaluatie met buurt(vertegenwoordigers)/wijkraad/omwonenden; - een aanpak om te komen tot een structurele invulling van de locatie “ zo laat het college aan de raad weten. De andere huisregels worden nog in een separate brief meegedeeld aan de raad.

Afgewezen

Het principeverzoek van een bedrijf aan de Uiterste Stuiver Oost voor het plaatsen van 80 personen op overigens tijdelijke basis is door het college afgewezen . Deze mensen zijn werkzaam op het bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg. De vastgelegde beleidsregel voorziet in het buitengebied alleen in het huisvesten van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5187

Rondwandeling bomenbeheerplan Park Vredeoord

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 16:06:41

Woensdag 26 juni, 19.30 en 20.30 uur:

Rondwandeling bomenbeheerplan Park Vredeoord

Woensdagavond 26 juni is er een rondwandeling in Park Vredeoord. De wandeling staat in het teken van het bomenbeheerplan. Projectleider Sander Spiering van de gemeente Dongen geeft uitleg en beantwoordt vragen. Er zijn twee starttijden: 19.30 uur en 20.30 uur. De wandelingen beginnen en eindigen bij het parkpodium, gelegen aan de terrassen van De Cammeleur en brasserie Winkk. Aanmelden is niet nodig.
archiefoto

Het centrum van Dongen wordt in fases opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan het Wilhelminaplein zijn bijna klaar en na de zomer is Park Vredeoord aan de beurt. Zowel de gemeente Dongen als Stichting Parkplezier hebben met het oog op een duurzame instandhouding van het park een onderzoek laten doen naar het bomenbestand. Beide onderzoeksrapporten zijn de basis voor het bomenbeheerplan.

Kwaliteit bomenbestand

Uitgangspunt is dat het bomenbestand toekomstbestendig wordt gemaakt, waarbij de huidige sfeer en de beleving van het park behouden blijven. Om dat te bereiken is het nodig dat er bomen worden verwijderd. Nu zijn er namelijk bomen die elkaar beconcurreren en elkaars ontwikkeling in de weg staan. Uiteindelijk heeft dat als gevolg dat de kwaliteit van het bomenbestand achteruit gaat. Door ruimte te maken en 'minderwaardige' bomen te verwijderen, krijgen waardevolle, zogeheten toekomstbomen de kans zich verder te ontwikkelen en nog vele tientallen jaren hun stempel te drukken op het park.

Achtergrond park

Park Vredeoord is ontstaan uit de achtertuinen van Villa Vredeoord (tegenwoordig brasserie Winkk) en Musis Sacrum (locatie De Cammeleur). Deze tuinen zijn samengevoegd en vormen al decennia lang een prachtig openbaar park. De villa dateert van 1903 en vanuit die beginperiode zijn nog diverse bomen aanwezig. De sfeer van dit lommerrijke park, dat midden in het centrum ligt, wordt dan ook in grote mate bepaald door de monumentale bomen. Verder herbergt dit park enkele herdenkingsbomen, zoals voor de geboorte van de 20.000ste inwoner, oud-burgemeester Dosker en tafeltennisster Kelly van Zon.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5186

Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder indruk van ' Staat van Dongen '

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 19, 2019 15:45:27

Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder indruk van ' Staat van Dongen '
Dongen, 19 juni 2019.Bij een periodiek bezoek aan Dongen bleek Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder de indruk van de 'staat van Dongen'. Vd Donk zei zich welkom te voelen in deze 'prachtige gemeente'. Tijdens de lange bezoekochtend die de commissaris in Dongen doorbracht heeft hij gesproken met jonge ondernemers en bijzondere Dongenaren, de fractievoorzitters van de politieke partijen en het voltallige college. Er werden diverse actuele onderwerpen besproken. Van de Donk bracht onder andere een bezoek ,compleet met rondleiding aan en rond de nieuwe Cammeleur, het voormalige gebouw van de Broeders Glorieux en het aangrenzende en voor Dongenaren helaas niet toegankelijke park daarvan. De commissaris was op die plek in verband met de aangekondigde komst van een aantal arbeidsmigranten die in het voormalige klooster zullen worden gehuisvest. Volgens de commissaris zijn er soms maatschappelijke tegenstellingen die een rol spelen in dit soort zaken. Transparantie betrachten op diverse maatschappelijke punten is daarbij belangrijk om tot goede besluiten en resultaten te komen. Ook zaken als de TUF- kwestie kregen aandacht in gesprekken met bestuurlijk Dongen. Burgemeester Marina Starmans wees de commissaris op het 'Het Warme Hart van Brabant ' en deelde haar trots-zijn op het Dongense DNA. Wim van de Donk prees de wil en het streven van Dongen om dat nieuw ontdekte Dongens DNA opnieuw te willen positioneren.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5185

Dongen – Vaart ondergaat een ware metamorfose

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 18, 2019 18:21:52

Bewonersavond voor inwoners van Dongen -Vaart

Dongen – Vaart ondergaat een ware metamorfose

Dongen -Vaart verandert. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd aan het gezicht van dorp. Zo is de bomenrij naast de Vaart al eens recht gezet, is de Vaartweg voorzien van nieuwe straatmateriaal,wordt er binnenkort een nieuw dorpsplein gerealiseerd in de kern en wordt de Agnesschool gesloopt. Daarvoor komt in de plaats een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). De Vaartweg in de kern wordt momenteel helemaal vernieuwd en de Meester Janssenweg wordt ook gedeeltelijk opgeknapt.Bewoners hebben even wat overlast, maar het dorp is en blijft mooi. Zij worden op maandag 24 juni bijgepraat over de veranderingen. Vanaf 20.00 uur is er een bewonersavond in café-zaal 't Karrewiel. Bij aanvang van de zomervakantie (tweede week juli) staat de sloop van de basisschool gepland. Zodra de sloop afgerond is, kan de aanleg van het nieuwe, duurzame dorpsplein beginnen. De aanleg van het dorpsplein is als pilot ingebracht bij de Circulair Inkopen Academie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Samen met een afvaardiging van de dorpsraad is gezocht naar materiaalsoorten die zoveel mogelijk voortkomen uit hergebruikt materiaal

Foto: Adriaan Raesen

Wegreconstructie

Momenteel zijn de nutsbedrijven bezig met het vervangen van de water- en gasleidingen in de dorpskern. De verwachting is dat zij hier begin oktober klaar mee zijn. Daarna begint de reconstructie van de Vaartweg, tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg. Nadat de werkzaamheden op de Vaartweg gereed zijn, kan in januari 2020 de reconstructie van de Meester Janssenweg beginnen. Het betreft hier het gedeelte tussen de Vaartweg en de IJsvogelstraat.

Nieuwe inrichting Vaartweg

De gehele hoofdrijbaan en het aanliggend trottoir van de Vaartweg tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. De parkeervakken worden verhoogd aangelegd met een schuine band naast de rijloper. Hierdoor gaat de weg smaller ogen, wat de snelheid van het verkeer afremt. De inrichting van de Meester Janssenweg blijft ongewijzigd. Hier worden het riool gerenoveerd en de bomen en de bestrating vervangen.

WhatsApp

Om bewoners en ondernemers sneller, frequenter en meer digitaal te informeren over de projecten in de openbare ruimte wordt gewerkt met WhatsApp. Aanmelden kan via telefoonnummer 06-11120925. Via een verzendlijst kan de gemeente herhaald naar iedereen die zich heeft aangemeld berichten verzenden. Een eventuele reactie is vervolgens alleen zichtbaar voor de gemeente. Het gaat dus niet om een WhatsApp groep, maar een WhatsApp-verzendlijst. Meer informatie over dit systeem staat op: www.dongen.nl/whatsapp.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5184