DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Vervolg werkzaamheden centrumgebied Informatiebijeenkomst op 14 augustus

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee vr, juli 19, 2019 22:02:05

Vervolg werkzaamheden centrumgebied

Informatiebijeenkomst op 14 augustus

(update 23 juli ) Na de nieuwe inrichting van de straten nabij het Wilhelminaplein wordt 19 augustus gestart met de herinrichting van het tweede deel van de Dr. Willem Dreeslaan en de aanliggende parkeerterreinen, het grasveld van het Wilhelminaplein en Park Vredeoord en de Nieuwstraat. Op woensdag 14 augustus is er van 20.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. Locatie: De Leest, Nieuwstraat 7 in Dongen.

Verbindende paden, nieuwe inrichting en grasvelden

Door de aanleg van een netwerk van zandkleurige asfaltpaden wordt Park Vredeoord, het Wilhelminaplein, het winkelgebied en de verschillende parkeerterreinen met elkaar verbonden. Daarnaast worden de twee grote grasvelden op het Wilhelminaplein en in Park Vredeoord opnieuw aangelegd. Ook wordt de rijweg, de parkeervakken en voetpaden van de Dr. Willem Dreeslaan aangelegd met nieuwe stenen en wordt nieuwe LED-verlichting aangebracht. Begin 2020 (tijdens het plantseizoen) worden nieuwe beplanting en bomen aangebracht en een deel van huidige bomen terug geplant. De herinrichting van het parkeerterrein van de Albert Heijn volgt in de eerste helft van 2020.


Planning

Op maandag 19 augustus wordt gestart met het parkeerterrein voor appartementencomplex Hoge Heijninge (fase 1). Daarna volgt de rijweg van de Dr. Willem Dreeslaan (fase 2 en 3). Het parkeerterrein Looiersplein (fase 4) volgt als laatste. Tijdens de werkzaamheden op en rond de Dr. Willem Dreeslaan worden ook de werkzaamheden op het Wilhelminaplein, de Nieuwstraat en in het Park Vredeoord uitgevoerd. Medio november worden de werkzaamheden afgerond.

Bereikbaarheid

Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken, panden bereikbaar te houden en zoveel mogelijk parkeervakken beschikbaar te houden. Tijdens de uitvoering blijven de aanliggende panden met loopschotten bereikbaar voor voetgangers en mindervaliden. De parkeerterreinen op het Wilhelminaplein en voor de Albert Heijn blijven open en bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de rijweg van de Dr. Willem Dreeslaan (fase 2 en 3) wordt het eenrichtingsverkeer op de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen tijdelijk omgedraaid. De weekmarkt op maandag wordt dan tijdelijk naar parkeerterrein Binnenhoven (nabij de Aldi) verplaatst.

Voorbereidende werkzaamheden 22 en 23 juli en 15 augustus

Op maandag 22 juli worden voor de herinrichting van het parkeerterrein voor de Albert Heijn alvast de bomen verwijderd, die niet goed te verplanten zijn. Hierover is druk overleg geweest met betrokkenen. Zo heeft de stichting Parkplezier na een second opinion in samenwerking met de KNHM bereikt dat geen 64, maar 18 bomen werden gekapt. Op het Wilhelminaplein wordt er een herplanting van een aantal bomen uitgevoerd, rekening houdend met de aldaar traditionele festiviteiten .Tijdens de werkzaamheden kan er geparkeerd worden op het parkeerterrein van het Wilhelminaplein of voor het appartementencomplex Hoge Heijninge. Op dinsdag 23 juli worden de meeste bomen verwijderd voor bij het parkeerterrein van Hoge Heijninge. Tijdens deze werkzaamheden is parkeren mogelijk op het parkeerterrein van het Wilhelminaplein of voor de Albert Heijn. Om de andere bomen meer leefruimte te geven worden ook een aantal bomen verwijderd op het Wilhelminaplein ter hoogte van Nieuwstraat 10. Vanaf donderdag 15 augustus worden in Park Vredeoord in totaal 18 bomen verwijderd om ook hier de andere bomen meer leefruimte te geven.

Communicatie met omwonenden

Wie op de hoogte wil blijven van het project, kan zich aanmelden voor de WhatsApp-verzendlijst. Voeg telefoonnummer 06 - 21817973 toe en meld u aan om updates te ontvangen en vragen te stellen. Meer informatie over deze service staat op: www.dongen.nl/whatsapp

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider Arnoud voor de Poorte via 14 0162 (centraal nummer gemeentehuis), per e-mail via: realisatiebeheer@dongen.nl of kijk op www.dongen.nl/werkzaamhedencentrum.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5200

De OBS de Springplank in s Gravenmoer viert deze week het 'lustrumfeest'

KINDERENGeplaatst door pee zo, mei 12, 2019 22:57:34

De OBS de Springplank in s Gravenmoer viert deze week het 'lustrumfeest'

“Het lustrum is een verhaal apart” zegt Saskia Heerema . En inderdaad. Het is in de geschiedenisboeken met geen mogelijkheid te achterhalen hoe oud de openbare school in s Gravenmoer is, “Zelfs de heemkundekring weet het niet.” Het enige, zegt Sakia, ( MR- lid van de school ) dat we met zekerheid kunnen achterhalen is dat we dit jaar 35 jaar in dit pand zitten en dat we hopen dat er over vijf jaar een andere school staat “. Hoe dan ook: op tijd een feestje is altijd leuk. En een feestje wordt het in s Gravenmoer. Maandag 13 mei begint het feest al om 08.30 uur met een ontbijt gesponsord door Coop en 's middags vindt er een vossenjacht plaats met behulp van opa- en oma vossen, tussendoor gaan de kinderen versieringen en affiches maken voor het circus dat op donderdag in de school wordt verwacht. Aan de ouders wordt gevraagd een pauzehapje mee te geven.


Dinsdag is het 'restaurantdag' en bezoeken de kinderen kosteloos de bedrijven van de Keurslagerij, De Vaartse Hoeve, Bij de Thee en Mijntjes Soep en maken ze hun eigen lunch door salades en wraps maken. 'Doe stevige (wandel)schoenen aan wordt er geadviseerd en de ouders worden geacht te zorgen voor een pauzehapje.

Woensdag worden de verjaardagen van de juffen en meester(s) gevierd bij de zandverstuiving in Dorst .Bij slecht weer is er een alternatief programma.

Ook donderdag wordt het gezellig in 'de tent'. Met circus Woenzini gaan de kinderen in de weer om te circusacts te leren. Dat gebeurt in de ochtenduren. Om ongeveer half drie is er een heuse circusvoorstelling voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s/opa’s en belangstellenden. Ook vandaag geven de ouders een pauzehapje mee aan de kinderen

Vrijdag gaan de kinderen van de groepen 3 t / m 8 weer naar allerlei bedrijven of de bedrijven komen naar school . Het wordt een drukke dag : Workshops bij diverse bedrijven uit en in s Gravenmoer , karate, beautysalon, bootcamp, paardrijden/verzorgen, lasergamen, haartechnieken, kantklossen, solarvoertuigen maken en natuurlijk veel knutselen. De groepen 1 en 2 zijn vrij! Graag ook op deze vrijdag een pauzehapje meegeven, kinderen eten thuis of bij de tussenschoolse opvang.

De week is druk, maar leuk en mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers (ouders, opa’s en oma’s) en de volgens sponsoren!

¨ Keurslagerij Marco van Strien

¨ Coop Supermarkt

¨ Mijntjes Soep

¨ de Vaartse Hoeve Boerderijvlees

¨ Stal Van Bragt

¨ Bij de Thee

¨ De Bjoetiek

¨ Macha’s haarwerken en pruiken

¨ Kantklosvereniging ‘s Gravenmoer

¨ TheRoad.fit (bootcamp)

¨ Karateschool Kenshin

¨ SG de Overlaat Techlab

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5154

Verwendagen voor mantelzorgers

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door pee ma, oktober 01, 2018 21:19:18

Aanmelden tot en met 14 oktober

Verwendagen voor mantelzorgers

De Werkgroep Mantelzorg van ContourdeTwern organiseert, samen de gemeente Dongen, van 5 tot en met 7 november verwendagen voor mantelzorgers. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn er activiteiten op verschillende tijdstippen en locaties. Deze verwendagen worden op woensdag afgesloten met een feestelijke avond in de Cammeleur. De werkgroep heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten samengesteld. Het was fijn te ervaren dat personen en organisaties in Dongen bereid zijn mee te werken en mee te denken om mantelzorgers een paar leuke uurtjes te bezorgen. Voor een ander zorgen is fijn maar soms is onbezorgd ontspannen heel erg nodig, al is het maar even.

Ontspanning

De Week van de Mantelzorg staat in het teken van ontspanning en elkaar ontmoeten. De activiteiten zijn allemaal gratis voor de mantelzorgers en heel divers. Wat te denken van creatief bezig zijn met dotpainting of met bloemen. Een cultuurhistorische wandeling door ’t Blik, een bezoek aan een heel bijzonder museum, hapjes maken van marsepein en een indrukwekkende film in de theaterzaal van Volckaert Dongepark. Thebe Extra presenteert de vele activiteiten die voor mantelzorgers heel nuttig kunnen zijn. Onder meer een vernuftig alternatief voor de traplift. In het programmaoverzicht staat precies wat, waar en wanneer u kunt deelnemen en op welke manier u uw voorkeuren kunt melden. Op de feestavond worden de gasten tussen 19.00 en 19.30 ontvangen in de grote zaal in de Cammeleur met een kopje koffie of thee en iets lekkers. Daarna is er een optreden van het koor Sjowenzo. Tot slot een afterparty met ‘n hapje en ‘n drankje.

Aanmelden

Alle mantelzorgers die bij ContourdeTwern bekend zijn, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen via de mail of per post. Wie nog geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel mantelzorger is, kan zich melden via vrijwilligerDongen@contourdetwern.nl of telefonisch 0162 314138. Aanmelden kan tot en met 14 oktober via de mail of door het formulier in te leveren bij de balie van De Cammeleur gedurende de ochtenduren.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5028

Jaarlijks cliëntervaringsonderzoek Wmo in samenwerkingsgemeenten laat weinig verschuivingen zien

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee ma, oktober 01, 2018 15:52:50

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Jaarlijks cliëntervaringsonderzoek Wmo in samenwerkingsgemeenten laat weinig verschuivingen zien

Alle gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. In de eerste maanden van 2018 heeft het onderzoek over het jaar 2017 plaatsgevonden. Het definitieve rapport is voor de zomer afgerond. De resultaten worden gepresenteerd in een factsheet en rapport. Deze zijn als bijlage opgenomen. Net als voorgaande jaren werkte Dongen in de sector Wmo samen met Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz. Naast het verplichte cliëntervaringsonderzoek vragen hebben deze gemeenten wederom aanvullende vragen toegevoegd aan de vragenlijst. Volgens de gemeente Dongen bedroeg het responspercentage dit jaar 34% tegen 31,1% vorig jaar. In de raadsinformatiebrief zegt de gemeente Dongen dat dat is een mooie ontwikkeling is. zo krijgt Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een steeds beter beeld van de ervaringen van inwoners met de Wmo dienstverlening.

In de resultaten van dit jaar zijn er weinig bijzonderheden te melden ; op de meeste vlakken wordt gelijk, net wat hoger of net wat lager gescoord in vergelijking met het afgelopen jaar. Het effect dat Dongen met de introductie van 'de Entree' wilde bewerkstelligen, zoals meer duidelijkheid over waar men terecht kan met de hulpvraag- is nog niet zichtbaar in de resultaten. Dat is overigens niet zo vreemd; aangezien de Entree pas op 22 december 2017 geopend werd, verwacht Dongen de effecten daarvan terug te zien in het onderzoek over 2018.

Wanneer we de resultaten vergelijken met de andere gemeenten (Goirle Hilvarenbeek Oisterwijk) zien we dat er op veel punten nagenoeg hetzelfde gescoord wordt. Wat opvalt is dat inwoners van Dongen (het idee hebben) vaker (te) kunnen terugvallen op het sociaal netwerk voor hulp. Wat minder scoren we op de vragen die te maken hebben met het eerste contact (ik wist waar ik moest zijn; ik werd snel geholpen; de medewerker nam mij serieus; ik heb samen met de medewerker naar oplossingen gezocht).Deze krant geeft de resultaten openbaar in twee aan te klikken of te tikken documenten.

factsheet
rapport

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5027

Havoleerlingen doen bedrijfsopdrachten

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee ma, oktober 01, 2018 13:35:22

Havoleerlingen doen bedrijfsopdrachten

De Volkaert, Van Schijndel metaal en Hoppenbrouwers hebben vorige week een groep havo4-leerlingen van het Cambreur ontvangen. In het kader van de hacolessen hebben de leerlingen uit drie levensechte opdrachten een keuze kunnen maken. Haco is een vak waarbij leerlingen voorbereid worden op hun keuze van een vervolgopleiding en beroep. Bij de firma Hoppenbrouwers mogen ze een nieuwe werkplek ontwerpen, bij Van Schijndel doen ze voorstellen voor een ontwerp in metaal en bij De Volkaert is de opdracht om na te denken over nieuwe activiteiten voor ouderen.

Directeur Jessica van Schijndel ontving 20 jongens en drie jongedames en leidde ze met een collega rond in het bedrijf, een unieke gelegenheid om te kijken wat er binnen de muren van dit Dongense bedrijf gebeurt. Vooral de lasersnijmachine mocht op belangstelling rekenen. Veel leerlingen bleven nog hangen om meer informatie te krijgen over de opdracht.

Bij Hoppenbrouwers Techniek waren ook de dames duidelijk ondervertegenwoordigd. Na een hartelijke ontvangst en een duidelijke presentatie door Freddy van Peer en Eric van Gestel kregen de leerlingen bij de rondleiding een goed beeld van de sfeer en de visie van het bedrijf: samen werken in kleine teams, een prettige werkomgeving en voldoende mogelijkheden om te groeien binnen je vak. Belangrijk, want de leerlingen moeten immers plannen ontwikkelen voor een nieuw gebouw, daar Hoppenbrouwers uit zijn jasje groeit.

Het merendeel van de meisjes was te vinden bij de presentatie van De Volkaert. Onder het genot van een frisdrankje en een koek werden er wat quizvragen gesteld om de kennis te peilen van de leerlingen die al verbazingwekkend veel wisten. Menig opa en/of oma woont hier, vandaar. Na een uitgebreide rondleiding door de verschillende lanen mochten onze leerlingen bewoners interviewen over het reilen en zeilen binnen De Volckaert: Wat zijn de huidige activiteiten waar u aan deel kunt nemen? Welke activiteit mist u wellicht? Zomaar twee vragen die de hacoleerlingen verder zouden kunnen helpen met hun opdracht.

In november presenteren de leerlingen in kleine groepen hun uitwerking aan de opdrachtgevers. Docenten Sandra Akkermans, Karlijn Vlaardingerbroek en Sandra Koenen zijn reuze benieuwd naar het resultaat.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5026

Hoe om te gaan met natuurbrand risico?

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee di, juli 17, 2018 11:23:41

Hoe om te gaan met natuurbrand risico?
Dongen, 17 juli 2018. Natuurlijk is de in sommige media gepubliceerde te verwachten temperatuurontwikkeling volgende week tot 40 graden en meer vooralsnog overdreven verklaard , maar het is warm tot heet .Droog ook.Kurkdroog. En dat al maanden achtereen. De paar druppels die hier en daar vielen uit de dreigende wolken maandagavond boven Dongen is een druppel op de gloeiende plaat gebleken en daarmee is het droge schip nog niet met de boeg onder water, om maar eens een paar clichés te gebruiken. Een waarschuwing om voorzichtig te zijn in de natuurgebieden is dus niet overbodig. In Nederland kennen we de website www.natuurbrandrisico.nl. De gemeente wijst er vandaag in een persbericht op. Op de site kun je zien hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. Tot voor kort werd dat risico uitgedrukt in 5 kleuren, van groen (weinig risico) tot rood (hoog risico). Maar dat gaf veel verwarring met de weercodes van het KNMI. Hun code rood wil vaak zeggen dat je beter binnen kunt blijven, omdat het buiten behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Maar als het code rood voor de brandweer is, is het weliswaar oppassen voor natuurbranden, maar kun je nog rustig naar buiten, de natuur in. HIER VERDER LEZEN uitleg van gevarencodesFase 1: regulier risico
Fase 2: extra alert


Het risico op natuurbrand wordt voortaan aangegeven in 2 fases.
De voormalige kleuren licht- en donkergroen en geel zijn nu samen fase 1; oranje en rood zijn fase 2.

- Bij fase 1 is sprake van regulier risico;

- Bij fase 2 vragen we extra alert te zijn.

Houd hier rekening mee, als in uw eventuele ontheffing of vergunning nog sprake is van een van deze kleuren.

Altijd oppassen met vuur in de natuur

Bij beide fases blijft het natuurlijk belangrijk om op te passen met vuur in de natuur. Vooral als het langere tijd droog is, moeten we allemaal samen – inwoners, natuurbeheerders, brandweer, gemeenten, recreatieondernemers - extra alert zijn op het ontstaan van natuurbrand. Snel melden van brand of een verdachte situatie vermindert de kans op een onbeheersbare natuurbrand!

In de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, waar de gemeente Dongen onderdeel van uitmaakt, verkeren we momenteel in Fase 2 ( 17 juli)


Wat betekent dit voor u?

In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. toestemming en/of doorlopende vergunning voorwaarden die het mogelijk maken om open vuur (in natuurgebieden) te stoken worden opgeschort .Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).

Wees alert op verdachte situaties
....en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras

Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaatWat kunt u doen als er een natuurbrand is?Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.


Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4981

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

VRAAG EN AANBODGeplaatst door pee di, juli 17, 2018 07:51:55

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

Na vijf jaar succesvol bemiddelen, ondersteunen en stimuleren stopt Netwerk 50+ Dongen met zijn activiteiten. In maart 2013, nadat er een golf van ontslagen over Nederland kwam, werd door John van Riel en Frank van Heteren het initiatief genomen om Netwerk 50+ Dongen te starten met het doel om de oudere werkzoekende te helpen met het vinden van een baan. De eerste inloopavonden waren zeer druk bezocht en eind 2013 hadden we 70 leden. Het kernteam vergaderde wekelijks en bedacht activiteiten die onze leden konden helpen in hun sollicitatieproces.

Bert Verbunt van de stichting : : “We hebben trainingen gegeven in het verwoorden van de z.g. elevatorpitch, sollicitatietrainingen inclusief het schrijven van een CV, motivatiebrief en het sollicitatiegesprek. Daarnaast gaven we netwerktrainingen en cursussen voor het effectief gebruik van LinkedIn en Twitter.”Tijdens de inloopochtenden werden veel onderwerpen behandeld door sprekers. Om er een aantal te noemen: Claudia Bouwens (Het Belmeisje), Theo Thomas (Strategie met Ballen), Freeke Mauritz (het CV dat werkt) en Kavita Parsan (Loopbaanswitch). Ook onderwerpen die niet direct met het vinden van een baan te maken hadden kwamen aan bod zoals “rondkomen met een bijstandsuitkering” en “de gewijzigde wetgeving van het UWV” met sprekers van het UWV en de Gemeente Dongen.

“Tijdens een aantal avondsessies hebben we thema’s behandeld zoals' hoe hanteren personeelschefs en uitzendbureaus LinkedI' en hebben de Dongense politieke partijen kennis gemaakt met onze doelstelling, die zij positief waardeerden. “zegt Verbunt.

Wat natuurlijk niet vergeten mag worden is een hele dag op 24 mei 2014 in het gebouw van scouting De Stormvogels met als thema “Omgaan met werkeloosheid” m.m.v. Egel Weerbaarheid, Out of My Box en 2Faciltate4Best Results. Het resultaat na deze 5 jaar is dat 76 leden een andere baan hebben gevonden of zelf gestart zijn met een eigen onderneming: een zeer mooi resultaat.

Bert Verbunt : “We merken dat er minder werkzoekenden behoefte hebben om lid te zijn van ons netwerk. Er lijkt geen of nauwelijks meer behoefte te zijn aan trainingen en workshops die wij geven. Tijdens de inloopochtenden wordt er nauwelijks genetwerkt en er komen geen vragen meer over het vinden van een andere baan. Ons ledental is inmiddels gedaald naar 26, exclusief het kernteam. Wij menen daarom vast te mogen stellen dat de behoefte aan Netwerk 50+ Dongen en de daarbij gegeven ondersteuning bij het vinden van een andere baan, nihil is c.q. elders wordt gevonden.”Het Kernteam Netwerk 50+ Dongen wil iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen aan het netwerk, heel hartelijk bedanken en wensen iedereen die nog op zoek is naar een baan, heel veel succes.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4980