DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Hart van Brabant start 'Maatpact' voor complexe zorgondersteuning

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, maart 26, 2019 16:37:37

Hart van Brabant start 'Maatpact' voor complexe zorgondersteuning

Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk gaan de zorg en ondersteuning voor huishoudens met complexe problemen over een andere boeg gooien. Per april starten de negen Hart van Brabantgemeenten het Maatpact om deze huishoudens snel en daadkrachtig te helpen. Dat is de kern van het persbericht dat vandaag ook inde gemeente Dongen is uitgegeven. Het Maatpact moet niet alleen kwalitatief goede en effectieve zorg opleveren, maar ook bijdragen aan een duurzame oplossing voor de toenemende financiële tekorten in het sociaal domein. Wanneer mensen veel problemen tegelijkertijd hebben, ontstaat in veel gevallen een probleem van andere orde. Hulpverleners die werken volgens het basisprincipe ‘1 gezin, 1 plan, 1 coördinator’ lopen vervolgens vast in een wirwar van wetten en regelgeving en verschillende financiers van zorg die allemaal eigen criteria hanteren. Bestuurders van de negen regiogemeenten in Hart van Brabant beseffen zijn er zich van bewust dat de systemen niet altijd voldoende adequaat zijn ingericht om mensen met verschillende problemen, die ondersteund worden vanuit verschillende wetten, logisch en in samenhang te helpen.De samenwerkende gemeenten zeggen nu dat dat anders moet. Daarom wordt in de regio met het Maatpact gestart.

Selectie

De komende drie jaar worden een substantieel aantal huishoudens met de nieuwe aanpak ondersteund . In eerste instantie wordt gestart met 50 huishoudens die nu al hulp hebben. Het gaat om huishoudens met een opeenstapeling van problemen op verschillende leefgebieden, zoals: wonen, gezondheid en hun financiële situatie. Om het ook echt anders te kunnen gaan doen, hebben de negen gemeenten een apart budget gereserveerd om allerlei soorten hindernissen te kunnen nemen. Hierin wordt samengewerkt samen met zorgverzekeraars, woningcorporaties en een extern expert: Instituut voor Publieke Waarden.

Leren en samenwerken

In het project 'Maatpact' staan leren en reflecteren centraal. De negen gemeenten gaan met maatschappelijke partners en met de geselecteerde huishoudens onderzoeken hoe deze beter en sneller kunnen geholpen worden. Dat wordt gedaan door vragen op een andere manier te benaderen, vernieuwend te denken en te handelen. Met deze aanpak willen we de ingezette transformatie in het sociaal domein een stevige ontwikkel-impuls geven en tegelijkertijd de kosten laten afnemen.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5133