DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Fietsoversteek aan de Mgr. Schaepmanlaan - Drijversveld - Mgr. Ariënsstraat 'uit de voorrang'

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 21, 2019 19:35:41

Fietsoversteek aan de Mgr. Schaepmanlaan - Drijversveld - Mgr. Ariënsstraat 'uit de voorrang'

Uitgekiende aanpak moet echte veiligheid opleveren

Het is een voortdurend aandachtspunt in de raad, er zijn al vele woorden over gezegd en ook nu ligt er weer een lijvig rapport om de uiteindelijk door eenieder gewenste echte veiligheid bij deze verkeersoversteek in Dongen te realiseren. Het nieuwste rapport heet 'Fietsoversteek Mgr. Schaepmanlaan, risicobeoordeling en verbeteropties' en is uitgevoerd door bureau Groen Licht Verkeersadviezen. De oversteek, met fietsers en voetgangers is nu nog 'in de voorrang' en is enkele jaren geleden nog voorzien van dynamische wegdeksignalering voor overstekende fietsers, een busvriendelijk asfaltplateau en overrijdbare geleiders. Ondanks de aanpassingen hebben op de oversteek nog regelmatig (bijna) ongevallen tussen auto's en fietsers plaats. Bureau Groen Licht Verkeersadviezen kreeg van de gemeente Dongen de opdracht om te onderzoeken hoe de oversteek veiliger kan worden gemaakt en bij het onderzoek inwoners te betrekken. De vandaag afgetreden wethouder van verkeer Rolf Vulings stond aan de wieg van dit nieuwe initiatief .Er werd ook nu zorgvuldig te werk gegaan en overleggen waren er met diverse gebruikers van de oversteek, zoals leerlingen van het Cambreur College. Ook de wijkraden Centrum en Biezen en omwonenden werden bij de mogelijke oplossingen betrokken.


Gesprekken

Ter plaatse is een belevingsonderzoek onder overstekende fietsers en voetgangers uitgevoerd. Dat is op twee verschillende dagen en verschillende tijdstippen gedaan. In totaal 400 (brom)fietsers en 104 voetgangers hebben een vragenlijst ingevuld. Ongeveer de helft van de respondenten (zowel fietsers als voetgangers) ervaart de oversteek als oncomfortabel en onveilig, met name door de rijsnelheid van het autoverkeer. Een op de drie respondenten geeft het signaal dat automobilisten geen voorrang verlenen aan overstekende fietsers en voetgangers. Vrijwel alle leerlingen en betrokken inwoners hebben in de gesprekken aangegeven dat het veiliger is om de fietsoversteek uit de voorrang te halen, mits er in het midden een breed steunpunt komt waar voldoende fietsers kunnen staan tijdens de schoolpieken.

Oplossing

Er zijn tenslotte twee oplossingen voorgesteld. Deze krant laat de gekozen variant op de tekening zien Het college kiest voor deze oplossing die aansluit bij de voorkeur van betrokken partijen om de oversteek uit de voorrang te halen en heeft zich uitgesproken voor het uitwerken ervan. Deze voorkeur wordt ingegeven door het minimale verschil in het aantal fietsers dat kan opstellen op het midden steunpunt.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5130