DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Uitvoeringswerkzaamheden hoofdwegen in s Gravenmoer beginnen in het voorjaar van 2020.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 21, 2019 18:44:09

Herinrichtingsplannen zijn klaar

Uitvoeringswerkzaamheden hoofdwegen in s Gravenmoer beginnen in het voorjaar van 2020.

Dongen, s Gravenmoer, 21 maart 2019. Op de valreep maakte de vandaag afgetreden wethouder Rolf Vullings het nog mee Hij stond aan de wieg van het door veel inwoners gewilde en gewenste plan ; de aanpak voor een nieuw jasje voor de hoofdwegen in s Gravenmoer zijn gereed.In het voorjaar van 2020 gaat de schop in de grond. Ook de voorlopige volgorde voor de uitvoering is vastgesteld. Dit jaar kunnen de voorbereidingen voor de Hoofdstraat worden opgestart. De aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2020.


Achtergrond

Eind vorig jaar zijn de uitgangspunten en principevoorstellen voor het verkeersplan op een informatieavond gepresenteerd aan belanghebbenden. Deze zijn gericht op het terugdringen van de snelheid van het verkeer in 's Gravenmoer en daarmee ook het versterken van het dorpse karakter. Hieraan ging een intensief proces van inwonersparticipatie vooraf. Een klankbordgroep van inwoners, ondernemers en organisaties is onder begeleiding van bureau Kragten tot voorstellen gekomen. Deze zijn op de informatieavond positief ontvangen. Een waar en uniek samenwerking tussen burgers ,de deskundigen de makers en de vaklui die het gaan realiseren. Er is ook tijdens de werkzaamheden tijd en gelegenheid voor flexibiliteit, actualiteit en onvoorziene omstandigheden. De volgorde is wel bepaald waardoor de Hoofdstraat benoemd is tot eerste straat die wordt aangepakt, gezien de staat van het wegdek. Dit is al verankerd in de begroting van 2019 met een bedrag van € 706.000,-. Eveneens is bepaald om tweejaarlijks één hoofdweg opnieuw in te richten, om niet jaren aaneengesloten overlast in 's Gravenmoer te veroorzaken. Echter, waarschuwt het college in de vandaag verstuurde brief dat ' gezien het financiële perspectief rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat de uitvoering van het verkeersplan wordt getemporiseerd '. “De volgorde is voorlopig “ zegt het college. Er moet ruimte zijn om te sturen en in te spelen op ontwikkelingen en werk met werk te maken als daar kansen voor zijn. Besloten is om jaarlijks de planning vast te stellen, door afweging van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn, ter voorbereiding op de vaststelling van de begroting.

Planning

De verdere volgorde is opgesteld op basis van de huidige beschikbare en feitelijke informatie over de staat van de verharding, bomen, openbare verlichting en riolering. Hierbij geldt; hoe lager het getal, hoe hoger de prioritering. Ook wordt bij het bepalen van de voorlopige volgorde gekeken naar de aspecten verkeersveiligheid, snelheid en bouwontwikkelingen. Binnenkort ontvangen belanghebbenden een uitnodiging voor een startbijeenkomst voor het opstellen van een ontwerp voor de Hoofdstraat. Dit leidt tot een voorlopig en een definitief ontwerp. Na vaststelling van het definitief ontwerp begint de voorbereiding van de aanbesteding en uitvoering, die circa 3 maanden duurt. De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in het voorjaar van 2020.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5129