DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Gemeente Dongen ruimt binnenkort op kosten van bedrijf brandresten op bij TUF

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, februari 20, 2019 10:18:51

Gemeente Dongen ruimt binnenkort op kosten van bedrijf brandresten op bij TUF


Er is in ieder geval één kogel door de kerk.De gemeente Dongen gaat onderzoeken hoe de brandresten die aanwezig zijn na de grote brand op 11 oktober 2018 op het fabrieksterrein van TUF recycling kunnen worden opgeruimd. Dat is vandaag besloten in een vergadering van B&W waar het advies is behandeld van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.De commissie is van oordeel dat de bezwaren van TUF Recycling BV en TiMaSe BVBA niet-ontvankelijk zijn en de bezwaren van mevrouw Van Trimpont ( eigenaar van TUF) ongegrond zijn. Haar verzoek om vergoeding van proceskosten werd eveneens afgewezen. Het college heeft vandaag (dinsdag 19 februari 2019) op het bezwaar besloten conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften te volgen. Er gaat dus opgeruimd worden.Daarbij is nog niet bekend of nu ook alle kunstgrasvelden worden opgruimd. In een brief aan de raad heeft het college het over 'brandresten'. Het opruimen van die brandresten moet wel nog aanbesteed worden. De gemeente heeft nu wel bevoegdheid om uitvoering te geven aan het opruimen van de brandresten door een derde partij.Samen met andere overheden
Conform de procedure van last onder bestuursdwang zullen de kosten hiervan worden verhaald op TUF Recycling BV. De aanbestedingsprocedure namens de gemeente schrijft voor dat bij de aanbesteding meerdere bedrijven worden aangeschreven. De gemeente dient daarbij zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk te handelen, om de kosten met succes op TUF Recycling BV te kunnen verhalen.De gemeente zegt,dat de inzet er op is gericht zo daadkrachtig mogelijk op te treden. Daarbij is Dongen wel gehouden aan het volgen van juridische kaders en procedures. Er wordt volgens de gemeente ook oplossingsgericht gehandeld met zo min mogelijk financiële gevolgen voor de gemeente Dongen. Daarbij, zegt de gemeente Dongen, is in deze problematiek sprake van actuele, landelijke ontwikkelingen. Dongen zal ook dat feit blijven aanvoeren in de verdere ontwikkelingen en de nodige gesprekken met hogere overheden


UPDATE 27 februari
Onderzoeksrapport kunstgras naar Tweede Kamer en zorgt voor status quo op Tichelrijt

Het rapport over de mogelijkheden voor recycling van Nederlands kunstgras in binnen- en buitenland is klaar. De opdracht voor het onderzoek werd eind vorig jaar gegeven door staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De zogenoemde quick scan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Overleg

De staatssecretariskondigt aan dat er komende maand (maart 2019) een breed overleg plaats zal hebben van kunstgrasproducenten, aannemers, gemeenten en afvalverwerkers. ,,Samen met de Minister voor Medisch Zorg en Sport blijf ik met partijen in de kunstgrasketen in gesprek om te komen tot een duurzame recyclingcapaciteit'', aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven - Van der Meer.

Onderzoekconclusies

In het rapport wordt vastgesteld dat de twee opties voor recycling van kunstgras die er in Nederland waren (TUF Recycling BV in Dongen en Vink in Gelderland) niet langer mogelijk zijn. De verwerkingsmogelijkheden van Nederlands kunstgras in het buitenland zijn beperkt, mede gezien de transsportafstanden en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Ook de capaciteit is onvoldoende en de mate van hoogwaardige recycling is onzeker.

Nieuwe initiatieven

Het rapport schetst een positief beeld van de opbouw van nieuwe recycling initiatieven voor kunstgras in Nederland. In het rapport komen hiertoe vijf nieuwe concrete initiatieven voor kunstgrasrecycling in ons land aan bod. De beoogde verwerkingscapaciteit van deze initiatieven is ruim voldoende om het kunstgras dat in Nederland als afval vrij komt te kunnen verwerken. De verwachting is dat het één tot twee jaar duurt voor sprake is van een structurele oplossing.

Tussenoplossing

In het rapport wordt als tussenoplossing gewezen op de mogelijkheid om kunstgras op locaties tijdelijk en op milieuverantwoorde wijze op te slaan. ,,Deze oplossingsrichting onderschrijf ik. Het kunstgras kan verwerkt worden zodra de capaciteit hiertoe beschikbaar is'', aldus de staatssecretaris.

College

Het college van de gemeente Dongen heeft in de B&W-vergadering van dinsdag 26 februari 2019 kennis genomen van het onderzoeksrapport en reactie van de staatsecretaris. ,,Het bevestigt de uitkomst van ons recente gesprek met de directeur-generaal van het ministerie. De commerciële markt is in beweging, maar op dit moment bestaan er geen concrete en reële mogelijkheden voor het recyclen van Nederlands kunstgras, niet in ons land en ook niet kort over de grens.''

Deze uitkomst van de quick scan heeft gevolgen voor de definitieve last onder bestuursdwang aan TUF Recycling BV, voor wat betreft de vergunde situatie. ,,Zolang er geen mogelijkheden voor recycling zijn, kunnen we niet over gaan tot het opleggen van de sanctie om de teveel opgeslagen kunstgrasmatten af te voeren naar elders'', aldus het college.

B&W zijn het eens met de oplossingsrichting van de staatsecretaris. ,,We moeten ons beraden over de mogelijkheid om tijdelijk een milieuverantwoorde opslag toe kunnen staan, tot er sprake is van een goede optie op de Nederlandse markt. Dat maakt het mogelijk om in een later stadium te kiezen voor hoogwaardige verwerking en een oplossing met zo min mogelijk financiële gevolgen voor de gemeente Dongen. De ontwikkelingen op de markt blijven we op de voet volgen, om zo spoedig mogelijk te kunnen komen tot de oplossing.''

  • Reacties(3)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5115