DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Raad van State verklaart beroep ongegrond Groen licht voor ontwikkeling Heuvel 15 in Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, februari 13, 2019 19:26:55

Raad van State verklaart beroep ongegrond

Groen licht voor ontwikkeling Heuvel 15 in Dongen

Dongen mag gaan bouwen en verbouwen aan de Heuvel 15 in het kader van van herbestemming en ontwikkeling van de voormalige leerlooierij en het aangrenzend terrein . Woensdag 13 februari heeft de Raad van State het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is de gerechtelijke procedure ten einde en is het bestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van maximaal 23 woningen, onherroepelijk geworden.Afbeeldingen via de gemeenste Dongen
Boven : zo ziet het complex er straks uit
Daaronder : Een luchtfoto van de huidige situatie


Op 8 maart 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Heuvel 15 vast. Dit bestemmingsplan voorziet in de verbouw van de voormalige leerlooierij tot woningen en de bouw van grondgebonden woningen op het aangrenzend terrein. Tegen het vaststellingsbesluit was door een omwonende beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan zou voorzien in te veel woningen en de invulling zou afbreuk doen aan het historisch karakter van de Heuvel. Ook waren er bezwaren tegen de verkeersafwikkeling op de Heuvel en de ligging van de parkeervoorzieningen.

Uitspraak

Op 13 februari heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. De Raad van State is van oordeel dat de gemeenteraad alle betrokken belangen goed en zorgvuldig heeft afgewogen. Het bestemmingsplan is in overeenstemming is met de provinciale Verordening ruimte en de gemeentelijke Structuurvisie Dongen 2020.

Aangetoond is dat het plan bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit, waarbij met de aspecten archeologie en cultuurhistorie zorgvuldig rekening is gehouden. De Raad van State stelt dat de beoogde woningbouwontwikkeling ervoor zorgt dat het monumentale gebouw midden in de kern van Dongen behouden blijft. De nieuwe invulling beschouwt de Raad van State als minder belastend voor de omgeving, omdat de bedrijfsbestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming.

Ten aanzien van de verkeersaspecten en de ontsluiting van de parkeerplaatsen concludeert de Raad van State dat sprake is van een goede ontsluiting. De straten waarop kan worden ontsloten kunnen een toename van gemiddeld 153 motorvoertuigen per etmaal aan. Daarbij is het oordeel dat de totale verkeerstoename niet leidt tot onaanvaardbare overlast of knelpunten in de verkeersafwikkeling.

Uitvoering bestemmingsplan

Met de uitspraak van de Raad van State is de gerechtelijke procedure ten einde en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De ontwikkelende partijen, Profero Vastgoed en Cornelis Huygens Projectontwikkeling, gaan nu verder met de ontwikkeling en uitvoering van hun bouwplannen. Naar verwachting begint in het najaar de restauratie van de looierij.

Reactie wethouder

Wethouder Bea van Beers (Ruimtelijke ontwikkeling): “De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat de ontwikkeling een passende invulling is voor deze locatie. Hierdoor kan, met respect voor de omgeving, een bijzonder rijksmonument voor Dongen worden behouden en kan nieuwbouw worden toegevoegd."  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5111