DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Vele Dongense huishoudens kunnen binnenkort nog meer kiezen voor 'eigen'stroom.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, februari 01, 2019 17:32:14

Dongen krijgt twee zonnepanelenparken

Vele Dongense huishoudens kunnen binnenkort nog meer kiezen voor 'eigen'stroom.

Dongen loopt in de regio voorop op het gebied van grote zonnepanelenparken nu het voor twee locaties rijkssubsidie krijgt. Voor zowel het industriepark de Wildert (€ 16.000.000) en Tichelrijt (€ 14.000.000) is geld gereserveerd. “Dongen is de eerste gemeente van deze omvang binnen de regio Hart van Brabant die deze subsidies heeft binnen gehaald” zegt wethouder René Jansen .Dongen moet daar wel iets voor doen. Er staan grootscheepse acties tegenover. De aankoop, aanleg en opstarten ervan én er moet geproduceerd worden. De subsidie wordt in een periode van 15 jaar en naargelang de vorderingen van de voorbereidingen en de hoogte van de productie, in fasen uitgekeerd. Dongen kan overigens niet kiezen voor windtribunes in verband met de radargevoeligheid van het vliegveld Gilze Rijen. Zonnepark Tichelrijt wordt 11 hectaren groot en het panelenveld op de Wildert een paar hectaren groter. De capaciteit van dat veld zal dan ook significant groter en gaan gelden als energie -opwekker voor Coca Cola en de glasfabriek van Ardagh. De capaciteit ( circa 14.000.000 kwH) is bovendien voldoende voor circa 4.000 Dongense huishoudens. Tichelrijt gaat per jaar 12.540.000 kWH opwekken. Dit is voldoende om circa 3.600 huishoudens en een aantal industrieën van elektriciteit te voorzien.

Dongen kiest er voor om koploper te zijn voor schone energie en wil hiervoor samenwerken met de Regionale Energiestrategie (RES). Bij zonnepark Tichelrijt zijn de gemeente Dongen, Energie Dongen, Stichting MOED, BOM/Energiefonds Brabant betrokken en bij de Wildert zonnepanelen is de combinatie Eneco/KondorWessels betrokken partij.Voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark op Tichelrijt wordt niet gekozen voor afscherming door middel van opgaande beplanting maar voor bloemrijke akkerranden. 'Deze dragen bij aan de natuurbeleving en biodiversiteit 'volgens de plannen en kan de ecologische waarde van het landschap zelfs worden vergroot. Het zonnepark de Wildert krijgt zijn landschappelijke inpassing door het realiseren van een ecologische verbindingszone, de zogenoemde Wildertse Arm. Die kan worden uitgebreid richting Oost Brabant.

Binnenkort wordt de Klimaat & energieagenda Dongen voorgelegd aan het college en de raad. Deze agenda bevat een Nulmeting van Dongen waar het dorp nu staan en een projectenlijst wat de gemeente allemaal zouden kunnen gaan doen. De agenda is actief samengesteld vooral met de Energiecoöperatie Dongen, Casade, lokale bedrijven en stichting MOED. “Een mooi voorbeeld van hoe we dit in Dongen samen doen, zowel met partners als vrijwilligers”aldus de wethouder tijdens een persconferentie vrijdag 1 februari. De mensen van het speciaal team dat hiervoor is samengesteld ( team Klimaat, Energie en Duurzaamheid) was daar aanwezig. De Dongense coöperatieve Enegie Dongen ziet grote kansen op het gebied van zelf schone energie opwekken. Woordvoerder en voorzitter daarvan Anton Euren wees tijdens de persbijeenkomst op het feit dat er in Dongen al veel gedaan is op dat gebied. Binnenkort gaat deze krant met een separaat artikel in op de kracht van deze coöperatieve samenwerking op energiegebied in Dongen  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5100