DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Van Cranenbroek ziet af van verdere uitbreiding filiaal Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, januari 24, 2019 18:27:19

Van Cranenbroek ziet af van verdere uitbreiding filiaal Dongen


Het grootwinkelbedrijf Van Cranenbroek wil dat gemeente Dongen de bestemmingsplanprocedure voor de verbouw en nieuwbouw van de vestiging in Dongen te beëindigd. Het bedrijf wil niet verder met de al ver uitgewerkte uitbreidingsplannen bij de vestiging in Dongen Van Cranenbroek heeft dit, wat het bedrijf betreft, finale besluit genomen naar aanleiding van de aard van de ingekomen zienswijzen van de Provincie en de gemeente Oosterhout. 'Het bedrijf ziet geen mogelijkheden om deze zienswijzen aan te vechten ' zo luidt in de raadinformatiebrief die de Dongense raadsleden vandaag in de bus vonden. De gemeente Dongen betreurt de gang van zaken. Het college zegt in de brief aan de raadsleden : “De verwachting was dat de Provincie naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de detailhandel kritischer zou kijken naar nieuwe ontwikkelingen.

Veel groter

Van Cranenbroek zou in Dongen bijna twee keer zo groot: van 8.000 naar 15.000 vierkante meter. Er was een ivestering mee gemooeid van ongeveer 12.000.000 euro

Wij hadden echter niet verwacht dat de reacties op de plannen zo stevig zouden zijn “ Dongen heeft en had, zo blijkt al een tijdje, een andere kijk op de uitbreidingsplannen : “Wij zijn nog steeds van mening dat de beoogde ontwikkeling had gepast, zonder negatieve gevolgen voor naastgelegen buurtcentra en het centrum van de gemeente Dongen” In de afgelopen periode heeft de gemeente Dongen dan ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de firma Van Cranenbroek en haar adviseurs gesproken over de zienswijzen en de mogelijkheden. In een gezamenlijk bestuurlijk overleg met de Provincie en de gemeente Oosterhout op donderdag 10 januari jl. heeft Dongenhet voornemen van de firma Van Cranenbroek overgebracht op de betrokken partijen Dongen zegt de keuze van het bedrijf te respecteren en zegt blij te zijn dat de huidige activiteietn van van Cranenbroek in Dongen ,zullen worden voortgezet en dat de goede verstandhouding met het bedrijf in stand is gebleven, ondanks het verloop van de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Houtstraat-Industriestraat-Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o.’ heeft van 23 maart 2018 tot en met donderdag 3 mei 2018 ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn zes zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ontvangen vandaag bericht over het stopzetten van de procedure.

Deze krant komt binnenkort op deze kwestie terug met daarin de reacties uit het dorp en het bedrijf zelf  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5094