DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Snelfietsroute Tilburg - Dongen - Oosterhout in inventarisatiefase

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant za, december 29, 2018 12:57:22Snelfietsroute Tilburg - Dongen - Oosterhout in inventarisatiefase

De provincie Noord-Brabant heeft grote plannen en wil kartrekker worden in het verwezenlijken van dé fietsprovincie van Nederland ten gunste van de tweewielers. In het provinciale uitvoeringsprogramma 'Fiets in de Versnelling 2016-2020 ' is het Brabants Snelfietsroutenetwerk vastgelegd. Dit netwerk bestaat uit 31 routes die geselecteerd zijn op basis van een zogeheten fietspotentiescan. De route Tilburg - Dongen - Oosterhout is één van de 31 geselecteerde routes. Oorspronkelijk stond deze snelfietsroute na 2023 gepland, maar vanwege actuele ontwikkelingen in de infrastructuurplannen op het grondgebied van Tilburg en Oosterhout is het plan gerezen het project naar voren te halen. Brabant wil de kans benutten om tegelijk met de verbreding van het Wilhelminakanaal op het grondgebied van Tilburg, de toekomstige aanleg van de N629 Oosterhout – Dongen en de aanleg van een ' langzame' veekeerroute Slotjes-midden in Oosterhout, de snelfiets route sneller te realiseren.


Doel aanleg snelfietsroutes

In een raadsinformatiebrief aan de Dongense raad zegt het college dat 'snelfietsroutes een betrekkelijk nieuw fenomeen zijn in het Nederlandse fietsbeleid. Het zijn kwalitatief hoogwaardige en daarmee ook snelle verbindingen tussen steden en tussenliggende woon- en werklocaties. Met de aanleg van snelfietsroutes worden bestaande fietsroutes verbeterd of nieuwe fietsroutes aangelegd, die langs fileknooppunten lopen of die in potentie mensen kunnen verleiden de fiets te nemen; naar het werk of naar school. Een belangrijke bijvangst voor de gemeente Dongen is dat deze route ook in de vrije tijd veel gebruikt wordt. De route kan de gebruiker meer ruimtelijke kwaliteiten bieden. Daarom wil Dongen een extra accent leggen op de belevingswaarde van deze route. Het college houdt de raadsleden voor dat dit project ten opzichte van de andere snelfietsroutes in Brabant wel eens een Unique Selling Point zou kunnen worden. Het is de eerste snelfietsroute beoogd langs het Wilhelminakanaal.

Het Dongense college spreekt over meer voordelen: “ Door de snelle opkomst van E-bikes en speed pedelecs neemt de wens toe deze snelfietsroutes aan te gaan leggen. Op stad-dorp relaties kan de fiets, zeker door het toenemende gebruik van de E-bike, concurreren met de auto. Dit betekent minder verkeersopstoppingen, minder Co2 uitstoot en een bijdrage aan de leefbaarheid en gezondheid.

Voorlopig geen financiële consequenties

Dongen is dan wel enthousiast over de plannen, maar zegt daarbij uitdrukkelijk dat dient opgemerkt te worden zich niet op voorhand wil committeren aan de investering. De inventarisatiefase waarin de snelfietsroute zich nu gaat bevinden, wordt ambtelijk voorbereid en verwerkt in een offerteaanvraag voor een onderhandse aanbesteding. De totale duur van deze inventarisatiefase, inclusief aanbestedingstraject, is nu bepaald op 4 maanden. Naar verwachting begint deze fase in het eerste kwartaal van 2019. De inventarisatiefase levert een tracékeuze, schetsontwerpen en een eerste kostenindicatie op. De gemeenten Tilburg en Oosterhout hebben elk € 20.000,- beschikbaar gesteld om de inventarisatiefase te kunnen uitvoeren. Op de korte vereiste termijn is het Dongen nog niet gelukt het gevraagde bedrag vrij te maken. Wel heeft het samenwerkingsverwant Hart van Brabant op 12 december jongstleden besloten een eenmalige bijdrage van € 10.000 beschikbaar te stellen voor de inventarisatiefase. Met het totaalbudget van € 50.000 kan de inventarisatiefase beginnen en worden afgerond.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5075