DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Definitieve last onder bestuursdwang voor TUF Recycling BV

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, december 20, 2018 13:45:43

TUF wéér goed in de fout ; stort nu illegaal in Gelderland

Volgens het VARABNN programma Zembla heeft ' kunstgrasschoonmaker' TUF dat in Dongen haar hoofdzetel heeft, de afgelopen tijd zeker vijftig afgedankte kunstgrasvelden met rubber korrels gedumpt op twee plekken in Gelderland. Op de website van ZEMBLA staat dat dat nieuws afkomstig is van anonieme bronnen. Wel heeft ZEMBLA videobeelden vrijgegeven waaarop te zien is dat de 'nieuwe'opslagplaatsen wel degelijk bestaan. "Een woordvoerder van de Gelderse gemeente Maasdriel bevestigt de illegale opslag". staat op de website te lezen. Er dreigt ook in die gemeente een dwangsom van 30.000 euro als het afval niet verwijderd is voor 25 december. In Dongen is volgens andere betrouwbare bronnen na de brand geen nieuw kunstgras meer aangevoerd, maar is het bedrijf nog steeds niet overgegaan tot het betalen van openstaande boetes.


Foto:STILL uit video VARABNN

Definitieve last onder bestuursdwang voor TUF Recycling BV

Het college van de gemeente Dongen heeft besloten TUF Recycling BV een definitieve last onder bestuursdwang op te leggen. Op woensdag 19 december 2018 is de brief met de sanctie verstuurd aan het bedrijf in kunstgrasmatten. Deze last ziet toe op het beëindigen en beëindigd houden van diverse geconstateerde overtredingen, waarvoor eerder een dwangsom is opgelegd. De last is nog niet compleet.

Quick scan

Alvorens aan TUF Recycling BV ook de last kan worden opgelegd om teveel opgeslagen stukken en rollen kunstgras te verwijderen, dient eerst de uitslag bekend te zijn van de quick scan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In opdracht van de staatssecretaris wordt onderzocht wat de afzet en verwerkingsmogelijkheden zijn van kunstgrasmatten in Nederland en daarbuiten. Het ministerie verwacht eind januari 2019 de uitkomst bekend te kunnen maken.

Toelichting bestuursdwang

Het definitief opleggen van een last onder bestuursdwang is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Het betekent dat als TUF Recyling BV niet zelf de overtredingen beëindigt, de gemeente Dongen (op kosten van TUF Recycling BV) zorg zal dragen voor het terugbrengen van de bedrijfsinrichting naar de vergunde situatie. Conform de wet en juridische procedure zijn definitieve data benoemd voor de beëindiging; deze zijn per overtreding verschillend.

Tijdspad

TUF Recycling BV is op basis van de bestuursdwang verplicht gesteld het volgende te doen:

Per direct:

-De aanvoer van kunstgrasmatten te staken dan wel gestaakt te houden (last 1)


Voor 1 april 2019:

-Het afvoeren van teveel opgeslagen infill (zand/rubber) naar vergunde inrichting (last 2)

Voor 1 mei 2019:

-Het verplaatsen van kunstgrasmatten en infill op bedrijfsterrein volgens vergunning (last 3)

-Maximaal 4 meter hoogte voor opslag van kunstgras en voor opslag infill maximaal 6 meter bedraagt (last 4)

Voor 1 februari 2019:

-Het afdekken van de opslagen infill en kunstgras (last 5)

-Het verwijderen van infill in omgeving van bedrijf en in het hemelwaterriool (last 6)

-Maatregelen treffen die voorkomen dat opnieuw verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting en/of het hemelwaterriool plaatsvindt (last 7)

-Onderhoud en controle blustoestellen (last 8)

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit definitieve last onder bestuursdwang staat een bezwaar- en beroepsmogelijkheid open voor TUF Recycling BV, waardoor de data kunnen opschuiven in de tijd.

Separate last na quick scan

Na de uitslag van de quick scan, zal separaat een definitieve last onder bestuursdwang worden bepaald voor het beëindigen van de overtreding teveel opgeslagen kunstgras.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5072