DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Project 'Herhuisvesten gebruikers en herontwikkelen locaties ten behoeve van financiering bouw Cammeleur ' zo goed als afgerond

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, december 18, 2018 19:51:38

Gemeente bouwde hypothecaire zekerheid in bij verkoop 't Schouw

Project 'Herhuisvesten gebruikers en herontwikkelen locaties ten behoeve van financiering bouw Cammeleur ' zo goed als afgerond

Dongen,18 december 2018.Het college heeft de raad via een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht van het verloop en het resultaat van een project waarin financiën werden gegenereerd ter ondersteuning voor de bouw van de Cammeleur door verkoop van enkele gemeentelijke gebouwen.Onderdeel van het project dat met de raad werd afgesproken in december 2011, was, het afstoten van gemeentelijke mono-locaties en de gebruikers in deze panden ergens anders onder te brengen. Nu de laatste locatie, 't Schouw, in oktober dit jaar is verkocht aan de Turkse gemeenschap in Dongen, is het project volgens de gemeente afgerond. Wel is een clausule in de hypotheekacte ingebouwd aangaande de verkoop van 't Schouw. Daarin wordt geregeld dat de verkoopprijs in oktober 2019 zal zijn voldaan. De clausule dient tot zekerheid voor de gemeente.
Volgens het Islamistische geloof mag geen rente worden gegeven of gevraagd bij een lening. De koop van 't Schouw is gerealiseerd door giften van de leden van de moskee en mensen uit de Dongense Turkse gemeenschap. Het rechtsgeldig opnemen van een hypotheekrecht is vooral een procedure die wordt toegepast bij een onroerendgoedtransactie met of door een islamitische instelling en houdt in het geval van de (ver)koop van 't Schouw dat, in het geval de verkoopprijs niet op tijd wordt betaald door in dit geval de ISN ( Islamitische Stichting Nederland),het gebouw in eigendom terug dient te worden geleverd aan de gemeente. De gemeente loopt in dezen dus geen enkel risico.

Niet echt tevreden

Cultureel centrum 't Schouw aan de Rembrandtstraat is nu eigendom van de Turkse gemeenschap in Dongen. De opbrengst kan op termijn worden bijgelegd bij de aankoop van de Cammeleur. Dat zegt ook Hamdi Özcan, voorzitter van de Dongense ISRA moskee in een interview met deze krant. 'De onderhandelingen voor de verkoop heeft lange tijd in beslag genomen' zo zegt Hamdi Özcan. Uit het interview blijkt dat zowel de gemeente als de onderhandelaars van de Turkse gemeenschap het lang oneens waren over de uiteindelijk nu overeengekomen prijs. De gemeente was in eerste instantie niet tevreden met het bod dat het bestuur van de moskee deed op het gebouw naast de moskee. Na maanden van onderhandelen nam tenslotte de moskee het initiatief om het gebouw te laten taxeren. Het taxatiebedrag bleek ver boven de biedprijs te liggen, maar ook ver onder de vraagprijs. Nieuwe onderhandelingen waren het gevolg. Ook het moskeebestuur moest opnieuw rond de tafel met de islamitische Stichting Nederland. Dat is een Nederlands orgaan dat fungeert als koepelorganisatie van Turkse moskeeën in ons land die onder andere de financiering verzorgt en regelt van moskeeën. De financiering voor de koop van 't Schouw is uiteindelijk rondgekomen door donaties van Turkse gelovigen uit Dongen. Het college heeft in december vorig jaar al besloten om in te stemmen met de verkoop van het pand 't Schouw, Rembrandtstraat 69, voor een bedrag van € 450.000,- k.k. Er is inmiddels een waarborgsom betaald door ISN, die 10% bedraagt van de verkoopprijs.

De som

Het gehele project met de som van alle gebouwen heeft bruto € 2.506.182,31 opgebracht. Na aftrek van alle kosten (onder andere bouw- en woningrijp maken, planologische procedures, onderzoeken, boekwaarde van panden en overige kosten) kan er € 1.312.702,56 in de voorziening MFA worden gestort waarbij rekening is gehouden met € 1.000.000,- ten behoeve van de stichtingskosten van de MFA.

Deze deellocaties maakten deel uit van het project

1. Nieuwstraat 7

Deze locatie is na verdere inventarisatie uit het project gehaald. De huidige gebruiker, SWOD/KBO, mag in het pand blijven zitten.

2. Polarisstraat 37

De aanwezige kunstenaars en fotoclub Dongen zijn op andere locaties ondergebracht, onder andere in lege schoollokalen. Van Wanrooij b.v. heeft de locatie herontwikkeld. De voormalige school is gesloopt en op de locatie zijn 7 grondgebonden woningen gebouwd.

3. Julianastraat 122

Musis Sacrum heeft een nieuw onderkomen gevonden in jongerencentrum De Poort. Het pand Julianastraat 122 is een karakteristiek pand en behoudenswaardig. This Side Up b.v. heeft het pand herontwikkeld. Er zijn vier appartementen en een grondgebonden woning gerealiseerd.

4. Pastoor Dirvenstraat 9

De aanwezige opslag van Harmonie Beatrix is verplaatst. This Side Up b.v. heeft mogelijkheden en kansen gezien om zowel de school als de gymzaal te behouden. Er zijn 14 grondgebonden woningen in de bestaande gebouwen gerealiseerd.

5. Oude Baan 88

Voor het pand Oude Baan 88 is een koper gevonden die het pand heeft behouden en in het rechterdeel een woning heeft gerealiseerd. Het Turks Cultureel Centrum kon in het pand blijven zitten. Peuterspeelzaal St. Janneke is ondergebracht bij kinderdagverblijf Petito's.

6. Otterdonk 5A

Peuterspeelzaal Ollekebolleke is geherhuisvest en het noodlokaal is verwijderd.

7. Veld 38A

Oriëntatie is geherhuisvest in een leeg schoollokaal en het noodlokaal is verwijderd.

8. Vermeerstraat 1

Peuterspeelzaal Pippeloentje is geherhuisvest en het noodlokaal is verwijderd.

9. Oude Baan 15

Stg. KID heeft de huur voor het pand opgezegd. Het pand is gekocht door een particulier die het nu exploiteert onder de naam 't Ruim. Middels een wijziging van het bestemmingsplan is mogelijk gemaakt dat er op de locatie gewoond kan worden.

10. Kerkstraat 41

Het KunstPodium is geherhuisvest in de Cammeleur. Het pand met de (gedeeltelijke) status van rijksmonument is zeer behoudenswaardig en bestemd voor gemengde doeleinden. Het pand is verkocht in de huidige staat. Het Kunstpodium kon als huurder in het pand blijven totdat De Cammeleur gereed was.

11. Rembrandtstraat 69 ('t Schouw)

Het pand is verkocht aan Islamitische Stichting Nederland (ISN). De stichting wil het pand gebruiken voor activiteiten welke qua omvang niet passen in de moskee en ten behoeve van de gemeenschap.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5070