DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Energieadviezen voor woningeigenaren in wijk West 2

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, november 13, 2018 12:37:06

Campagne Duurzaam Dongen:

Energieadviezen voor woningeigenaren in wijk West 2

Onder de noemer Duurzaam Dongen begint deze week een campagne om bestaande koopwoningen duurzamer te maken. De campagne begint in de wijk West 2. Speciaal voor eigenwoningbezitters in deze wijk heeft op 21 november een informatieavond plaats in De Cammeleur. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom.

In de gemeente Dongen staan ongeveer 11.000 woningen. Voor 70% bestaat deze voorraad uit koopwoningen. Er is vaak heel veel mogelijk om in bestaande woningen energie te besparen, maar het is lastig om te ontdekken wat de beste oplossingen zijn. Om woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen is de campagne Duurzaam Dongen ontwikkeld. Het streven is om minstens 100 van de 1200 koopwoningen in West 2 duurzaam te maken.Advies

De campagne bestaat uit het geven van een energieadvies-op-maat tegen een gereduceerd tarief. Het advies wordt uitgevoerd door Susteen, een landelijk energieadviesbureau met jarenlange ervaring. Normaal kost dit advies 170 euro, maar via Duurzaam Dongen betalen woningeigenaren 115 euro. Na aanmelding komt een energieadviseur van Susteen langs. Tijdens het bezoek wordt de woning geïnspecteerd en worden verduurzamingsdoelen en -wensen besproken. Enkele weken na het adviesbezoek ontvangt de eigenaar een persoonlijk woningverbeterplan.

Samenwerking

In de campagne Duurzaam Dongen werken gemeente Dongen, energiecoöperatie Energie Dongen, een aantal lokale bouw- en installatiebedrijven en externe partners samen. Samen hebben zij zich verenigd in het LEAD: het Lokaal Energie Akkoord Dongen. Ook woningcorporatie Casade heeft zich hierbij aangesloten. De campagne Duurzaam Dongen begint in wijk West 2 en wordt daarna is fases in de andere wijken en kernen van de gemeente Dongen uitgevoerd.

Voorbeeld

Dongen vervult met de campagne een voortrekkersrol in de regionale afspraak 'Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant'. Hierbij worden bestaande woningen (particulier en huur) naar Nul op de Meter verbouwd en anders energetisch ingericht. Het is de bedoeling dat de campagne wordt uitgezet in de andere acht gemeenten die bij regio Hart van Brabant horen.

Informatieavond

Alle woningeigenaren in wijk West 2 zijn schriftelijk uitgenodigd voor een informatieavond over Duurzaam Dongen op 21 november in De Cammeleur. Op deze avond zal Susteen toelichten wat er zoal mogelijk is en presenteren de samenwerkende bedrijven zich aan de inwoners. Vanaf 19.30 uur is de zaal open, de presentatie begint om 20.00 uur.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5054