DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Echtpaar Euren overhandigde flinke gift na concert van beroemd koor aan Hospice De Volckaert

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant do, januari 10, 2019 16:45:16
Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert blij met opbrengst concert EBKK

Er werd van te voren al volop over gepraat. Een heuse gelegenheidswebsite riep mensen in Dongen op om te komen luisteren. In de voorverkoop werden veel kaarten verkocht en aan de kerk zelf niet minder. Het unieke concert op 22 december trok veel aandacht en een volle Laurentiuskerk genoot van de prachtige byzantijnse muziek van het Enschede's Byzantijns Kozakken Koor. Het concert werd georganiseerd door Rosalie en Anton Euren. Zij haalden het internationaal befaamde koor naar Dongen met de bedoeling om deze muziek te te laten horen aan de Dongenaren én ten behoeven van Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert. Het initiatief was voor de jury van de jaarlijkse verkiezing van Dongenaar van het jaar van Dongen.nieuws.nl mede aanleiding om de heer Euren voor te dragen als kandidaat voor die titel.Het concert bracht een mooi bedrag op. Op donderdag 10 januari werd symbolisch een bedrag van € 3250,54 overhandigd aan het bestuur van het afscheidshuis in ons dorp. Voorzitter Frank Knoop was zeer blij met de onverwacht hoge opbrengst van het optreden en dankte daarvoor de Dongenaren die het concert bezochten, maar vooral en op de eerste plaatst het echtpaar Euren die er voor zorgden dat het concert mogelijk werd. Een welgemeend sponsorplaatje werd bij een grote lijst van vrienden van het Hospice toegevoegd

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5084

Prestatieafspraken tussen Casade en Huurdersbelangenvereniging Dongen(HBD)

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, januari 09, 2019 19:34:04

Prestatieafspraken tussen Casade en Huurdersbelangenvereniging Dongen(HBD)


Dongen, 9 januari 2019.Vandaag hebben Woningbouwvereniging Casade en de Huurdersbelangenvereniging in Dongen de Prestatieafspraken 2019 - 2023 ondertekend. Dat gebeurde in gezamenlijk verband. Dongense raadsleden zijn in een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht. Prestatieafspraken zijn concrete maatregelen, gebaseerd op de ambities uit de woonvisie ‘Dongen Woont!’ die op 9 februari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de nieuwe prestatieafspraken wordt allereerst ingezoomd op de jaarlijkse cyclus voor de prestatieafspraken en er wordt teruggeblikt op de eerste versie van de prestatieafspraken en hoe deze hebben bijgedragen aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken bieden inzicht in de woningvoorraad van Casade en het woningverdeelsysteem. De thema's betaalbaarheid, duurzaamheid, huisvesting bijzondere doelgroepen en wonen en zorg komen ook nu in de nieuwe afspraken terug en zijn geactualiseerd en soms grotendeels herschreven, op basis van nieuw vastgesteld beleid. De Woningwet 2015 schrijft voor dat corporaties elk jaar voor 1 juli een 'bod' moeten uitbrengen waarin ze laten zien met welke activiteiten ze een (redelijke) bijdrage willen leveren aan de gemeentelijke woonvisie. Samen met de gemeente en de vertegenwoordigers van de huurders wordt het bod vertaald in concrete prestatieafspraken.

Deze krant biedt betrokkenen de mogelijkheid het rapport in haar geheel te raadplegen en te lezen.


tik of klik op documentlogo  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5083

Wijkraad Dongen West 1 zoekt ondersteunende leden

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant di, januari 08, 2019 12:12:42

Wijkraad Dongen West 1 zoekt ondersteunende leden

Wijkraad West 1 Dongen heeft de afgelopen jaren veel inspanning geleverd met betrekking tot de veiligheid, welzijn, leefbaarheid en sociale activiteiten in de wijk West 1. De bestuursleden van de Wijkraad West 1 zijn dan ook blij met de vergroting van betrokkenheid in de wijk. Natuurlijk is een streven om nog meer mensen te betrekken bij de activiteiten van de wijkraad om een groter WIJ gevoel te krijgen. Om dit te kunnen realiseren is de Wijkraad West 1 op zoek naar mensen uit de wijk West 1 die mee willen denken en doen over hun eigen woon/ leefomgeving. Elke 2e woensdag van de maand vanaf 19:30 uur (tenzij anders is aangegeven) heeft de wijkraad een vergadering in EUROPLUS en hier worden zaken die door de bewoners, gemeente of woningbouwvereniging worden aangegeven besproken en een plan gemaakt.
Betrokkenheid van bewoners is hierin van groot belang omdat het om uw directe woon/ leefomgeving gaat.

Werkzaamheden voor de ondersteuning wijkraad West 1 zijn:

• Verspreiden van flyers of een enquête voor activiteiten

• Meedenken aan de reactie aan de gemeente of woningbouwvereniging

• Helpen bij evenementen voor zover u beschikbaar bent (NLDOET, Burendag, Kerstborrel, enz.…)De zaken die met regelmaat terugkomen op de agenda van de wijkraad zijn:

• Toestemming voor de kapvergunning van bomen in uw omgeving • Verkeerscirculatieplannen

• Aanpassingen aan speeltuinen

• Het realiseren van speeltuinen of andere locaties

• Meedenken met plannen van de gemeente

• Buurtpreventie WHATSAPP-groepen (gecoördineerd vanuit de wijkraad) • Verkeersveiligheidsmaatregelen

• Communicatie in het algemeenBent u graag betrokken bij de zaken die in uw leefomgeving spelen en met uw buurtbewoners, meld u dan aan als ondersteuning van de Wijkraad West 1 Dongen op: wijkraad@dongenwest1.nl en/of kom naar de open vergadering van de wijkraad West 1 in EUROPLUS. EUROPLUS is gelegen aan Dunantstraat 28 5101TJ Dongen.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5082

Leerlingen Cambreur in debat met raadsleden en college

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, januari 04, 2019 10:24:14

Onderdeel van het Programma Jeugd en Politiek.

Leerlingen Cambreur college in debat met raadsleden en college

Praten over een onderwerp kan in huiselijke kring, met vrienden op straat of in de kroeg. Het is dikwijls de plaatst of locatie die de sfeer bepaald of het onderwerp. Vierde- en vijfde -jaars leerlingen Havo en VWO van het Cambreur college hebben zeker al ervaring op dit gebied. Ook onder deze lichting leerlingen zitten toekomstige politici en wie weet ook bestuurders op politiek of ander vlak. Deze jonge mensen durven het in ieder geval aan om in een echte 'politieke omgeving ' in debat te gaan met hun voorgangers op het gebied van leiderschap en politiek. Dat gebeurt in Dongen in de grote hal van het gemeentehuis op maandagavond 28 januari. Dan gaan leerlingen van het Cambreur College in debat met leden van de Dongense gemeenteraad en het college. Het debat begint om 20.00 uur waarbij Dongenaren van harte welkom zijn.Dit debat wordt georganiseerd als onderdeel van het Programma Jeugd en Politiek. Het Lagerhuis Debat Team van het Cambreur College doet op 22 februari 2019 mee aan de provinciale voorronde 'Op weg naar het Lagerhuis' op het Provinciehuis in Den Bosch. De gemeente Dongen heeft het team uitgenodigd voor een uitdagend debat met raadsleden en wethouders als generale repetitie voor deze wedstrijd.

Stellingen

Er zal worden gedebatteerd over 3 stellingen. Per stelling zullen 10 leerlingen plaatsnemen tegenover 10 raadsleden (c.q. steunfractie- c.q. collegeleden). Na elke stelling neemt een nieuwe groep leerlingen en raadsleden (c.q. steunfractie- c.q. collegeleden) plaats. Er zijn verschillende vormen in het debat, een debat met vrije rollen, of juist niet. Tijdens dit debat zal de gespreksleider bij elke stelling aangeven welke groep ‘voor’ en welke groep ‘tegen’ is.

De leerlingen hebben onderstaande stellingen voorbereid. Dit zijn dezelfde stellingen als die de leerlingen oefenen voor de wedstrijd op het Provinciehuis. Na elke stelling volgt een korte reflectie door de jury en de gespreksleider.

1. Er moet een Provinciaal jongerenparlement komen

2. Er moet in Nederland een vaccinatieplicht komen

3. De druk op jongeren om te presteren is te hoog

Jury en gespreksleider

De jury bestaat uit burgemeester Marina Starmans, wethouder Bea van Beers en gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA). De gespreksleider tijdens de avond is Mark van Rijen, teamleider Communicatie van de gemeente Dongen.

Masterclass debatteren

Voorafgaand aan het debat geeft de heer Erik van Merrienboer, gedeputeerde PvdA, een masterclass debatteren aan de leerlingen. U bent van harte welkom om ook deze masterclass bij te wonen. Gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft de portefeuille Ruimte en Financiën. Hij maakt deel uit van het college van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de provincie. De Provinciale Statenverkiezingen vinden eenmaal in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de provinciale staten worden gehouden op 20 maart 2019.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5078

SWOD vrijwilligersmiddag weer sfeervol en gezellig

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, december 12, 2018 17:47:43

SWOD vrijwilligersmiddag weer sfeervol en gezellig

Iet Heerkens en Jan Denissen kregen een gemeentelijke oorkonde uitgereikt

Dongen, 12 december 2018. Tijdens de jaarlijkse dankdag voor alle vrijwilligers van de SWOD heeft wethouder Rolf Vullings aan mevrouw Iet Heerkens en de heer Jan Denissen een gemeentelijke oorkonde uitgereikt. Beiden zijn al 25 jaar trouw in touw voor de Stichting Welzijn Ouderen Dongen. Beiden kregen bovendien een ruiker bloemen en een groot applaus uit de zaal. De twee jubilarissen waren onder de indruk van de lovende woorden van de wethouder. Tijdens de vrijwilligersdag in het zalencentrum de Viersprong werden alle vrijwilligers van de SWOD in het zonnetje gezet tijdens een jaarlijkse gezellige middag met amusement, een gezellig samenzijn en een compleet diner van klasse de Viersprong

Wethouder Vullings was duidelijk verheugd en trots over het aantal vrijwilligers dat veel doet voor ouderen op divers gebied. Hij deelde mee dat het college in die blijdschap deelt. Hij gaf deze middag nog meer bloemen en vriendelijke woorden aan tal van andere jubilarissen. Jan Denissen is de oudste onder de SWOD- vrijwilligers en deelt al 25 jaar maaltijden uit aan kwetsbare ouderen. Hij is volgens wethouder Vullings altijd vrolijk. Het talrijke publiek beaamde dit spontaan met een applaus. Iet Heerkens zet zich al sinds 1993 in voor de ouderen en begeleid de kaart- en handwerkclub. Ze vormt volgens de wethouder eigenlijk nu al, samen met haar man, de voorloper van 'Automaatje', een ophaal- en thuisbrengdienst, die per 1 februari een nieuw onderdeel wordt in de service van de SWOD. SWOD werkt daarin samen met de gemeente, de ANWB en andere sociale instellingen in Dongen.


Er waren dit jaar wat bestuurswisselingen bij de stichting en bovendien zijn er wat vrijwilligers gestopt om voor hun moverende redenen. Volgens nieuwe voorzitter Henk Snijders zijn de diverse belangrijke posten weer opgevuld door nieuwe enthousiaste mensen.
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5067

Kaartverkoop Veteranenbal 2019 gaat van start

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant di, december 11, 2018 20:57:25

Kaartverkoop Veteranenbal 2019 gaat van start

We zitten een maand na ‘de elfde van de elfde’ en dan gaat bij menig Dongenaar het carnavalshart sneller kloppen. Carnaval 2019 valt in het eerste weekend van maart, dus over drie maanden is het al zo ver. Zo ook het feest der feesten Het Veteranenbal, georganiseerd door De Vereniging der Veteranen. Na een jaar van afwezigheid eindelijk, “gewoon” in De Cammeleur, tijdens de carnavalsevenement omgedoopt tot ‘Ut Swingende Sportpaleis’. We zijn aangeschoven bij twee heren van de organisatie Frie Aarts (voorzitter) en Werner van Weesenbeek (commissielid) om ons te laten informeren over dit evenement.Programma

“De muzikale invulling van deze meezing-sensatie is weer in vertrouwde handen van onze vrienden van Feestband BAM! Met het thema “Op volle toeren” laten zij ook de nieuwe Cammeleur op haar grondvesten trillen”, vertelt Van Weesenbeek gedreven. Hij neemt als lid van de ‘balcommissie’, zoals dat zo mooi heet in het jargon van de Veteranen, plaats in de creatieve denktank, samen met de heren van de techniek (AVEvent Supply) en de muzikanten van Feestband BAM! “De muziek in combinatie met de spectaculaire aankleding, zowel in beeld als geluid, zijn ingrediënten van een Veteranenbal zoals iedereen dat van ons gewend is”, sluit hij enthousiast af. Voorzitter Aarts licht het motto toe: “Denk je aan ‘Op volle toeren’, dan denk je aan de bekendste snor van Nederland, namelijk die van peetvader van de Nederschlager Chiel Montagne.”. Van Weesenbeek vult lachend aan: “Het is dan ook niet zo gek dat een snor die avond ‘verplicht’ is. Uiteraard kunnen de meest originele exemplaren rekenen op prachtige prijzen”. De bezoekers van het Veteranenbal laten zich altijd graag uitdagen om met de meest bijzondere en creatieve ideeën naar aanleiding van het motto verkleed te komen. Dat zit ook dit jaar wel snor.
Gewijzigde procedure kaartverkoop

“Tijdens de editie van 2017 hebben wij ons met betrekking tot de voorverkoop vergist. We werden werkelijk overrompeld, de run op kaarten was zo groot dat we binnen no-time uitverkocht waren. Daarbij hebben wij, achteraf gezien, een verkeerde keuze gemaakt om met drie voorverkoopadressen te werken, die ook nog eens op verschillende tijden startten met de verkoop. Dat men per persoon een onbeperkt aantal kaarten kon kopen, was ook geen goede keuze achteraf. Gevolg was dat veel mensen naast kaarten grepen en er een ontevreden gevoel aan overhielden; dat kan niet de bedoeling zijn wat ons betreft. Er is geluisterd naar de reacties van deze mensen en we hebben intern goed geëvalueerd, met als uitkomst dat we het dit jaar compleet anders aanpakken”, aldus Aarts. De kaartverkoop start op zaterdag 15 december om 11.00 uur stipt.Van Weesenbeek geeft een nadere toelichting op de nieuwe procedure aangaande de kaartverkoop. “Dit jaar verloopt de kaartverkoop via het online ticketsysteem van De Cammeleur via www.decammeleur.nl. Verstandig is het om vooraf alvast een account aan te maken zodat u op zaterdag 15 december om 11.00 uur meteen de kaarten kunt bestellen. Er staat een link op onze website www.verenigingderveteranen.nl hoe je dat kunt doen”, sluit hij met een gouden tip af. De organisatie heeft verder besloten om een maximum van 4 kaarten per account te hanteren en zij hopen zo meer mensen de mogelijkheid te geven entreebewijzen te kopen. Voor de mensen die geen computer hebben is er op zaterdag 15 december tussen 11.00 uur en 14.00 uur iemand bij De Cammeleur beschikbaar om u te helpen bij de bestelling in dat ticketsysteem. Veteranenbal 2019, dat zit wel snor! Voor slechts €12,50 per ticket beleef je een fantastische carnavalsavond, een avond zoals we die gewend zijn van de heren van de Vereniging der Veteranen.  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5066

20 jaar L-Joy Dancefactory Dongen

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant ma, december 10, 2018 10:51:03
20 jaar L-Joy Dancefactory Dongen

“In de zomervakantie van 1998 werden we benaderd door een aantal dansers uit Dongen om 2 lessen op te vangen van Marjolein. Zij had een tiener- en damesdans groep bij het Open Huis en gaf aan te willen stoppen. Op dat moment was ik al jaren dansdocente bij Dansstudio Renee en gingen we op zoek naar een geschikte locatie. Het ging om 2 groepen en al snel kwamen we uit bij ‘t Schouw. Daar konden ze vanaf 1 november het tussenzaaltje vrij maken en we namen er een optie op. “ Aan het woord is Lidian de Ronde van de dansgroep L-Joy Dancefactory uit Dongen


Om de groepen wat voller te krijgen, gingen Lidian een rondje flyeren in de buurt. 200 Flyers gingen de deur uit en hier kwamen 80 reacties op. Tijd voor een gesprek met toenmalige ‘t Schouw en zij waren bereid om ook op zaterdag de deuren te openen.In januari waren deze lessen overvol en om dit nog te kunnen combineren met de groepen in Oosterhout, kwam Ilona erbij in januari. In Maart kwam ook Wanda lessen geven en zo werden de eerste jaren al meteen een groot succes. “Met het personeel van ’t Schouw, Harry, John, Wim en Petra hebben we plannen gemaakt voor een uitvoering en gekeken waar we nog meer uit konden breiden “ Zegt Lidian.

Er zijn nu nog dansers vanaf de 1e dag, die inmiddels al 20 jaar lang nog steeds iedere keer met veel plezier komen dansen. Lidian: “Inmiddels dansen én sporten we alweer 10 jaar in de Lage Ham. Een eigen plek waar we ook kostuums en attributen kunnen plaatsen. Een barre, trampolines en de verkoop van onze eigen danskleding. Hier kunnen we extra trainen en leuke activiteiten organiseren .“
“De dansgroep is met niets begonnen met niets begonnen en inmiddels landelijk en ook hierbuiten, een begrip. ”Zegt Lidia met trots. Lidian: “Al vele kampioenschappen staan op onze naam, we leveren een bijdrage aan heel veel activiteiten in en rondom Dongen en staat er al een 2e generatie dansers in de les.”

Afgelopen jaren heeft de groep mogen meewerken aan videoclips van bekende artiesten en reclamefilmpjes. Het jaarlijks terugkerend evenement: de playbackshow van Oriëntatie blijft ook altijd een grote happening, een groot feest. Culturele festivals, Kerstmarkt, Parkfestival, Kerstwandeling, SantaRun, avondvierdaagse daar doet L-Joy Dancefactory altijd aan mee. Omdat het zoveel plezier geeft en de dansers het ook ontzettend leuk vinden om op te treden. Lidian vertelt verder: “Wat nog een hele mooie herinnering is: de flashmob op de ijsbaan. Dit was een opdracht en alleen de opdrachtgever was hiervan op de hoogte, zelfs de dansers wisten niet waar ze heen gingen. Prachtige samenwerkingen hebben we gehad met diverse orkesten en met Musis Sacrum; onder andere Night of the Proms. Scholenprojecten, dansprojecten, je kunt het niet verzinnen of wij zijn erbij”.

Vol trots : “Het Nederlands kampioenschap en het Belgisch kampioenschap hebben we al diverse malen op onze naam staan. Wedstrijden zijn van Dronten tot onderin België. Op dit moment hebben we 5 wedstrijdteams. 3 voor Jazz/modern en 2 voor streetdance/hiphop.”

Onlangs is de groep gevraagd door de KNVB om de Oranje Leeuwinnen te ondersteunen met dans en vlaggen bij de wedstrijd Nederland-Denemarken. Dit was zo succesvol en leuk om te doen, dat ze graag ja zeiden op de vraag of we de wedstrijd erop in Utrecht mee te willen werken. Dat was bij Nederland-Zwitserland. En de week erop bij de Oranje Leeuwen in de Kuip, Nederland-Frankrijk. Alleen maar overwinningen en de besprekingen voor de volgende wedstrijden zijn in volle gang.

L-Joy Dancefactory Dongen heeft geweldige dansers in alle groepen, van jong tot oud. En ook geweldige ouders, die ze halen en brengen, het is niet allemaal naast de deur. Sponsoren die zorgen dat de wedstijdteams goed voor de dag komen zijn onder andere Copak, Florisant tuinen, Green Future, John Jansen Flora, Maas Zonwering, Hofland & Roovers.Naast de dansers zijn er ook ook sporters. Voor weinig geld per maand kun je 3x per week een groepsles meedoen. Dit zijn zeer uiteenlopende lessen, waaronder zumba en body-workout. Voor de kinderen is onlangs Jump & Dance geïntroduceerd, een combinatie van trampoline en dans. Dit alles in het kader om iedereen een leuke manier van bewegen te geven en hier veel plezier in te beleven.

Heel veel dansers die in wedstrijdteams en/of het showteam hebben gedanst, zijn doorgestroomd naar de dansacademie en zijn professioneel bezig met wat ooit als hobby bij ons begon. Zij zijn professioneel danser of docent geworden.
Het is een prachtig team docenten die steeds vol energie de lessen geven, activiteiten bedenken en uitvoeren. We hebben danskamp, danshotel, prinsessenfeesten, het grote pietenfeest, workshops, en aan het einde van het jaar de grote dansuitvoering.Dit alles maakt L-Joy dancefactory tot wat het is: Een open dansschool met lage drempels, waar iedereen welkom is.


Op 15 en 16 december wordt het feest gevierd voor alle dansers, sporters, ouders en oud-leden met open dagen en demonstraties van alle groepen. “We hebben ballonnen-versier-wedstrijd, disco, loterij en heel veel dans natuurlijk. De deuren staan open voor iedereen. 15 december van 15.30 uur tot 19.30 uur en op 16 december van 12.30-17.30 uur.”.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5065