DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Trouwen in Dongen, daar zeg je geen nee tegen!

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 14, 2019 15:45:18

Trouwen in Dongen, daar zeg je geen nee tegen!

Binnenkort wordt trouwen in Dongen nóg aantrekkelijker. Er komen nu al veel bruidsparen naar de bijzondere trouwlocaties in Dongen om te trouwen, maar als het aan de gemeente Dongen ligt worden dat er nog meer. Binnenkort start de campagne 'Trouwen in Dongen, daar zeg je geen nee tegen' om meer bruidsparen naar Dongen te trekken.Compleet aanbod

Trouwen in Dongen wordt een complete beleving voor toekomstige bruidsparen. Een warm bad, in het contact én in de vorm van een totaalpakket in samenwerking met ondernemers uit Dongen. De service vanuit de gemeente naar toekomstige bruidsparen wordt intensiever en persoonlijker door een persoonlijke trouw assistent te koppelen aan het bruidspaar. Bruidsparen kunnen via WhatsApp gemakkelijk in contact komen en vragen stellen. Ook krijgt het bruidspaar tips toegestuurd in de vorm van een online magazine. Hierin staan Dongense ondernemers waar bruidsparen terecht kunnen voor bijvoorbeeld een bruidstaart, catering, een feest of visagie.


Herkenbaarheid

Om te zorgen voor herkenbaarheid is een logo ontwikkeld die in alle communicatie terug gaat komen. Trouwen in Dongen krijgt op deze manier een gezicht en dit wordt gedaan onder de noemer '#yesIDOngen: Trouwen in Dongen, daar zeg je geen nee tegen'.


14 april: ondernemers gezocht!

Op 14 april is de landelijke Open Top Trouwlocatie Route. Hier doen altijd enkele locaties in Dongen aan mee. Deze dag gaat het gemeentehuis ook open en krijgen toekomstige bruidsparen te zien wat Dongen op het gebied van trouwen te bieden heeft. Ben jij een Dongense ondernemer die zich graag wil presenteren tijdens deze dag? Meld je dan aan via het formulier op dongen.nl/trouwenindongen.
Aanleiding

Bruidsparen komen graag naar Dongen om te trouwen. Dat blijkt in ieder geval uit de cijfers van de laatste jaren. Een aantal jaar geleden voltrok de gemeente Dongen gemiddeld 80 huwelijken per jaar. Inmiddels zijn dat er 220 per jaar. Voor een relatief kleine gemeente als Dongen zijn er heel bijzondere trouwlocaties, variërend van een kerk ruïne, een Vlaamse schuur tot een brouwerij. Bruidsparen komen uit Dongen, omliggende gemeenten, maar ook uit bijvoorbeeld Maastricht, 's-Hertogenbosch of Haarlem. Een goede reden om het gehele proces rondom trouwen eens onder te loep te nemen. Conclusie: we doen het hartstikke prima, maar er is altijd verbetering.


Liefdemoetjevieren_Babet Trommelen. Fotografie: Oude Kerk Dongen

Blijf op de hoogte

Ga je trouwen in Dongen en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg dan het instagramkanaal @yesidongen en de Facebookpagina van de gemeente Dongen. Ook kun je www.dongen.nl/trouwenindongen in de gaten blijven houden.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5112

Raad van State verklaart beroep ongegrond Groen licht voor ontwikkeling Heuvel 15 in Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, februari 13, 2019 19:26:55

Raad van State verklaart beroep ongegrond

Groen licht voor ontwikkeling Heuvel 15 in Dongen

Dongen mag gaan bouwen en verbouwen aan de Heuvel 15 in het kader van van herbestemming en ontwikkeling van de voormalige leerlooierij en het aangrenzend terrein . Woensdag 13 februari heeft de Raad van State het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is de gerechtelijke procedure ten einde en is het bestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van maximaal 23 woningen, onherroepelijk geworden.Afbeeldingen via de gemeenste Dongen
Boven : zo ziet het complex er straks uit
Daaronder : Een luchtfoto van de huidige situatie


Op 8 maart 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Heuvel 15 vast. Dit bestemmingsplan voorziet in de verbouw van de voormalige leerlooierij tot woningen en de bouw van grondgebonden woningen op het aangrenzend terrein. Tegen het vaststellingsbesluit was door een omwonende beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan zou voorzien in te veel woningen en de invulling zou afbreuk doen aan het historisch karakter van de Heuvel. Ook waren er bezwaren tegen de verkeersafwikkeling op de Heuvel en de ligging van de parkeervoorzieningen.

Uitspraak

Op 13 februari heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. De Raad van State is van oordeel dat de gemeenteraad alle betrokken belangen goed en zorgvuldig heeft afgewogen. Het bestemmingsplan is in overeenstemming is met de provinciale Verordening ruimte en de gemeentelijke Structuurvisie Dongen 2020.

Aangetoond is dat het plan bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit, waarbij met de aspecten archeologie en cultuurhistorie zorgvuldig rekening is gehouden. De Raad van State stelt dat de beoogde woningbouwontwikkeling ervoor zorgt dat het monumentale gebouw midden in de kern van Dongen behouden blijft. De nieuwe invulling beschouwt de Raad van State als minder belastend voor de omgeving, omdat de bedrijfsbestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming.

Ten aanzien van de verkeersaspecten en de ontsluiting van de parkeerplaatsen concludeert de Raad van State dat sprake is van een goede ontsluiting. De straten waarop kan worden ontsloten kunnen een toename van gemiddeld 153 motorvoertuigen per etmaal aan. Daarbij is het oordeel dat de totale verkeerstoename niet leidt tot onaanvaardbare overlast of knelpunten in de verkeersafwikkeling.

Uitvoering bestemmingsplan

Met de uitspraak van de Raad van State is de gerechtelijke procedure ten einde en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De ontwikkelende partijen, Profero Vastgoed en Cornelis Huygens Projectontwikkeling, gaan nu verder met de ontwikkeling en uitvoering van hun bouwplannen. Naar verwachting begint in het najaar de restauratie van de looierij.

Reactie wethouder

Wethouder Bea van Beers (Ruimtelijke ontwikkeling): “De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat de ontwikkeling een passende invulling is voor deze locatie. Hierdoor kan, met respect voor de omgeving, een bijzonder rijksmonument voor Dongen worden behouden en kan nieuwbouw worden toegevoegd."  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5111

Mooie opbrengst voor 'Eet met je Hart '

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, februari 13, 2019 15:35:04

Mooie opbrengst voor 'Eet met je Hart '

Burgemeester Starmans : "zonder sponsors kan het niet “


'Eet met je Hart' is een landelijk stichting die in Dongen geleid wordt door Lisette Veenstra – Goos. Zij was een van vrijwilligsters die vandaag het bedrag bekendmaakte dat vorig jaar is opgehaald tijdens de campagne van de stichting onder de vele etentjes die plaatsvonden in de Dongense restaurants. Hierbij wordt gasten gevraagd één Euro te schenken aan 'Eet met je Hart'. Dat geld wordt gebruikt om vooral eenzame mensen in Dongen gezellige tijden mee te laten maken waardoor die eenzaamheid even vergeten kan worden. Lisette zei blij te zijn met de opbrengst van € 2860,86 die daarbij werd opgehaald. Veenstra vertelde dat Dongen de elfde gemeente in ons land was die in 2016 begon met de jaarlijkse actie en dat nu reeds in 28 gemeenten een afdeling bestaat. Dongen begon met vier deelnemers en telt nu zo'n 90 mensen die zich hebben aangesloten,De afdeling dogen wil graag doorgroeien naar minstens 200 deelnemers. Er is volgens Lisette Veenstra – Goos veel behoefte aan onder eenzame Dongenaren. Tijdens de gezellige bijeenkomsten worden vriendschappen gesloten. Burgemeester Starmans was verheugd over de opbrengst en staat achter de organisatie die inderdaad veel vriendschappen onder de deelnemers opbrengt. Ze zei blij te zijn met die restaurants die de actie graag en van harte sponsoren. “ Die zijn ook echt nodig; zonder hen kan het niet “ aldus de burgemeester die graag tijd vrijmaakte voor deze alweer gezellige bijeenkomst.

Deelnemende restaurants :

Cafe de gouden leeuw, Café Gasterij Den Hamse Bok, Cafetaria LEFCafetaria, Eethuis Van Holst,Eetcafé Janssen & Janssen,Eetcafé-Zaal 't Karrewiel, Spijs en Ijs,Brasserie-Restaurant Winkk,Nieuw China Dongen,De Cammeleur,Restaurant SED Samen Eten en Drinken,Brasserie De Drie Vissen, (Nu DongensGenieten) Eetcafe trefpunt,Café de Salamander en Eetcafé De Herberg  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5110

Grote drukte en stevige grappen bij leutige sauwels. Oppersauwelaar Bart van Kerkhof

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant ma, februari 11, 2019 10:05:09

Grote drukte en stevige grappen bij leutige sauwels.

Oppersauwelaar

Bart van Kerkhof

Foto : Piet Eelants

Bart van Kerkhof, Trea van Kuijk, Tom Mijnders, Rob Verkooijen, Josine Severijns, Erwin van Empel en Huub Holzken bezorgden het aanwezige publiek twee avonden opvallend naar boven staande mondhoeken. Bijna alle sauwelaars kregen het stempel TUF mee en het college werd gepeperd en gezouten maar raakte zelfs bij het benaderen van het kookpunt niet aangebrand. Zo veel mensen als dat er in de 'Grote' Cammeleurzaal pasten, genoten met volle teugen en zere schuddebuik van rake en goed door de beugel kunnende grappen. Eigenlijk zijn er dit jaar twee sauwelavonden te weinig. De organisatie wilde terecht of niet, niet terug naar vorig jaar qua aantal. De kaarten waren bovendien en helaas op of de zaal was te klein. Naar de echte oorzaak wordt nog gezocht zeg maar. De Cammeleur zelf ging ook door de mangel. De Naagtburgemister ( Bart van Kerkhof ) hielp de organisator met het voorstel om ergens in het midden van zijn optreden de eerste twee rijen naar de wc te laten gaan. Bart was goed op dreef, maar ook de andere Peeënlandse woordkunstenaars deden hun voordracht met verve.

Zo was het optreden van Tom Mijnders een circus op zich .Hij vertelde dat zijn moeder eens met hem aan dwergwerpen deed en dat een zekere René (niet de wethouder) eigenlijk in het circus thuishoort. : “Hij maakt als de beste van een mug een olifant”. Trea van Kuijk was van weg geweest terug. Vliegend deze keer 'Hangwang van de vogelopvang' was haar typetje dat vooral door de reacties van het publiek vleugels kreeg. Jammer dat Ludo van Vliet door ziekte verstek moest laten gaan. Erwin van Empel ging er als Kapelaan van Geloven met de publieksprijs van de vrijdagsauwel vandoor. Zou hij echt van zijn geloof zijn gevallen en kon wijlen Fons Jansen echt bij hem in de schijn staan? Bart van Kerkhof is dit jaar zaterdagse publiekslieveling, oppersauwelaar en mag dus de wisselbeker ( wéér en voor de achtste keer) een jaar lang op het dressoir zetten!

Foto: Piet Eelants Foto: Piet Eelants

De presentatie was beide avonden op professionele wijze in handen van Henk Tuijtelaars. De muzikale omlijsting werd vrijdagavond verzorgd door de Duckers.Zaterdagavond werd voor rekening genomen door de hofkapel “de Peeënstampers”.Prins Andreo LX, adjudant Han en hun gevolg, heetten iedereen van harte welkom in “het Swingende Sportpaleis”. De opzet van de avonden werden enigszins in een ander jasje gestoken.Om de zaal alvast een beetje in de stemming te brengen, nam entertainer Piet Reinieren op beide avonden de aftrap. Binnen luttele minuten stond de zaal al op z’n kop en werd uit volle borst meegezongen met enkele bekende liederen.De stemming zat er dus al snel goed in. Vervolgens werd het publiek getrakteerd op een geweldige sauwelavond, waarbij vele bekende Dongenaren op de korrel werden genomen. Ook de Cammeleur en TUF kregen de nodige aandacht.


Foto: Ad Vonk

Bart van Kerhof heeft promotie gemaakt, van "Aart van de A.A." naar Naagtburgemister. Hij heeft op z’n Solex de wethouders gesandwiched meegenomen op een ritje door Dongen.Aan het einde van zijn sauwel wist Bart alle verenigingen te benoemen in een voorgelezen gedicht.

Foto's : Ad Vonk

Tom Mijnders wist de lachspieren weer te prikkelen als "Pukkie van het Piccalilliputercircus".Pukkie is echt een pukkie van amper een meter lang en was zeer fraai uitgedost.Om boven de ton uit te komen moet hij door de hofdames op een hoge kruk geholpen worden om een voor hem “optreden op hoog niveau” te kunnen verzorgen.


Foto: Ad Vonk

Rob Verkooijen wist dit jaar het publiek te boeien met z’n typetje “Expert in kunst en kitch”.Zijn opkomst verliep niet geheel vlekkeloos daar hij al snel lang onderuit ging hetgeen de nodige scherven opleverde en daarom al voetballende (zijn oude droom) met een doos vol scherven het podium te betreden. Met zijn vele woordspelingen wist hij de lachers op zijn hand te krijgen en vertelde hij over zijn leven als expert in kunst en kitch. Ook hij nam een bekende Dongenaar stevig op de korrel en schilderde hem af als “kunstschilder”
Foto: Ad Vonk

Erwin van Empel kwam als Kapelaan van Geloven.Het publiek moest er inderdaad aan geloven toen hij al zegenend de zal betrad.Zijn misdienaartje was wat aan de late kant omdat die nog even moest “pissen”.Na een enkele minuut rende die binnen en ja hoor, “ons Harmke” stond daar.Erwin wist het publiek in beweging te krijgen bij zijn lezingen die hij hield.

Huub Holzken, (debutant) kwam als “Wout en was één jaar getrouwd” Ook Wout hield het niet droog toen hij de zaal binnen kwam, hij wist ook vele bezoekers van een “natje” te voorzien en wist vele “blikken” te vangen Wout vertelde over zijn leven als één jaar getrouwd man.Foto: Ad Vonk

Josine Severijn, ook een debutant kwam als Etenswaore deskundige: Sientje ut Pruufmasjientje.Het publiek werd letterlijk getrakteerd op handen vol snoep om te “pruven” Sientje vertelde over haar leven als etenswaore deskundige, waarin ze ook het nodige heeft meegemaakt.Foto: Ad Vonk

Trea van Kuijk, terug van “even weggeweest”, kwam als Hangwang van de vogelopvang en wist dat ze altijd eerst “netjes” moest voorstellel. Met een bonte stoet aan dieren die de revue passeerden had ze een boeiend verhaal.Jeugdmiddag Peeënrijk Got Talent! Groot succes.

Zondagmiddag 10 februari was de eerste editie van de jeugdmiddag Peeënrijk Got Talent. De zaal van de Cammeleur, wat tijdens carnaval “Ut Swingende sportpaleis” heet, afgeladen vol. De presentatie van de middag was in handen van het bekende duo Tinus & Thieu, zij hebben er samen met de kinderen een waar feest van gemaakt.

Foto: Ad Vonk

Maar liefst 9 acts werden er op het toneel vertoond. Van zang en dans tot playback en sauwel.De volgende deelnemers hebben deze middag hun talenten laten zien

Kaz van Gils heeft samen met zijn vriendjes 2 eigen geschreven nummer gezongen. Lenn Stoop zong het nummer “Leef” van André Hazes en kreeg heel de zaal aan swingen. Noa Stoop en Emma van Loon deden de zaal met hun turn act volledig versteld staan. Rik Broeders wist met zijn playback act van het nummer van Lamme Frans “wij zijn twee vrienden” de zaal helemaal mee te krijgen. Levy Panis vertelde in sauwelton een aantal grapjes dit deed hij met zoveel flair dat de hele zaal plat lag van het lachen.


Foto: Ad Vonk

Ook waren er 4 jeugdsauwels: Simon de Jongh met zijn typetje Pastoor Bim Bam Bom wist de zaal te boeien met wat hij als pastoor allemaal moet doorstaan. Jelle Verdaasdonk was als Christje het Toeristje aan het kamperen in de Cammeleur, het was een fijne plaats om te kamperen alleen het toilet is wat moeilijk te vinden. Rik Broeders kwam als Peerke Peeënpiraat en wist met zijn avonturen als piraat de zaal volledig op zijn hand te krijgen. Ook Freek van Baaren ging in de ton en kwam als Peeën Boer, hij had bij een Peeënploeg toch een heel ander idee dan dat een groepje personen zijn die graag carnaval vieren. De zaal ging volledig uit zijn dak bij het zien van al deze geweldige acts.


Foto: Ad Vonk

De deelnemers werden door een deskundige jury voorzien van positieve feedback. Ook vielen er nog prijzen te verdelen. Zo ging Kaz van Gils en Friends er met de prublieksprijs vandoor. Rik Broeders mag zich jeugd-oppersauwelaar 2019 noemen, Jelle Verdaasdonk werd tweede en ging er tevens met de publieksprijs voor de jeugdsauwelaars vandoor, Freek en Simon werden gedeeld derde. Stichting “de Peeënstekers” kijkt terug op een mooie middag en hier zal volgend jaar zeker een vervolg op komen, houd de social media in de gaten!Met Dank aan Ad Vonk en Piet Eelants voor foto's en tekstbijdragen
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5109

Excursie provinciehuis Den Bosch met bk4

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 07, 2019 15:22:15

Excursie provinciehuis Den Bosch met bk4

Op maandag 4 februari (bke4a) en dinsdag 5 februari (bkz4a en bkz4b) vertrokken onze vierdejaars leerlingen van gebouw B ’s ochtends vroeg naar Den Bosch voor een bezoek aan het provinciehuis in Den Bosch.Na een korte rit (er was gelukkig geen file!) kwam 'Dongen' aan bij het grote gebouw van de provincie Noord-Brabant. Daar mocht de delegatie van het Cambreur College meteen plaats nemen in de officiële statenzaal, waar ProDemos een interessante en leuke opdracht had voorbereid. Eenmaal comfortabel zittend in de zetels van de statenzaal, met voor iedereen een interruptiemicrofoon voor zich, kreeg men te horen dat er een politieke partij moest worden opgericht , waarbij vier standpunten moesten genoteerd worden waar graag aan wordt gewerkt werken in onze provincie. Uiteraard moest de partij een toepasselijke naam en slogan krijgen!
Vervolgens moest een standpunt verwerkt worden in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel werd door iedereen ingediend met als taak: overtuig de andere partijen om voor het wetsvoorstel te stemmen. Met behulp van argumenten maakten de Dongense ‘politici’ veelvuldig gebruik van de interruptiemicrofoon! Kritische vragen werden gesteld, zodat precies duidelijk werd hoe het wetsvoorstel eruit kwam te zijn. En er moest gelobbyd worden!De ‘Partij voor de Jongeren’ en ‘Partij voor het Platteland’ hadden succes: zij wisten hun tegenstanders te overtuigen en mochten hun plannen ‘uitvoeren’. Na afloop was er tijd om selfies te maken in de statenzetels of achter de katheder. Tot slot volgde een interview met een statenlid, dat alle details kon geven van het werk in de provincie.Na het bezoek aan het provinciehuis volgde wat vrije tijd in het centrum van Den Bosch, waar de mogelijkheid was om een foto te maken van de Sint Jan of natuurlijk een echte Bossche Bol te eten.Na tevens een geslaagde middag was de conclusie helder: politiek is heus niet zo saai als het soms klinkt, integendeel zelfs!  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5108

Start voorbereidingswerkzaamheden N629 fase 1 vanaf deze week

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 07, 2019 13:13:50

Start voorbereidingswerkzaamheden N629 fase 1 vanaf deze week

Dongen, Oosterhout , 7 februari 2019. Nadat Op 9 januari 2019 de provincie Noord-Brabant en aannemer Heijmans het contract getekend hebben voor het aanpakken van het deel van de N629 tussen Oosterhout en Oosteind en de aansluitingen op de A27 bij Oosterhout, begonnen deze week de voorbereidende werkzaamheden op het grondgebied van Oosterhout.
Nauwelijks overlast

Aannemer Heijmans gaat nu het referentie-ontwerp van de provincie nu verder in detail uitwerken. Daarvoor is ongeveer een half jaar voor nodig . Daarna kan de schop de grond in. De provincie en de aannemer zullen na de meivakantie (dus ruim voor de start van de werkzaamheden) een informatieavond organiseren waarin uitgebreid geïnformeerd wordt over wat er wanneer gaat gebeuren. Er staan inmiddels piketten ( gekleurde houten paaltjes)De aannemer gaat beginnen met het uitvoeren van onderzoeken naar onder andere de grondkwaliteit, bodemgesteldheid en archeologie. Deze gegevens heeft de aannemer nodig om zijn ontwerp verder uit te kunnen werken, af te stemmen met de betrokken stakeholders en de benodigde vergunningen aan te vragen. De onderzoekswerkzaamheden veroorzaken niet of nauwelijks overlast voor de omgeving en het verkeer zo verzekert de provincie

Sloop

Naast het verzamelen van gegevens wordt ook gestart met de sloop van een leegstaande woning aan Ter Horst 24 en het rooien van bomen die verwijderd moeten worden voor de sloop van de woning en de aanleg van de weg. De woning aan Ter Horst 22 zal ingericht worden als tijdelijk projectkantoor voor de aannemer en provincie. De aannemer zal alle bomen compenseren, die gekapt moeten worden voor de realisatie van de eerste fase van het project N629. Om de bomen op de carpoolplaats te kunnen rooien kan 1 á 2 dagen niet geparkeerd worden op de carpoolplaats. Verkeer zal daar tijdig op geattendeerd worden via een informatiebord bij de carpoolplaats. Na het kappen van de bomen is de carpoolplaats weer beschikbaar.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5107

Peeënrijk Got Talent!

EVENEMENTENGeplaatst door internetkrant di, februari 05, 2019 16:07:53

Peeënrijk Got Talent!

Zondagmiddag 10 februari is het zover, het startsein voor een heuse talentenshow.

Vanaf dit jaar wordt de jeugdsauwelmiddag omgedoopt tot “Peeënrijk Got Talent”.

Het gaat een hele leuke middag te worden. Er zijn al 8 acts aangemeld.

Het duo Tinus & Thieu gaan de middag presenteren. Het belooft dus weer een dolle boel te worden.De deelnemers aan de middag zijn:


Rik Broeders

gaat deze middag sauwel. Rik is 8 jaar en heeft vorig jaar tijdens de pauze van de jeugdsauwelmiddag een paar mopjes in de echte sauwelton verteld.

Vanaf dat moment wist hij het meteen “ik wil gaan sauwelen”. Rik heeft de daad bij het woord gevoegd en komt als Peerke de Peeënpiraat vertellen wat hij als Piraat allemaal meemaakt in ut Peeënrijk. Daarnaast zal Rik ook nog een playback act doen als Lamme Frans met het liedje “wij zijn twee vrienden”

Noa Stoop en Emma van Loon

zijn twee vriendinnen die een turn act gaan doen.

Freek van Baaren

is geen onbekende. Freek speelt in Jeugdhofkapel WOW en is altijd in voor een grap en grol. Freek heeft vorig jaar voor het eerst meegedaan als sauwelaar en dat is hem zo goed bevallen dat hij ook dit jaar weer mee gaat doen Dit jaar komt hij als Peeën Boer en wat hij daar allemaal met meemaakt moet je maar komen luisteren.

Lenn Stoop

gaat playbacken, hij gaat het nummer “Leef!” van Andre Hazes doen.

Jelle Verdaasdonk

is 10 jaar en gaat voor het eerst sauwelen. Jelle zit in groep 6 v/d Achterberg. Jelle vindt het leuk om met musicals mee te doen en daarom zit hij bij Tintelbelle om hiervoor te oefenen.De afgelopen 2 jaar heeft zijn juffrouw al gezegd dat hij mee moet doen met het jeugdsauwelen. Nu gelooft hij er ook zelf in en is hij er klaar voor. Jelle gaat de ton in als Christje het Toeristje en is op vakantie in het Peeënrijk. Hij vindt het heel spannend om in een volle zaal voor de eerste keer in de ton te staan.

Kaz van Gils

komt samen met zijn vrienden een eigen geschreven nummer live zingen.

Het nummer heet “er is geen mooier feest dan carnaval”. Kaz is 8 jaar komt uit Rijsbergen. Kaz en is al bij Omroep Brabant op TV geweest.

Simon de Jongh

heeft al een paar keer meegedaan in Dongen als sauwelaar en is zelf ook al een keer jeugd-oppersauwelaar geweest. Simon komt deze keer als Pastoor.De sauwelaars hebben hun teksten zelfgeschreven en zijn daarbij goed geholpen door ervaren sauwelaars als Roelant Schoots en Ilona Panis. Er zal dus veel gelachen gaan worden.

Naast als deze geweldig acts is er ook nog een minimoppentrommel waar je een leuk verhaaltje of moppen kunt vertellen. De middag wordt muzikaal opgeluisterd door jeugdhofkapel WOW.Denk je nu, ik zou ook wel mee willen doen meld je dan snel aan via hofschrijver@peeenstekers.nl en kom as. zondag 10 februari naar de Cammeleur.

De zaal gaat open om 13:00 uur en de middag begint om 14:00 uur. Kom dus zondag naar de Cammeleur om deze kanjers aan te moedigen.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5106