POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongen krijgt een voortzetting van coalitie bestaande uit Volkspartij Dongen, Partij van de Arbeid en Dongense VVD

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, April 12, 2018 21:45:19

Dongen krijgt een voortzetting van coalitie bestaande uit Volkspartij Dongen, Partij van de Arbeid en Dongense VVD

UPDATE In Dongen verandert er niets. De Volkspartij Dongen , de Partij van de Arbeid en de Dongense VVD zullen de basis vormen voor de coalitie die de komende vier jaren gaat ' regeren' in ons dorp. Dat is het uiteindelijke resultaat van de korte informatieperiode die het tweetal Yvo Kortmann en Joost van Huijgevoort als informateur aanbevelen. De grootste partij in Dongen de Volkspartij Dongen , gaat de aanbevelingen die als conclusie is getrokken uit het uitvoerige rapportage die de raad werd gepresenteerd , met de hulp van dezelfde heren , maar nu als formateurs implementeren. Het voorstel daartoe werd donderdag door de raad aangenomen. Het CDA diende in overleg met nieuwkomer D66 nog een amendement in om een gedeelte van het verslag uit het raadsbesluit te halen. Het betreft volgens de informateurs hier een op persoonlijke titel bijgevoegde 'matrix' waarin diverse onderwerpen zoals die in de verkiezingsprogramma van de diverse partijen genoemde overeenkomsten op politiek gebied worden belicht. Vanuit die redenering maakte technisch gesproken dit gedeelte daardoor geen wezenlijk deel uit van het raadsbesluit en kon de matrix in feite dus ook vervallen .


De kersverse nieuwe fractievoorzitter van het CDA Annemarie van Eenennaam , kreeg met haar verzoek de matrix ** te verwijderen de handen van de meerderheid niet op elkaar. Enkel D66 steunde het door die partij ook mede ingebrachte amendement. Het CDA stemde uiteindelijk tegen het raadsvoorstel. In de daaraan voorafgaande stemverklaring wees Eenennaam op de mogelijkheid dat de bijlage een eigen leven kan gaan leiden en aldus verwarring voor de burger teweeg kan brengen .D66 was die mening grotendeels ook toegedaan en klaagde bovendien over een te kort tijdsbestek waarin de raad tot stemming moest overgaan. De raad begon hiermee met een ferm stukje verbaal 'vuurwerk'

De Ouderenpartij Dongen heeft in dit eerste gesprek in de vorm van een stemverklaring aangegeven dat zij vooralsnog, gezien ook de eisen dan wel voorwaarden van de VolksPartij Dongen, zich op de achtergrond te houden bij de uiteindelijke formatiebesprekingen en even op de reservebank zal plaatsnemen. “Wij hebben niet aangegeven dat wij niet in een coalitie zouden willen, maar we hebben aangegeven dat we de uitslag op een realistische manier wilden interpreteren “ Aldus de heer Jan Kennekens. De heren Yvo Kortmann en Joost van Huijgevoort zijn nu officiële formateurs van een nieuwe coalitie waarbij uitgegaan wordt van een samengaan van Volkspartij Dongen ,de Dongense VVD en de Partij van de Arbeid . Er komen in Dongen ook dit maal drie wethouders ,waarmee ook de burgemeester een aantal posten in haar portefeuille zal krijgen. Hoe de verdeling van taken er precies uit gaat zien is onderwerp van de komende besprekingen tussen de formateurs en onder andere de kandidaat wethouders en burgemeester Marina Starmans .Typisch dat de formateurs bij het verdelen van verantwoordelijkheden nog wel wat beertjes op de weg zien. Bekend is dat Bea van Beers ( PvdA) , Rolf Vullings ( VVD) en René Jansen ( VPD) zich kandidaat hebben gesteld voor een wethouderspost


** de door het CDA gewraakte matrix .Klik of tik op logo


  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post733