POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Insprekers vrezen verkeersoverlast na verbouwing Heuvel 15

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Sat, February 24, 2018 15:23:53

Insprekers vrezen verkeersoverlast na verbouwing Heuvel 15
Raad vol begrip voor bezwaren maar gaat akkoord met plannen

Ondanks drie insprekers en andere belanghebbenden bewoners van de de Heuvel , de plaatst waar volgens sommigen het dorp Dongen ontstaan is , gaat de raad niet in op aanpassing van de ( verkeers)plannen rond het renoveren van de oude fabriekspanden aldaar . Want vooral de te verwachten geluidhinder zat de insprekers dwars .Ze hadden twijfel over het aantal aangekondigde verkeersbewegingen en de ligging van parkwerfgelegenheden die strakst geboden worden aan nieuwe bewoners van nummer 15. Hierdoor ontstaat een minder aantrekkelijk woongenot voor de huidige bewoners van de Heuvel, zo was ook de vrees.

De bezwaren van de bewoners zijn echter niet zwaarwegend genoeg verklaart . De raad had wel alle begrip voor de klagers , die zich zonder meer in hun hemd gezet voelden door de gemeente. Twee partijen, CDA en VPD - riepen de wethouder nog op om opnieuw met de bezwaarmakers in gesprek te gaan .Een spreker bood de raadsleden ter vergadering nog een door hem samengesteld alternatief aan . Maar ook die zienswijze deed de raad niet anders denken. Ze gingen met gevoelens van begrip voor de bezwaarmakers toch akkoord met de aanpak zoals gepland in het raadsvoorstel. De argumenten daarvoor zijn overigens dezelfde als die van de meeste bewoners van de Heuvel die blij zijn dat de oude fabriek in ieder geval niet verder in verval raakt

De ontwikkelaar van het te restaureren en te verbouwen Rijksmonument krijgt nu vrij baan. Overigens is dat naar de zin van de meeste omwonenden; zij vinden het een goed idee dat er na jaren van leegstand iets met het op zich statige fabriekspand gebeurt. De gevreesde toekomstige verkeerssituatie ten blijf echter voorlopig een doorn in het oog. Alhoewel het aantal oorspronkelijk geplande wooneenheden verkleind is komen er behalve een appartementencomplex 23 grondgebonden woningen op het terrein , waar eens dierenhuiden werden gelooid .

Wethouder Bea van Beers kreeg de raad aan haar zijde. Van Beers opperde dat er veel overleg is geweest met de omwonenden .Het plan wat er nu ligt houdt volgens haar ook rekening met bewoners van de Rijensestraatweg. Door het eenrichtingsverkeer op de Heuvel en de eerlijke verdeling van het toekomstige verkeersaanbod is de latent mogelijke overlast volgens haar eerlijk verdeeld  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post724