POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Meedoen in Dongen ? : Raad beslist op 8 maart

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, February 22, 2018 14:21:08
Meedoen in Dongen ? : Raad beslist op 8 maart

Er zijn nogal wat mensen met een laag inkomen. In Dongen zijn er volgens de cijfers die de gemeente Dongen zelf verstrekt al 290 huishoudens met een bijstandsuitkering ( 2017). Met een laag inkomen is er niet altijd geld om lid te worden van een (sport)vereniging, bibliotheek of een ouderenbond. Ook geld voor zwemlessen of het betalen van de ouderbijdrage is vaak een probleem. De gemeente Dongen wil graag dat inwoners met een smalle beurs kunnen blijven meedoen. Daarom wordt het gemeentelijk armoedebeleid vernieuwd.De gemeenteraad van Dongen behandeld op 8 maart aanstaande het nieuwe beleidsplan "Dongen Samen Sterk Tegen Armoede". In het beleidsplan worden voorstellen gedaan om het huidige beleid op een aantal punten aan te passen aan de landelijke wetgeving. Er worden ook voorstellen gedaan om het beleid uit te breiden met nieuwe voorzieningen. Volgens de gemeente is het huidige Minimafonds niet meer in deze vorm voort te zetten.Gemeenten mogen zelfstandig geen geld verstrekken omdat het Rijk aangeeft dat inkomensbeleid geen gemeentelijke maar een landelijke taak is.

Het college schrijft in de nota aan de raad meer aandacht te willen besteden aan het zogenoemde 'kindpakket'. Dat zijn de middelen voor de bestrijding van armoede van kinderen die bekend zijn onder de naam 'Klijnsma middelen'. Voormalig staatssecretaris Klijnsma heeft in 2016 gemeenten opgeroepen deze structurelel beschikbare middelen daadwerkelijk te besteden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Zij deed een oproep om hiervoor een breed kindpakket op te zetten en voorzieningen in natura te verstrekken zodat het daadwerkelijk ten goede komt aan het kind. In de nota die opiniƫrend besproken wordt op 22 februari wordt een besluit genomen op 8 maart kindpakket Dongen . De belangrijkste verandering is dat er geen geld meer verstrekt wordt, maar dat er een zogenaamd Meedoenbudget wordt toegekend . Het Meedoenbudget heeft wel een waarde in euro's en kan ingezet worden om de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van de sportclub of de ouderenbond te betalen. De gemeente Dongen zorgt dat uw contributie wordt betaald.De tweede verandering zijn de bedragen van het budget. De bedragen van het Meedoenbudget voor kinderen zijn hoger dan de bedragen van het huidige Minimafonds. Dit komt omdat de gemeente Dongen extra geld heeft gekregen van het Rijk om de armoede bij kinderen te bestrijden. In 2017 is dit geld besteed aan een ' Kinderen Decemberpakket'. Vanaf 2018 wordt een deel van dit geld ingezet voor het Meedoenbudget van de kinderen  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post723