POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Levendige en stevige discussies in de aula van het Cambreur- College blijkt echte start van de Dongense verkiezingsstrijd

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, February 22, 2018 13:54:07

Levendige en stevige discussies in de aula van het Cambreur- College blijkt echte start van de Dongense verkiezingsstrijd


Dongen, 22 februari 2018. UPDATE.Een goede discussie lost alle ( gemeentelijke ) problemen nog niet op ,maar het prille begin werd toch al gemaakt in aula van het Cambreur-College . Op deze donderdagochtend was in de verre verte nog geen vorming van nieuwe coalitie te zien. Alle partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de Dongense raad praatten voor zichzelf .Daarbij waren geen échte bijzondere uitspraken op te tekenen . Misschien was de opmerking over 'nozems' zoals de Dongense VVD bepaalde hanggroepjongeren onlangs noemde wel de enige gewaagde. Vertegenwoordigers van de plaatselijk politieke partijen namen gretig gebruik van het feit dat enkel jongeren in de zaal zaten. Alleen Pro-Dongen en de Ouderenpartij voor Dongen ontbraken op het appél.


Veel zwevers

Leerlingen schoten ferme vagen af op de vertegenwoordigers van de Dongense politiek die op hun beurt daarvóór al een volle minuut de kans kregen om hun standpunten over prangende zaken in het Dongense toe te lichten. Veel te kort natuurlijk maar noodzakelijk in het uitgetrokken tijdschema. De antwoorden op de vragen waren momenten voor de politiek hun beweegredenen om zich ( weer ) herkiesbaar te stellen te verduidelijken. Over het algemeen kan Dongen blij zijn met de lijsten die zich aandienen op 21 maart. Tijdens de 'stemmingen' waren er in ieder geval geen afwijzende meningen te bespeuren onder de bijeengekomen leerlingen en ontbraken net als bij de politiek extreme standpunten.

Interessant waren de antwoorden wel. Zo werd nog maar weer eens duidelijk dat de Dongense VVD niet echt afwijkt van de landelijke liberalen als het gaat over zelfredzaamheid van de burger terwijl het sociale hart in de raad in Dongen wel weer doorklinkt en het tegen zijn op een gekozen burgemeester. De Partij van de Arbeid was het eens met de vrij retorische vraag over de noodzaak vooral betaalbare woningen te bouwen. De Volkspartij Dongen was en is voor de Dongense sport : Een spéérpunt. Ook het verenigingsleden draagt de partij in het hart. Voor wat betreft de aan te leggen N629 tussen Oosterhout en Dongen heeft enkel nieuwkomer D66 andere ideeën. Er moet meer gelet worden op milieuaspecten en niet enkel rond de Heistraat. Milieu is belangrijk voor Dongen die op dat gebied volgens deze partij wel wat in te halen heeft. Op sociaal terrein gezien,bleken in deze discussie althans ,de standpunten op het gebied armoedebestrijding de Volkspartij en de PvdA raakvlakken te hebben. Hoopgevend voor Dongen is de eensgezindheid onder de partijen als het over Dongen 's zelfstandigheid gaat . Dongen moet dan wel samenwerken met omliggende buren. Er kan een voorzichtige conclusie worden getrokken : zowel bij de eerste en finale stemmingspeiling blijken er onder de jongeren in Dongen veel zwevers te zitten al was de Volkspartij voor Dongen voorzichtige winnaar.

voor zover de stemming betrouwbaar is , is de uitslag als volgt :

1. Volkspartij Dongen 27%

2. PvdA 23%

3. VVD 21 %

4. D66 13%

5. CDA 10%

6. Pro Dongen 5%

7. Ouderenpartij 1%

Debat

Dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn als het over politiek gaat werd al gelogenstraft in het gedeelte dat over Dongen zelf ging ; in de debatronde werd duidelijk dat debaters die straks deelnemen aan de provinciale debatten voor jongeren ,ook verder kunnen kijken dan hun Dongense neus lang is. De soms felle momenten vielen op en werden veroorzaakt door plaatselijke raakvlakken die de provincie-politiek nu eenmaal heeft . De twee stellingen waarover gedebatteerd werd – 'er mag geen belastinggeld gestoken worden in de Brabantse vrijetijdseconomie en stelling 2 : Brabanders mogen niet langer wegkijken als het gaat om de ondermijning van overheidsgezag ' zijn actueel en hebben potentie van stof tot nadenken . Dat werd hardop gedaan in de bomvolle aula van het Cambreur. Oplossingen werden ook hier niet echt gevonden. Wel goede ideeën zijn geboren. In Dongen .


INGEZONDEN VERSALG CAMBREUR COLLEGE

De lokale politiek actief op het Cambreur

Neem een goed gevulde aula, een prima gespreksleider in de persoon van docente Michelle Gagliardi, vijf Dongense politieke partijen klaar om de verkiezingsstrijd met elkaar aan te gaan en flink aantal kritische debaters en je hebt politiek vuurwerk. De VVD, de PvdA, D66, het CDA en de Volkspartij Dongen stelden zich in een pitch van één minuut aan het publiek voor, waarbij de tijd d.m.v. een welluidende gong nauwkeurig bewaakt werd door Ivo Zom. De korte toespraakjes waren vooral gericht op het jeugdige publiek: De VVD hecht waarde aan dat wat jongeren zelf kunnen, D66 wil geen bijna energieneutraal gebouw voor de school maar gaat nog een stap verder in duurzaamheid. Dit onderwerp wist D66 telkens weer naar voren te brengen.

Vervolgens kregen de dames en heren politici een aantal pittige vragen voorgeschoteld: Moet de burgemeester gekozen worden? Waarom wordt de Duiventoren opgeofferd voor een betere verbinding tussen Dongen en Oosterhout? Waarom zou je politicus willen worden als je altijd onder het vergrootglas ligt? Het bleek nog best lastig om echt antwoord te geven op de vraag en tegelijkertijd iets van de politieke kleur te laten zien.

Op de vraag wat er met hangjongeren zou moeten gebeuren ging het publiek wat rechter zitten: aanpakken (VVD) of gewoon lekker laten hangen als ze geen overlast veroorzaken (PvdA) en in gesprek blijven met elkaar (CDA)Interessant was ook de vraag hoe Dongen zijn jeugd in Dongen kan houden of weer naar Dongen terug kan laten keren. Daar bleken alle partijen al goed over nagedacht te hebben: voldoende betaalbare woningen, werk, en Dongen “is gewoon een te gek gaaf dorp”, geeft wethouder Bea van Beers enthousiast aan.

In het laatste deel van de bijeenkomst werd het podium omgetoverd tot een lagerhuissetting, waarbij vijf leerlingen van leer trokken tegen vijf politici. Hierbij was duidelijk te merken dat beide partijen al vaker de degens gekruist hebben. Er werd fel gedebatteerd over nog meer subsidies voor de vrijetijdsbranche en over de verantwoordelijkheid van iedere Brabander om ervoor te zorgen dat het overheidsgezag niet ondermijnd zou moeten worden. De politici mochten als eerste hun keuze bepalen, voor of tegen, de leerlingen moesten de andere rol pakken. Dat moeten ze immers in maart tijdens de Brabantse lagerhuiswedstrijd ook kunnen

De toehoorders konden zich steeds beter een beeld vormen van de diverse partijprogramma’s. Ze spraken zich in een peiling uit voor de Volkspartij Dongen.

Burgemeester Marina Starmans sloot de bijeenkomst af met een dankwoord voor alle partijen. Het intensieve contact tussen school en gemeente, tussen jeugd en lokale politiek is iets om heel zuinig op te zijn en verdient een vervolg. De politici van morgen zitten immers nu in de zaal.
  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post722