POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD houdt vinger aan de pols | Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

EIGEN BERICHTGEVING VVDPosted by internetkrant Thu, February 01, 2018 10:46:39

Dongense VVD houdt vinger aan de pols

Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen

De gemeenteraad van Dongen heeft de uitgangspunten voor het huisvesten van arbeidsmigranten besproken. De Dongense VVD stelt dat arbeidsmigranten welkom zijn. Zij dragen bij aan de economische ontwikkeling van Dongen en onze omgeving. Zorgen voor goede huisvesting is een belangrijk aandachtspunt.Rol werkgevers

Naar de mening van de Dongense VVD zijn vooral de werkgevers en de uitzendbureaus de eerste verantwoordelijken voor het realiseren van goede woonruimte. Het agrarisch bedrijfsleven wil hierin zijn verantwoording nemen. Diverse insprekers uit het buitengebied hebben ervoor gepleit om tijdelijke woonruimte rondom de agrarische bedrijven mogelijk te maken. Wij zijn daar voorstander van. Arbeidsmigranten kunnen voor korte tijd prima in hun werkomgeving wonen.

Draagvlak in de dorpen

Bij de behandeling in de gemeenteraad heeft de Dongense VVD aandacht gevraagd voor de druk op de woningmarkt voor sociale huur. Als er meer woningen beschikbaar moeten worden gesteld aan arbeidmigranten lopen we het risico dat de bestaande doelgroep langer moet wachten. Het standpunt van de Dongense VVD is: bouw meer sociale huurwoningen om de Dongenaren niet in de knel te laten komen.

Wij zijn geen voorstander van locaties waar arbeidsmigranten in grotere groepen worden gehuisvest. In onze kleine dorpskernen past dit niet. We willen een goed evenwicht en een goede mix van bewoning in de wijken.

Een belangrijk aandachtspunt is draagvlak in de omgeving. Als we het goed regelen, kunnen wij op een goede manier onze arbeidmigranten huisvesten.

Pieter Brooijmans,

Lijsttrekker Dongense VVD.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post720