POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Raad met reces . Onrustige laatste besluitvormende gemeenteraadsvergadering

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, December 22, 2017 12:51:32

Raad met reces .

Onrustige laatste besluitvormende gemeenteraadsvergadering

Dongen, 22 december 2017 .Ondanks enkele opvallende verhitte discussies in de laatste besluitvormende gemeenteraadsvergadering van dit jaar werden er na afloop ervan en tijdens de traditionele borrel weer gebroederlijk handen geschud terwijl de rode oortjes overigens nog duidelijk zichtbaar waren. Aanleiding daarvoor waren de hier en daar hoogoplopende discussies tussen met name fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD en collega en raadslid Martin Montens die nu nog het Democratisch Podium vertegenwoordigt in de raad. Deze laatste viel met scherpe bewoordingen over volgens hem 'niet nagekomen beloftes' over de door de het college beloofde rapportage inzake zaken rondom de nieuwbouw van de Cammeleur en een motie vreemd aan de dag van dezelfde partij over de oplopende onduidelijkheden rondom de eventuele verplaatsing van sportcomplex de Biezen .


Voor wat betreft de beloofde rapportage aan de raad met betrekking tot de Cammeleur bleek deze wel te zijn verstuurd , maar blijkbaar niet door het Democratisch Podium te zijn ontvangen . Montens gebruikte in de discussie soortgelijke bewoordingen als bij een vorige gelegenheid . Waaronder het volgens hem 'rekken en strekken' van de verantwoordelijke wethouder inzake dit onderwerp. De woordkeuze van de woordvoerder van de kleinste maar doorgaans veelal de felste oppositiepartij, schoot in het verkeerde keelgat bij VVD- fractievoorzitter Brooijmans. Deze eiste zelfs excuses van Montens voor zijn , wat hij noemde 'aanmatig' gedrag ten opzichte van de wethouder. Dat excuus zou volgens de VVD- voorman op zijn plaatst zijn ,zeker toen andere partijen de rapportage zeiden wel te hebben ontvangen . Montens had daar duidelijk geen zin in en zei zijn postvak nog eens na te kijken. 23 januari komt de Cammeleur terug in de raad.


Motie vreemd aan de dag

Het Democratisch Podium speelde nog een hoofdrol op deze donderdag. Martin Montens wilde de BDO- rapportage aangaande het onderzoek naar de financiële stabiliteit van de in beeld gebrachte ontwikkelaars in verband met de eventuele verplaatsing van sportcomplex De Biezen ter vergadering bespreken. Hij kreeg daarvoor de handen niet op elkaar en diende daarom een motie 'vreemd aan de dag ' in. Hij vroeg daarin het college op korte termijn met een raadsvoorstel te komen waarin het college de raad moet informeren over de stand van zaken rondom de mogelijke verhuizing. Het raadsvoorstel zou er volgens Montens moeten komen nadat de raad de gelegenheid heeft gekregen het rapport te bespreken in een extra vergadering kort na nieuwjaar. Na het debat waarin de duidelijke transparante rol van de media onderdeel van de discussie was , bracht de voorzitter de motie hoofdelijk in stemming nadat een aanvulling van de indiener was toegevoegd met daarin het verzoek aan het college geen besluiten te nemen en zaken naar buiten te brengen vooraleer de raad het rapport behandeld heeft. De motie werd afgewezen. Aan het eind van de vergadering bleef een grote mate van onduidelijkheid over. Onder andere over mogelijke locaties , anders dan die in de woonwijk De Beljaart. Wethouder Panis merkte nog wel op dat de raad beslist over de locatie,waarbij wel een groot gewicht wordt toebedeeld aan de wensen van de betreffende sportverenigingen. Dit project is duidelijk nog geen gelopen race zo wordt algemeen verwacht.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post713