POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Korte eerste raadsvergadering na reces laat sommige zaken aan de onduidelijkheid over

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, August 31, 2018 11:33:42

Korte eerste raadsvergadering na reces laat sommige zaken aan de onduidelijkheid over

Daar waren ze weer. Uitgerust en voorzien van een kleurige blos op het gezicht. Wat dat betreft zijn raadsleden niet anders dan de gewone doorsnee burger die met goede moed aan een nieuwe (werk)periode begint. Al met al was de eerste vergadering na het reces kort en roept misschien juist daarom wat onduidelijkheden op die die duidelijkheid wel vragen. Pogingen daaromtrent werden wel gedaan in de rondvraag. Alle partijen bewaarden hun kruit en het afschieten daarvan voor die rondvraag. Daarin werd onder andere wethouder Bea van Beers ondervraagd over een bijna vreemd aan de dag onderwerp dat zich afspeelt in Dongen-Vaart. De bouw daar, van de nieuwe Agnesschool ( IKC) is voor voor onbepaalde tijd stilgelegd. De bouw is een paar meter verschoven ten opzichte van de voor de bouwvergunning afgesproken situatie en is nu te ver naar de achterkant gebouwd. Iedere partij had daar wel wat over te vragen. De hamvraag: 'hoe kon dit gebeuren '. De reactie van de wethouder: 'Het antwoord is niet eenvoudig te geven ,maar wordt verder onderzocht'. Volgens wethouder van Beers is bij gemeentelijk toezicht op 8 augustus de fout ontdekt. De aannemer of' bouwheer' moet in elke fase van de bouw een verzoek tot inspectie indienen bij de gemeenteopzichter. Er was hier en daar lichte twijfel over de woorden van de wethouder dat niet de gemeente gaat opdraaien voor die kosten , maar het schoolbestuur van INITIA. De wethouder houdt de raad op de hoogte bij nieuw nieuws uit Dongen-Vaart

Cammeleur

Een ander gebouw, de Cammeleur is goed gebouwd en op de juiste plek. Daar is geen twijfel over. Wel was de zaterdag 1 september te openen Multifunctionele Accommodatie onderwerp van gesprek in de raad. Het vermoeden rijst langzaam dat het vaste agendapunt dat ' de Cammeleur ' is, nog niet van volgende agenda's zal verdwijnen. Wethouder René Jansen somde zelf al een aantal punten op die niet klaar en/ of afgewerkt zijn en de raad vulde de lijst aan met feiten of dingen die uit hun achterban komen. De wethouder hoorde ze aan en constateerde dat die nieuw voor hem waren. Zo zou de lift in het gebouw niet naar behoren functioneren en leverde dat al 'gevaarlijke 'situaties op met als gevolg dat mensen zich bezeerden. ******) Het toilet voor invaliden blijkt een te zware deur te hebben. Vervelend bij het verlaten van het WC. Wethouder Jansen heeft nog gesprekken met aannemer BMV en legt ook deze zaken voor. Ook de niet optimaal gebleken akoestiek in de 'grote zaal' blijft de wethouder plagen. Het niet gesloopte trafo-huisje krijgt nog een ander aanzicht.

UPDATE 31 augustus 2018 21.30 uur
De redactie kreeg op vrijdagavond onderstaande mail van de fractie van D66.

****)Rectificatie door fractievoorzitter D66 :

Goedenavond,

Afgelopen donderdagavond heeft D66 Dongen in de raadszaal aangegeven dat we hadden vernomen dat er iemand door de liftdeuren van de Cammeleur een blessure had opgelopen en dat dat al eerder gebeurd was. Dit blijkt echter niet waar te zijn! En met deze mail wil ik dit dan ook graag rectificeren, aangezien ik zag dat jullie dit (heel terecht) al in een stuk op de site hebben beschreven.Ik werd namelijk vanavond door de betreffende persoon opgebeld, aangezien zij het gevoel had gekregen dat er een misverstand in de communicatie was ontstaan.We hebben elkaar namelijk woensdag gesproken en toen heeft zij uitgebreid over haar rondleiding in de Cammeleur verteld en later haar blessure laten zien. Zij vertelde toen dat dit door liftdeuren kwam, en dat er eerder die dag al een incident mee was geweest. Hierbij gaf zij niet expliciet aan dat het door de liftdeuren van de Cammeleur kwam, maar door de loop van het gesprek heb ik dit zo aangenomen.
Dit gevoel had zij dus later ook gekregen, vandaar haar telefoontje vanavond om te vertellen dat het door liftdeuren in een ander gebouw in de omgeving was gebeurd!
Hierbij dus het verzoek of jullie dit bericht willen rectificeren. Alvast hartelijk dank en een fijn weekend,

Met vriendelijke groet,

Marieke Schouten

fractievoorzitter D66 Dongen


Sport

De vergadering had alle lof voor de startnotitie van het college over sportvisie die tot stand moet komen in Dongen. De bedoeling van het ontwikkelen van een visie op sportbeoefening is belangrijk voor het dorp. Alhoewel de daarin vervatte en ontwikkelende veranderingen volgens de nota aanpassingen behoeven in de begroting was de politiek het eens over de noodzaak er van. Ook de Ouderen Partij mengde zich dit keer in de discussie. De heer Kennekens opperde in dit verbad aandacht te blijven houden voor het schoolzwemmen, gezien ook het groeiende verdrinkingsgevallen in vooral het afgelopen seizoen. Zowel de besproken nota als de raad willen aandacht blijven houden voor samenwerking in het sportgebeuren. Het liberale gedachtegoed dat iedereen (ook) moet kunnen sporten waar en wanneer die dat wil,is met name voor de Dongense VVD belangrijk . Het CDA-stokpaardje dat ook aan de ouderen moet worden gedacht kreeg brede steun. Ook wethouder Jansen is die mening toegedaan. Alle voorstellen en suggesties die de politiek aanvoerden worden volgens de wethouder zorgvuldig bekeken en afgewogen.

Belastingsamenwerking in West Brabant ( BWB)

Een aantal West- Brabantse gemeenten werken samen op het gebied van belastingheffing. Dongen maakt daar deel van uit. BWB wil een tweetal wijzigingen doorvoeren welke door deelnemende gemeenten dienen te worden mede besloten. Hieronder is ook de suggestie vervat dat de 'zienswijze- procedure bij een begrotingswijziging achterwege kan blijven als de omvang van het totaalbedrag van de bijdragen van de deelnemers geen wijziging ondergaat'. Volgens de heer Montens ( PvdA) is deze overweging een eerste stap waarmee de deelnemende gemeenten zich als het ware buitenspel zetten. De heer Montens opperde dat dat niet de bedoeling kan zijn en stelde voor vooralsnog niet in te stemmen met de voorstellen. Ter vergadering bleek dat andere partijen het daar eigenlijk wel mee eens zijn. Ze gaan vooralsnog de stukken intensiever lezen en bespreken binnen hun fractieberaad en bestempelde het agendapunt voor de aanstaande besluitvormende raadsvergadering eenstemmig als een niet hamerstukTUFHet bedrijf TUF op Tichlerijt blijft de aandacht hebben in de raad. In de rondvraag wilde de VPD in de persoon van Colinda Blouse weten hoe de stand van zaken is en of er ontwikkelingen zijn rond handhaving van de gewenste en voor wat betreft de beloofde en geëiste aanpassingen op het fabrieksterrein en de naaste omgeving. Er wordt nog steeds last ondervonden van met name rubberen bolletjes op de weg. Burgemeester Starmans had begrip voor de vragen daarover, maar opperde ook de moeilijkheid om op te treden tegen een bedrijf dat ook werk biedt aan een flink aantal mensen. Sociaal heeft de burgemeester het er moeilijk mee . Ze is constant met het bedrijf in gesprek waarbij de gesprekken steeds pittiger worden. Volgens de burgemeester is de zaak voor het bedrijf glashelder maar 'Maar het zoeken van een balans in de situatie is moeilijk'  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post746

Zaak van ex fractievoorzitter van ProDongen door OM afgedaan

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Mon, August 13, 2018 17:22:14

Geen rechtszaak

Zaak van ex fractievoorzitter van ProDongen door OM afgedaan

Dongen, 13 augustus 2018 De voorgenomen rechtszaak tegen Dongenaar Rob Huijben, ex -CDA -er en ex fractievoorzitter van de op dit moment 'slapende' politieke partij Pro Dongen , is afgedaan. Dat wil zeggen dat het OM heeft besloten de zaak te schikken zonder deze voor de rechter te brengen . Drs M. Pilaar, persvoorlichter van het OM Zeeland-West-Brabant tegenover deze krant : “ Er is inmiddels een OM hoorzitting geweest. De verdachte heeft bekend meermalen valse aangiften te hebben gedaan. De zaak is afgedaan middels een werkstraf en begeleiding vanwege de persoonlijke problemen van meneer”. Volgens de woordvoerder is er dus sprake van een schikking (geen vonnis) en de verdachte heeft het aanbod geaccepteerd. De afdoening is daarmee definitief .

Foto : Jan Stads / Pix4Profs

De Dongenaar kwam net voor de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen ongunstig in het nieuws ,vanwege het vermoeden van het OM dat hij valse aangiften had gedaan betreffende een tweetal gevallen van bedreiging aan zijn persoon, waaronder een politiek getinte zaak. Bij de voorbije gemeenteraads-verkiezingen kwam Pro Dongen, de nieuwe partij van Huijben net een paar stemmen te kort om verkozen te worden in raad . Tijdens het begin van de campagne moest hij al 'gedwongen' afscheid nemen van de CDA-fractie in de raad en werd hij geschrapt van de verkiezingslijst van die partij. Huijben richtte ter elfder uren een eigen politieke beweging op en deed daarmee toch mee aan de raadsverkiezingen

Beschadigd

Toen kort voor maart dit jaar bekend werd dat er vermoedens van valsheid van aangiften waren zette het OM stevig in op onderzoek met als vooruitzicht een eventuele vervolging van de toen verdachte Rob Huijben . Het OM kwam tot een conclusie dat het raadslid vervolgd diende te worden voor het doen van valse aangiften tussen 2013 en 2017. Huijben reageerde zeer verbaast op dat nieuws. “Ik ben overrompeld door het besluit van het OM en eigenlijk ook erg geschrokken” was zijn eerste reactie. Huijben bleef volhouden dat hij slachtoffer was in dat verhaal en hoopte nog dat de politie en het OM meer tijd zouden besteden aan het zoeken van de dader in plaatst hem te beschuldigen. Huijben voelde zich zwaar beschadigd . Huijben wilde vandaag niet reageren op het nieuws tegenover deze krant.

Reactie gemeente Dongen

Burgemeester Marina Starmans heeft kennis genomen van de bekentenis. Hierbij de reactie van de burgemeester namens de gemeente Dongen:

,,Na lange tijd is er nu duidelijkheid in deze zaak. Het is goed om te horen dat er in Dongen nooit sprake is geweest van bedreiging van iemand die zich inzet voor de samenleving en het openbaar bestuur. Als burgemeester hecht ik daar grote waarde aan. Het is niet goed dat politie en openbaar ministerie veel tijd en energie hebben moeten steken in een zaak die achteraf gezien helemaal geen zaak was. Dat is ten koste gegaan van onderzoek in andere dossiers waar mensen de hulp van politie en OM goed hadden kunnen gebruiken. Dat is betreurenswaardig. Ik hoop dat meneer Huijben goed gebruik maakt van de professionele hulp die hij nu krijgt aangeboden. Hij is jong en het is belangrijk dat hij gaat bouwen aan een toekomst zonder ernstige incidenten, zowel voor hemzelf als voor zijn omgeving. Door te bekennen dat hij een valse aangifte heeft gedaan, heeft hij een belangrijke eerste stap gezet. Ik wens hem alle kracht toe bij het vervolg.’’

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post745
« PreviousNext »