POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

De Hoogt onderwerp van zorgen

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, July 06, 2018 10:45:21

De Hoogt onderwerp van zorgen


De Dongense raad gebruikte de laatste besluitvormende vergadering voor het zomerreces vooral om duidelijkheid te creëren op enkele actuele zaken in het dorp . Zo werd naar aanleiding van een ingezonden mening in het Weekblad Dongen over de veranderende plannen in een afwijkende dan eerst geplande stijl met betrekking het bouwproject De Hoogt. De Volkspartij Dongen en de Dongense VVD kregen al antwoord op schriftelijke vragen over dit onderwerp. De VPD vroeg wethouder van Beers toch nog toe te zeggen om bewoners van dit wijkje actief te informeren over de stand van zaken middels een bewonersbrief tijdens de zomerperiode als het Weekblad geen informatiekrant mee bezorgd . Ook de Heemkundekring zou weer betrokken moeten worden en invloed moeten hebben bij het uiteindelijke ontwerp van het plan. Wethouder van Beers zegt een goede communicatie zeer op prijs te stellen en er op te verstouwen dat ook Casade daar groot belang aan hecht. Waarom de heemkundekring buiten de plannen blijft en wie daarvoor aan te spreken is , is niet bekend bij de wethouder. Ze wees er wel op dat Casade eigenaar en uitvoerder is aangaande De Hoogt en over haar grond en de uitvoering daarvan beslist . Ook vindt de wethouder dat Casade in dit geval wel haar uiteindelijke wettelijke taak vervult en rekening moet houden met diverse bevolkingsgroepen en de huisvesting daarbij. Welstand is overigens wel betrokken geweest bij de veranderde plannen en heeft positief geadviseerd .

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post742

Dongense VVD: snel nieuwe N629

ALGEMEENPosted by internetkrant Tue, June 19, 2018 20:27:03

Dongense VVD: snel nieuwe N629


Dongen, 19 juni 2018. “Het is de hoogste tijd dat we nu samen werken om de plannen zo goed en snel mogelijk kunnen realiseren. Het recht bestaat om bezwaarprocedures verder door te voeren. Dat lijkt ons niet zo verstandig. Tegenover elkaar staan levert nu echt niks meer op. De Dongense VVD vindt dat wethouder Vullings alle belanghebbenden moet betrekken bij het realiseren van de natuurcompensatie. Nu aan het werk. “ dat zegt fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD . De voorman van de Dongense liberalen heeft het over de nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen. In de volksmond de Heistraat en voor de provincie de N629. In een persbericht zegt de heer Brooijmans verder “Nu alle lichten op groen staan moeten we echt zo snel mogelijk aan de slag. Er is een grote behoefte om de wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout op orde te brengen. Dongenaren zijn de files zat, de leefomgeving rondom de huidige weg moet snel worden verbeterd. “ De Dongense VVD roept bij monde van Brooijmans iedereen op mee te denken om de natuurcompensatie zo goed als mogelijk te regelen. “Het besluit voor de nieuwe weg is vorig jaar al definitief genomen “ stelt de VVD fractievoorzitter. “ Er waren nog wel enkele vragen over de manier waarop de natuur zou worden gecompenseerd. Ook over het effect van geluid en mogelijke luchtverontreiniging is nu volledige duidelijkheid “ aldus Pieter Brooijmans .Volgens de Dongense VVD heeft een onafhankelijke m.e.r. commissie haar uitspraak gedaan en vindt dat de aangeleverde informatie goed en volledig is. Het aangetaste natuurgebied wordt ruim gecompenseerd. De veranderingen in geluid langs de bestaande weg en de nieuwe weg is in beeld. een toename van luchtverontreiniging is uitgesloten.

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post741
« PreviousNext »