POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Dongense VVD: Petra Lepolder nieuwe wethouder

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, April 11, 2019 11:28:45

Dongense VVD: Petra Lepolder nieuwe wethouder

De Dongense VVD draagt Petra Lepolder voor als nieuwe wethouder van de gemeente Dongen. Het college heeft deze week kennisgemaakt met de kandidaat. Op donderdag 18 april aanstaande neemt de gemeenteraad een officieel besluit. Vanaf 20.00 uur heeft op het gemeentehuis een extra raadsvergadering plaats. Deze is besluitvormend en openbaar. Op de agenda staat de voordracht tot benoeming en de beëdiging van de kandidaat-wethouder. Bij een positief besluit van de raad, kan Lepolder in Dongen per direct aan de slag.

Petra Lepolder is 47 jaar en werkt sinds april 2014 als wethouder. Zowel in de vorige als in de huidige bestuursperiode maakte ze namens de VVD deel uit van het college in de gemeente Steenbergen. Enkele weken geleden, op 27 maart 2019, besloot de lokale VVD-fractie uit de coalitie te stappen wegens een te groot politiek verschil van mening met een van de twee coalitiepartners. Dat maakt dat Lepolder nu beschikbaar is om in Dongen de functie over te nemen van Rolf Vullings, die recent (21 maart) bekend maakte vanwege persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder. Vandaag (donderdag 11 april) heeft Lepolder haar ontslagbrief ingediend bij de gemeenteraad van Steenbergen.

Persoonlijke informatie

Petra Lepolder is getrouwd, moeder van drie kinderen en woont sinds 2000 in Dinteloord (gemeente Steenbergen). Ze groeide op in Spijkenisse en begon haar loopbaan in het bedrijfsleven waar ze verschillende management (ondersteunende) functies bekleedde. Haar eerste politieke ervaring deed ze op in 2008 toen ze begon als lid van de gemeenteraad in haar woonplaats. In 2010 werd ze fractievoorzitter en tevens lijsttrekker bij de verkiezingen. Gedurende vijf jaar deed ze ervaring op als wethouder. Sinds april 2018 was Lepolder 1e locoburgemeester van Steenbergen en portefeuillehouder van onder meer ruimtelijk beleid, economie, omgevingswet en financiën.

Daarnaast was Lepolder bestuurlijk actief in de regio, onder andere als lid van het Strategisch Beraad – het dagelijks bestuur - van de Regio West-Brabant (RWB) en als voorzitter van de commissie van advies Ruimtelijke Ontwikkeling van de RWB.

Takenpakket

In Dongen zal Lepolder het takenpakket van haar voorganger overnemen. Dat betekent dat ze bestuurlijk verantwoordelijk wordt voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, participatie- en arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, armoedebeleid, ouderenbeleid, economische zaken, verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumentenbeleid.
Reactie Petra Lepolder

Petra Lepolder ziet het wethouderschap in Dongen als 'een mooie kans'. ,,Toen de VVD-fractie in de gemeenteraad van Steenbergen aankondigde uit de coalitie te stappen, bevond ik mij ineens op een kruispunt waarop ik kansen voorbij zag komen. De overstap naar de gemeente Dongen is voor mij een mooie kans om na 11 jaar actief te zijn geweest in de gemeente Steenbergen, te kiezen voor een nieuwe omgeving en een ander perspectief. Ik vertrouw erop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de financiële uitdagingen op het sociaal domein in Dongen. De gemeente Steenbergen heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering sociaal domein. Daar heb ik de nodige ervaring mee opgedaan, met name in het laatste jaar als wethouder financiën.''

Reactie Dongense VVD

,,We hebben gezocht naar een politiek ervaren persoon en deze hebben we gevonden. Petra Lepolder is al 20 jaar actief binnen de VVD. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring, als wethouder en ook als raadslid. Als wethouder financiën heeft Petra in Steenbergen de monitoring van het sociaal domein concreet vorm gegeven. Dat is belangrijke expertise voor Dongen. Haar menselijke benadering van de problematiek komt hierbij goed van pas. Petra heeft een brede kennis ontwikkeld met betrekking tot de portefeuilles die we in Dongen voor haar beschikbaar hebben. Ze heeft laten zien dossiers goed te kunnen analyseren. Ze zoekt nadrukkelijk samenwerking met ambtenaren, inwoners en belanghebbenden. Ze durft anders te denken en ook te doen. Dat alles spreekt ons aan, ze kan deze uitdaging prima aan'', aldus fractievoorzitter Pieter Brooijmans namens de Dongense VVD.  • Comments(3)//politiek.dongenhomespot.nl/#post773

CDA Motie Glorieux niet overgenomen door de gemeenteraad

EIGEN BERICHTGEVING CDAPosted by internetkrant Wed, April 03, 2019 10:28:16

Huisvesting voor arbeidsmigranten in Dongen

Afgelopen donderdag hebben wij aandacht gevraagd voor de voorgenomen huisvesting van ca. 100 arbeidsmigranten in voormalig Broederhuis in Glorieux. De eigenaar Woningcorporatie Leystromen uit Rijen heeft het pand verhuurd aan E&A Uitzendbureau, een commerciële organisatie die naast werk ook huisvesting verzorgd. In onze regio is een grote vraag naar hun veelal Poolse flexwerkers in de logistiek, industrie, productie en food. Op dit moment is de inschatting dat er in de Gemeente Dongen ca. 700 arbeidsmigranten woonachtig zijn, verspreid over de gemeente in kleine woonvormen. Volgens de regionale afspraken en de groeiende behoefte aan arbeidsmigranten is de afspraak dat er in Dongen in 2025 huisvesting moet zijn voor 950 arbeidsmigranten.


Bezwaar omwonenden Broederhuis Glorieux

In februari heeft een groep buurtbewoners meer dan 500 petities overhandigd aan de gemeente en Leystromen waarbij ze vragen om niet in te stemmen met de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. De bewoners willen dat het pand een vaste bestemming krijgt, bijvoorbeeld de huisvesting voor senioren of starters. Ook blijkt dat ook de communicatie tussen de eigenaar van het pand en de omwonenden moeizaam verloopt.

Geen urgentie voor grootschalige huisvesting

Ondanks dat er binnen de regio een behoefte is aan huisvesting voor arbeidsmigranten is er geen noodzaak om op stel en sprong een grootschalige huisvesting te bieden. Met de huidige 700 arbeidsmigranten voldoen wij in Dongen aan de vraag. Uitbreiding naar 950 in 2025 kan ook op een rustiger tempo en verspreid over Dongen. Dit zorgt voor een betere integratie en acceptatie die past bij de Dongense maat.

CDA motie niet aangenomen door gemeenteraad

André Vonk “Als je de petities serieus neemt, waarde hecht aan draagvlak en de urgentie ontbreekt, dan vindt het CDA het verstandiger om eerst te praten met Woningcorporatie Leijstromen”. Dat is dan ook de reden dat wij afgelopen donderdag een motie indienden, waarbij wij Wethouder van Beers vragen om met Wooncorporatie Leystromen in gesprek te gaan om te bespreken of een permanente invulling met huisvesting voor starters/senioren tot de mogelijkheid behoort. Alleen D66 steunde onze motie omdat ze het belang van inwonersparticipatie zien. VVD, Volkspartij Dongen en PvdA steunden de motie niet.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post772
« PreviousNext »