POLITIEK IN DONGEN

D66: Een lokale visie op zonneparkenEIGEN BERICHTGEVING D66

Posted by internetkrant Sat, July 07, 2018 09:56:49

D66: Een lokale visie op zonneparken

D66 vindt veel natuur, schone energie en hergebruik van materialen zeer belangrijk. Daarom begrijpen wij dat mensen verbaasd zijn dat D66 kritisch is over het plan van de twee zonneparken in Dongen.

Wij vinden Dongense zonneparken een geweldig idee en juist daarom willen we ook dat we vooraf samen goed bekijken hoe we deze parken zo kunnen inzetten dat heel Dongen er wat aan heeft.Blog image

Lokale participatie

Zoals bekend, is er met betrekking tot het zonnepark de Wildert door de gemeente al een afspraak gemaakt met Eneco, Coca Cola en Ardagh. Hierdoor blijft er weinig zonnestroom voor de inwoners van Dongen over.

Daarom hoopt D66 dat het zonnepark Tichelrijt wel zoveel mogelijk voor onze inwoners en verenigingen beschikbaar komt. Maar hoe dit gaat gebeuren weten we nu niet. Vandaar onze zorgen bij het bespreken van de plannen over dit zonnepark in de gemeenteraad.

Aan ons werd namelijk alleen gevraagd of wij akkoord wilden gaan met de wijziging van het bestemmingsplan. Met andere woorden: vinden wij het goed dat de grond beschikbaar komt voor een zonnepark (en bijvoorbeeld niet voor huizen en bedrijven).

Over de verdere uitwerking van het plan (hoe zorgen we ervoor dat de opgewekte energie en verdiende centjes maximaal in Dongen blijven) mag de gemeenteraad niet meer meedenken. Dit vinden wij erg jammer. Er zijn veel verschillende mogelijkheden en wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad een goed plan voor de inwoners van Dongen aan het college van burgemeester en wethouder meegeeft.

Van Dongen, voor Dongen

Wat bijna niemand weet is dat de subsidie die naar het zonnepark gaat, voor 60% door huishoudens betaald wordt. Kijk maar eens op uw energierekening naar de regel Opslag Duurzame Energie. Per zonnepark is dat ongeveer 5 miljoen euro over 15 jaar.

D66 wil mede daarom op verschillende manieren invulling geven aan lokale participatie. Ten eerste moeten inwoners, bedrijven en verengingen van Dongen de mogelijkheid krijgen om mee te doen. De duurzame stroom die opgewekt wordt moet voor Dongen ten goede komen. Daarnaast willen we dat een flink deel van de revenuen in een energiefonds gaan. Dit fonds kan dan worden gebruikt voor de energietransitie in Dongen. Wat we willen voorkomen is dat het geld buiten Dongen gebruikt gaat worden voor zaken waar de Dongenaar niets aan heeft.

Iedereen doet mee

Dat het geld in Dongen blijft is belangrijk omdat niet voor iedereen de overstap naar een duurzamere samenleving zo makkelijk te betalen is. De energietransitie brengt flinke kosten met zich mee en door opbrengsten in Dongen te houden kunnen we daar beter mee om gaan. Zo kunnen we samen zorgen dat niemand buiten de boot valt. In 2020 moet deze gemeenteraad gaan besluiten welke wijken het eerste van het aardgas gaan en welke andere warmteopties er komen.

Uitstellen?

Op 10 juli wordt het Nederlandse klimaatakkoord bekend. Dit akkoord zou kunnen betekenen dat de afspraken die nu in Dongen gemaakt worden hier niet goed op aansluiten. Gelet op de grote belangen voor Dongen wil D66 dat de gemeenteraad maximaal betrokken wordt in de besluitvorming over de energietoekomst van Dongen.Rustige raad nu op reces. Een kleine analyse van de afgelopen periodeBERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Fri, July 06, 2018 10:59:09

Rustige raad nu op reces.

Een kleine analyse van de afgelopen periode

Dongen, 6 juli 2018. De Dongense gemeenteraad deed het gisteren op de laatste vergaderavond voor het jaarlijkse grote reces , rustig aan. Bestuurstechnisch is dat in groot contrast met ons landelijk bestuur. Daar werd op de zelfde dag lang doorgepraat over meer dan belangrijke dingen. Dat laatste was overigens ook het geval in Dongen; politiek is belangrijk .Maar in Dongen had men aan ruim anderhalf uur voldoende om de laatste puntjes op de i te zetten .Als we dan toch bezig zijn om een soort analyse te maken over vergadertechniek en hoe men dingen aanpakt kunnen we zo langzamerhand een balans opmaken van de eerste ruim drie maanden dat de raad in zijn huidige vorm functioneert. Er zit wel degelijk een stijgende lijn in. De uitslag van de Dongense gemeenteraadsverkiezingen, het niet zo zeer het wisselen van de macht ,maar wel van de wacht, de onwennigheid van sommige raadsleden aan een discipline die vreemd is aan de orde van de dag en een vrij ingewikkelde samenstelling van partijen met een even groot aantal zetels die juist daardoor aan elkaar gewaagd zijn. Een juiste balans ligt duidelijk in het verschiet in het Dongense.


Blog image

Partijen zijn geneigd om elkaar ruimte te geven ,hebben respect voor elkaar en luisteren vooral naar argumenten. Dat geeft hoop voor een goed vergaderklimaat in een goede en oprechte politieke competitie waarbij het belang van de Dongenaar het doel is en en het uiteindelijk resultaat na weer vier jaren gunstig is voor het dorp. Dat is wel eens anders geweest in Dongen. Vooral aan het einde van de vorige raad werd het politiek spel soms te hard gespeeld waardoor begrip voor elkaar en het uiteindelijke doel ten gunste van de gemeenschap onder dreigde te sneeuwen. Elkaar brom- en andere vliegen afvangen heeft weinig zin en vertroebelt het doel waarvoor men in het Dongens ovaal zit . Als de raad dat voor ogen houdt en vanuit hun eigen politieke visie beargumenteert overigens ook en inclusief de wat te rustige Ouderen Partij Dongen waarom iets anders en beter moet , is wederzijds vertrouwen van cruciaal belang. De raad zou zich niet moeten laten verleiden door zaken aan de orde te stellen die niet 'des raads ' zijn. Dat is een leerproces waarvan de raad zal ontdekken daar beter geen energie in te steken om enkel punten te scoren.


Piet Eelants
hoofdredacteur Dongenhomespot.nl