POLITIEK IN DONGEN

Dongen gaat flink op de rem. Financiële tegenvallers dreigen voelbaar probleem te worden BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Fri, December 07, 2018 10:56:11

Dongen gaat flink op de rem

Financiële tegenvallers dreigen voelbaar probleem te worden

Dongen kijkt naar de bodem van de schatkist en de problemen zijn nog niet voorbij. Als gevolg van de beperkte financiële mogelijkheden gaat Dongen proberen het tij te te keren. Het drukpunt ligt in het sociale domein. Met name de jeugdhulpuitgaven dienen drastisch bekeken en mogelijk beperkt te worden. Dat kregen de raadsleden donderdag 7 december te horen. Zo kan het zomaar gebeuren dat met name de politieke keuzes in Den Haag een gemeente als Dongen in de problemen brengt. De raad lijkt er geen echte raad mee te weten, maar doet goede voorstellen en ook het college kijkt mee en doet haar best om uit de problemen te komen. Geen partij ging zo diep op de materie in dat ombuigingen en mogelijke bezuinigingen ook sociaal verantwoord zouden moeten zijn,waarbij aangetekend moet worden dat opmerkingen als dat de derde Berap (bestuursrapportage) goed leesbaar is, in dit geval eigenlijk wel het minst belangrijke is. De PvdA hamerde op meer controle bij fraudegevoelige hulpverlening. Er zijn bij de sociaaldemocraten gevallen bekend dat hulpverlening niet of anders plaatsvindt en er wel gedeclareerd wordt. Maatwerk bij het verlenen en toekennen van hulp is volgens de raad in het geheel het toverwoord, zo bleek uit de discussie. Dat ook wethouder Vullings dit beaamde behoeft geen betoog. De Dongense VVD voegde daarbij hun stopaardje toe dat de eigen sociale kracht van de hulpvrager centraal dient te staan. Volgens wethouder Vullings worden alle mogelijkheden bekeken om creatief uit de zorgen te komen. Hij legt speerpunten bij vroegsignalering van problemen, preventie, handhaving van regels en creativiteit bij inkoop van hulp.


Blog image

Lijken in de kast

Er zitten ook nog lijken in de kast waar de raad alleen nog maar kan hopen dat die beperkt blijven. Zo zijn er nog geen definitieve bedragen bekend wat de totale kosten zijn rond het debacle van en rond recyclebedrijf TUF. Nu al is een bedrag van €16.000 aan kosten verwerkt in de boeken. Dat zijn kosten inzake adviezen en bijstand voor de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. De mogelijkheid bestaat dat de rekening zeker op zal lopen aan bijvoorbeeld ambtelijke kosten die volgens het college nog niet in het resultaat in deze bestuursrapportage zijn meegenomen. Tuf die volgens krantenberichten en een opmerking in de raad van de Ouderenpartij Dongen vorig jaar nog een ( gedeelde) Europese prijs kreeg, zal naar alle waarschijnlijkheid. een kale kip blijken te zijn. Wat de raad ook nog niet weet is, dat de opbrengst uit de verkoop van bijvoorbeeld 't Schouw als financiële ondersteuning voor de bouw van de nieuwe Cammeleur tegen gaat vallen. Deze week kreeg deze krant tot nu toe vertrouwelijke informatie daarover. Tel daarbij de penibele financiële situatie van het Kunstpodium, een van de partners in de Cammeleur, die bovendien de subsidie voor de komende jaren al aan het verteren is ; ook daar zal geld bij moeten. In de komende besluitvormende raadsvergadering zal de raad de wijzigingen in de begroting 2018 - 2021 vast dienen te stellen.

Spoedig kant en klare Cammeleur BERICHTGEVING DONGENHOMESPOT

Posted by internetkrant Fri, November 30, 2018 11:29:57

eerste vragen over prijskaartje


Spoedig kant en klare CammeleurBlog image

Het is en blijft een vreemde gewaarwording als wethouder René Jansen bij elke gemeenteraadsvergadering moet aanschuiven om te vertellen hoe de actuele status van van de Cammeleur is. Toch is dat nodig. Dat vindt de wethouder en dat vindt de raad. Dat is ook goed om de uitgave van minstens 9 miljoen euro dat de accommodatie volgens eerdere afspraken tenslotte mocht kosten, te verantwoorden. In januari ziet Dongen 'het bonnetje'. Daar zal zeker op staan vermeld wie en welke kosten de aannemer en de gemeente Dongen tegen elkaar kunnen wegstrepen. Er blijken nog al wat schoonheidsfoutjes te zitten in de afwerking van het gebouw die leidden tot stevige gesprekken tussen gemeente en aannemer. Volgens de wethouder zit er nu echt schot in en zijn de gesprekken in een afrondende fase terecht gekomen. Vooral de akoestiek -problemen, een inmiddels herstelt daklek, de hier en daar kostbare 'meerwerken' en gedoe rond bepaalde bouwkundige garantiebedingen waren onderwerp van indringende gesprekken. Voor de rest was Jansen enthousiast als altijd en deelde hij mee dat het 'parkpodium' nu klaar is voor gebruik. Ook de in aantal groeiende bezoekers zijn volgens de wethouder nog steeds vol lof over het geheel van activiteiten en de accommodatie in het gebouw. Nog even kwam het 'lelijke ' trafohuisje ter sprake. Dat is een doorn in het oog en zou daar niet mogen staan. Er komt een oplossing. Het was de heer de Jong van D66 die vooruit liep op de te verwachten discussie rond de uiteindelijke afrekening. De partij is vooral benieuwd hoeveel de verkoop van gemeentelijke gebouwen zoals de muziekschool en 't Schouw hebben opgebracht. De opbrengst daarvan was nodig om de financiering voor de bouw van de Cammeleur rond te krijgen. De wethouder stuurt daarover in december een raadsinformatiebrief.