POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

D66 doet in 2018 mee u, ook? Wij wensen u een voorspoedig jaar, een jaar met een nieuw democratisch begin!

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Thu, January 11, 2018 09:55:25


D66 Dongen v.l.n.r. Maarten Baijens, Henriët Jesper-Van Dongen, Leo Hamers, Irma van den Meijdenberg, Joeri de Jong, Marieke Schouten, Martijn Messing, Yasin Kaplan, Berry van Rosmalen, Paulien Trommelen en Fabian Vink

Op de foto ontbreken: Barbara van Hoek en Kees de Jong.

D66 doet in 2018 mee u, ook?

Wij wensen u een voorspoedig jaar, een jaar met een nieuw democratisch begin!

21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen en D66 doet sinds lange tijd weer mee in Dongen. Dat is omdat een aantal betrokken inwoners van Dongen het hoog tijd vinden dat er eens een andere politieke wind gaat waaien in onze gemeente. Al meerdere raadsperioden draaien slechts 4 – 5 politieke partijen dezelfde rondjes in Dongen. Per politieke partij zijn hooguit 10 – 20 mensen écht actief met de politiek bezig. Dat betekent dus dat slechts een handjevol Dongenaren al ruime tijd de politieke agenda van Dongen bepalen.

Volgens D66 verklaart deze gesloten manier van besturen ook de lage opkomstpercentages bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 ging zelfs minder dan de helft van alle kiesgerechtigde Dongenaren naar de stembus.

D66 staat voor een open, transparante en directe democratie. Wij zetten ons in voor een veel modernere manier van besturen waarbij de inwoners van Dongen zo vroeg mogelijk actief betrokken worden bij politieke vraagstukken. Hierbij is het van belang dat óók kritische tegengeluiden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en meegenomen in de discussie. D66 wil bijvoorbeeld dat er veel serieuzer wordt omgegaan met het inspreekrecht van inwoners.

Het huidige college van burgemeester en wethouders wilde dit inspreekrecht zelfs helemaal afschaffen, daarmee direct erkennend dat het toch geen zin heeft in te spreken. Dit hebben de acht insprekers tegen de N629 plannen mogen ervaren toen de burgemeester na de 2e termijn ten overstaan van een volle publieke tribune opmerkte dat de plannen als ‘hamerstuk’ naar de besluitvormende vergadering konden. Daarmee geheel voorbijgaand aan de inzet en emoties van anders denkende Dongenaren.

Dongen heeft grote uitdagingen voor de boeg. Daarbij zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om er, samen met alle inwoners, een succes van te maken. Stem voor een veel actievere vorm van democratie in Dongen, Stem D66!  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post715

D66 komt met gevarieerde kandidatenlijst in Dongen

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Mon, December 11, 2017 14:23:41

D66 komt met gevarieerde kandidatenlijst in Dongen

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst is bekend. D66 komt met een gevarieerde lijst. 13 kandidaten met leeftijden tussen de 19 en 71 jaar, 5 vrouwen en 8 mannen. “Daar ben ik enorm trots op, door die diversiteit komen we verder”, aldus Marieke Schouten, die de lijst aanvoert.


Kandidaten D66 Dongen v.l.n.r. Maarten Baijens, Henriët Jesper-Van Dongen, Leo Hamers, Irma van den Meijdenberg, Joeri de Jong, Marieke Schouten, Martijn Messing, Yasin Kaplan, Berry van Rosmalen, Paulien Trommelen en Fabian Vink
Op de foto ontbreken: Barbara van Hoek en Kees de Jong.

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van D66 Midden-Brabant presenteerde lijsttrekker Marieke Schouten (al eerder gekozen) vol trots de lijst. “Het is een mooie mix van vrouw en man, jong en wat ouder, ervaren en onervaren. Maar één ding heeft iedereen gemeen: ze zitten vol enthousiasme en energie om in Dongen een progressief, sociaalliberaal geluid te laten horen!”. Een speciaal woord van dank ging uit naar lijstduwer Leo Hamers (nr. 13 op de kieslijst) voor zijn belangrijke bijdrage aan het schrijven van een compleet en evenwichtig verkiezingsprogramma voor de toekomst van Dongen. Hierin staat financiële, sociale en ecologische duurzaamheid centraal. Voor het volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst verwijzen wij u graag naar onze website (dongen.d66.nl)

De afgelopen maanden is er onderling kennis gemaakt en is er een hecht team ontstaan. Marieke Schouten en Joeri de Jong (nr.2 op de kieslijst) kunnen het dan ook zowel op politiek als persoonlijk vlak goed met elkaar vinden. Maar dat geldt eigenlijk voor de gehele lijst. “D66 vindt het erg belangrijk om er als team te staan. Vandaar dat we ook vooraf ruim de tijd hebben genomen om elkaar te leren kennen en best kritisch zijn geweest in wie wel of niet in de groep past. Niet iedereen, hoe ervaren ook, voldeed aan het profiel. Je doet en deelt veel met elkaar, het moet dus goed voelen. Dit betekent overigens niet dat we het altijd met elkaar eens zijn.” aldus Marieke.

De komende maanden staat er veel op het programma. “We zullen steeds zichtbaarder naar buiten treden om in gesprek te gaan met inwoners, maatschappelijke partners en andere partijen om de Dongense inwoners goed te vertegenwoordigen. Het gaat er in de lokale politiek om wat je concreet voor de inwoners kunt realiseren. Dat willen wij zo goed mogelijk doen. D66 rekent op uw steun”.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post710
Next »