POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

D66: Een lokale visie op zonneparken

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Sat, July 07, 2018 09:56:49

D66: Een lokale visie op zonneparken

D66 vindt veel natuur, schone energie en hergebruik van materialen zeer belangrijk. Daarom begrijpen wij dat mensen verbaasd zijn dat D66 kritisch is over het plan van de twee zonneparken in Dongen.

Wij vinden Dongense zonneparken een geweldig idee en juist daarom willen we ook dat we vooraf samen goed bekijken hoe we deze parken zo kunnen inzetten dat heel Dongen er wat aan heeft.Lokale participatie

Zoals bekend, is er met betrekking tot het zonnepark de Wildert door de gemeente al een afspraak gemaakt met Eneco, Coca Cola en Ardagh. Hierdoor blijft er weinig zonnestroom voor de inwoners van Dongen over.

Daarom hoopt D66 dat het zonnepark Tichelrijt wel zoveel mogelijk voor onze inwoners en verenigingen beschikbaar komt. Maar hoe dit gaat gebeuren weten we nu niet. Vandaar onze zorgen bij het bespreken van de plannen over dit zonnepark in de gemeenteraad.

Aan ons werd namelijk alleen gevraagd of wij akkoord wilden gaan met de wijziging van het bestemmingsplan. Met andere woorden: vinden wij het goed dat de grond beschikbaar komt voor een zonnepark (en bijvoorbeeld niet voor huizen en bedrijven).

Over de verdere uitwerking van het plan (hoe zorgen we ervoor dat de opgewekte energie en verdiende centjes maximaal in Dongen blijven) mag de gemeenteraad niet meer meedenken. Dit vinden wij erg jammer. Er zijn veel verschillende mogelijkheden en wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad een goed plan voor de inwoners van Dongen aan het college van burgemeester en wethouder meegeeft.

Van Dongen, voor Dongen

Wat bijna niemand weet is dat de subsidie die naar het zonnepark gaat, voor 60% door huishoudens betaald wordt. Kijk maar eens op uw energierekening naar de regel Opslag Duurzame Energie. Per zonnepark is dat ongeveer 5 miljoen euro over 15 jaar.

D66 wil mede daarom op verschillende manieren invulling geven aan lokale participatie. Ten eerste moeten inwoners, bedrijven en verengingen van Dongen de mogelijkheid krijgen om mee te doen. De duurzame stroom die opgewekt wordt moet voor Dongen ten goede komen. Daarnaast willen we dat een flink deel van de revenuen in een energiefonds gaan. Dit fonds kan dan worden gebruikt voor de energietransitie in Dongen. Wat we willen voorkomen is dat het geld buiten Dongen gebruikt gaat worden voor zaken waar de Dongenaar niets aan heeft.

Iedereen doet mee

Dat het geld in Dongen blijft is belangrijk omdat niet voor iedereen de overstap naar een duurzamere samenleving zo makkelijk te betalen is. De energietransitie brengt flinke kosten met zich mee en door opbrengsten in Dongen te houden kunnen we daar beter mee om gaan. Zo kunnen we samen zorgen dat niemand buiten de boot valt. In 2020 moet deze gemeenteraad gaan besluiten welke wijken het eerste van het aardgas gaan en welke andere warmteopties er komen.

Uitstellen?

Op 10 juli wordt het Nederlandse klimaatakkoord bekend. Dit akkoord zou kunnen betekenen dat de afspraken die nu in Dongen gemaakt worden hier niet goed op aansluiten. Gelet op de grote belangen voor Dongen wil D66 dat de gemeenteraad maximaal betrokken wordt in de besluitvorming over de energietoekomst van Dongen.  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post744

D66 doet in 2018 mee u, ook? Wij wensen u een voorspoedig jaar, een jaar met een nieuw democratisch begin!

EIGEN BERICHTGEVING D66Posted by internetkrant Thu, January 11, 2018 09:55:25


D66 Dongen v.l.n.r. Maarten Baijens, Henriët Jesper-Van Dongen, Leo Hamers, Irma van den Meijdenberg, Joeri de Jong, Marieke Schouten, Martijn Messing, Yasin Kaplan, Berry van Rosmalen, Paulien Trommelen en Fabian Vink

Op de foto ontbreken: Barbara van Hoek en Kees de Jong.

D66 doet in 2018 mee u, ook?

Wij wensen u een voorspoedig jaar, een jaar met een nieuw democratisch begin!

21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen en D66 doet sinds lange tijd weer mee in Dongen. Dat is omdat een aantal betrokken inwoners van Dongen het hoog tijd vinden dat er eens een andere politieke wind gaat waaien in onze gemeente. Al meerdere raadsperioden draaien slechts 4 – 5 politieke partijen dezelfde rondjes in Dongen. Per politieke partij zijn hooguit 10 – 20 mensen écht actief met de politiek bezig. Dat betekent dus dat slechts een handjevol Dongenaren al ruime tijd de politieke agenda van Dongen bepalen.

Volgens D66 verklaart deze gesloten manier van besturen ook de lage opkomstpercentages bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 ging zelfs minder dan de helft van alle kiesgerechtigde Dongenaren naar de stembus.

D66 staat voor een open, transparante en directe democratie. Wij zetten ons in voor een veel modernere manier van besturen waarbij de inwoners van Dongen zo vroeg mogelijk actief betrokken worden bij politieke vraagstukken. Hierbij is het van belang dat óók kritische tegengeluiden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en meegenomen in de discussie. D66 wil bijvoorbeeld dat er veel serieuzer wordt omgegaan met het inspreekrecht van inwoners.

Het huidige college van burgemeester en wethouders wilde dit inspreekrecht zelfs helemaal afschaffen, daarmee direct erkennend dat het toch geen zin heeft in te spreken. Dit hebben de acht insprekers tegen de N629 plannen mogen ervaren toen de burgemeester na de 2e termijn ten overstaan van een volle publieke tribune opmerkte dat de plannen als ‘hamerstuk’ naar de besluitvormende vergadering konden. Daarmee geheel voorbijgaand aan de inzet en emoties van anders denkende Dongenaren.

Dongen heeft grote uitdagingen voor de boeg. Daarbij zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om er, samen met alle inwoners, een succes van te maken. Stem voor een veel actievere vorm van democratie in Dongen, Stem D66!  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post715
Next »