POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Van minimafonds naar 'meedoenregeling'

ALGEMEENPosted by internetkrant Mon, September 17, 2018 16:11:36

In Dongen is er nu een overgangsjaar.

Van minimafonds naar 'meedoenregeling'


Dongen, 17 september 2018.Het college heeft vandaag in een raadinformatiebrief aan de raad het beleidsplan inzake Dongen Samen Sterk tegen Armoede toegelicht . Op 8 maart dit jaar werd dat al in de raad vastgesteld. In dit beleidsplan is onder meer besloten om het Minimafonds aan te passen in overeenstemming met de uitgangspunten van de Participatiewet. Het Minimafonds wordt daarom getransformeerd naar een zogenaamde Meedoenregeling en is meer gericht op participatie. De belangrijkste verschillen van de Meedoenregeling ten opzichte van het Minimafonds houden in dat geen verstrekking plaatst vindt in de vorm van een financiële tegemoetkoming, maar in de vorm van een voorziening in natura. Ook worden de participatiemogelijkheden voor kinderen geïntensiveerd. Hier wordt een deel van de "Klijnsma" middelen ingezet, namelijk een bedrag van € 29.700.


Wanneer

De nieuwe Meedoenregeling is al ingegaan zodat ook dit deel van de Klijnsma middelen beschikbaar is voor de doelgroep in 2018. De verordening Minimafonds is ingetrokken. Beiden per 1 juli 2018. Dit betekent volgens het college dat de regeling als het ware in een "tussenjaar" zit waarin er twee regelingen geldig zijn. Daarbij is de Meedoenregeling qua budget voor kinderen gunstiger en het Minimafonds zeer vertrouwd en populair aldus het college aan de raad.

Middelen

Aanvragers minimafonds 2018 zijn persoonlijk per brief geïnformeerd over de nieuwe Meedoenregeling en mochten aangeven voor welke regeling zij in aanmerking willen komen in 2018. Het merendeel van de aanvragers gaf de voorkeur aan het Minimafonds. Daarom verwacht het college dat in 2018 een minimaal beroep zal worden gedaan op de Meedoenregeling en als gevolg daarvan een deel van de Klijnsma middelen 2018 onbenut zal blijven. Deze vallen dan toe aan het rekeningresultaat 2018.

Volgens het college is het op dit moment te prematuur om aanvullende voorstellen te doen om deze middelen incidenteel in te zetten voor het bestrijden van armoede bij kinderen, maar zal het college de ontwikkelingen nauwgezet volgen en als er meer zicht is op het onbenutte bedrag zich beraden of en op welke manier deze middelen in 2018 ten goede kunnen laten komen aan de doelgroep.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post748

Dongense VVD: snel nieuwe N629

ALGEMEENPosted by internetkrant Tue, June 19, 2018 20:27:03

Dongense VVD: snel nieuwe N629


Dongen, 19 juni 2018. “Het is de hoogste tijd dat we nu samen werken om de plannen zo goed en snel mogelijk kunnen realiseren. Het recht bestaat om bezwaarprocedures verder door te voeren. Dat lijkt ons niet zo verstandig. Tegenover elkaar staan levert nu echt niks meer op. De Dongense VVD vindt dat wethouder Vullings alle belanghebbenden moet betrekken bij het realiseren van de natuurcompensatie. Nu aan het werk. “ dat zegt fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD . De voorman van de Dongense liberalen heeft het over de nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen. In de volksmond de Heistraat en voor de provincie de N629. In een persbericht zegt de heer Brooijmans verder “Nu alle lichten op groen staan moeten we echt zo snel mogelijk aan de slag. Er is een grote behoefte om de wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout op orde te brengen. Dongenaren zijn de files zat, de leefomgeving rondom de huidige weg moet snel worden verbeterd. “ De Dongense VVD roept bij monde van Brooijmans iedereen op mee te denken om de natuurcompensatie zo goed als mogelijk te regelen. “Het besluit voor de nieuwe weg is vorig jaar al definitief genomen “ stelt de VVD fractievoorzitter. “ Er waren nog wel enkele vragen over de manier waarop de natuur zou worden gecompenseerd. Ook over het effect van geluid en mogelijke luchtverontreiniging is nu volledige duidelijkheid “ aldus Pieter Brooijmans .Volgens de Dongense VVD heeft een onafhankelijke m.e.r. commissie haar uitspraak gedaan en vindt dat de aangeleverde informatie goed en volledig is. Het aangetaste natuurgebied wordt ruim gecompenseerd. De veranderingen in geluid langs de bestaande weg en de nieuwe weg is in beeld. een toename van luchtverontreiniging is uitgesloten.

  • Comments(2)//politiek.dongenhomespot.nl/#post741
Next »