POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Rustige raad nu op reces. Een kleine analyse van de afgelopen periode

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, July 06, 2018 10:59:09

Rustige raad nu op reces.

Een kleine analyse van de afgelopen periode

Dongen, 6 juli 2018. De Dongense gemeenteraad deed het gisteren op de laatste vergaderavond voor het jaarlijkse grote reces , rustig aan. Bestuurstechnisch is dat in groot contrast met ons landelijk bestuur. Daar werd op de zelfde dag lang doorgepraat over meer dan belangrijke dingen. Dat laatste was overigens ook het geval in Dongen; politiek is belangrijk .Maar in Dongen had men aan ruim anderhalf uur voldoende om de laatste puntjes op de i te zetten .Als we dan toch bezig zijn om een soort analyse te maken over vergadertechniek en hoe men dingen aanpakt kunnen we zo langzamerhand een balans opmaken van de eerste ruim drie maanden dat de raad in zijn huidige vorm functioneert. Er zit wel degelijk een stijgende lijn in. De uitslag van de Dongense gemeenteraadsverkiezingen, het niet zo zeer het wisselen van de macht ,maar wel van de wacht, de onwennigheid van sommige raadsleden aan een discipline die vreemd is aan de orde van de dag en een vrij ingewikkelde samenstelling van partijen met een even groot aantal zetels die juist daardoor aan elkaar gewaagd zijn. Een juiste balans ligt duidelijk in het verschiet in het Dongense.Partijen zijn geneigd om elkaar ruimte te geven ,hebben respect voor elkaar en luisteren vooral naar argumenten. Dat geeft hoop voor een goed vergaderklimaat in een goede en oprechte politieke competitie waarbij het belang van de Dongenaar het doel is en en het uiteindelijk resultaat na weer vier jaren gunstig is voor het dorp. Dat is wel eens anders geweest in Dongen. Vooral aan het einde van de vorige raad werd het politiek spel soms te hard gespeeld waardoor begrip voor elkaar en het uiteindelijke doel ten gunste van de gemeenschap onder dreigde te sneeuwen. Elkaar brom- en andere vliegen afvangen heeft weinig zin en vertroebelt het doel waarvoor men in het Dongens ovaal zit . Als de raad dat voor ogen houdt en vanuit hun eigen politieke visie beargumenteert overigens ook en inclusief de wat te rustige Ouderen Partij Dongen waarom iets anders en beter moet , is wederzijds vertrouwen van cruciaal belang. De raad zou zich niet moeten laten verleiden door zaken aan de orde te stellen die niet 'des raads ' zijn. Dat is een leerproces waarvan de raad zal ontdekken daar beter geen energie in te steken om enkel punten te scoren.


Piet Eelants
hoofdredacteur Dongenhomespot.nl  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post743

De Hoogt onderwerp van zorgen

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, July 06, 2018 10:45:21

De Hoogt onderwerp van zorgen


De Dongense raad gebruikte de laatste besluitvormende vergadering voor het zomerreces vooral om duidelijkheid te creëren op enkele actuele zaken in het dorp . Zo werd naar aanleiding van een ingezonden mening in het Weekblad Dongen over de veranderende plannen in een afwijkende dan eerst geplande stijl met betrekking het bouwproject De Hoogt. De Volkspartij Dongen en de Dongense VVD kregen al antwoord op schriftelijke vragen over dit onderwerp. De VPD vroeg wethouder van Beers toch nog toe te zeggen om bewoners van dit wijkje actief te informeren over de stand van zaken middels een bewonersbrief tijdens de zomerperiode als het Weekblad geen informatiekrant mee bezorgd . Ook de Heemkundekring zou weer betrokken moeten worden en invloed moeten hebben bij het uiteindelijke ontwerp van het plan. Wethouder van Beers zegt een goede communicatie zeer op prijs te stellen en er op te verstouwen dat ook Casade daar groot belang aan hecht. Waarom de heemkundekring buiten de plannen blijft en wie daarvoor aan te spreken is , is niet bekend bij de wethouder. Ze wees er wel op dat Casade eigenaar en uitvoerder is aangaande De Hoogt en over haar grond en de uitvoering daarvan beslist . Ook vindt de wethouder dat Casade in dit geval wel haar uiteindelijke wettelijke taak vervult en rekening moet houden met diverse bevolkingsgroepen en de huisvesting daarbij. Welstand is overigens wel betrokken geweest bij de veranderde plannen en heeft positief geadviseerd .

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post742
Next »