POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Visie 'ECONOMIE'

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, August 16, 2019 15:27:22

Visie 'ECONOMIE'

Op donderdag 27 juni 2019 werd de Visie 'ECONOMIE' behandeld in de raad. De economische staat van de gemeente telt als een graadmeter hoe het dorp 'draait' , meetelt in de regio . Economie is anno 2019 en verder, veel meer dan de som van productie , consumptie, geldstromen en werkgelegenheid. De toekomst bepalen kan niet; Dongen is niet enkel op lokaal gebied afhankelijk van derden, ook nationale en internationale ontwikkelingen zijn van belang, bieden kansen én komen beren op de weg tegen. Een visie hebben is noodzakelijk. Economie is ook duurzaamheid. Duurzaam bouwen, produceren , verstandig omgaan met middelen, energie en mensen. In ons dorp is dat niet anders .In Dongen stonden en staan mensen op die daar vorm aan willen en kunnen geven. Energie Dongen is daar een voorbeeld van. Het dorp kent ook enkele vooraanstaande bedrijven. Zij zijn bezig met geld verdienen, maar investeren ook in nieuwe ontwikkelingen , proberen duurzaam te produceren en zorgen voor werkgelegenheid.


CDA

Maar ook middelgrote bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van het dorp en laten we de landbouw , de agrarische sector niet vergeten - een stokpaardje van het CDA – evenals de zorginstellingen.

Stokpaardje of niet. Deze partij mist juist de mening en kennis van die sector in de visie. Woordvoerder André Vonk noemde met name de landbouworganisatie ZLTO .Juist Dongen heeft een grote variëteit aan agrarische activiteiten en is daarom van groot belang. Ook mist het CDA organisaties als Dongen Promotie en vraagt zich af of er gepraat is met deze belangrijke spelers in het economische spectrum en belang van het dorp. Het CDA vindt een goede infrastructuur voor het opladen van fietsen/auto’s belangrijk naar de toekomst toe. Dit moet nu al opgenomen worden in nieuwbouwplannen vindt de partij oprecht.

VVD

De Dongense VVD vindt de bewoordingen in de aangeboden visie erg algemeen. De partij wil meer accenten op 'wat de gemeente kan doen ' voor bedrijven in het algemeen. Fractievoorzitter Pieter Brooijmans wil een soepeler vergunningstelsel bijvoorbeeld. Ook zou Dongen wat kunnen doen aan beeldvorming in de regio. Een organisatie als Hart van Brabant is daarvoor erg geschikt en kan gebruikt worden als springplank. Het plaatsen van 'matrixborden ' bij de invalswegen tot de gemeente helpen volgens de Dongense VVD ook bij het 'op de kaart zetten van het dorp'. Ook (sport) verenigingen zullen daar goed bij varen. Dongen moet aantrekkelijk zijn voor bewoners die er ook werken. Brooijmans vindt wel dat het budgettair moet kunnen.

PvdA

De Partij van de Arbeid ziet wel perspectief voor Dongen. De belangrijke economisch sterke regio biedt kansen voor het dorp. Samen met steden als Tilburg en Waalwijk waar vooral de logistieke sector opbloeit, kan Dongen een rol spelen op het gebied van toelevering. Dongen moet haar vleugels uitspreiden op juist dat gebied zo vinden de Sociaal Democraten. Een gezamenlijke economische agenda in de regio wordt door de partij node gemist. De PvdA wil dat Dongen zich aansluit bij de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM).

VPD

De Volkspartij Dongen wil dat industriegebieden beter bereikbaar worden voor economisch verkeer. Personenverkeer moet bevordert worden door een goede busverbindring. De VPD denkt daarbij aan Tichelrijt. Dit economisch belangrijk gebied moet beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer en moet kunnen beschikken over goede verbindingen in de regio. Nóg beter is volgens de grootste fractie in de raad dat de 'deelauto' deel gaat uitmaken bij het woon- werkverkeer. De partij mist een algemene diepgang in de visie.


D66

D66 wil dat Dongen maar gaat inhaken bij de bedrijvigheid in de regio. “In de economische visie kunnen we de ambitie voor onze gemeente lezen. Dongen is een boodschappengemeente waar voor de dagelijkse boodschappen een goed aanbod aan winkels is. Daarnaast willen we door middel van gebiedspromotie aan een onderscheidende positionering van Dongen werken. Een mooie ambitie. “ aldus woordvoerder Joeri de Jong. Hij vervolgt : “Echter, leegstand is in Dongen een groot probleem. In de visie lezen we dat bestrijden van leegstand een belangrijk doel is. Waar het alleen wel aan schort is wat de visie is op de leegstaande panden. Willen we bestemmingsplannen wijzigen om andersoortig gebruik van de ruimtes mogelijk te maken? Of kiezen we ervoor om te proberen ondernemers naar Dongen te halen? D66 is van mening dat we op beide zaken in zouden moeten zetten. Gezien de veranderende markt en het steeds grotere aandeel online gekochte producten, moeten we creatief zijn met de ruimte in ons centrum om te zorgen dat het weer gaat bruisen. Zo wordt Dongen weer een fijn dorp om te winkelen. “ Dat de visie zegt dat de gemeente Dongen beperkt is in mogelijkheden in de economische sector wordt door D66 hardop betwijfeld.


Ouderenpartij Dongen

De Ouderenpartij Dongen hield zich ook bij de behandeling van de economische visie van de gemeente Dongen buiten de discussie.


College

Wethouder Lepolder (VVD) zei wel wat te voelen voor reclameborden aan de grens van de gemeente. Voor bedrijven en verenigingen. Het moet dan wel budgetneutraal. Lepolder wil niet op de stoel van de bedrijven gaan zitten. Ondernemers hebben volgens de wethouder een andere verantwoordelijkheid dan de gemeente. Samenwerken, dat wel. We moeten in ieder geval niet afhankelijk zijn van de wethouder die er op een zeker moment zit. BOM en Midpoint zijn interessante partners voor Dongen . Dongen moet vooral regionaal denken en handelen.


P.E. zomer 2019  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post784

Visie sociaal domein

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Sun, August 11, 2019 09:39:23

Visie sociaal domein

Net als de andere behandelde visies is deze visie belangrijk genoeg er goed over na te denken. Iedere partij , iedere politieke richting heeft er wel een mening over en wil ook beleid maken op het onderwerp. Het treft niet voor niets onze hele gemeenschap. Sociaal doen. In Dongen zijn er geen asociale partijen en In Nederland is er geen partij die het asociale beleid aanhangt al hebben sommigen partijen wel degelijk die naam. Dat al dan niet feit wordt gevoed door meningen en de media. Kleur de plaatjes en maak de slagzin af. Er zijn nuanceverschillen die hier en daar het nuance overschrijden. De VVD staat voor zelfredzaamheid en gaat er in principe van uit dat dat ook kan. 'Werken is de basis van alle geluk' zeg maar. Kan dat niet is de VVD bereid mensen daarbij te helpen. Ook in Dongen. De partij van de Arbeid heeft de naam sociaal te zijn. Vroeger werd de partij met een soms heus geuzenwoord de 'Socialen' genoemd. De bovenstaande vergelijking gaat niet altijd op en laat zich voeden door de omstandigheden en het beschikbare geld. In tijd gezien groeien de 'socialen' en de liberalen naar elkaar toe. In Dongen zitten beiden partijen in de coalitie. Houden we ons bij de Dongense situatie , merken we dat de verschillen kleiner zijn dan landelijk blijken. Ook andere in de raad vertegenwoordigde partijen zijn kritisch voor hen die er recht op hebben geholpen te worden. Daarbij valt het op dat juist het CDA de ouderenzorg en -hulp hoog in het vaandel heeft staan. De Ouderenpartij Dongen waagde zich ook bij deze visie niet aan het geven van een mening. In Dongen houdt men geen politiek wedstrijdje. Er wordt gelukkig naar de mens gekeken maar ook naar de centen. De Volkspartij is ooit geboren uit de 'Werknemerspartij' wat sommigen genoeg zegt over het sociale inhoud en D66 is progressief georiënteerd en vooral op een sociale manier zuinig op de financiën. De vooral kleine verschillen komen we tegen in de discussies aangaande deze visie
“Als Partij van de Arbeid vinden we een persoonlijke benadering en snelle communicatie belangrijk. Als gemeente moeten we werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect, zonder te veel bureaucratie. Wat schieten we er bijvoorbeeld mee op dat je steeds maar weer moet aantonen dat je een invaliden parkeerkaart nodig hebt. Ook is voor ons een goede ondersteuning voor mantelzorgers belangrijk, met speciale aandacht voor jonge mantelzorgers “ opperde woordvoerder Tonny Dijck.

Tonny Dijck: “ Voor jongeren moeten we zorgen dat ze niet verloren raken tussen school en werk. En voor ouderen moet er aandacht zijn om eenzaamheid tegen te gaan”.

De PvdA is blij dat de samenstellers van de visie Sociaal Domein het met de partij eens zijn dat de sociale kaart onontbeerlijk is. De PvdA heeft hier al jaren om gevraagd.

De partij vindt het duidelijk belangrijk dat niet vanuit de systemen wordt bekeken maar naar de vraag van personen. “ Als je voor het één aanklopt, kijk dan ook wat je als gemeente nog méér kunt bieden.”

Problemen in de visie worden integraal en in samenhang aangepakt. “Als dit onze visie is dan herkennen we dat. Want dit uitgangspunt steunt de PvdA van harte. Dit moet echt goed worden opgepakt. We kennen voorbeelden dat er meerdere hulpverleners aan tafel zitten, iedereen denkt vanuit eigen organisatie maar de regie ontbreekt: van tien eigen eilandjes naar samen op één groot eiland. “ aldus Tonny Dijck. Hij wees ook op het ontbreken van een afdoende fraudebeleid.

“D66 vindt het belangrijk dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Helaas is dit niet altijd voor iedereen mogelijk en dan moeten mensen kunnen terugvallen op het sociale vangnet van de gemeente. Het sociaal domein is dus een zeer belangrijk onderwerp. Het bestrijkt een breed terrein met veel facetten, van Jeugdzorg tot WMO en participatie. Het is voor inwoners vaak bijzonder moeilijk om daarin de weg te vinden.

Daarnaast bestaat er het spanningsveld tussen de vraag om hulp en de financiële middelen van de gemeente. Waarbij voor D66 voorop staat dat inwoners de hulp krijgen die nodig is.” aldus fractievoorzitter van D66 Marieke Schouten “Wij keken dan ook uit naar deze visie.

Helaas zijn we enigszins teleurgesteld over de inhoud. “vulde ze aan.

D66 vindt dat er zeker goede zaken in staan zoals maatwerk, preventie, een proactieve houding en ontschotting.

“De rest is vooral een beschrijving van landelijke ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden en uitkomsten van het participatietraject. Al met al een vrij algemeen verhaal, waarbij we veel zaken die genoemd worden als gemeente al doen of al zouden moeten doen “.

Kritisch is en blijft de partij in de raad ; ook hier zegt D66 weinig echt nieuwe ideeën en duidelijke keuzes te ontdekken. Concluderend staat in de kadernota dat “concrete keuzes worden gemaakt op basis van de visie op het sociaal domein”. Voor D66 is na het lezen van deze visie helemaal niet duidelijk geworden welke concrete keuzes op basis van deze visie nu precies kunnen en moeten worden gemaakt.

De Dongense VVD zegt de visie in de visie Sociaal Domein te missen en zegt ook nu dat het sociale domein breder moet worden gezien en behandeld. De partij wijst daarbij naar WMO, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Op deze punten zal de Dongense VVD de samenwerking gaan zoeken met D66 zo wordt algemeen verwacht. Zelfredzaamheid ,met hulp van anderen .Het VVD standpunt van de Dongense afdeling strookt met de landelijke visie. “ Het is niet de taak van de gemeente om te zorgen maar helpen daarbij “ opperde woordvoerster Angela Horsten Samenwerking met andere partijen vindt de Dongense VVD nodig om kosten in de hand te houden en eventueel terug te dringen. Hulp initiëren is voor professionals.

Het CDA vindt dat de visie moet gaan over zorg, maar vooral over en met de mensen die er nood aan hebben. De mens is belangrijker dan het geld wat zorg kost . Armoede is al een geldprobleem voor de mensen ,gebruik het geld daar dan ook voor is de wens van de Christendemocraten. Adré Vonk: “Voor ons mogen de voorstellen in de visie overgeschakeld worden naar de uitvoeringsmodus “ Het CDA vindt verder dat integratie in al haar facetten worden gestimuleerd.

Dongen moet inzetten op veel meer huisbezoeken. De reden is simpel volgens Vonk : “Binnen zie je meer , hoor je meer en achter de voordeur zie je pas echt of de verhalen ook passen bij de opgegeven leefsituatie “ .

Behalve het CDA en PvdA wil ook de VPD aandacht voor het tegengaan eenzaamheid ouderen. Er mag geen tweedeling komen en als die al hier en daar zichtbaar is; geen uitbreiding er van.

De Volkspartij Dongen vindt de visie hier en daar onzorgvuldig samengesteld. Er zitten typefouten is en er is sprake van onduidelijke zinsbouw. De grondbeginselen omschreven in de visie stemt de partij tevreden. Gezondheid is volgens de VPD niet enkel de aanwezigheid of afwezigheid van ziekten ,maar omvat ook de leefsituatie waarin men verkeerd. Zorg is meer dan geld , maar zorg financieel beheerbaar houden is ook belangrijk. Zorg is voor een deel ook te voorkomen door preventieve ideeën te bedenken.

Zoals reeds vermeld had de Ouderenpartij Dongen geen inbreng in de discussie.

Wethouder Lepolder beseft dat de visie Sociaal Domein nog niet compleet is en wil wel beloven dat de zogenoemde 'Sociale Kaart' terugkomt in het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Lepolder wil zich ook inzetten om huisbezoeken een substantieel onderdeel te kunnen vormen binnen De Entree.


P.E. zomer 2019

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post783
Next »