POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

CDA Motie Glorieux niet overgenomen door de gemeenteraad

EIGEN BERICHTGEVING CDAPosted by internetkrant Wed, April 03, 2019 10:28:16

Huisvesting voor arbeidsmigranten in Dongen

Afgelopen donderdag hebben wij aandacht gevraagd voor de voorgenomen huisvesting van ca. 100 arbeidsmigranten in voormalig Broederhuis in Glorieux. De eigenaar Woningcorporatie Leystromen uit Rijen heeft het pand verhuurd aan E&A Uitzendbureau, een commerciële organisatie die naast werk ook huisvesting verzorgd. In onze regio is een grote vraag naar hun veelal Poolse flexwerkers in de logistiek, industrie, productie en food. Op dit moment is de inschatting dat er in de Gemeente Dongen ca. 700 arbeidsmigranten woonachtig zijn, verspreid over de gemeente in kleine woonvormen. Volgens de regionale afspraken en de groeiende behoefte aan arbeidsmigranten is de afspraak dat er in Dongen in 2025 huisvesting moet zijn voor 950 arbeidsmigranten.


Bezwaar omwonenden Broederhuis Glorieux

In februari heeft een groep buurtbewoners meer dan 500 petities overhandigd aan de gemeente en Leystromen waarbij ze vragen om niet in te stemmen met de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Broederhuis Glorieux. De bewoners willen dat het pand een vaste bestemming krijgt, bijvoorbeeld de huisvesting voor senioren of starters. Ook blijkt dat ook de communicatie tussen de eigenaar van het pand en de omwonenden moeizaam verloopt.

Geen urgentie voor grootschalige huisvesting

Ondanks dat er binnen de regio een behoefte is aan huisvesting voor arbeidsmigranten is er geen noodzaak om op stel en sprong een grootschalige huisvesting te bieden. Met de huidige 700 arbeidsmigranten voldoen wij in Dongen aan de vraag. Uitbreiding naar 950 in 2025 kan ook op een rustiger tempo en verspreid over Dongen. Dit zorgt voor een betere integratie en acceptatie die past bij de Dongense maat.

CDA motie niet aangenomen door gemeenteraad

André Vonk “Als je de petities serieus neemt, waarde hecht aan draagvlak en de urgentie ontbreekt, dan vindt het CDA het verstandiger om eerst te praten met Woningcorporatie Leijstromen”. Dat is dan ook de reden dat wij afgelopen donderdag een motie indienden, waarbij wij Wethouder van Beers vragen om met Wooncorporatie Leystromen in gesprek te gaan om te bespreken of een permanente invulling met huisvesting voor starters/senioren tot de mogelijkheid behoort. Alleen D66 steunde onze motie omdat ze het belang van inwonersparticipatie zien. VVD, Volkspartij Dongen en PvdA steunden de motie niet.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post772

Nieuws van het CDA: ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’.

EIGEN BERICHTGEVING CDAPosted by internetkrant Wed, February 13, 2019 23:13:33

Nieuws van het CDA: ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’

De fractie van het CDA bestaat uit Annemarie van Eenennaam (fractievoorzitter), André Vonk (Dongen) en Koenraad van Eersel (’s Gravenmoer). Veel inwoners hebben op ons gestemd en via het Weekblad Dongen (en de lokale digitale media red.) probeert de CDA fractie u op de hoogte te houden van actuele zaken in de Gemeentepolitiek en de standpunten van het CDA. Deze keer de zorgelijke financiële situatie van de Gemeente Dongen.Zorgelijke financiële situatie

Donderdag 31 januari kwam het hoge woord van het College eruit ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’. De tekorten van de jeugdzorg, de situatie rond TUF en de vele investeringen zijn voor de gemeente Dongen niet meer te dragen. Het CDA heeft eind vorig jaar tegen de begroting gestemd. André Vonk geeft aan dat de redenen voor het CDA om tegen de begroting te stemmen destijds duidelijk waren “er waren 10 financiële risico’s in beeld die ons in financiële problemen kunnen brengen. Tegelijkertijd lopen de schulden op en neemt de kredietwaardigheid af. Het hebben van een positieve meerjarenbegroting is een voorwaarde om een zelfstandige gemeente te zijn.” Als oplossing voor dit probleem riepen wij het College op om direct maatregelen te nemen, prioriteiten te stellen en investeringen te herzien. Wij stelden voor om eens goed te kijken naar het uitgavenpatroon en de ambities uit het coalitieakkoord. De uitgaven uit het coalitieakkoord waren namelijk niet doorgerekend op financiële haalbaarheid. Er waren heel veel plannen en beloften, maar of we dat allemaal wel konden betalen was niet onderzocht. Onze waarschuwing werd in de wind geslagen en door de Volkspartij Dongen, VVD en PVDA niet op waarde geschat. Nog geen halfjaar later is het College tot inkeer gekomen, maatregelen blijken inderdaad noodzakelijk. Het College heeft aangekondigd om met een visie te komen om uiteindelijk de financiën gezond te krijgen. Een besparing van 3,5 miljoen euro per jaar is een grote opgave. Een moeilijke opgave ook, waarbij ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Voor inwoners van onze gemeente, bedrijven en instellingen zullen de gevolgen zichtbaar worden.

Trek samen op in moeilijke tijden

Nu is de vraag ‘welke maatregelen moeten genomen worden?’. Dat is uiteindelijk een beslissingsbevoegdheid van de raad, want dit orgaan gaat over het budgetrecht. In tijden van crisis, en dat is waar wij nu staan, is het belangrijk dat we gedragen keuzes maken. André Vonk legt uit waar zijn voorkeur naar uitgaat: “De voorkeur van het CDA gaat uit naar een raadsbreed akkoord, waarbij ook de oppositiepartijen CDA, Ouderenpartij en D66 actief betrokken worden bij de te maken keuzes. Deze financiële ombuiging is te groot om het alleen door de coalitie te laten bepalen’. Het zijn moeilijke politieke beslissingen die ons allemaal aangaan, hoe zit het met de investeringen in onderwijshuisvesting, wat doen we met de gemeentelijke belastingen, wat gaan we doen met de subsidies, hoe zit het met de inrichting van de openbare ruimte etc. Allemaal keuzes die voorbij komen om te komen tot een besparing van 3,5 miljoen per jaar.” Keuzes die hoe dan ook pijnlijk zijn, maar die vragen om eendracht vanuit de politiek. Wij zijn het aan onze kiezers verplicht om onze verantwoordelijkheid te nemen en het College te helpen bij dit vraagstuk.


Geen draagvlak voor samenwerking

Dit was dan ook de reden dat wij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering samen met D66 en de Ouderenpartij een motie hebben ingediend waarbij wij het College vragen om de gehele gemeenteraad actief te betrekken bij het opstellen van een visie. Helaas hebben de coalitie partijen, Volkspartij Dongen, VVD en de PvdA onze oproep afgewezen. In Dongen doen we dingen samen, maar nu dus blijkbaar even niet.  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post764
Next »