POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

'de kwestie Action'

INGEZONDEN MEDEDELINGPosted by internetkrant Thu, October 05, 2017 19:22:46

Woord van de redactie

Deze krant publiceerde eerder een redactioneel artikel over deze kwestie. Het artikel is nog online en is HIER te lezen . In het kader van ons transparante karakter en conform onze disclaimer zullen wij ook de update in de communicatie tussen de actievoerders in dezen en de buurtbewoners publiceren.De redactie beschouwd op dit moment en hierbij , bijdragen in het kader van de rubriek lezersbrieven over dit onderwerp als voldoende. Wel kan de lezer op beide publicaties reageren.

Piet Eelants Hoofdredacteur

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bijgaand een update vanuit het comité wat deze week per mail is verstuurd naar onze achterban en wat bij de direct omwonenden per post is bezorgd. De aandacht binnen de gemeenteraad en B&W is in ieder geval omhoog gegaan naar aanleiding van deze acties en ook jullie redactionele bijdragen. De gemeente probeert nog steeds in niet mis te verstane taal om inspraak van bewoners te vermijden. Wij zullen om spreektijd vragen in de raadsvergadering van 12 oktober a.s. om ons verhaal te herhalen en het signaal te versterken. Deze manier van werken mag met het oog op toekomstige projecten in Dongen wat ons betreft geen gewoonte worden.

Nick Lapidaire en Paul Rok

Dongen 3 oktober 2017

Geachte bewoner en beste buurtgenoot

Na onze bewoners brief van 12 september jl. blijken velen van u zich zorgen te maken over de komst van de Action aan de Windmolenweg. Samen maken wij ons zorgen dat de veiligheid en leefbaarheid van onze fijne wijk hierdoor vervelend beïnvloed gaat worden als er geen goede afspraken tussen de partijen worden gemaakt.

Op 20 september kregen wij van de Gemeente Dongen slechts 30 minuten om te spreken met de wethouder dhr. D. van Griensven en mw. C. Gorissen. Namens de omwonenden hebben we onze zorgen geuit en vragen gesteld waarom de gemeente geen overleg voert met ons en hoe de gemeente onze zorgen weg denkt te nemen en weg denkt te houden. De gemeente ging hier inhoudelijk niet op in waarna wij de gemeenteraad, de media en burgemeester en wethouders hebben aangeschreven met de vraag om opheldering

Het op voorhand vermijden van inspraak van omwonenden is opmerkelijk. Burgemeester en Wethouders trekken zich weinig aan van de mening van buurtbewoners. De vergunning is zelfs verleend terwijl de gemeente nog met ons en de gemeenteraad in gesprek was. In de communicatie met het comité zijn uitspraken t.a.v. tijdslijnen (wat gebeurt er wanneer) door de gemeente vermeden.

De gemeente Dongen is van mening dat risico’s en maatregelen tegen overlast een verantwoordelijkheid betreft tussen Peter Kerkhof , de Lidl en de Action met de omwonenden. Hiermee komen wij in Dongen dus waarschijnlijk in dezelfde positie als in Bussum, Nijmegen, IJmuiden, Deventer en Enschede (zie de bijgevoegde flyer).

De gemeente Dongen schaadt zo de rechtspositie van inwoners. Bij overlast wordt het voor omwonenden moeilijk om de gemeente op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.

We zullen in samenspraak met onze juridische adviseurs bezien welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden er zijn tegen deze manier van werken. Daarvoor worden aan u geen kosten in rekening gebracht.

De kans is groot dat niet alleen bij de Action omwonenden door de gemeente Dongen volledig worden genegeerd.

Er zijn diverse projecten die in onze nabije omgeving spelen, denk maar aan de inrichting van de Beljaart, de verplaatsing van VV Dongen. Op zichzelf lijken dit in de behandeling bij de gemeente afzonderlijke projecten maar tezamen zijn deze van beduidend grote impact op de infrastructuur, het leefgenot en het aangezicht van deze wijk.

U kunt wat doen!

Wilt u weten wat u kunt doen lees dan verder op de volgende pagina …

Wat kunt u doen?

1 Deel dit bericht met buurtgenoten, spreek hierover met vrienden en familie. BLIJF ALERT! Bij de huidige politieke besluitvorming kan elke inwoner in Dongen zoiets overkomen als wij ons niet blijven uitspreken.

2 Meldt u aan en stuur email naar paul@roks.nl. Uw aanmelding is belangrijk. De politiek luistert kennelijk pas bij veel aanmeldingen.

Mocht u dat al hebben gedaan dan zullen wij u alle informatie en documenten ook digitaal sturen.

Met vriendelijke groet,

Comité Leefbaar Zuid en West Dongen Paul Roks Nick Lapidaire Lage Ham 45 Dongen Lage Ham,46 GSM 0653934417 GSM 0624848595

  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post678

Dongen adviseert de provincie te kiezen voor laatste versie bundeling Noord

INGEZONDEN MEDEDELINGPosted by internetkrant Thu, June 09, 2016 21:55:03

Dongen adviseert de provincie te kiezen voor laatste versie bundeling Noord

Deze maand beslist de provincie over de aanleg van de nieuwe N629

Dongen, 9 juni 2016. Wie zorgt het beste voor de inwoners van West 1, 2 en de Doelstraat en wie komt gedupeerden het meest tegemoet , maar ook vertrouwen in de bedoelingen van wethouder van Beek en wie deelt de vinnigste kat uit. Dat waren zo ongeveer de kernpunten in de besluitvormende raadsvergadering donderdag 9 juni. De N629, oftewel de reconstructie en nieuwe aanleg van de verbinding tussen Oosterhout en Dongen en ook bekend als Heistraat was hoofdzaak van bespreking. Alle partijen hadden in de opiniërende vergadering van 26 mei al hun zegje gedaan en een latent aanwezig verzoek van de voorzitter 'of dit onderwerp een hamerstuk mocht zijn ' al naar het land der onmogelijkheid verwezen. De weg komt er. Er blijven vragen .Welke variant wordt het echt – de provincie beslist - en blijft de te verwachte schade voor genoemde bewoners uit of beperkt. Linksom of rechtsom. De raad moest beslissen en was niet unaniem.


Het wordt voor wat Dongen betreft gewoon 'bundeling Noord' Wel worden aanpassingen en aanbevelingen richting de Brabantse hoofdstad voorgesteld . Wethouder van Beek kreeg daarvoor het vertrouwen van de coalitiepartijen en lijst Breugelmans . Hetgeen wat werd beslist wordt door de provincie als een advies beschouwd. Ook Oosterhoutse besluiten worden gewikt en gewogen in Den Bosch .

Alhoewel de raad niet echt écht raad weet met de toekomstige ontwikkelingen was de beslissing die donderdag in de raadszaal genomen werd vooraf te voorspellen. Het democratisch podium had een paar dagen voor de vergadering wel grondig huiswerk gedaan en een duidelijke motie voorbereid. De eenmansfractie is voor bundeling Zuid en wijkt daarmee niet af van een eerder door de gehele raad ingenomen standpunt. Martin Montens lichte zijn bevindingen en verwachtingen toe en diende dienaangaande een motie in . Er was weinig begrip bij PvdA ,VPD en VVD. De laatste partij was wel het sterkst in haar argumenten om de motie niet te steunen . "Beide partijen willen geen echte oplossing en gooien zand in de motor "sneerde Piet Brooijmans richting CDA en DP. Een kat terug was het gevolg. Het DP ondervond weer het Calimero- effect . Het CDA ondertekende ter elfder uren de motie van het DP. Beide partijen trokken gezamenlijk op door tegen het voorstel te stemmen.  • Comments(1)//politiek.dongenhomespot.nl/#post522
Next »