POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Petra Lepolder nieuwe wethouder in Dongen

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, April 18, 2019 21:34:50

Gemeenteraad stemt in met benoeming

Petra Lepolder nieuwe wethouder in Dongen

Petra Lepolder (47) gaat per direct aan de slag als nieuwe wethouder van de gemeente Dongen. In een extra raadsvergadering stemde de gemeenteraad vanavond (donderdag 18 april 2019) unaniem in met haar benoeming.

Reactie nieuwe wethouder

,,De overstap naar de gemeente Dongen is voor mij een mooie kans'', aldus Petra Lepolder, die werd voorgedragen door de Dongense VVD. Na elf jaar politiek bestuur in de gemeente Steenbergen (raadslid, fractievoorzitter, wethouder), kiest ze nu voor een nieuwe omgeving en een ander perspectief. ,,Ik vertrouw erop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de financiële uitdagingen op het sociaal domein in Dongen. De gemeente Steenbergen heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering sociaal domein. Daar heb ik de nodige ervaring mee opgedaan, met name in het laatste jaar als wethouder financiën.''


Reactie burgemeester

Burgemeester Marina Starmans feliciteerde de nieuwe wethouder vanavond als eerste. ,,De raad heeft zojuist gestemd. Unaniem voor! En daar zijn we blij mee. Als voorzitter van de raad feliciteer ik je van harte met je benoeming tot wethouder in ons mooie Dongen. Ik wil je, niet alleen namens de gemeenteraad, maar ook namens het college welkom heten en ook veel succes wensen. Ik kijk er naar uit dat we ons samen kunnen gaan inzetten voor de inwoners van onze gemeente."

Takenpakket

Petra Lepolder is de opvolger van Rolf Vullings die eind vorige maand bekend maakte met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder wegens persoonlijke redenen. Lepolder neemt zijn takenpakket over en wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, participatie- en arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, armoedebeleid, ouderenbeleid, economische zaken, verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumentenbeleid.

College

Met de benoeming van Petra Lepolder (3e loco-burgemeester), is het Dongense college weer compleet. Wethouder René Jansen (Volkspartij Dongen, 1e loco) en wethouder Bea van Beers (PvdA, 2e loco) gingen vorig jaar na de verkiezingen al aan de slag.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post775

Integraal Kind Centrum: Raad eens met investering van ruim zes miljoen

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Fri, April 12, 2019 11:31:03

Integraal Kind Centrum:

Raad eens met investering van ruim zes miljoen

Alhoewel met name de Dongense VVD en de Volkspartij Dongen zich nog wat zorgen maken over de grote investering die nodig is voor de realisatie van het IKC Beljaart , is er nu water onder de boeg voor de financiering van het derde grootschalige project dat Dongen wil investeren in het onderwijs na de nieuwbouw van het nieuwe Cambreur- college en een IKC in Dongen -Vaart. De VPD ziet het te voteren bedrag van ruim zes miljoen euro na antwoorden op technische vragen nu wel zitten. Ook de toelichting van wethouder Bea van Beers hoe ze van plan is om te gaan met te verwachten kapitaallasten stelde de partij gerust. “Er zijn risico's maar we hebben alles goed doorgerekend” aldus van Beers. Ze benadrukte onder andere dat de opbrengst van de te huren ruimten en vormen van samenwerken met de diverse partners een goede basis vormt waarop het IKC kan worden gerealiseerd.De VVD opperde verrassend de gedachten dat behalve de gemeente ook het bedrijfsleven in het onderwijs zou kunnen investeren. Het CDA is voorstander van het IKC Beljaart ondanks de hoge kosten ervan. De partij herinnerde de raad en college eraan dat er al lange tijd geen significante investeringen zijn gepleegd in het onderwijs in Dongen. De partij wees op de mogelijkheden te besparen op onderdelen door gebruik te maken van beschikbare subsidies zoals de aanleg van 'groene pleinen'. Ook D66 had wat tips op dat gebied en vond in principe dat Dongen wat in te halen had aan inverteren in het onderwijs. De partij was dan ook ten volle voor het gevraagde voteren van het vele geld. De Ouderenpartij Dongen hield bij monde van raadslid Kennekens een soort kort college voor de toekomst en het kind .Rode draad in zijn betoog was dat 'het kind niet de dupe zou moeten worden van het volwassen denken' en was vóór, net als de Partij van de Arbeid die met een positieve stemverklaring ook voor het nu unaniem aangenomen raadsbesluit stemde.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post774
Next »