POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Van minimafonds naar 'meedoenregeling'

ALGEMEENPosted by internetkrant Mon, September 17, 2018 16:11:36

In Dongen is er nu een overgangsjaar.

Van minimafonds naar 'meedoenregeling'


Dongen, 17 september 2018.Het college heeft vandaag in een raadinformatiebrief aan de raad het beleidsplan inzake Dongen Samen Sterk tegen Armoede toegelicht . Op 8 maart dit jaar werd dat al in de raad vastgesteld. In dit beleidsplan is onder meer besloten om het Minimafonds aan te passen in overeenstemming met de uitgangspunten van de Participatiewet. Het Minimafonds wordt daarom getransformeerd naar een zogenaamde Meedoenregeling en is meer gericht op participatie. De belangrijkste verschillen van de Meedoenregeling ten opzichte van het Minimafonds houden in dat geen verstrekking plaatst vindt in de vorm van een financiële tegemoetkoming, maar in de vorm van een voorziening in natura. Ook worden de participatiemogelijkheden voor kinderen geïntensiveerd. Hier wordt een deel van de "Klijnsma" middelen ingezet, namelijk een bedrag van € 29.700.


Wanneer

De nieuwe Meedoenregeling is al ingegaan zodat ook dit deel van de Klijnsma middelen beschikbaar is voor de doelgroep in 2018. De verordening Minimafonds is ingetrokken. Beiden per 1 juli 2018. Dit betekent volgens het college dat de regeling als het ware in een "tussenjaar" zit waarin er twee regelingen geldig zijn. Daarbij is de Meedoenregeling qua budget voor kinderen gunstiger en het Minimafonds zeer vertrouwd en populair aldus het college aan de raad.

Middelen

Aanvragers minimafonds 2018 zijn persoonlijk per brief geïnformeerd over de nieuwe Meedoenregeling en mochten aangeven voor welke regeling zij in aanmerking willen komen in 2018. Het merendeel van de aanvragers gaf de voorkeur aan het Minimafonds. Daarom verwacht het college dat in 2018 een minimaal beroep zal worden gedaan op de Meedoenregeling en als gevolg daarvan een deel van de Klijnsma middelen 2018 onbenut zal blijven. Deze vallen dan toe aan het rekeningresultaat 2018.

Volgens het college is het op dit moment te prematuur om aanvullende voorstellen te doen om deze middelen incidenteel in te zetten voor het bestrijden van armoede bij kinderen, maar zal het college de ontwikkelingen nauwgezet volgen en als er meer zicht is op het onbenutte bedrag zich beraden of en op welke manier deze middelen in 2018 ten goede kunnen laten komen aan de doelgroep.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post748

Felle discussies in de raad leiden tot uitstel van executie voor recyclebedrijf TUF.

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Thu, September 13, 2018 23:41:48

Felle discussies in de raad leiden tot uitstel van executie voor 'recyclebedrijf' TUF.

Dongen, 13 september 2018. Of het verweer van burgemeester Marina Starmans,uitgesproken tijdens het door de Volkspartij Dongen als toevoeging op de agenda gezette onderwerp over de ontwikkelingen rondom het bedrijf TUF, een verkapte vertrouwensvraag was, is vooralsnog een gewetensvraag voor de voorzitter van de raad zelf. Velen voelde dat wel zo aan. Pieter Brooijmans van coalitiepartij de Dongense VVD, 'tartte' de voorzitter met herhaalde opmerkingen over het zeker toepassen van bestuursdwang voor een gedeelte van het door TUF gehuurde stuk grond dat gelegen is aan de overkant van de Vierbundersweg waar de hoofdzetel is van het 'recyclagebedrijf '. Op het geschetste terrein liggen volgens de burgemeester niet vergunde voetbalvelden,terwijl er enkel hockeyvelden mochten worden opgeslagen. Brooijmans wil dat die grasmatten onmiddellijke verhuizen naar de de overkant.


Voorzitter Starmans opperde dat dat het probleem alleen maar verplaatst en geen enkele oplossing biedt voor het probleem. In een fel debat tussen nota bene de twee partijgenoten stelde burgemeester Starmans het verzoek wel te zullen uitvoeren als 'de raad' dat wil, maar de consequentie daarvan -het failliet gaan van TUF- niet te verdedigen was. De gekozen woorden daarbij waren behoorlijk beladen. “Mijnheer Brooijmans, ik kan het bestuursdwang toepassen , maar dan heeft Dongen een heel groot probleem en dan bent u niet blij met de gevolgen“. Een schorsing van de vergadering nam de kou wat uit de lucht

Schoorvoetend

In de overigens goed geleide en inhoudelijk grotendeels op niveau zijnde debatten werden er kritische vragen gesteld door alle partijen die voorzitter Starmans grotendeels kon pareren en beargumenteren. De raad nam uiteindelijk schoorvoetend aan dat volgens de portefeuillehouder het 'spook' financiële risico niet voor de gemeente is,maar voor de verhuurder van het bedrijventerrein. Starmans benadrukte dat een gerenommeerd Dongens bedrijf de verhuurder is. Ook dat weerhield de burgemeester drastischer beslissingen te nemen. Het balanceren van wat wijsheid is en wat niet en het beslissen wat nodig en verstandig is om de situatie in goede banen te leiden blijft de burgemeester parten spelen. Hier en daar moest Starmans ook met meel in de mond spreken omdat bij het streven naar oplossingen, partijen en zaken een rol spelen waarin een groot deel van de gehoopte oplossingen zijn ingebed. De oplosgerichte hoop is wel degelijk ergens op gestoeld en volgens Starmans is 'de hoop op een gepaste oplossing van de problemen niet te verwarren met het niet terechte- en volgens Starmans - ' het in haar mond gelegde woord 'vertrouwen' .Het woordenspel hield maar niet op en getuigde hier en daar van een niet volwassen gehalte.

Haring en kuit

Burgemeester Starmans kwam zelf nog even terug op de reportage van het vara-programma ZEMBLA. Ze opperde dat bekwame journalisten maandenlang hebben gewerkt aan het programma en er zelfs voor naar Scandinavië zijn geweest en dus alles wisten van de getoonde misstanden bij TUF. Zijzelf beschikte niet over die informatie. Het OM inschakelen behoort wel tot de mogelijkheden volgens Starmans.

Tijdens discussies werd ook duidelijk dat niet de provincie ,maar Dongen in deze zaak gaat over de vergunningen, dat er geen brandgevaar is dan een normaal risico en dat de milieueffecten zullen worden onderzocht door middel van een nul-meting. Fractie lid Martin Montens ( PvdA) die gevraagd had om de schorsing verklaarde kort daarna richting voorzitter dat 'de raad u wil helpen te blijven hopen'. Montens en met hem de raad ,wil op 4 oktober een extra raadsvergadering én haring en kuit. Voorzitter Starmans stemt daar mee in.  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post747
Next »