POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Politieke peiling lokale media: nog veel zwevende kiezers Dongen,

VERKIEZINGENPosted by internetkrant Mon, March 12, 2018 14:03:37

Politieke peiling lokale media: nog veel zwevende kiezers

Dongen,
12 maart 2018. Na zorgvuldige telling en bestudering van de resultaten van enquête die de gezamenlijke Dongense media Dongen.Nieuws.nl , Dongenhomespot.nl en het Weekblad Dongen zaterdag hield op het Looiersplein naar aanleiding van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, zijn de resultaten deze maandag bekend gemaakt .

Volgens initiatienemer Bart van Kerkhof van Dongen.Nieuws.nl , die ook de leiding van de peiling op zich nam, is hierbij ook rekening gehouden met wat hij noemt ' een 's Gravenmoer correctie voor het CDA' . Zoals het er nu naar uitziet gaat de VPD wel een stuk achteruit maar blijven zij de grootste en zitten daarachter vier partijen van dezelfde grootte. Nieuwkomer Partij voor de Ouderen scoort ook 1 of 2 zetels .PRO Dongen haalt het in de peiling nog niet. Waarschijnlijk geen zetel voor Rob Huijben dus .Bij het tellen bleken volgens Bart van Kerkhof op de formulieren niet overal de leeftijd van de geënquêteerde te zijn ingevuld, dus dat is helaas wat lastig te duiden. Uit de peiling blijkt wel dat er in Dongen nog veel 'zwevers' zijn Het aantal zwevende kiezers is nog groot. Net als de Dongenaren is de Dongense Media benieuwd naar de officiële uitslag op 21 maart. Vier jaar geleden was het verschil tussen de peiling en de echte uitslag van de verkiezingen zowat nihil .

Bijna de helft van de Dongense kiezers weet nog niet op welke partij zij gaat stemmen op 21maart. Dat blijkt ook uit de enquête die de gezamenlijke Dongense media afgelopen zaterdag hielden op en rond het Looiersplein. Van de Dongenaren die geënquêteerd werden gaf een meerderheid aan wel naar de stembus te gaan op 21 maart. Natuurlijk werd ook gevraagd of men al weet op welke partij men gaat stemmen. Iets meer dan de helft van de kiezers heeft daarover al een besluit genomen. Op basis van de verzamelde gegevens lijken er wat verschuivingen op komst in het Dongense politieke landschap.

Bij de peiling van 2014 geleden bleken de lokale media het aardig bij het rechte eind te hebben. Of dat nu weer zo is, wordt natuurlijk afwachten en is onder meer ook deels afhankelijk van de toewijzing van de restzetels die op een ingewikkelde manier berekend worden. Toch zijn er wel enkele trends zichtbaar

Hieronder het resultaat van de peiling van afgelopen zaterdag 10 maart 201

(tussen haakjes het aantal zetels dat vier jaar geleden behaald werd)

VPD 6 zetels (9)

VVD 4 zetels (3)

PvdA 4 zetels (3)

D66 3 zetels (0)

CDA 3 zetels (5)

Ouderenpartij voor Dongen 1 zetel (0)

PRO Dongen 0 tot 1 zetel (0)

De peiling

De Volkspartij Dongen lijkt bij de vorige verkiezingen met 9 zetels de top wel te hebben bereikt en zakt in deze peiling terug naar 6 zetels. Daarmee blijft de VPD overigens nog steeds veruit de grootste partij. De andere coalitiepartijen VVD en PvdA mogen hopen op een lichte groei. In de peiling is de VVD iets groter dan de Partij van de Arbeid maar beide partijen komen in deze peiling uit in de buurt van de 4 zetels.

Nieuwkomer D66 zit deze partijen overigens op de hielen en haalt in deze peiling ook minimaal 3 zetels . Het CDA scoort in de peiling van zaterdag beduidend minder dan vier jaar geleden. De partij blijft (incl. een correctie voor ’s Gravenmoer waar de partij traditioneel de grootste is) steken op 3 zetels in plaats van de huidige vijf. Opvallend en wellicht hoopgevend voor het CDA is dat deze partij vier jaar geleden in de peiling ook beduidend minder scoorde dan bij de daadwerkelijke verkiezingen.

De Ouderenpartij voor Dongen lijkt mede dankzij de goed gekozen naam te kunnen rekenen op minimaal 1 en wellicht zelfs 2 zetels. Dit ondanks het weinig overtuigende optreden van de lijsttrekker tijdens het verkiezingsdebat in het gemeentehuios op 6 maart jl. en het tot op heden ontbreken van een verkiezingsprogramma op de website dongenkiest.nl. PRO Dongen, de partij van Rob Huijben, haalt in deze peiling nog niet voldoende stemmers voor een zetel. Met het grote aantal zwevende kiezers valt er overigens voor alle partijen nog we wat te halen in de campagne van de laatste tien dagen


Model : Dongen.nieuws.nl

Blauwe balk: aantal behaalde zetels 2014
rode balk: resultaat peiling 10 maart 2018

SP

De politieke peiling bracht overigens nog meer verrassende zaken aan het licht. Zo bleek dat een behoorlijk aantal Dongenaren in de veronderstelling is dat de SP ook nog steeds deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Daarnaast gaan enkele kiezers er van uit dat ook de PVV in Dongen op de kieslijst staat.


Bekende politici

In de enquête werd ook nog gevraagd om enkele namen te noemen van politici die men in Dongen kent. De meeste ondervraagden kwamen hierbij voornamelijk met de namen van de wethouders (Piet Panis, Ad van Beek en Bea van Beers). Met enige regelmaat kwamen ook de namen René Jansen, André Vonk en Eline van Boxtel voorbij. De overige gemeenteraadsleden werden niet of nauwelijks genoemd.

De politieke enquête 2018 is een samenwerking tussen dongen.nieuws.nl, Weekblad Dongen en dongenhomespot.nl. Er zijn ± 200 Dongenaren in de stemgerechtigde leeftijd geënquêteerd waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met een evenwichtige verdeling tussen diverse leeftijdscategorieën.

  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post725

Insprekers vrezen verkeersoverlast na verbouwing Heuvel 15

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Sat, February 24, 2018 15:23:53

Insprekers vrezen verkeersoverlast na verbouwing Heuvel 15
Raad vol begrip voor bezwaren maar gaat akkoord met plannen

Ondanks drie insprekers en andere belanghebbenden bewoners van de de Heuvel , de plaatst waar volgens sommigen het dorp Dongen ontstaan is , gaat de raad niet in op aanpassing van de ( verkeers)plannen rond het renoveren van de oude fabriekspanden aldaar . Want vooral de te verwachten geluidhinder zat de insprekers dwars .Ze hadden twijfel over het aantal aangekondigde verkeersbewegingen en de ligging van parkwerfgelegenheden die strakst geboden worden aan nieuwe bewoners van nummer 15. Hierdoor ontstaat een minder aantrekkelijk woongenot voor de huidige bewoners van de Heuvel, zo was ook de vrees.

De bezwaren van de bewoners zijn echter niet zwaarwegend genoeg verklaart . De raad had wel alle begrip voor de klagers , die zich zonder meer in hun hemd gezet voelden door de gemeente. Twee partijen, CDA en VPD - riepen de wethouder nog op om opnieuw met de bezwaarmakers in gesprek te gaan .Een spreker bood de raadsleden ter vergadering nog een door hem samengesteld alternatief aan . Maar ook die zienswijze deed de raad niet anders denken. Ze gingen met gevoelens van begrip voor de bezwaarmakers toch akkoord met de aanpak zoals gepland in het raadsvoorstel. De argumenten daarvoor zijn overigens dezelfde als die van de meeste bewoners van de Heuvel die blij zijn dat de oude fabriek in ieder geval niet verder in verval raakt

De ontwikkelaar van het te restaureren en te verbouwen Rijksmonument krijgt nu vrij baan. Overigens is dat naar de zin van de meeste omwonenden; zij vinden het een goed idee dat er na jaren van leegstand iets met het op zich statige fabriekspand gebeurt. De gevreesde toekomstige verkeerssituatie ten blijf echter voorlopig een doorn in het oog. Alhoewel het aantal oorspronkelijk geplande wooneenheden verkleind is komen er behalve een appartementencomplex 23 grondgebonden woningen op het terrein , waar eens dierenhuiden werden gelooid .

Wethouder Bea van Beers kreeg de raad aan haar zijde. Van Beers opperde dat er veel overleg is geweest met de omwonenden .Het plan wat er nu ligt houdt volgens haar ook rekening met bewoners van de Rijensestraatweg. Door het eenrichtingsverkeer op de Heuvel en de eerlijke verdeling van het toekomstige verkeersaanbod is de latent mogelijke overlast volgens haar eerlijk verdeeld  • Comments(0)//politiek.dongenhomespot.nl/#post724
Next »