POLITIEK IN DONGEN

POLITIEK IN DONGEN

Politiek in Dongen

Meningen

Verslagen

Discussie

Terug naar de hoofdpagina van de Dongense Internetkrant :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Rob Huijben verlaat CDA en gaat door als 'PRO Dongen '

BERICHTGEVING DONGENHOMESPOTPosted by internetkrant Tue, January 16, 2018 20:57:03

Rob Huijben verlaat CDA en gaat door als 'PRO Dongen '

“Ik wil mijn kiezers en achterban blijven vertegenwoordigen in de raad”

Dongen, 16 januari 2018. Het gemeenteraadslid Rob Huijben dat eind vorige week in opspraak kwam wegens vooralsnog vermeend doen van valse aangifte voor bedreiging en mishandeling, heeft vandaag de fractie van het CDA Dongen -’s Gravenmoer verlaten. Het afscheid van Huijben blijkt niet geheel vrijwillig te zijn.Ongeveer tegelijkertijd zegt een woordvoerder van de CDA fractie in de Dongense raad dat de heer Huijben 'geen deel meer uit maakt van de CDA fractie'.In dat bericht wordt niet gesproken over vrijwillig vertrek of anderszins. Huijben gaat dus wel door in de gemeenteraad van Dongen. Dit heeft hij zojuist aan de voorzitter van de raad laten weten. Tot de verkiezingen van maart zal Huijben onder de vlag van PRO Dongen de belangen van de inwoners van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart vertegenwoordigen.

Huijben: “Gisteravond heb ik in een gesprek met de fractie het verzoek gekregen om de fractie te verlaten. Het feit dat ik alleen de fractievoorzitter heb geïnformeerd over mijn strafzaak, en niet de gehele fractie, wordt mij door de fractieleden kwalijk genomen. Zij hebben aangegeven dat hierdoor de onderlinge vertrouwensband geschaad is. Ik wil de fractieleden bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Ik heb de personen en de sfeer onderling altijd als zeer prettig ervaren. Desalniettemin heb ik besloten om mijn zetel in de raad te behouden. Ik ben in maart 2014 door middel van voorkeursstemmen en met een groot mandaat gekozen. Ik zie het als een verplichting tegenover mijn kiezers en achterban om mijn volledige termijn af te maken.”

Daarnaast wil Huijben nog een aantal mensen in het Dongense bedanken: “In de afgelopen dagen heb ik ontzettend veel steunbetuigingen mogen ontvangen. Ik ben de Dongenaren hier ontzettend dankbaar voor! Ik voel mij, mede door hun support, gesterkt in mijn strijd om mijn naam te zuiveren. Het recht zal zegevieren.”

'PRO Dongen is sinds vandaag de jongste politieke beweging van de Dongense gemeenteraad. PRO Dongen wil zich inzetten voor de belangen van alle mensen van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Van jong tot oud, van arm tot rijk en van links tot rechts 'zo zegt Huijben in zijn persbericht als kersverse fractievoorzitter van Pro Dongen.

PRODongen.nl is volgen Huijben de website van de jongste politieke beweging in Dongen .Deze website is volgens onze waarneming ( nog) niet online. De verkiezingen voor de gemeenteraad liggen kort in het verschiet. Huijben heeft daarover nog geen mededelingen gedaan en was ook niet bereikbaar op deze dinsdagavond.

Interview met deze krant

Ondanks de persoonlijk hectische dagen voor Rob Huijben vond hij toch nog tijd voor een interview met deze krant . Op de vraag of zijn nieuwe partij ook mee gaat doen aan de komenden gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart antwoordde Huijben “ Op dit moment ben ik nog maar net gestart met mijn partij, deze staat in de kinderschoenen. Ik durf nu nog niet te zeggen of ik wel of niet meedoe met de verkiezingen in maart, dat ga ik de komende weken bekijken.“ . Ex- CDA- er Huijben bevestigde tegenover deze krant dat hij alle besluiten die hij genomen had, zélf genomen had en er voor de volle 100% achter te staan .”Ik heb wel om tot deze besluiten te komen met adviseurs gesproken, waaronder mijn advocaat er een van is.” aldus Huijben . Hij zei verder dat de partij nog in de kinderschoenen staat en er volop mee bezig is . “ Ik bekijk de komende weken welke stappen ik wel of niet ga zetten met PRO Dongen. Het is wel mijn ambitie om van PRO Dongen een volwaardige partij te maken. Ik kan met trots melden dat er al een aantal sympathisanten zich gemeld hebben om bij PRO Dongen zich aan te sluiten “. Huijben is blij met alle vooral verbale hulp die hij krijgt op dit moment . “ Hetgeen ik kwijt wil is dat ik in ieder geval iedereen wil bedanken voor de massale steunbetuigingen richting mijn persoon. Deze sterken mij in dit proces. “ Huijben stelt zich vooral strijdvaardig op : “ Verder wil ik iedereen uitnodigen en oproepen om zich aan te sluiten bij PRO Dongen! “ Aldus Rob Huijben


  • Comments(2)//politiek.dongenhomespot.nl/#post717

Raadsvoorstel sportpark De Biezen Raad neemt op 8 februari besluit over Paridome

ALGEMEENPosted by internetkrant Fri, January 12, 2018 14:54:51

Raadsvoorstel sportpark De Biezen

Raad neemt op 8 februari besluit over Paridome

Het college heeft gisteren een voorstel gestuurd aan de gemeenteraad dat gaat over de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen. Het voorstel wordt opiniërend besproken in de vergadering van donderdag 25 januari aanstaande. Twee weken later, op donderdag 8 februari 2018, neemt de raad dan een besluit.


Verplaatsing van sportpark De Biezen is een grootschalig project. VV Dongen en Stichting Tennis De Biezen zouden daarbij verhuizen naar een nieuw sportpark op een nieuwe locatie. Op het huidige sportpark heeft dan een herontwikkeling plaats met nieuwbouw van zo’n 150 woningen. De drie ontwikkelaars die hiertoe plannen hebben ingediend, geven in hun berekeningen aan dat de kosten voor het totale project (nieuw sportpark en nieuwe woonwijk) liggen tussen de € 29 tot € 37 miljoen.


Conclusie

In het raadsvoorstel concludeert het college dat niet wordt voldaan aan de dringende wens van de gemeenteraad om bij een dergelijk grootschalig project, met grote belangen en risico's voor de gemeente Dongen, uitsluitend in zee te gaan met een betrouwbare partner met een solide financiële basis. De voorkeur van VV Dongen om te verhuizen naar een nieuw complex aan de Beljaartlaan kan nader worden onderzocht met een haalbaarheidsonderzoek, maar dan wel met een andere partner dan PvH Vastgoed BV of diens rechtsopvolger Paridome Vastgoed BV, zo stelt het college.

Onderzoek

In de voorbije maanden heeft accountantsorganisatie BDO een onafhankelijk financieel onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van het college na een motie van de gemeenteraad. Voorafgaand aan een verdergaand uitwerkingstraject, wilde het gemeentebestuur duidelijkheid over de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid van alle drie de partijen die afgelopen jaar een haalbaarheidsstudie hebben verricht naar de mogelijke verplaatsing van sportpark De Biezen.

Wijzigingen

,,Wij moeten vaststellen’’, aldus het college, ,,dat PvH Vastgoed BV na het raadsbesluit van 13 juli 2017 tijdens de fase van de financiële analyse, zonder daarover met ons te overleggen of ons daarover te informeren, een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd in de juridische entiteit, de financiers, de financieringsconstructie en het plan voor de woningbouwlocatie. Die handelswijze is niet in overeenstemming met de houding die wij van een professionele partij en partner verwachten’’.

Risico’s

Vanuit oogpunt van risicomanagement, heeft het college kritisch bezien welke risico’s aan het project kleven. Het rapport van BDO geldt hierbij als vertrekpunt en basis voor de standpuntbepaling. Het college concludeert dat aan de financieringsconstructie van Paridome Vastgoed BV die uitgaat van volledige externe financiering, zodanige risico's zijn verbonden, dat het voor de gemeente vanuit oogpunt van risicobeheersing niet verantwoord is om daarmee verder te gaan. Daarnaast voldoet het plan van Paridome Vastgoed BV niet aan de gestelde kaders voor de herontwikkeling van het huidige sportpark tot woningbouwlocatie. ,,Ofschoon het daarbij gaat om een inschatting van de aard, omvang en de effecten van de risico’s, hebben we maximaal getracht die inschatting zoveel als mogelijk te laten ondersteunen door feiten’’, aldus B&W.


Vervolg

Het is nu aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het raadsvoorstel. Het college blijft in overleg met de betrokken sportverenigingen om te komen tot een adequate oplossing. ,,Ofschoon wij begrijpen dat in dit stadium bij VV Dongen de teleurstelling overheerst, zullen we met elkaar moeten overleggen over de mogelijke scenario’s voor het vervolgtraject’’, aldus het college.


Reactie voorzitter vvDongen

Voorzitter Angela Jansens van vvDongen gaf de volgende reactie op vragen van deze krant op de vandaag genomen stappen van de gemeente Dongen :
"Dit raadsvoorstel betekent een hele grote teleurstelling voor ons.Onze voorkeur is duidelijk; de locatie Beljaartlaan en het plan van PvH.Wij wachten nu het besluit van de gemeenteraad af. Als de raad besluit het voorstel van het college te volgen gaan wij terug naar onze leden en zullen we weer in gesprek met de gemeente moeten om een oplossing voor onze capaciteitsproblemen te vinden "


Reactie Paul van Heteren ( Paridome)

De reactie van Paul van Heteren van het bedrijf Paridome was kort en duidelijk :
"Ik begrijp de conclusies van het College niet, deze zijn zeer rigide.: : Paridome heeft de grond ,Paridome heeft het plan ,Paridome heeft de voorkeur van VV Dongen en Paridome heeft het geld "
  • Comments(2)//politiek.dongenhomespot.nl/#post716
Next »