DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

vvDongen ontvangt subsidie om vrijwilligersbeleid te innoveren

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, maart 13, 2018 18:47:35

Resultaten verplicht delen met anderen


vvDongen ontvangt subsidie om vrijwilligersbeleid te innoveren

Dongen, 13 maart 2018 Zoals vele organisaties en verenigingen kamt ook vvDongen met een sterke terugloop in het beschikbare aantal betrokken vrijwilligers. Om de sociale samenhang binnen de vereniging sterk te houden, kiest de voetbalvereniging er juist voor te werken met vrijwilligers. Toch valt dat niet mee. Mensen haken soms af om ook moverende reden. Ze worden niet aangevuld, of liever een andere vrijwilliger komt er dikwijls niet voor in de plaatst .Met een steeds kleiner worden aantal vrijwilligers is het gevaar aanwezig dat bijvoorbeeld de sociale onderlinge verhoudingen vervlakken en zelfs voor een gedeelte verdwijnen . Vanuit de club wil men gaan innoveren op dat gebied met als doel in ieder geval meer toekomstbestendig te zijn . De KNVB heeft daar programma's voor en kan een zogenoemde verenigings- ondersteuner leveren die het vuur in de vereniging houdt door de status van de vrijwilliger te onderzoeken , op te poetsen en vernieuwingen toe te passen in beleid en misschien wel een beter gevoel van waardering juist voor die vrijwilliger .
wat meer soelaas

vvDongen klopte aan bij de gemeente. Het vernieuwingsplan én de KNVB- ' verenigingsondersteuner ' kost geld. Het Dongense college heeft daar begrip voor getoond en vandaag besloten om voetbalvereniging VV Dongen een innovatie stimuleringssubsidie van € 6.000,- te verlenen voor dit doel . VvDongen kan voor dat geld onder andere een softwarepakket aanschaffen om de vele vrijwilligerstaken te organiseren. Dongen stelt wel als voorwaarde voor het meefinancieren daarvoor dat vvDongen verplicht is de resultaten van het project innovatie vrijwilligersbeleid, te delen met andere (sport)verenigingen binnen de gemeente. Zo ontstaat een verbinding met andere partijen, al is het project vooral gericht op de vereniging zelf. Het bij elkaar brengen van voldoende vrijwilligers is een actueel thema binnen veel verenigingen, ook in ons dorp . ( verplichte) Kennisdeling is overigens één van de nadere voorwaarden bij het verstrekken van de subsidie . vvDongen legt zelf ook geld uit eigen kas bij het project. Alles bij elkaar genomen heeft VV Dongen met het te verstrekken bedrag wat meer soelaas om de ambitie om alle leden op een wijze bij de vereniging te betrekken als vrijwilliger. Het streven hierbij is, dat vrijwilligers van jongs af aan opgeleid worden en dat ook ouders worden betrokken bij uitdagingen en problemen van de club.


Potje voor 2018 is € 15.000,-

Dongen heeft een potje voor Innovatie -of stimuleringssubsidie. “ Dit type subsidie wordt ingezet om de toekomstbestendigheid van het Dongense verenigingsleven te vergroten, specifieke doelgroepen binnen het verenigingsleven te activeren en het stimuleren van verbindingen met andere sectoren “aldus wethouder Piet Panis ,die de toekenning van de subsidie vandaag tijdens een persbijeenkomst toelichtte. Alleen nieuwe activiteiten met een innovatief karakter komen in aanmerking voor een dergelijke subsidie. Het innovatieve karakter is ter beoordeling van het college. Volgens de wethouder voldoet subsidieaanvraag van VV Dongen aan de doelstellingen van de innovatie -/ stimuleringssubsidie. De kosten voor het innoveren raamt de vereniging zelf op € 6.000,-, de vereniging draagt zelf € 1.000,- .In 2018 is totaal € 15.000,- beschikbaar . Er zijn in 2018 nog geen andere subsidies toegekend uit de middelen die hiervoor beschikbaar zijn .De subsidie voor VV Dongen kan dus volledig gedekt worden uit dit potje. De stand van het innovatiebudget na verlening van de subsidie aan VV Dongen is nog € 9.000,-.  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.