DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Heel wat bezwaren tegen Provinciaal Plan voor route van nieuwe N629

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, maart 08, 2018 14:00:23

Weg gaat gedeeltelijk door Duiventoren en Blik

Heel wat bezwaren tegen Provinciaal Plan voor route van nieuwe N629

Dongen, 8 maart 2018. De plannen die nu op tafel liggen voor de nieuwe N629 die voor een gedeelte door de natuurgebieden de Duiventoren en het Blik gaan, zijn volgens de ' Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik ' strijdig met provinciale wetgeving en de landelijke Natuurbeschermingswet. Dat is de kern van de zienswijze, waarmee bezwaar wordt aangetekend tegen het Provinciale Inpassingsplan aangaande de nieuwe N629. ( Heistraat) Volgens voorzitter René Roovers van de vereniging is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de nieuwe weg die voor een gedeeld door de natuurgebieden gesitueerd is. Roovers zegt in een vandaag verschenen persbericht dat alleen al via de Vereniging zelf zo’n 400 bezwaarschriften in de bus zijn gedaan die inmiddels per aangetekende post doorgestuurd zijn naar de Provincie. Volgens de voorzitter hebben ook velen hun zienswijze op eigen initiatief al via internet of per post verstuurd. Ook blijkt dat de Brabantse Milieufederatie en de Milieuvereniging Oosterhout de zienswijze van de Vereniging ondersteunen. Steun voor de vereniging blijkt ook uit geldt zienswijzen van natuur- en cultuurhistorische organisaties, zoals de imker -vereniging Ambrosius en Heemkundekring de Heerlyckheit van Dongen

In een uitgebreid meer dan 15 pagina’s dik document fileert de vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de plannen van de provincie. Volgens de Vereniging overtreedt het plan voor de nieuwe weg de provinciale wetgeving de Verordening Ruimte. Op geen enkele manier wordt beargumenteerd waarom deze weg door de natuur - het gebied behoort tot het beschermde Natuurnetwerk Nederland - nodig zou zijn. Verder is de veel te smalle compensatiestrook langs het kanaal onvoldoende om het verloren gegane gebied te compenseren. De compensatie kan het verlies aan rust, ruimte en biodiversiteit absoluut niet goed maken. Bovendien wordt er uitgegaan van verdere groei van de mobiliteit waarbij alternatieven als vervoer over water, openbaar vervoer en fietsverkeer, niet zijn onderzocht.

‘Het is een uitgebreide zienswijze geworden’, zegt voorzitter René Roovers. ‘Alle argumenten die nodig zijn voor een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State moeten nu al in het bezwaar opgenomen zijn. Toch hoopt hij dat een beroepsprocedure bij de Raad van State niet nodig zal zijn: ‘Het is te hopen dat Provinciale Staten de gedeputeerde Van der Maat (Mobiliteit) terugfluit. We hebben laten zien dat de weg strijdig is met de bestaande wetgeving. Tegelijkertijd vinden wij ook dat er wel degelijk een (betere) oplossing moet komen voor de verkeersproblemen op de weg tussen Dongen en Oosterhout onder andere bij de AVRI’.

Daarom wordt de zienswijze vergezeld van een brief ook verstuurd aan Provinciale Staten en de leden van de Commissie Mobiliteit. Zij zullen halverwege dit jaar het besluit moeten nemen over de weg. In deze brief levert de vereniging ook stevige kritiek op het democratische proces. Vanaf het begin, al in 2015, heeft de provincie samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout geprobeerd iedereen voor voldongen feiten te zetten. Er moest zelfs een procedure in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) aan te pas komen om het Milieueffect Rapport openbaar te krijgen. Dit terwijl de gemeenteraden al in de adviesfase zaten. In deze advisering zijn de argumenten voor natuur en milieu nauwelijks meegenomen, zo luidt de kritiek. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik vindt dan ook dat de gedeputeerde Van der Maat deze voor Dongen zo belangrijke beslissing bestuurlijk niet netjes heeft aangepakt. Niet alleen is er voorbij gegaan aan de eigen provinciale wetgeving, maar de gedeputeerde legde kritiek middels een petitie van 1.500 ondertekenaars, naast zich neer. Steeds werd dezelfde plaat afgespeeld: 'Het besluit is al genomen’, wat dus helemaal niet zo is.

De Vereniging wil voorafgaand aan de besluitvorming in Provinciale Staten gesprekken gaan voeren met leden van de commissie Mobiliteit om hen goed te informeren over de tekortkomingen in de procedure en de onherstelbare aantasting van onze natuur . ‘En als het nodig is, gaan we straks massaal naar Den Bosch’, zo besluit Roovers strijdvaardig.


Het dikke rapport die de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik 'bevat . Te lezen bij aanklikken of tikken van logo

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.