DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Grootschalige reconstructie Vaartweg

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, februari 12, 2018 18:26:51

Tussen 19 februari en 22 juni 2018:

Grootschalige reconstructie Vaartweg

Op maandag 19 februari begint een grootschalige reconstructie van de Vaartweg. Dit project omvat werkzaamheden aan de weg, de openbare verlichting, de riolering en de bomen. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 22 juni gereed.

Er komen nieuwe lichtmasten die zorgen voor een gelijkmatige spreiding van het licht op de weg en betere bereikbaarheid van de woningen en bedrijven. De rijbaan krijgt twee asfaltfietsstroken met daar tussen een nieuwe klinkerverharding, hetzelfde als het gedeelte tussen de Vogelenzangweg en de komgrens 's Gravenmoer. Om de weg stabieler te maken wordt deze van wapening en een puinfundering voorzien. Daarnaast worden alle inritten opnieuw bestraat zodat deze goed aansluiten op de nieuwe verharding. Ook wordt de asfaltdeklaag op het gedeelte tussen Vaartweg 200 en de drempel met Oude Veepad vervangen. Dit gedeelte wordt daarna ook van rode fietsstroken voorzien. Tot slot wordt de parallelweg in zijn geheel opnieuw bestraat.


Riolering

Gelijktijdig met de reconstructie van de weg, worden ook rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Het riool tussen de rotonde en de Ruiterbaan wordt gerenoveerd. Aan de drukriolering op het overige gedeelte wordt groot onderhoud uitgevoerd.

Verkeer

Op het gedeelte tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan wordt regelmatig te hard gereden. Om het verkeer te attenderen op de toegestane snelheid wordt op dit gedeelte een extra verkeersdrempel aangelegd. De huidige drempels blijven gehandhaafd op de locaties waar ze nu liggen.

Bomen

Een groot deel van de beukenbomen langs de Vaartweg heeft last van zwamaantasting. Ook zijn er bomen die matig tot slecht van kwaliteit zijn. Om de veiligheid te waarborgen moeten deze bomen worden vervangen. De lindebomen op tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan zijn nog wel van voldoende kwaliteit. Om de bomen vitaal te houden wordt er bij deze bomen extra doorwortelbare ruimte gemaakt in de rijbaan. De nieuwe bomen op het gedeelte tussen Ruiterbaan en Vaartweg 200 worden verder uit elkaar geplant, zodat ze goed kunnen groeien.

Fasering en planning

Eerst worden de bomen tussen de Ruiterbaan en de Vaartweg (huisnummer 200) verwijderd. Dat gebeurt tussen 19 en 23 februari. Daarna beginnen de civieltechnisch werkzaamheden. Deze werkzaamheden voeren we in drie fasen uit:


- Fase 1 tussen Oude Veepad en Voldersweg: van 26 februari tot en met 23 maart.


- Fase 2 tussen Voldersweg en Ruiterbaan: van 23 maart tot en met 9 mei.


- Fase 3 tussen Ruiterbaan en aansluiting rotonde Gaasjesweg: van 14 mei tot en met 22 juni.


De parallelweg wordt tussen 4 en 15 juni opnieuw bestraat.

WhatsApp

Voor de informatievoorziening over dit project wordt gebruik gemaakt van WhatsApp. Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zo op de hoogte blijven van de voortgang en de bereikbaarheid. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de verzendlijst en zo updates ontvangen. De instructie voor het aanmelden staat op www.dongen.nl (Actueel).

Meer informatie

Inwoners en ondernemers met vragen over dit project kunnen contact opnemen met: Ruud Jansen, team Realisatie en Beheer, telefoon 14 0162 (centraal nummer gemeentehuis) of e-mail: ruud.jansen@dongen.nl

  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.