DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ wordt Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, februari 08, 2018 13:02:49

Comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ wordt Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’

Het actiecomité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ Verandert niet zo zeer van doelstelling maar wordt een vereniging om vooral juridisch meer mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. Vanaf deze week is de groep een vereniging. Met de oprichting van de vereniging werd ook de naam van het comité gewijzigd in ‘Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik’. Het doel van de vereniging is en blijft zeker het bevorderen en beschermen van de natuur in de natuurgebieden Duiventoren en het Blik, in de ruimste zin van het woord. Als vereniging is het mogelijk om juridische procedures te voeren. Dat is noodzakelijk om in de bezwaarprocedure tegen de aanleg van een weg door de Duiventoren en het Blik (de N629) erkend te worden als belanghebbende. Dat is met de oprichting van de vereniging nu juridisch en formeel geregeld.De ondertekening bij de notaris

De statuten van de vereniging zijn op woensdag 7 februari 2018 officieel in aanwezigheid van de notaris ondertekend door het bestuur van de vereniging. Het bestuur bestaat uit voorzitter René Roovers, secretaris Kees Claasen en penningmeester Jan Kosse. De overige leden van het comité werken samen in de werkgroep zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De werkgroep bestaat naast de bestuursleden uit: Leon van Assche, Bert Brakkee, Marga van Broekhoven, Gerrit Draisma, Peter Graafmans, Joyce van Loon, Ellie Oerlemans en Bob Spruyt.

Op de korte termijn is de belangrijkste activiteit op de agenda natuurlijk het formuleren en indienen van een bezwaar tegen de aanleg van een extra weg, die de Duiventoren en het Blik doorsnijdt en aantast. De vereniging denkt met haar bezwaar een goede kans te maken. De nieuwe extra weg zou door de Ecologische Hoofdstructuur ofwel Natuurnetwerk Nederland lopen. En de provincie heeft niet aangetoond, wat het grote openbaar belang zou zijn om het natuurnetwerk aan te tasten. Ook zijn er goede alternatieven, die de natuur wel sparen. De vereniging roept hierbij iedereen op ook bezwaar te maken. Het bezwaarschrift ondertekenen kan via de volgende link naar de website Daar vind je ook alle informatie over de bezwaarprocedure rond de N629.  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.