DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Schoolbesturen in s Gravenmoer opteren voor nieuwbouw bij Sportpark

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, februari 07, 2018 16:32:48

Schoolbesturen in s Gravenmoer opteren voor nieuwbouw bij Sportpark

De gezamenlijke schoolbesturen in s Gravenmoer hebben naar aanleiding van de uitkomst van een gezamenlijke studie van gemeente, schoolbesturen Bravoo en PCPO Midden Brabant, De Toverdroom, de Geubelcommissie, stichting Donkhuys en de Dorpsraad , hun wensen uitgesproken voor nieuwbouw van een IKC op of nabij het sportpark in het dorp. In een brief van 17 december wordt het college verzocht om maximale inzet te verlenen aan de realisatie van dit voorkeursscenario en af te zien van bouwen of het geheel aan disciplines in of bij De Geubel onder te brengen. De schoolbesturen beargumenteren de voorkeur voor het sportpark aan de Wielstraat omdat dan alle kindfuncties op één plek kunnen samen komen en ook speelt concurrentie op ligging en bereikbaarheid niet.Bovendien biedt volgens de schoolbesturen deze lokalisatie volop samenwerkingsmogelijkheden met de daar aanwezige sportverenigingen. De voorkeurslocatie maakt het ook mogelijk dat intensiever dan nu gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige sportterreinen zeggen de gezamenlijke schoolbesturen die bovendien vinden dat het realiseren van kindvriendelijke buitenruimten mogelijkheden aanwezig zijn bij het sportpark. Daarbij is ook gekeken naar reistijden van en kostbare onderwijstijd ten behoeve van de kinderen .'De locatie Sportpark biedt meer kansen voor het lesgeven buiten het schoolgebouw 'aldus de schoolbesturen die ook vinden dat tijdelijke huisvesting voor één van de twee scholen niet nodig is , zodat het beschikbare budget ook echt aan de realisatie van het kindcentrum kan worden besteed. Verhuizen biedt kansen tot herontwikkeling zodat de middelen kunnen worden besteed aan de nieuwbouw . Bovendien kan in de plannen van de schoolbesturen de verkeers- en parkeerdruk in de Grutterijstraat worden aangepakt. De conclusie van deze partners is dan ook dat de locatie Sportpark zowel inhoudelijk als organisatorisch veel meer voordelen biedt dan het samenvoegen van de beide scholen en kindpartners op één van de twee huidige locaties van de scholen.Een en ander is vandaag bericht aan de raadsleden middels een raadinformatiebrief

Draagvlak wordt breed getoetst

Het college heeft onlangs besloten om vooralsnog geen standpunt in te nemen . Men wil eerst in gesprek met alle betrokkenen .Er moet algemeen draagvlak zijn voor deze zienswijze. Die overlegsituatie gaat nu van start . De schoolbesturen is gevraagd om het draagvlak voor de voorkeursvariant te toetsen bij de ouders, medezeggenschapsraden en kinderopvang. De gemeente toetst het draagvlak bij het verenigingsleven, sportverenigingen en de Dorpsraad. De scholen en de gemeente zijn in goed overleg en maken hierover nog afspraken. De uitkomst van deze verkenning vormt dan de basis voor een ambtelijk voorstel aan het college rondom het vervolg. Naar verwachting vindt besluitvorming in de raad plaats in het tweede kwartaal van 2018. Nog voor de zomervakantie dus.  • Reacties(0)

Fill in only if you are not real

De volgende XHTML tags zijn toegestaan: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles en Javascript zijn niet toegestaan.