DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Nieuwbouw Cambreur College : veel daglicht en ruimte

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, juni 27, 2018 18:09:04

Nieuwbouw Cambreur College : veel daglicht en ruimte

Dongen, 27 juni 2018. Twee architecten, Paddy Sieuwerts en Steven Goeman van architectenbureau Cepezed uit Delft hebben in een uitgebreide presentatie gisteren in de aula van het Cambreur College het exterieur en het interieur van het nieuwe Cambreur College laten zien en er toelichting bij gegeven . Onder het gehoor waren het schoolteam, ouders, buurtgenoten , vertegenwoordigers van gemeente Dongen , andere belangstellenden en de lokale en regionale pers. Ook het OMO-bestuur was aanwezig .De aanwezigen prezen de vooral de in het oog springende open ruimtes die het gebouw straks gaat herbergen en de veelheid aan invallend daglicht. Ook kleine ruimtes blinken uit in een transparante, heldere indeling . De waardering voor de sfeervolle kenmerkende elementen van frisse opmaak die het geheel van het gebouw kenmerkt was hoog .


afbeelding : architectenbureau Cepezed


Cepezed is een gerenommeerd architectenbureau dat ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de renovatie van het station in Tilburg, het ontwerp van de A-pier van Schiphol of de nieuwe voetgangersbrug bij het centraal station van Utrecht. Hun ervaring met scholenbouw groeit snel.

Het bureau zegt te hechten aan goed overleg met de opdrachtgever. De twee architecten willen een gebouw ontwerpen dat nu passend is, maar dat in de toekomst ook gemakkelijk aangepast kan worden aan nieuwe eisen. Het 'lichte' karakter ontstaat door gebruik te maken gebruik van veel glas en daardoor een flinke dosis daglicht. Een gunstige bijkomstigheid is het binnenkomen van veel vitamine D

Het gebouw gaat uit drie delen bestaan : het glazen hart van de school met de hoofdingang en de aula, het u-vormige onderwijsgebouw en het sportgedeelte. Een brede looproute voert naar de hoofdingang, waar leerlingen, teamleden en alle gasten ontvangen kunnen worden. Het schoolplein en een flinke groenvoorziening komen vóór de school die ten opzicht van de huidige bouw een stuk naar achteren gesitueerd is. De gescheiden verkeersstromen en de overige infrastructuren zijn onderwerp van overleg met gemeentelijke instanties .'De ontwerpfase gaat nu echt van start' zegt de school in haar verslag.De werkgroepen zijn geformeerd, de projectgroep gaat onder leiding van Linda Kröse van HEVO op 9 juli al aan de slag. De gemeente Dongen investeert ruim 13.000.000 euro in de gerenommeerde Dongense onderwijsinstelling

Verslag met dank aan het Cambreurcollege  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4968

Veiligheidsscans bij bedrijven in buitengebied Dongen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, juni 26, 2018 12:53:33

Provincie betaald

Veiligheidsscans bij bedrijven in buitengebied Dongen

Ondermijnende en dus criminele activiteiten ; we horen er steeds meer van. De gemeente Dongen organiseerde in april 2018 twee bijeenkomsten om inwoners en ondernemers bewust te maken van die ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. De symptomen ervan zien we bijna dagelijks in het nieuws. Denk aan hennepkwekerijen in woonwijken, afpersing in de horeca door criminele motorclubs en uitbuiting van buitenlandse werknemers. Criminelen willen zo veel mogelijk geld en macht vergaren via onder meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, fraude en witwassen.


Afbeelding : Politie

Daarvoor zijn zij afhankelijk van legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld, zoals (leegstaand) vastgoed. Komende maand gaan adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV ) bij bedrijven op bezoek. Zij bekijken, samen met de ondernemer, alle aspecten van veiligheid in en rondom het bedrijf. De scan duurt ongeveer een uur, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De ondernemer ontvangt na de scan een persoonlijk en strikt vertrouwelijk rapport en adviezen over hoe de veiligheid eventueel kan worden verbeterd. De eerste scans worden begin juli 2018 uitgevoerd. Bedrijven die in aanmerking komen voor een scan, worden persoonlijk door een adviseur van het CCV benaderd. In agrarische buitengebieden die ook in de gemeente Dongen veelvuldig aanwezig zijn, zijn ondernemers voor criminelen een interessant doelwit. Steeds vaker krijgen zij te maken met diefstal, maar ook met ondermijnende criminaliteit, zoals hennepkwekerijen in een verhuurde stal of een xtc-lab in een vakantiehuisje. Het (CCV) gaat ruim 50 veiligheidsscans uitvoeren bij bedrijven in het buitengebied van de gemeente Dongen. De scans zijn een vervolg op twee drukbezochte voorlichtingsavonden over het voorkomen van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Deze bijeenkomsten hadden twee maanden geleden plaats in het gemeentehuis. In samenwerking met verschillende ketenpartners werden praktijkvoorbeelden gebruikt om te laten zien wat de gevaren van ondermijnende criminaliteit zijn en welke nadelen dit heeft voor de samenleving. Een aantal bezoekers herkende de situaties die de experts schetsten. Zij gaven aan zich niet altijd veilig te voelen, bijvoorbeeld omdat zij weleens worden benaderd door personen die een schuur willen huren voor onduidelijke doeleinden. Naar aanleiding van deze signalen heeft de provincie Noord-Brabant geld beschikbaar gesteld om veiligheidsscans te laten uitvoeren.


Het CCV is een onafhankelijke stichting die partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Daarvoor biedt het centrum kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven. Ondermijning in het buitengebied is een van de speerpunten waar het CCV aan werkt.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4967

Mooie herinnering aan het jubileumconcert van het Vrienden Smartlappenkoor

CONCERTENGeplaatst door internetkrant ma, juni 25, 2018 21:49:02

Mooie herinnering aan het jubileumconcert van het Vrienden Smartlappenkoor

Afgelopen zondagmiddag vierde het Vrienden Smartlappenkoor haar 20-jarig jubileum. De middag stond in het teken van samenzang. Op het terras van Café De Salamander gaven naast het Vrienden Smartlappenkoor de gastkoren Zing in Zang (uit Dongen), Scharretjoe (uit Vlissingen) en het Meidenkoor Woest Genoegen (uit Hank) acte de préséance. Het jubileum korenfestival had als formule om koorleden dichterbij het publiek te brengen en dat lukte goed.

Het weer zat mee; de zon scheen, het was droog en de temperatuur aangenaam voor een buitenoptreden en braderie. Ruim 200 zangers en zangeressen betraden deze middag het podium. Door hun enthousiaste optredens, waarbij verbroedering, gedeelde smart, warmte en gezelligheid de boventoon voerden, wisten zij veel bezoekers te verleiden tot het uit volle borst meezingen van de gekozen liederen.

Een terras vol met lachende gezichten. Vele herinneringen werden opgehaald. Wat is het Nederlandstalig lied toch populair. Die conclusie mag weer eens een keertje getrokken worden. Smartlappen, het is een feit, zijn gewoon populair maar sommigen vinden het woord wat negatief klinken. Nergens voor nodig zeggen de leden van het Vrienden Smartlappenkoor. Gezelligheid is troef en teksten in het Nederlands zijn gewoon te verstaan.

Gezelligheid en saamhorigheid zijn ook de basis die koorleden met elkaar bindt. Truus Ackermans, Ad en Toos Buijs, Julia Raaymakers en Willy Stevens zijn vanaf de oprichting van het koor al lid. Afgezien van het feit dat eind 2001 een aanzienlijk aantal leden het koor verliet om een nieuw koor te gaan vormen is er in de afgelopen 20 jaar weinig verloop van leden geweest. Dat geldt ook voor de muzikanten. Zo is accordeonist Rini Marijnissen al 15 jaar bij het koor betrokken.

Het Vrienden Smartlappenkoor heeft in de afgelopen 20 jaar goed aan de weg getimmerd en is in de regio geen onbekende. Twee CD's zijn uitgebracht en de kast met bekers staat vol met prijzen die gewonnen werden op festivals in Midden- en Oost Brabant. Zo werd deze middag de act van ‘het Orgeltje’ opnieuw uitgevoerd waarmee het koor in 2007 op het festival in Son & Breugel de eerste prijs behaalde.

In haar afsluitingswoord dankte voorzitter Ineke Buijs de gastkoren, de leden die veel tijd en energie hebben gestoken in de voorbereiding van het evenement en de sponsoren van het Vrienden Smartlappenkoor die het evenement financieel mogelijk hebben gemaakt.

Voor de koorleden houdt het jubileumjaar hier overigens niet op. In augustus worden zij nog getrakteerd op een gezellig avondje.

Voor meer informatie over het Vrienden Smartlappenkoor, kunt u kijken op https://www.vriendensmartlappenkoor.nl


Foto : Betsie Cloïn

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4966

100-jarig bestaan Heilig Hartschool . Gevarieerde Feestweek belooft een vrolijke boel te worden

FEESTENGeplaatst door internetkrant zo, juni 24, 2018 11:16:58

100-jarig bestaan Heilig Hartschool .

Gevarieerde Feestweek belooft een vrolijke boel te worden

Dongen. Op 1 april 2018, op de eerste Paasdag van dit jaar, bestond de Heilig Hartschool precies 100 jaar en een paar dagen later werd er op het plein al feest gevierd. Er werd gezongen, gedanst en gesport , compleet met een sponsorloop . Toen werd er al beloofd dat er nóg meer feest gevierd ging worden en wel een héle week . Van 25 tot en met 29 juni kan het allemaal niet meer op. Het bruist en het suist en de lol is troef. Actief bezig zijn met z'n allen maar óók een dagje helemaal niks doen. Het droombeeld van elk schoolkind natuurlijk.

Op maandagochtend worden alle kinderen getrakteerd op een ontbijt, want , zegt het feestcomité 'op een lege maag is het natuurlijk niet goed mogelijk om aan deze feestweek te beginnen ' Tevens zal er deze ochtend aandacht zijn voor het vignet ‘Gezonde School’. De Heilig Hartschool heeft dit vignet verdiend op het deelgebied seksuele en relationele ontwikkeling, welke jaarlijks met ‘de Week van de Lentekriebels’ is geborgd in het leerstofaanbod van de school. Deze feestweek zal de lentekriebels ruimte laten maken voor de zomerkriebels en zal er komend jaar worden gewerkt aan het behalen van het deelgebied sport en bewegen. En tijdens deze echte opa en oma middag gaan de kinderen ouderwets op ‘Vossenjacht’, wat betekent dat ze op zoek gaan naar Heilig Hartjes die zich vermomd in de wijk ophouden. Zoeken maar!

Op dinsdag is er de ' Geef je talent de ruimte – dag!' De kinderen hoeven geen lunchpakketje mee te nemen van huis. Er wordt op school gegeten. In de aanloop naar deze dag hebben de kinderen allerlei gekke, leuke, gezellige, leerzame, coole, enge, lekkere, spannende, maar ook ontspannende, maar bovenal creatieve ideeën voor workshops aan onze werkgroep doorgegeven. Deze dag worden een groot gedeelte van de ideeën werkelijkheid. De kinderen zullen deze dag zowel op school, als door het gehele dorp en daarbuiten hun talent de ruimte geven, want zoals jullie weten: ‘Alle talenten tellen!’Woensdag is er een sportieve dag en hoeven de kinderen geen 'echte lessen te volgen' maar mogen wél bewegen en dat gebeurt allemaal op de velden van ATLEDODonderdag moeten de kinderen een beetje vroeg opstaan, maar dat zal wel lukken omdat de bus al gestart klaar staat voor het schoolreisje. De groepen 1,2,3 gaan vandaag met de bus naar speelboerderij 'De Steenuil' in Oirschot en mogen daar lekker spelen . Voor de leerlingen in de groepen 4,5,6,7,8 geldt dat zij met de bus naar Arnhem gaan, waar zij zich zullen onderdompelen in het Nederland van 100 jaar geleden, maar het Openlucht Museum geeft verder ook alle ruimte om even heerlijk te ontspannen, na te kletsen en te genieten van deze feestweek. Op vrijdag zijn niet alleen de kleuters vrij, maar mogen alle kinderen uitslapen, bijkomen, maar vooral nagenieten van een heerlijke honderd jaar Heilig Hart feestweek! Niks-moet-niksen-mag-dag! Dat is een fijn vooruitzicht!

Afbeeldingen en tekstbijdragen : Heilig Hartschool  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4965

Predicaat Koninklijk voor Hoppenbrouwers Techniek

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant za, juni 23, 2018 09:25:37

Predicaat Koninklijk voor Hoppenbrouwers Techniek

Dongen, 23 juni 2018 Hoppenbrouwers Techniek heeft tijdens het feest van het 100-jarig bestaan van het bedrijf het Predicaat Koninklijk ontvangen. Samen met ruim 500 relaties en medewerkers werd het 100-jarig jubileum van Hoppenbrouwers Techniek in het Efteling theater gevierd. Henny de Haas, algemeen directeur/eigenaar heeft de oorkonde in ontvangst mogen nemen uit handen van de heer Wim van de Donk, Commissaris van de Koning. Ook de burgemeester van Gemeente Tilburg, Th. Weterings was hierbij aanwezig. Op 18 april 2014 nam Hoppenbrouwers het failliete bedrijf Van Wanrooij Elektrotechniek uit Dongen over en namen ook een aantal Dongense werknemers over. Door overname van andere bedrijven heeft het bedrijf nu zeven vestigingen in Brabant en Gelderland.Persfoto

Een bekroning op het 100-jarig bestaan van Hoppenbrouwers Techniek. Henny de Haas: “Het is een voorrecht om het Predicaat Koninklijk te mogen voeren. Daar ben ik heel trots op en dankbaar voor. Het predicaat is niet alleen voor mij, maar ook voor mijn voorgangers Jan Beekmans, Wil Hoppenbrouwers en Theo Hoppenbrouwers een eerbetoon en de kers op de taart tijdens ons 100-jarig jubileum. Samen met hen, maar ook met alle medewerkers, hebben we Hoppenbrouwers Techniek opgebouwd tot een vooraanstaand installatiebedrijf dat zich onderscheidt in de branche. Deze onderscheiding is de bekroning op ons werk en bevestigt dat we gaan voor kwaliteit, duurzaamheid, langetermijndenken en niet opgeven. Onze goede naam wordt op deze manier bevestigd, wat vooral een mooie beloning is voor onze medewerkers. Zij leveren immers het goede werk! Natuurlijk vieren we dat uitgebreid, maar daarna gaan we gewoon weer verder met nóg beter ons best te doen.”

Predicaat Koninklijk Het predicaat ‘Koninklijk’ kan enkel door zijne Majesteit Koning Willem Alexander worden toegekend. Om de onderscheiding te ontvangen, moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de onderneming minimaal 100 jaar oud zijn en op zijn gebied in Nederland, een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de omzet. Bovendien dient de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn en moeten het bedrijf, bestuursleden en commissarissen te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4964

Ad van der Ven neemt afscheid van het Cambreur

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant vr, juni 22, 2018 11:56:25

Ad van der Ven neemt afscheid van het Cambreur

Ruim dertig jaar was Ad van der Ven een markante persoonlijkheid op het Cambreur College. Opgeleid als onderwijzer, bleek hij als docent toch minder te hebben voor het jonge kind. Hij had meer uitdaging nodig en startte als docent biologie in Den Bosch op een LTS, om na negen jaar over te stappen naar het speciaal onderwijs in Tilburg. Een collega daar, Jan van Engelen, vertrok naar Dongen en haalde hem over om mee te gaan.
Foto : Cambreur College

Zo kwam Van der Ven op het vmbo terecht. Hij pendelde van gebouw B naar gebouw D, het onderwijsgebouw op de plek van het huidige GFK-kantoor. Zo weinig mogelijk verschillende gezichten voor de klas, was in die tijd de filosofie (en ook wettelijk toegestaan). Dus gaf Ad biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands en zelfs gym. Als voorzitter van de MR ging hij zich meer met beleidszaken bemoeien. En als hij het principieel ergens mee oneens was, trok hij verregaande conclusies. Toen dat zich voordeed, nam hij daarom ontslag en zocht een andere werkgever. Daarop kwamen de leerlingen van gebouw D in opstand: “Van der Ven moet blijven!!” Dit gebeurde.

knipoog


Onder Gerard Rijnders als leidinggevende heeft hij graag gewerkt. Deze persoonlijkheid werd een voorbeeld voor Ad in zijn latere carrière.

Toen het Cambreur College door een fusie tot stand kwam, nam Ad van der Ven de leiding over het vmbo op zich. Hij regelde alles: roosters, het aansturen van het team, examens, leerlingzaken. Ad was van de ludieke straffen: op zaterdagmorgen om 05.00 uur melden en daarna samen met de boosdoener(s) ontbijten bijvoorbeeld. Hij had een geweldig geheugen. Bij de diploma-uitreiking werd niet zelden een bijzonder voorval uit de carrière van een leerling met een knipoog opgedist.

In augustus 2002 werd hij met steun van zijn team benoemd tot adjunct-sectordirecteur, verantwoordelijk voor mavo en vmbo 3 en 4. Voor de vorm schreef hij een sollicitatiebrief, ze kenden hem immers toch door en door? Zijn kantoor was de ‘vissenkom’ in de hal bij gebouw B. Regelmatig was zijn schaterlach te horen. Hij ging iedere dag met plezier naar zijn werk, dat is nooit veranderd.

onorthodoxe aanpak

De toenmalige rector Frans van der Knaap vroeg hem in de lente van 2006 om de leiding van het Cambreur College op zich te nemen, daar de directeur tijdelijk niet op zijn plek zat. Van der Knaap zag potentie in hem. Van der Ven nam de uitdaging aan, maar op voorwaarde dat Helga van der Weele dit samen met hem zou doen. Zo ontstond een samenwerking die tot 2016 duurde. Directeur van een brede scholengemeenschap, dat had hij, groot geworden in het speciaal onderwijs en in het vmbo nooit durven dromen. Maar Ad werd zonder meer gedragen door het hele team. Dit moest wel wennen aan zijn soms wat onorthodoxe aanpak, maar waardeerde zijn directheid en zijn hart voor mensen.


Ad van der Ven is een mensenmens. Hij leeft mee met zijn mensen, is oprecht bezorgd, zeer attent en laat zijn emoties echt zien. Waar het kon, bleef zijn steun niet bij woorden alleen.

De laatste twee jaar keerde hij terug voor de klas, terug naar gebouw B. Het colbertje ging uit, de mouwen werden opgestroopt en biologie aan vmbo1 werd weer zijn uitdaging. Zijn opvolger René Hermans stond hij bij met goede raad: hij wilde zijn werk goed overdragen en het Cambreur op het goede spoor achterlaten.

Ad van der Ven is in al zijn rollen gewoon zichzelf gebleven en dat is maar goed ook. Het Cambreur gaat hem missen. Bedankt Ad!  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4963

Basisschool De Biezenkring wint avondvierdaagse wisselbeker

KINDERENGeplaatst door internetkrant wo, juni 20, 2018 11:00:01

Ook prijzen uitgereikt aan Basisscholen St. Jan de brede dorpsschool in Oosteind

Basisschool De Biezenkring wint avondvierdaagse wisselbeker


De oudercommissie, juf Monica, twee stoere jongens als vertegenwoordiger van de onder-en de bovenbouw , Toinie en Ad van de avondvierdaagse, de échte Knorrie van Pukkemuk én niet te vergeten de grote en eerst wisselbeker al eerste prijs. Ze stonden allemaal op een groot podium dat eigen een beetje te klein was, want eigenlijk zouden er alle kinderen op moeten staan die meegelopen hebben bij de 65ste avondvierdaagse dit jaar. Maar dat kon natuurlijk niet.Zij mochten later in een grote kring rond de gewonnen beker naar de nieuwe trots van school kijken . Een aantal kinderen was al ( een beetje) vakantie aan het vieren , maar het was wel heel erg druk op het plein. De basisschool de Biezenkring , daar was het te doen. De kinderen die allemaal de zelfde t- shirtjes droegen tijdens de avondvierdaagse en goed hadden geluisterd tijdens het oversteken en die bovendien geen klachten hadden gekregen van de leiding en dongense mensen hadden de grote beker wel echt verdiend.Alle onderbouw kinderen van de Biezenkring mogen een dagje gaan spelen bij Pukkemuk en de oudere kinderen mogen gaan midgetgolfen. De grote wisselbeker krijgt een ere-plekje in de school en mag er een heel jaar blijven staan. De gedeelde tweede prijs gaat naar de Rooms Katholieke Basisschool St. Jan en de Brede Dorpsschool St Jan Oosteind in Oosteind. Zij kregen een lekker ijsje en mogen enkele workshops gaan doen met z'n allen; ze bovendien kregen van een grootgrutter een cadeautje, felicitaties van JOGG en werden heerlijk in 't zonnetje gezet. Een leuke dag voor heel veel kinderen die bijna allemaal volgend jaar weer meelopen met de avondvierdaagse.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4962