DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Duurzame samenwerking gemeente Dongen, Casade en Dura Vermeer Nieuwe nul-op-de-meterwoningen in De Beljaart

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, oktober 05, 2017 13:50:19

Duurzame samenwerking gemeente Dongen, Casade en Dura Vermeer

Nieuwe nul-op-de-meterwoningen in De Beljaart

Dura Vermeer gaat in opdracht van wooncorporatie Casade in nieuwbouwwijk De Beljaart in Dongen 42 nul-op-de-meter sociale huurwoningen bouwen. Vandaag tekenden waarnemend wethouder Driek van Griensven en Roel van Gurp (directeur Casade) de overeenkomst voor de verkoop van ruim 6.000 m² benodigde bouwgrond. De woningen worden in Fase 3 van De Beljaart gebouwd, gelegen aan de Bolsterturf, Stoeken en Ribbe.Een nul-op-de-meterwoning (NOM-woning) wekt zelf energie op met een individuele warmtepomp. Daarmee kan de woning in de zomer ook gekoeld worden. Ook liggen er zonnepanelen op het dak. De buitenkant van de woning is zodanig geïsoleerd dat er geen warmte verloren gaat. De hoeveelheid opgewekte energie is voldoende voor een huishouden van 2 tot 4 personen in een gemiddeld jaar.

Voor wie?

De NOM-woningen in De Beljaart worden gebouwd voor huurders van Casade. “We informeren hen uitgebreid over het gebruik en het onderhoud van dit type woningen. Want het nul-op-de-meter concept slaagt pas écht als bewoners goed weten hoe ze om moeten gaan met hun woning. Ze hebben zelf een grote invloed op hun energieverbruik”, aldus Roel van Gurp van Casade.


Planning

De bouw begint eind februari 2018 en de woningen worden in het laatste kwartaal van 2018 opgeleverd. Zodra de woningen te huur worden aangeboden, maakt Casade dat bekend op de website www.casade.nl. Vooraf inschrijven is niet mogelijk.

Doelstelling Dongen

In de gemeente Dongen staan al 37 NOM-woningen. In het wijkje Binnenhoven zijn dit jaar 23 NOM-woningen opgeleverd. Daarnaast zijn dit jaar aan het Turfschip in Fase 3 van De Beljaart 14 NOM-woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn door ontwikkelaar Van de Ven gebouwd.

Wethouder Driek van Grinsven: "Het is mooi dat we in samenwerking met Casade en Dura Vermeer het aantal NOM-woningen in Dongen nu verder kunnen uitbreiden naar de sociale huursector. Daardoor worden de woonlasten ook voor deze huurders lager. Het past in ons streven om uiteindelijk 25% van de woningen in ons woningbouwprogramma energieneutraal te maken."




Op de persfoto staan van links naar rechts: Martin Beukeboom (directeur Dura Vermeer), Roel van Gurp (directeur Casade) en Driek van Griensven (waarnemend wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling).





  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4782

Lekker Eng op de Biezenkring

KINDERENGeplaatst door internetkrant do, oktober 05, 2017 13:33:49

Lekker Eng op de Biezenkring

Woensdag 4 oktober werd het podium omgetoverd in een griezelig heksenhuis. De kinderen van de hele school en de juffen en meesters waren veranderd in heksen, vampiers, spoken, monsters en nog veel meer.


De kinderen knijpen hun neus dicht voor het monster wat stinkt.

Diana met boek en groep


...hele groep met juf Edith


leerkrachten op het podium



'Zes heksen '


Mels komt naar een boek wat Diana voorleest


Om 8.30 uur begon de opening van de Kinderboekenweek. Leerlingen van groep 8 en enkele juffen gingen een heerlijk soepje koken. Het griezelrecept bestond uit een verse regenworm, een groene snottebel, wrattenschraapsel, een paar konijnenkeutels en een beetje voetschimmel. Nadat de toverdrank lekker bruiste kwam er uit de heksenketel een prachtig griezelboek. Pas op, dit is een boek vol monsters” geschreven door Guido Knechten. Later op de ochtend zijn de kleuters op bezoek gegaan bij de bibliotheek. Het was erg toevallig dat Diana van Theek 5 het boek voorlas wat de kinderen net hadden gekregen. Ze vonden het geweldig, vooral toen ze heel hard mee mochten brullen als een monster. Op het einde kregen alle kinderen zelfs een dapperheidsdiploma. Wat waren ze trots!

Donderdagochtend 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een voorstelling van Platvoetje voor de kleuters. “s middag is er een viering voor de groepen 1 t/m 4 en vrijdag is er een viering voor groep 5 t/m 8. De ouders van de school zijn ook uitgenodigd. De kinderen zullen dan al hun griezelstukjes, liedjes, versjes laten zien en horen.



  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4781

Kinderkoor de Hubkes gaat stoppen

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, oktober 04, 2017 15:09:44

Kinderkoor de Hubkes gaat stoppen.





Helaas hebben we te weinig leden om door te gaan maar we geven nog 1 concert.Dit vind plaats op zondag 8 oktober om 11.00 uur . (zaal open om half 11) in het jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart, Vaartweg 87a, Dongen-Vaart.

Iedereen is welkom en natuurlijk ook zeker alle oudleden van “de Hubkes”.In de pauze en na afloop liggen er fotoboeken van ruim 23 jaar Hubkes en musicals op het scherm en is er tijd om na te praten over alle jaren van het kinderkoor.



Archieffoto

Entree is gratis

Kinderkoor de Hubkes gaat na ruim 23 jaar stoppen. Het leden aantal is te laag om door te gaan.In januari 1994 is het kinderkoor gestart o.l.v. Christianne vd Dries en Jenny Verduijn op verzoek van Pastor Michielsen van de St Hubertuskerk.In de loop van de jaren heeft het koor een wisselend aantal leden gehad. Van 9 tot 40 leden. De meeste leden kwamen uit Dongen-Vaart en Klein-Dongen maar ook kinderen uit Kaatsheuvel, De Moer en Dongen hebben meegezongen.Na ongeveer 10 jaar heeft Caroline Smolders de instrumentale begeleiding overgenomen van Christianne.Na de sluiting van de Hubertuskerk heeft het koor zich gericht op andereactiviteiten.Daarvoor was het geregeld zingen in de kerk maar ook gingen we zingen bij andere activiteiten zoals het vaarts muziekfeest, Sinterklaasintocht op Klein-Dongen-Vaart en optreden op de kerstmarkt of bij de Kerst-Inn.Jaarlijks werd er ook gezongen tijdens de drie koningen viering in de Volckaert,Maar er wordt nog 1 concert gegeven. Een aantal oud-leden zingen nog 1 keer mee. Aankomende zondag om 11.00u in het Jeugdcentrum op Klein-Dongen-Vaart, Vaartweg 87a, Dongen-Vaart.

Iedereen is welkom en ook zeker alle oud-leden.







  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4780

Donderdag 5 oktober 2017, 21.00 uur: Raadsinformatieavond huisvesting bijzondere doelgroepen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, oktober 03, 2017 14:04:23

Donderdag 5 oktober 2017, 21.00 uur: Raadsinformatieavond huisvesting bijzondere doelgroepen

De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben onderzoek laten doen naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Om wie en hoeveel mensen gaat het? Welke wensen en eisen stellen ze aan hun woning? Wat is er naast een woning nog meer nodig? Op donderdag 5 oktober worden de uitkomsten en de lokale opgave gepresenteerd tijdens een raadsinformatieavond in de centrale hal van het gemeentehuis in Dongen. De presentatie begint na de pauze, om 21.00 uur. In 2016 heeft de regio Hart van Brabant een regionale woonvisie vastgesteld. Negen gemeenten (Dongen, Loon op Zand, Heusden, Waalwijk, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Gilze en Rijen) hebben daarin afspraken gemaakt over het samen oppakken van opgaven op het gebied van volkshuisvesting. Een van die afspraken gaat over het eerlijk verdelen van bijzondere doelgroepen, vergunninghouders en arbeidsmigranten over de regio.

Bijzondere doelgroepen zijn voor een deel mensen die door de wijziging van het zorgstelsel langer - of voor het eerst - zelfstandig moeten gaan wonen. Dat zijn onder anderen kwetsbare ouderen die nog niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, volwassenen die uitstromen uit beschermd wonen en jongeren die op hun 18e jaar uitstromen uit de jeugdopvang.Andere bijzondere doelgroepen voor wie gemeenten een wettelijke taak hebben om te (laten) zorgen voor huisvesting zijn vergunninghouders en mensen die - na tijdelijke opvang - weer in staat zijn zelfstandig te gaan wonen. In tegenstelling tot de meeste woningzoekenden zijn mensen die tot deze bijzondere doelgroepen horen vaak meestal niet in staat om zelf een woning te vinden. Hun persoonlijke situatie is meer dan gemiddeld bepalend voor de mogelijkheden die ze hebben. Er moet goed gekeken worden naar de locatie waar ze kunnen wonen. Zij hebben behoefte aan hulp en ondersteuning, vaak ook nadat ze een woning hebben gevonden.

Arbeidsmigranten

Een heel andere bijzondere doelgroep zijn arbeidsmigranten. De regio Hart van Brabant maakt haar economische ambities waar en maakt een sterke groei door van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Arbeidsmigranten zijn inmiddels onmisbaar voor de regionale economie. Hoewel veel arbeidsmigranten slechts tijdelijk in Nederland verblijven en ze om die reden minder eisen stellen aan de kwaliteit van hun woonruimte, moeten ook deze mensen fatsoenlijk kunnen wonen.

Al met al is het huisvesten van bijzondere doelgroepen een hele puzzel. De negen gemeenten in de regio pakken dit vraagstuk gezamenlijk op. Daarbij werken ze samen met woningcorporaties, zorginstellingen, werkgevers en andere maatschappelijke partners. Als eerste is nu door bureau Companen onderzocht hoe de opgave er voor de regio uit ziet. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden gebruikt voor het maken van een regionale uitvoeringsagenda, samen met de betrokken maatschappelijke partners De resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn beschreven in een eindrapport. Dat rapport is onlangs vastgesteld in het zogeheten 'portefeuillehoudersoverleg' ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting van de regio Hart van Brabant.

Presentatie

De uitkomsten en de lokale opgave voor Dongen worden op donderdagavond 5 oktober aan de gemeenteraad van Dongen gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens een raadinformatieavond in het gemeentehuis aan de Hoge Ham 62 in Dongen (ingang via de achterzijde). Het onderwerp is na de pauze, om 21.00 uur, aan de beurt. Op 21 november aanstaande staat het thema 'huisvesting bijzondere doelgroepen' centraal tijdens een regionale bijeenkomst van de gemeenteraden in Hart van Brabant.


De twee rapporten


Deelrappportage_Huisvesting_arbeidsmigranten

Eindrapport_huisvesting_bijzondere_doelgroepen






  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4779

Haute Quizzine wint de DDDQ Dongen.

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant zo, oktober 01, 2017 10:10:15


Haute Quizzine wint de DDDQ Dongen.

Dongen, 1 oktober 2017. Spreek het gerust 'op z'n Dongens uit.Haute Quizzine. Dat maakt het nog leuker. De grootste ' kwis 'van het jaar is twee weken na het spelen en na een ballon vol spanning tot een explosie van bewondering gekomen. Want dat was er . Bewondering en respect voor iedereen die meedeed. Gezellige mensen op het Wilhelminaplein bedankten op aansporing van bestuursleden van de organisatie alle vrijwilligers die het allemaal mogelijk hebben gemaakt en vierden de overwinning van allen. Een cliché natuurlijk is het dat meedoen belangrijker is dan winnen , maar winnen is wel leuk. Haute Quizzine was meer dan blij. Bart van Kerkhof liet de uitslag tergend langzaam tot een climax komen en Peter van der Maade deed daar vrolijk aan mee. Een fotoalbum van Rinus Krijnen laat de vrolijkheid en spanning op de gezichten zien en de video van Con Loomans staat straks in de krant

Het is mogelijk dat deze video niet op uw mobiel te zien is. Klik of tik dan op de youtube-URL of zet uw toestel even op de 'desktop modus '.https://youtu.be/uGrmq5eau_4

Foto : Rinus Krijnen

HIER kun je het album zien van de uitslagenavond .Rinus Krijnen maakte de foto's

'Kale 'lijst :
Lijst met het aantal behaalde punten :




  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4777

Buurbewoners erg bezorgd over mogelijke gevolgen komst van Action aan de Windmolenweg

BUURTNIEUWSGeplaatst door internetkrant vr, september 29, 2017 12:59:56

Buurbewoners erg bezorgd over mogelijke gevolgen komst van Action aan de Windmolenweg


Dongen, 29 september 2017 . Twee buurtbewoners , Paul Roks Nick Lapidaire wonende aan de Lage Ham en in de buurt van de toekomstige nieuwe vestiging van de Action, hebben een comité opgericht dat buurtbewoners wijst op , volgens het comité , de gevolgen op vooral verkeerstechnisch gebied in de omgeving van de nieuwe Action . Er is door het comité een brief geschreven aan zowel de raadsleden als het college. Daarin wordt richting college verbaast en 'geschrokken ' gereageerd op het feit dat Dongen 'toch de omgevingsvergunning gaat verlenen zonder inspraak en betrokkenheid van omwonenden ' . Het comité hekelt het besluit van het college ondank het feit 'dat er al meer dan dertig omwonenden zijn die zich ernstig zorgen maken over de komst van de Action '. “ Het aantal aanmeldingen bij ons groeit met de dag.” zegt het comité in de brief aan het college en “U lijkt zich daar echter niets van aan te trekken. Omwonenden zijn en worden niet door u betrokken. Wij ervaren dit als ondemocratisch en onbehoorlijk bestuur “

Ook zegt het comité dat 'het er op lijkt 'dat de gemeenteraad buiten spel wordt gezet omdat het zou gaan om 'kleine aanpassingen ' Het comité noemt dit 'kruimelgevallen regeling’ . “ Deze regeling is gemaakt voor kleine wijzigingen waarbij het niet nodig is om de gemeenteraad daarmee lastig te vallen “aldus het comité in de brief aan het college. Paul Roks en Nick Lapidaire verwachten 'dat de toename van een paar duizend klanten per week een onevenredige parkeer- en milieu impact met zich mee gaat brengen. ' “De gebruikte normering gaat niet uit van de overweldigende aantrekkingskracht die een dergelijke winkel op de regio heeft. Met louter verwijzing naar bruto vloeroppervlak wordt een papieren werkelijkheid gecreëerd waarmee een democratische besluitvorming wordt vermeden “

Zorgen niet weggenomen

Volgens het comité worden de zorgen van omwonenden niet weggenomen door de gemeente . De in stevige bewoordingen opgestelde brief gaat verder met het verwijt dat de gemeente ' zonder eigen gedegen onderzoek [naar de gevolgen] ' de omwonenden uitlevert aan de verhuurder Dhr. Kerkhof en diens huurders. Volgens het comité is ' nergens aangetoond in hoeverre een gebruik van Action überhaupt binnen norm valt van een gemeente als Dongen en de invloed van de smalle in/uitritten van de Windmolenweg op de doorstroming van het verkeer op de Noorderlaan en de Lage Ham '


Reactie

De gemeente heeft ambtelijk al geantwoord op de brief . Behalve de cijfers van de gemeten etmaalwaarden van de verkeersontwikkeling in de omgeving van de Windmolenweg , waarvan de gemeente zegt dat de ruimtelijke motivering cijfers zijn meegenomen in het beoordelen van het verlenen van de omgevingsvergunning , zegt de gemeente dat “In deze motivering onder meer [ is] in gegaan op het benodigde aantal parkeerplaatsen, mogelijke milieuaspecten en de bevoorrading van de winkel “. “Tijdens de bewonersavond afgelopen juni is deze informatie mondeling aan de aanwezigen verstrekt “ zo zegt de gemeente in haar eerste reactie op de brief . Ook heeft de gemeente de ' initiatiefnemer verzocht met omwonenden in gesprek te gaan over aspecten welke niet in een ruimtelijke motivering onderbouwd zijn maar meer voortkomen uit de dagelijkse omgang tussen buren ' aldus verwoord de ambtelijke brief aan het comité . “ Dit overleg schort het verlenen van de omgevingsvergunning niet op, deze zal eind deze week / begin volgende week worden verleend “ Gisteren maakten twee partijen in de raad gebruik van het vragenuurtje om wethouder Driek van Griensven te bevragen over de zaak.( ZIE HIER ) De partijen kregen van het comité een uitgebreide uitleg over de volgens hen te verwachten problemen in de buurt van de Action- vestiging.





  • Reacties(2)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4776

Avans en ContourdeTwern slaan brug tussen opleiding en praktijk

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant ma, september 25, 2017 16:22:17

Avans en ContourdeTwern slaan brug tussen opleiding en praktijk

Bij ContourdeTwern, die ook in Dongen actief is, doen veel studenten van de Academies voor Sociale Studies Breda en Den Bosch (ASB-ASH) praktijkervaring op. Zowel in de uitvoering als voor onderzoek hebben stagiair(e)s hun meerwaarde al lang bewezen. Toch verwachten ContourdeTwern en Avans nog meer te kunnen halen uit een structurele samenwerking. ContourdeTwern en ASB-ASH constateren dat een structurele samenwerking gebaat is bij een algemeen convenant waarin de ambities benoemd staan. Anderzijds is een concreet werkplan nodig om alle ambities werkelijkheid te laten worden. Voorlopig ligt er een plan voor in ieder geval een jaar.Beide partijen hebben daarom in een convenant de samenwerkingsafspraken vastgelegd.

ContourdeTwern en Avans slaan een brug tussen praktijk en opleiding van sociaal werk.

Die hebben diverse doelen:

**Ontwikkelingen in het werkveld en bij de opleidingen zullen beide partijen inspireren tot vernieuwing

**De instroom van jonge mensen wordt bevorderd door gezamenlijke visievorming en profilering van het beroep sociaal werker.

**Samenwerking kan kwaliteitsverhogend werken door het verlenen van wederzijdse diensten en het uitwisselen van expertise.

We kunnen een brug slaan tussen opleiding en praktijk. Sociaal werkers én docenten vergroten zo hun kennis tot profijt van burgers (cliënten) en studenten.Specifiek worden in het werkplan benoemd: het plaatsen van stagiair(e)s bij ContourdeTwern, het bieden van gastlessen en/of workshops over en weer, participatie van ContourdeTwern in het onderzoek van Avans Hogeschool en deelname van professionals van ContourdeTwern in leergemeenschappen van ASB-ASH.



  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4774