DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Staten stellen Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen vast

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant vr, september 28, 2018 22:57:42
Staten stellen Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen vast

s-Hertogenbosch, 28 september 2018 – Provinciale Staten hebben in meerderheid het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld. .' De weg waarvan je dacht dat ie (n)ooit zou komen ' gaat nu uiteindelijk toch aangelegd worden. Velen zullen blij zijn en tevreden terugkijken na vele jaren er naar uitkijken, anderen zullen teleurgesteld zijn en zich er bij neer moeten leggen dat de veelbesproken weg er zal komen.Een provinciaal inpassingsplan is een soort provinciaal bestemmingsplan. Met het PIP van de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat om een investering van € 29,3 miljoen. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50PLUS, Christenunie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.De nieuwe verbinding tussen Oosterhout en Dongen moet de problemen op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid aanpakken. Om een keuze te kunnen maken voor het tracé van de nieuwe N629 zijn vijf mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en gemeente Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling Noord. Dit alternatief is verwerkt in het PIP N629. Met name natuurcompensatie en verkeersveiligheid waren onderwerpen in de discussie. De Staten namen bij het voorstel drie moties aan. Deze moties roepen het college op om het Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden, plannen te maken voor de herinrichting van de Heistraat en onderzoek te doen naar zonnepanelen in het wegdek.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5025

Kimberly Looijmans uit Dongen aanwezig op Prinsjesdag.

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant do, september 27, 2018 17:14:38

Kimberly Looijmans uit Dongen aanwezig op Prinsjesdag.Door Lia van Gool

Kimberly Looijmans uit was Dongen op Prinsjesdag in Den Haag. Zij mocht, samen met vier andere ‘Skill Heroes’ de kapsels te verzorgen van een aantal aanwezigen in de Ridderzaal. Omdat Kimberly als vijfde geëindigd is bij de World Skills Nederland, een wedstrijd voor getalenteerde MBO’ers, mocht zij dit doen. Juist voor deze gelegenheid werden MBO’ers uitgenodigd, in het kader van de media-aandacht voor deze opleiding en om te laten zien dat deze leerlingen echt niet laagopgeleid zijn.


Na een instructie (‘ik ben er no mind ingegaan’) verzorgde Kimberly de kapsels van twee mannen en twee vrouwen. Helaas mocht zij de kapsels van Geert Wilders of Mark Rutte niet verzorgen. Toch was het gaaf om te doen. “Je ziet de mensen lopen op de televisiebeelden. Dan denk je ‘dat heb ik toch maar mooi neergezet’.” Door de deelname aan de ‘Skills’ behoort Kimberly tot de topklasse van de kappersleerlingen. “Je bent vaktechnisch met je werk bezig, in een hoger segment.”

Natuurlijk droegen de dames wiens kapsel Kimberly verzorgde, een hoed. Kimberly paste het kapsel aan, zodat het paste bij de hoed die de dames op Prinsjesdag droegen. “Ik heb met hen overlegd, geluisterd en mijn eigen creativiteit gebruikt.” Liesbeth van Well uit Breda (‘zij is hoedenontwerpster’) en Ina van der Werken gingen dan ook tevreden de deur uit. Ook CDA’ers Harry van der Molen en Maurits von Martels waren tevreden over het resultaat.

Dat het om haar heen erg druk was, maakte Kimberly niet uit. “In het begin was het even spannend, maar op een gegeven moment sluit je je af. Je legt je focus op de klant. Je wil dat zij een fijne dag hebben. Het was heel gezellig.” De werkzaamheden op Prinsjesdag zijn goed voor haar carrière, vindt Kimberly. “Het is toch te gek voor woorden dat je dit op 20-jarige leeftijd al mag doen. Wie had dat ooit gedacht? Ik vond het een eer om te doen!” En over het verloop van de dag en de gesprekken met de politici zegt zij tot slot: “Ik heb vooral gelachen om de politici en met ze gepraat alsof het gewone mensen zijn!”  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5024

Kinderboeken deel je op de Nationale KinderzwerfboekDag

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant do, september 27, 2018 10:16:46

Kinderboeken deel je op de Nationale KinderzwerfboekDag

Breng een kinderboek naar een Dongens KinderzwerfboekStation op 3 oktober

Op woensdag 3 oktober is niet alleen de start van de Kinderboekenweek maar is het ook Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook KinderzwerfboekStations Minibieb Tuin 62 in Dongen, Minibieb Het Leesplezier (Salviastraat 1) en De Minibieb van Judith in ’s Gravenmoer (Prinsenstraat 1) doen mee! Wij roepen kinderen op om op 3 oktober gelezen kinderboeken bij ons te brengen. Het boek krijgt een zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen aan een spannend zwerfavontuur


Breng een boek

Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boeken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom roepen deze 3 Dongense minibiebs/kinderzwerfboekstations kinderen op om op 3 oktober gelezen kinderboeken te brengen. Natuurlijk kunnen zij dan zelf een ander leuk boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen! De zwerfstickers liggen in de biebjes klaar zodat zij hun boek kunnen laten zwerven.


Wat is een KinderzwerfboekStation?

Op meerdere locaties in de gemeente Dongen zijn er KinderzwerfboekStations: Bij een station halen kinderen een boek om thuis te lezen en laten het weer ergens achter voor een ander kind. Een zwerfboek kan je ook tegenkomen in wachtkamers, treinen, hotels, kinderboerderijen en natuurlijk in een KinderzwerfboekStation. Hier vind je ook de speciale zwerfstickers. Deze kun je op de boeken plakken die jij hebt meegenomen en wilt laten zwerven. Wil je weten waar je nog meer KinderzwerfboekStations kunt vinden? Ga dan naar www.kinderzwerfboek.nl.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5023

Gemeente Dongen genegen mee te werken aan verzoek legalisering ontstane situatie

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, september 26, 2018 18:57:01

Oplossing in de maak voor voortgang van bouw IKC in Dongen -Vaart

Gemeente Dongen genegen mee te werken aan verzoek legalisering ontstane situatie

Dongen -Vaart, 26 september 2018.Groot was de schrik bij de direct betrokkenen toen half augustus bleek dat bij het reeds in aanbouw zijnde IKC ( Agnesschool c.a .) uitgegaan was van een verkeerd gebleken situering van de nieuwbouw. Of die verkeerde situering het gevolg is van een onjuiste bouwtekening of een menselijke rekenfout is niet bekend. Stichting Initia geeft alleen aan dat de architect en aannemer het terrein verkeerd hebben uitgezet. Doorgaan met de bouw zou betekenen dat het toekomstige gebouw qua situering af zou wijken ten opzichte en op grond van de verleende omgevingsvergunning en er dus ook niet meer aan zou voldoen. Direct na het ontdekken van de fout zijn op last van de gemeente Dongen alle bouwwerkzaamheden aan het gebouw in Dongen -Vaart stilgelegd. De gemeente verzocht Stichting Initia (bouwheer) om de geconstateerde afwijking te corrigeren zodat aan de verleende omgevingsvergunning kon worden voldaan. Stichting Initia heeft sindsdien alles in het werk gesteld om tot een oplossing te komen van de ontstane situatie. Er lijkt nu een oplossing in de maak waarbij men er van uit gaat dat de huidige situering van het reeds in aanbouw zijnde gebouw kan worden gelegaliseerd met een aangepaste (omgevings)bouwvergunning.

Het plan is door bouwheer Initia vervat in een verzoek aan de gemeente Dongen. Het college is bereid aan het verzoek mee te werken. In een raadinformatiebrief blijkt dat het college inderdaad een principeverzoek ontvangen heeft van Stichting Initia om medewerking te verlenen aan het legaliseren van de ontstane situatie bij de bouw van het IKC in Dongen- Vaart


In de raadsbrief zegt het college dat 'de afgelopen weken diverse gesprekken hebben plaatsgevonden tussen gemeente en Stichting Initia over de ontstane situatie. In eerste instantie heeft het college richting bouwheer aangegeven dat het onacceptabel is dat in strijd met de vergunning is gebouwd'. Het college zegt in de brief er steeds van uit te zijn gegaan dat het bouwwerk in overeenstemming zou moeten zijn met de verleende omgevingsvergunning.

De kosten bij een sloop en de wederopbouw op de verleende plaats blijkt na onderzoek en ramingen volgens het college zodanig dat de bedrijfsvoering van zowel architect als aannemer in het geding zal komen. Het lijkt er nu op dat de gemeente Dongen daar niet voor kiest. Stichting Initia heeft de architect en aannemer namelijk volledig aansprakelijk gesteld voor alle schade die voortkomt uit het gegeven dat men zich bij de uitvoering van de opdracht niet gehouden heeft aan de omgevingsvergunning. Beide bedrijven hebben deze aansprakelijkheid aanvaard en hebben hun verzekeringen ingeschakeld. De uitkomst van bovenstaande zou zijn dat de bouw geruime tijd vertraagd gaat worden, aangezien een grondig onderzoek door de verzekering naar de aansprakelijkheidsstelling zou moeten plaatsvinden.

Stichting Initia zegt nu deze situatie ongewenst te vinden en heeft de gemeente Dongen verzocht om de ontstane situatie te onderzoeken met de nadruk op de wens de nu ontstane situatie te legaliseren. Daarbij benadrukt de stichting dat de extra kosten die deze legalisering met zich meebrengt, waaronder onder meer de kosten van de leges, extra kosten speelterrein school, voor rekening van Stichting Initia komen. Stichting Initia neemt hierbij de volledige financiële verantwoordelijkheid.

Tevens geven zij aan dat het bouwwerk verder uitgevoerd gaat worden conform het bestek en de afspraken en uitgangspunten zoals overeengekomen met de gemeente met de daarbij behorende kwaliteitseisen. Hieraan zal niet getornd worden.

Principebesluit

In de collegevergadering van 25 september heeft het college in principe besloten om medewerking te verlenen het verzoek van Initia. Daarbij zegt het college te hebben aangegeven 'dat onze medewerking afhankelijk is van het indienen van een formele aanvraag om omgevingsvergunning en belangen van derden' zo laat het college aan de raadsleden weten. Het naar achteren plaatsen van het gebouw is volgens het college uit ruimtelijk oogpunt niet bezwaarlijk. Aan de Vaartweg wordt een dorpsplein gerealiseerd welke overgaat in een schoolplein met daarachter het nieuw te realiseren schoolgebouw. Het schoolplein aan de voorzijde wordt straks iets ruimer. Aan de achterzijde van de school is het resterende weiland dan nog ruim 22,5 meter diep. Naar de mening van het college is ook sprake van een goede ruimtelijke ordening bij het naar achteren plaatsen van het schoolgebouw.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5022

Verrassend vwo van start

DONGENS ALLERLEIGeplaatst door internetkrant wo, september 26, 2018 14:32:58

Verrassend vwo van start

Afgelopen maandag was het weer zo ver, het begin van de eerste breakweek van dit schooljaar. Dit jaar is er een totaal nieuw programma opgezet voor de klassen vwo en tvwo 1, genaamd ‘verrassend vwo’. Het thema van de eerste dag was wetenschap. Klas vwo1a kreeg allereerst college van Adriaan ter Braack, een wetenschapsjournalist. Adriaan had flink wat proefjes voorbereid om die vervolgens via een wetenschappelijke manier te verklaren. De proefjes waren een simpele manier om toch best complexe theorieën uit te leggen. De andere klas, tvwo1b, ging aan de slag om een ‘kreukelzone’ te maken voor een ei, de zogenaamde “egg challenge.” De bedoeling was om het ei op het einde van de dag van 10 meter hoogte te laten vallen en dit zou dan nog heel moeten blijven. De constructies om het ei te beschermen werden gebouwd met onder andere bubbeltjesplastic en watjes. Halverwege de ochtend wisselde het programma en ging vwo1a aan de slag met de “egg challenge” terwijl tvwo1b college kreeg van Adriaan ter Braack. Toen beide groepen klaar waren, was het natuurlijk zaak om alle constructies daadwerkelijk te gaan testen. Het trappenhuis van gebouw A werd in beslag genomen en alle ontwerpen werden van de tweede verdieping naar de kelder gegooid! Er zaten een paar heel mooie constructies tussen met bijvoorbeeld een parachute. Uiteindelijk bleef meer dan de helft van de eieren heel, een hele prestaties van onze vwo’ers. Het was een zeer interessante, leerzame en vooral leuke dag!


Verrassend vwo dag 2

Vandaag maakten de vwo en tvwo 1 leerlingen onder leiding van leerlingen van vwo5 kennis met de kunst van het debatteren en met de uitdagingen die getallen en wiskunde te bieden hebben; twee activiteiten die ze later in hun vwo-carrière gegarandeerd vaker tegen zullen komen. De leerlingen van het Lagerhuisdebat-team gingen onder leiding van Rob van Esch aan de slag met kleine groepjes brugklasleerlingen. Allereerst werd er geoefend met enkele proefdebatoefeningen die de bovenbouwleerlingen zelf ook gebruiken. Vervolgens werd deze kennis in de praktijk gebracht middels een eerste officiëel debat met andere teams uit de klas, vanzelfsprekend ook weer ondersteund door de vwo5- leerlingen! Tegelijkertijd gingen de wiskundeB-leerlingen uit vwo5 aan de slag met de andere brugklassers. Na een centrale uitleg over de wereld van de getallen mochten de burgklasleerlingen in groepjes aan de slag met het oplossen van vraagstukken. Het doel: zoveel mogelijk punten binnenslepen, zodat we aan het einde van de dag kunnen kijken welke leerlingen de wiskundewedstrijd hebben gewonnen! Twee echte vwo-activiteiten, uitstekend vormgegeven door vwo-docenten en vwo-bovenbouwleerlingen die op hun beurt erg enthousiast waren over de inzet en het niveau van onze nieuwste lichting vwo’ers.

Wereld 2 daagse op het vmbo

De allereerste breakweek voor leerjaar 1 stond in het teken van de Wereld 2-daagse. Op maandag en dinsdag waren allerlei culturele, muzikale en kunstzinnige activiteiten gepland waarin het thema Vluchtelingen centraal stond. De week werd opgestart met een vertelling van een vluchteling die het verhaal begeleidde met muziek die live gespeeld werd in de aula op gebouw B. Daarna gingen de groepen geel, wit, groen en rood op maandag en dinsdag workshops volgen. Ze maakten kennis met verschillende opdrachten en er werd fanatiek meegedaan. Zo werd er een djembéworkshop gegeven, werden er poëzieposters geschilderd en konden ze een oud T-shirt pimpen. Maar de topfavoriet bij velen was de workshop rap. Er werd een rap geschreven over vluchtelingen. Er werd heel wat gefreestyled, aan talent geen gebrek!Maandagmiddag was het tijd om voor het goede doel zoveel mogelijk lege flessen te verzamelen. Het werd al snel duidelijk dat er meer dan genoeg werd gedoneerd in de Dongense gemeenschap. Trots kwamen de 1e jaars terug met volle zakken en de personeelskamer op gebouw B stond al snel vol met leeg goed.

Dinsdag werd de hele dag nog enthousiast meegedaan aan de verschillende workshops. Op het einde van de dag was de prijsuitreiking van de lege-flessenactie. De groep die de meeste lege flessen had verzameld was groep geel. Wat een toppers! Uiteraard werden ze in het zonnetje gezet en kregen ze iets lekkers aangeboden.

In totaal zijn er door alle 1e jaars binnen 90 minuten tijd maar liefst 535 lege flessen verzameld, een topprestatie! De opbrengst van deze actie gaat naar Vluchtelingenwerk Nederland. We willen onze leerlingen bedanken voor hun enthousiaste inzet en kunnen terugkijken op een leuke, leerzame en gezellige Wereld 2-daagse.

Verrassend vwo dag 3, 4 en 5

Na een inleiding op wetenschap door Adriaan ter Braack en een dag vol debat en wiskunde gingen de vwo 1 en tvwo 1 leerlingen op woensdag verder met het thema vluchtelingen. Net als de leeftijdsgenoten op de havo kregen de leerlingen een online game voorgeschoteld waarbij vluchten centraal stond. Daarna kregen ze een gastles van een Syrische vluchteling die over zijn ervaringen kwam vertellen. Na een nagesprek met de docent sloten ze de dag af met een lezing van striptekenaar en oud-Cambreuriaan Jules Calis die kwam vertellen over zijn ervaringen in Libanon, Afghanistan, Duinkerken en Mali. Al met al een indrukwekkende dag.

Op donderdag was het tijd voor actie. Docente Sanne van Gastel had met hulp van enkele collega’s een heuse Cambreur-escaperoom opgezet voor onze vwo’ers. Allerlei proefjes, raadsels, geheimschriften en verstopte sleutels moesten worden opgelost en gevonden voordat leerlingen de sleutel van het lokaal vonden en uit 207 konden ontsnappen. Hard werken en vooral ook samenwerken was cruciaal om de oplossingen te vinden. Zeker voor herhaling vatbaar!

De vrijdag stond in het teken van Europa en de Europese Unie. Leerlingen van tvwo5b Global Studies gingen samen met twee docenten en met de leerlingen van vwo1a en tvwo1b aan de slag met het thema Europese Unie. Allereerst moesten de leerlingen natuurlijk uitzoeken wat de Europese Unie nu eigenlijk is, en dat blijkt al best ingewikkeld te zijn. Vervolgens vertegenwoordigden de leerlingen in groepjes verschillende landen en moesten ze met elkaar aan de slag gaan om grote Europese problemen op te lossen. En ze kwamen er al snel achter dat dit toch niet zo eenvoudig is als het soms wel lijkt. Hierbij kwamen gelukkig de debatoefeningen van dinsdag goed van pas.

Al met al was het een bewogen week vol met activiteiten voor onze nieuwe vwo’ers. De leerlingen van vwo 5 en alle docenten van het vwo-team hebben hun uiterste best gedaan om een mooi programma vorm te geven waardoor de leerlingen zich nog meer thuis voelen op het Cambreur-vwo en tegelijkertijd al meteen een goed beeld hebben gekregen van enkele zaken die ze de komende jaren te wachten staan.

Europaweek

In deze eerste breakweek was er voor leerjaar 1 (T) havo een totaal nieuw programma met als thema Europa.

Ze ontmoetten op maandag een vluchteling uit Syrië die zijn verhaal kwam vertellen en speelden ook een computergame, waarbij ze zelf op de vlucht zijn en nadenken over de keuzes die ze onderweg moeten maken. Ook bekeken ze samen met striptekenaar Jules Calis zijn tentoonstelling die tijdelijk in onze aula hangt. Op dinsdag stapten onze leerlingen op de fiets en gingen ze onder leiding van gids Rolf Rombouts een toeristische selfietour door Dongen maken: de Cammeleur, de Looierij, de bergen, het Wilheminapark en de kerk stonden onder andere op het programma. Onze leerlingen maakten bij elke locatie een mooie selfie en ze gaan er zelf nog een digitale collage van maken.


Woensdag werkten we samen met de gemeente Dongen aan een project rondom duurzaamheid in Europa, maar dus ook duurzaamheid in Dongen. Leerlingen moesten een plan maken hoe we Dongen duurzamer kunnen maken, nadat ze informatie van Mark Roza en Oscar van Rijn hadden ontvangen. Ook een kijkje op het duurzame dak van ons gemeentehuis behoorde tot het programma. Donderdag belandden de kids op een heuse internationale camping (buiten bij ons OLC) en leerden ze te overleven op een camping in verschillende talen. Engels, Duits, Frans en Spaans stonden op het programma. We sloten deze fantastische (zonnige!) dag op de camping gezellig af met een gezamenlijke bbq.


  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5021

Een dubbel blues programma in Dongen.

MUZIEKGeplaatst door internetkrant di, september 25, 2018 16:42:06

Een dubbel blues programma in Dongen.

Blues Promotion Dongen presenteert een dubbel blues programma met de uit de Verenigde Staten afkomstige duo Joe Filisko & Eric Noden en uit Finland The Tomi Leino Band.

Joe Filisko & Eric Noden, voor degene die nog nooit van Joe Filisko gehoord hebben is hier een opfrisser, maar voor de ware mondharmonica liefhebber is hij hun idool. Joe is als ‘harmonica customizer’ wereldbekend. Tal van grootmeesters op dit instrument, zoals Kim Wilson, Jerry Portnoy spelen op door Joe Filisko verbouwde harmonica’s. Alle belangrijke harmonicafabrikanten staan op Joe’s klantenlijst. Hij heeft een complete academische kennis van alle facetten van het harmonicaspel, en beschouwt het als een missie om die om die met alle harmonica lieghebbers te delen. Zelf is hij is hij op muzikaal technisch vlak één van de beste harmonicaspelers wereldwijd. Als hij weer eens op tournee gaat dan is zanger/gitarist Eric Noden zijn buddy. Eric Noden’s gitaarspel is geïnspireerd door de bluesgitaristen uit de 20 en 30er jaren zoals Mississippi John Hurt, Charlie Patton en Gary Davis. Zelf is hij afkomstig van Ohio maar trok in 1994 naar Chicago waar hij in het harde clubcircuit snel zijn weg vond bij de scene aldaar. Tevens is hij een uitstekende songwriter, acteur en een educatieve performer die continue de traditionele blues en rootsmuziek opnieuw uitvindt voor het hedendaagse blues publiek. Joe Filisko & Eric Noden zijn live een ware blues show die niet alleen de sound maar ook de emotionele spirit van een van de belangrijkste invloeden van de Amerikaanse muziek etaleren. Het unieke van de blues is dat dit genre het enige is die de mondharmonica volledig heeft omarmd.persfoto

Tomi Leino Band: Tomi Leino is een blueszanger, gitarist, mondharmonicaspeler en componist uit Helsinki. Hij is een autodidact die al een groot gedeelte van zijn leven naar blues luistert en bluesmuziek maakt. Finland is het land van de 1000 meren maar het telt ook haast even veel bluesbands. Zij toerden niet alleen in de Scandinavische landen, maar waren ook vaak hier in de lage landen te zien, meestal als begeleiders van James Harman, en Mark Hummel. Zij prefereerden deze Finnen vanwege hun oorspronkelijke stijl maar ook als uitstekende muzikanten. Twee jaar terug etaleerden zij dat op hun cd “Hip Shootin’ die als een pareltje beschouwd mag worden, pure downhome blues van het zuiverste water. Tomi Leino, bassist, gitarist Jaska Prepula en drummer Mikko Peltola zoeken het in eenvoud in de muziek. Geen noten poeperij waar je vaak mee overspoeld wordt maar korte doeltreffende solo’s in de dienst van het nummer. Een heerlijke sound die nooit over de top gaat, karig, om dicht bij de sound te blijven. Tomi Leino Band is een straight bluesband, intensief en dynamisch, een band die overal best nog een keer mag binnenstappen, bands die de blues levend houden.

Zondag 21 oktober a.s. Zaal open 16.00 Aanvang 16.30

Café-Zaal De Gouden Leeuw st.Josephstraat 107 Dongen Entree 10 euro.

http://www.rootsduo.com/  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5020

Werkzaamheden in de Dr. Willem Dreeslaan

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant wo, september 19, 2018 18:02:05

Werkzaamheden in de Dr. Willem Dreeslaan

Binnen twee jaar krijgt het gebied Dr. Willem Dreeslaan, Looiershof, Wilhelminaplein, Nieuwstraat en Park Vredeoord een nieuw gezicht. Van dinsdag 2 oktober tot en met vrijdag 9 november worden de eerste werkzaamheden aan de Dr. Willem Dreeslaan uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan is er eerst een inloopavond op dinsdag 25 september, van 18.00 tot 19.30 uur in De Cammeleur. Binnenlopen kan tussen deze tijden.


Tijdens de inloopavond is er informatie beschikbaar over het ontwerp, de planning, fasering en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Ontwerp

De Dr. Willem Dreeslaan wordt in delen aangepakt. De eerste fase heeft betrekking op het deel tussen de Hoge Ham en de haakse bocht in de Dr. Willem Dreeslaan. Dit gebied krijgt dezelfde inrichting als de vernieuwde Hoge Ham. De bocht halverwege de Dr. Willem Dreeslaan wordt minder scherp gemaakt. Ter hoogte van het appartementencomplex worden de struiken verwijderd en extra parkeerplaatsen aangelegd. Voor het appartementencomplex komt een parkeervak voor laden en lossen. Op de hoek van het appartementencomplex grenzend aan het park komt een nieuw groenvak met een boom. Ook worden een extra infiltratieriool en een waterbergend funderingspakket onder de rijweg aangebracht, zodat regenwater beter de bodem kan binnendringen. Daarnaast komt er nieuwe LED-verlichting.


Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden is de Dr. Willem Dreeslaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor verkeer richting het Looiershof wordt een omleidingsroute ingesteld via de Hoge Ham, Sint Josephstraat, Wilhelminaplein. Het eenrichtingsverkeer op de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen wordt daartoe tijdelijk omgedraaid. Gemotoriseerd verkeer kan dan via de Hoge Ham vanaf de kruising met de Geer en Monseigneur Ariënsstraat naar de kruising met de Biezen rijden. Gemotoriseerd verkeer naar Hoge Ham 127 - 142 wordt tijdelijk omgeleid via de Biezen, Monseigneur Schaepmanlaan en Monseigneur Poelsstraat.


Weekmarkt

In verband met de omleidingsroute wordt de markt die elke maandag op de Hoge Ham staat tijdelijk naar parkeerterrein Binnenhoven (nabij de Aldi) verplaatst. Het gaat om de markt van maandag

8 oktober, 15 oktober, 22 oktober, 29 oktober en 5 november.

Meer informatie

Bewoners en ondernemers die vragen hebben over het project kunnen contact opnemen met Arnoud voor de Poorte, projectuitvoerder van de gemeente Dongen, telefoon 06 - 29 50 18 00,

e-mail: arnoud.voor.de.poorte@dongen.nl. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen bewoners en ondernemers vragen stellen aan Ton Mouws, uitvoerder van aannemer C-Infra, telefoon 06 - 34 49 23 38, e-mail: uitvoering@c-infra.nl.

Meer informatie over de herinrichting van het centrum staat op de website www.dongen.nl (Actueel > Nieuws).

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post5019