DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Hoe om te gaan met natuurbrand risico?

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee di, juli 17, 2018 11:23:41

Hoe om te gaan met natuurbrand risico?
Dongen, 17 juli 2018. Natuurlijk is de in sommige media gepubliceerde te verwachten temperatuurontwikkeling volgende week tot 40 graden en meer vooralsnog overdreven verklaard , maar het is warm tot heet .Droog ook.Kurkdroog. En dat al maanden achtereen. De paar druppels die hier en daar vielen uit de dreigende wolken maandagavond boven Dongen is een druppel op de gloeiende plaat gebleken en daarmee is het droge schip nog niet met de boeg onder water, om maar eens een paar clichés te gebruiken. Een waarschuwing om voorzichtig te zijn in de natuurgebieden is dus niet overbodig. In Nederland kennen we de website www.natuurbrandrisico.nl. De gemeente wijst er vandaag in een persbericht op. Op de site kun je zien hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. Tot voor kort werd dat risico uitgedrukt in 5 kleuren, van groen (weinig risico) tot rood (hoog risico). Maar dat gaf veel verwarring met de weercodes van het KNMI. Hun code rood wil vaak zeggen dat je beter binnen kunt blijven, omdat het buiten behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Maar als het code rood voor de brandweer is, is het weliswaar oppassen voor natuurbranden, maar kun je nog rustig naar buiten, de natuur in. HIER VERDER LEZEN uitleg van gevarencodesFase 1: regulier risico
Fase 2: extra alert


Het risico op natuurbrand wordt voortaan aangegeven in 2 fases.
De voormalige kleuren licht- en donkergroen en geel zijn nu samen fase 1; oranje en rood zijn fase 2.

- Bij fase 1 is sprake van regulier risico;

- Bij fase 2 vragen we extra alert te zijn.

Houd hier rekening mee, als in uw eventuele ontheffing of vergunning nog sprake is van een van deze kleuren.

Altijd oppassen met vuur in de natuur

Bij beide fases blijft het natuurlijk belangrijk om op te passen met vuur in de natuur. Vooral als het langere tijd droog is, moeten we allemaal samen – inwoners, natuurbeheerders, brandweer, gemeenten, recreatieondernemers - extra alert zijn op het ontstaan van natuurbrand. Snel melden van brand of een verdachte situatie vermindert de kans op een onbeheersbare natuurbrand!

In de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, waar de gemeente Dongen onderdeel van uitmaakt, verkeren we momenteel in Fase 2 ( 17 juli)


Wat betekent dit voor u?

In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. toestemming en/of doorlopende vergunning voorwaarden die het mogelijk maken om open vuur (in natuurgebieden) te stoken worden opgeschort .Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).

Wees alert op verdachte situaties
....en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras

Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaatWat kunt u doen als er een natuurbrand is?Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.


Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4981

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

VRAAG EN AANBODGeplaatst door pee di, juli 17, 2018 07:51:55

Netwerk 50+ Dongen stopt met zijn activiteiten.

Na vijf jaar succesvol bemiddelen, ondersteunen en stimuleren stopt Netwerk 50+ Dongen met zijn activiteiten. In maart 2013, nadat er een golf van ontslagen over Nederland kwam, werd door John van Riel en Frank van Heteren het initiatief genomen om Netwerk 50+ Dongen te starten met het doel om de oudere werkzoekende te helpen met het vinden van een baan. De eerste inloopavonden waren zeer druk bezocht en eind 2013 hadden we 70 leden. Het kernteam vergaderde wekelijks en bedacht activiteiten die onze leden konden helpen in hun sollicitatieproces.

Bert Verbunt van de stichting : : “We hebben trainingen gegeven in het verwoorden van de z.g. elevatorpitch, sollicitatietrainingen inclusief het schrijven van een CV, motivatiebrief en het sollicitatiegesprek. Daarnaast gaven we netwerktrainingen en cursussen voor het effectief gebruik van LinkedIn en Twitter.”Tijdens de inloopochtenden werden veel onderwerpen behandeld door sprekers. Om er een aantal te noemen: Claudia Bouwens (Het Belmeisje), Theo Thomas (Strategie met Ballen), Freeke Mauritz (het CV dat werkt) en Kavita Parsan (Loopbaanswitch). Ook onderwerpen die niet direct met het vinden van een baan te maken hadden kwamen aan bod zoals “rondkomen met een bijstandsuitkering” en “de gewijzigde wetgeving van het UWV” met sprekers van het UWV en de Gemeente Dongen.

“Tijdens een aantal avondsessies hebben we thema’s behandeld zoals' hoe hanteren personeelschefs en uitzendbureaus LinkedI' en hebben de Dongense politieke partijen kennis gemaakt met onze doelstelling, die zij positief waardeerden. “zegt Verbunt.

Wat natuurlijk niet vergeten mag worden is een hele dag op 24 mei 2014 in het gebouw van scouting De Stormvogels met als thema “Omgaan met werkeloosheid” m.m.v. Egel Weerbaarheid, Out of My Box en 2Faciltate4Best Results. Het resultaat na deze 5 jaar is dat 76 leden een andere baan hebben gevonden of zelf gestart zijn met een eigen onderneming: een zeer mooi resultaat.

Bert Verbunt : “We merken dat er minder werkzoekenden behoefte hebben om lid te zijn van ons netwerk. Er lijkt geen of nauwelijks meer behoefte te zijn aan trainingen en workshops die wij geven. Tijdens de inloopochtenden wordt er nauwelijks genetwerkt en er komen geen vragen meer over het vinden van een andere baan. Ons ledental is inmiddels gedaald naar 26, exclusief het kernteam. Wij menen daarom vast te mogen stellen dat de behoefte aan Netwerk 50+ Dongen en de daarbij gegeven ondersteuning bij het vinden van een andere baan, nihil is c.q. elders wordt gevonden.”Het Kernteam Netwerk 50+ Dongen wil iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen aan het netwerk, heel hartelijk bedanken en wensen iedereen die nog op zoek is naar een baan, heel veel succes.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4980

Windmolens voor en door inwoners

REGIOGeplaatst door pee za, juli 14, 2018 13:26:13

Verkoop Spinderdelen gestart!

WINDMOLENS VOOR EN DOOR INWONERS

In regio Hart van Brabant komen vier nieuwe windmolens. Energie Dongen heeft daar samen met tien andere energiecoöperaties in deze regio het initiatief toe genomen. Die molens worden gerealiseerd vóór en dóór inwoners en ondernemers in de regio. Als lid van Energie Dongen kun je Spinderdelen kopen van €250. Dat kan van 17 juli tot en met 31 augustus 2018. Zo maak je de duurzame energie van windmolens mede mogelijk en profiteer je van de opbrengst. Lid worden kan via inschrijven en toesturen van het machtigingsformulier (te vinden op www.energiedongen.nl). Het lidmaatschap bedraagt €10 per jaar.

Waarom deze windmolens?

Het is essentieel dat onze regio zelf voldoende duurzame energie op gaat wekken. De vier windmolens leveren net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Een mooi vooruitzicht, maar zonder investeerders gaat dat niet lukken. Alleen als de leden van de energiecoöperaties samen 7,5% van de investering bij elkaar brengen, kan geld geleend worden bij een bank.

Hoe ver staat het project?

Er zijn al flinke stappen gezet. De locatie is duidelijk; de molens komen op De Spinder, net boven Tilburg, bij afvalverwerkingsbedrijf Attero, waterschap De Dommel en gemeente Tilburg. Ook is het bestemmingsplan al rond en is de landelijke subsidie voor duurzame energie al toegekend. Nu nog het geld regelen, het type windmolen uitkiezen, de molens laten bouwen en in 2019 kunnen ze draaien! Dan is weer een stukje van onze regionale energievoorziening duurzaam.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het kopen van Spinderdelen: www.spinderwind.nl.
  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4979

Nieuws uit de Langstraat vanaf week 30

LANGSTRAATGeplaatst door pee za, juli 14, 2018 12:43:14

In deze krant

Nieuws uit de Langstraat vanaf week 30


Dongen, Waalwijk, 14 juli 2018. Eerst nog mondjesmaat ,maar gaande weg meer in frequentie en omvang zal deze krant vanaf midden week 30 ook nieuws gaan brengen uit de gemeenten Loon Op zand , en Waalwijk . Ook inwoners van de kernen van die gemeenten zoals Waspik en Kaatsheuvel krijgen in deze krant hun dagelijkse plaatselijke nieuws . Hiervoor wordt een nieuw katern ingericht .Andersom zal Langstraatnieuws.nl het nieuws brengen uit Dongen ,s Gravenmoer , Dongen – Vaart en Klein-Dongen. Dit nieuws wordt opgepikt en doorgegeven aan de ook in Dongen te ontvangen kabelkrant en op kanaal 42( Ziggo) .Het uitwisselen van het nieuws gebeurt in het kader van een samenwerking met Langstraat Media, die onlangs een concessie kreeg van het commissariaat voor de Media om ook in Dongen uit te zenden. Deze krant behoudt daarbij haar onafhankelijkheid en blijft vanzelfsprekend reclamevrij HIER VERDER LEZEN


Langstraat Media zendt radio uit via twee FM- frequenties. Op 107.2 Mhz wordt 24 uur per dag Nederlandstalig muziek uitgezonden , afgewisseld met regionaal nieuws , ook uit Dongen. Deze zender heet Langtraat.NL .Op de frequentie 106.8 Mhz. worden de programma's van Langstraat.FM uitgezonden met veel muziek, actualiteiten en regio -sport. De etherzenders worden de komende tijd aanzienlijk versterkt zodat de ontvangst ook in Dongen optimaal zal zijn.Verder heeft de de nu ook Dongense Lokale Omroep de beschikking over een televisiekanaal. Kanaal 42 is in Dongen gewoon in het Ziggo -pakket te ontvangen . Na de zomerperiode zal dit kanaal ook Dongense bijdragen gaan uitzenden. Een van de openingsprogramma's zal het rechtreeks uitzenden van de opening van de Cammeleur zijn.


Lees ook HIER  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4978

Drie zorgorganisaties hebben wens tot samengaan

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee do, juli 05, 2018 15:31:54

Drie zorgorganisaties hebben wens tot samengaan

Cliënt met zorgvraag kan ook in toekomst dichtbij huis terecht

Noord-Brabant, 6 juli 2018 - Zorgorganisaties zien elkaar al lang niet meer als concurrent maar voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de hulpvragen van het toenemend aantal ouderen. De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert, drie zorgorganisaties in Noord-Brabant – die al een goede vorm van samenwerking kennen - spreken daarom de ambitie uit om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Zij onderzoeken de mogelijkheden tot een fusie.Intensieve samenwerking Mensen kunnen bij de drie zorgorganisaties rekenen op goede zorg dichtbij huis. Om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, hebben de raden van bestuur en de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert de ambitie uitgesproken om te komen tot een fusie. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarvoor winnen de organisaties nu advies in bij onder andere de drie ondernemingsraden en drie centrale cliëntenraden. Deze adviesorganen hebben tot 1 september 2018 de tijd om de bestuurders van advies te voorzien op de ambitie en de inhoud van de intentieovereenkomst. Daarna wordt duidelijk of de intentieovereenkomst getekend wordt en of er een vervolg wordt gegeven aan een verdere uitwerking.persfoto


Samen sterker De drie zorgorganisaties willen de zorg en het zorgaanbod nóg beter laten aansluiten op de toenemende en complexere zorgvragen. Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland: ’Door samen op te trekken zijn we daar in de toekomst beter toe in staat. Zo kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren en blijven aansluiten op de wens van de cliënt, ook in onze regio’s tussen de steden Breda, Gorinchem, Den Bosch en Tilburg.’ Mensen hoeven voor zorg hun vertrouwde omgeving niet te verlaten. De zorgorganisaties krijgen door een fusie meer expertise in huis en een breder aanbod aan zorgproducten. Het streven is om mensen bij elke zorgvraag te kunnen helpen.

Wanneer de zorgorganisaties samen verder gaan, ontstaat er een krachtige organisatie. Door krachten te bundelen in de zorg en een aantrekkelijke werkgever te zijn, hopen de bestuurders in de toekomst voldoende en gekwalificeerd personeel te kunnen blijven aantrekken en te behouden voor de zorgsector.

Samenwerking voortzetten De afgelopen jaren werkten de drie organisaties al in meerdere projecten met elkaar samen. John Moolenschot is bestuurder bij Schakelring: ‘Door samen te gaan, kunnen onze organisaties nóg betere zorg aanbieden aan inwoners uit de regio, die in de dunner bevolkte delen van Noord-Brabant wonen. Daarnaast kunnen we de krachten bundelen bij belangrijke zaken, denk aan innovatie en technologische ontwikkelingen.’ Zowel De Riethorst Stromenland als Volckaert en Schakelring zijn sterk lokaal verankerd. Ook na een fusie blijven zij lokaal actief. Daar ligt namelijk hun kracht. De cliënt wil graag zorg dichtbij. Bestuurder van Volckaert Annet Boekelman vult aan: ‘Wij willen graag benadrukken dat in dit samenwerkingsplan iedere locatie zijn eigenheid blijft behouden. Voor zowel de cliënt, de medewerker als voor de vrijwilliger verandert dat niet. Daar voelen mensen zich prettig bij en dat is waar zij voor gaan.’

Vergelijkbare missie en visie De drie zorgorganisaties zijn gelijkwaardig aan elkaar. De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring zijn alle drie financieel gezond met een vergelijkbare missie en visie. De kwaliteit van de zorg, de cliënttevredenheid, de grootte van de organisaties en het aantal cliënten en aantal medewerkers/vrijwilligers komen nauw met elkaar overeen. Dat is een mooie basis voor een verdergaande samenwerking.

Vervolgtraject Na de zomer wordt duidelijk of de bestuurders een handtekening gaan zetten onder de intentieovereenkomst. Vervolgens wordt er op de websites van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring gecommuniceerd over de besluitvorming. In het vervolgtraject worden ook de stakeholders van de drie zorgorganisaties betrokken en wordt de formele toestemmingsaanvraag opgestart bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4975

DE EERSTE STEENTJES VOOR DE AGNESSCHOOL ...

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee do, juli 05, 2018 15:14:57

Kinderen dragen steentjes bij en wethouder legt de eerste steen

Nieuwbouw Sint Agnesschool schiet hard op met hulp van de kinderen van de school

(ook om voor te lezen )

Dongen - Vaart ,5 juli 2018.

De schoolvakantie staat op het punt te beginnen Ook voor de leerlingen van de Sint Agnesschool in Dongen – Vaart . Maar er moest vandaag nog hard gewerkt worden. Geen proefwerken of taallessen en voor heel lang geen huiswerk meer. Er is al hard gewerkt en de rapporten zijn klaar om er misschien een beetje sip naar te kijken maar voor de meesten om er trots op te zijn. Tijd om om eens lekker uit te rusten , maar eerst nog even ' een steentje bijdragen ' aan de nieuwe school .Alle kinderen brachten vandaag een steen naar de bouwplaats waar straks een spiksplinternieuwe school komt te staan Mevrouw Bea van Beers die wethouder is in Dongen en over het bouwen van nieuwe scholen gaat en de directeur van Initia, meneer Max Verhoeven hielpen zelf ook mee door de eerste stenen te leggen. Ze hielden allebei een kort toespraakje over hoe het er allemaal uit gaat zien straks . Als alles mee zit , is de school al dit jaar ,als de kerstboom in de huiskamer staat, al klaar. Dan kan er nog geen les worden gegeven. Maar volgend jaar wel. De kinderen mochten van meneer en buurman Kimenai over zijn erf naar de bouwplaats lopen. Omdat deze buurman het ook goed vindt dat vrachtwagens en bouwvakkers over zijn erf mogen om de school te kunnen bouwen kreeg hij een bloemetje. Het was een leuke laatste schooldag voor de kinderen en de juffen en meesters. Er waren ook opa's , oma's en mamma's en papa's. Zij wilden er ook graag bij zijn. Als straks de school klaar is komt de speelplaats aan de voorkant én er komt voor alle mensen van Dongen- Vaart een prachtig dorpsplein.Het kan zijn dat het filmpje niet op jouw toestel wordt weergegeven.
Gebruik dan de desktopmodule of de youtube url  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4974

Provincie gestart met de aanbestedingsprocedure N 629

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee wo, juli 04, 2018 15:43:07

Aansluiting N629 – A27 (deelproject 1 N629)

Provincie gestart met de aanbestedingsprocedure N 629

Dongen, 4 juli 2018.De provincie is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden aan de aansluiting N629 – A27. Het betreft de aansluiting van de provinciale weg N629 op de A27 bij Oosterhout en Oosteind. Ook een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 en de Provincialeweg Oosteind valt onder deelproject 1.

Eind november van dit jaar is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De aannemer gaat dan direct aan de slag met het uitwerken van het ontwerp en waar mogelijk met voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt het eerste kwartaal 2019 met de uitvoering gestart. De uitvoering zal ongeveer twee jaar duren.


Zodra de aannemer is geselecteerd, zullen de provincie en aannemer u nader informeren over hoe en wanneer de uitvoering gaat gebeuren en wat het voor u betekent. Er zal onder andere een informatieavond worden georganiseerd.

PIP en Nota van Zienswijzen vastgesteld door GS (deelproject 2 N629)

Op 25 juni 2018 heeft Gedeputeerde Staten (GS) het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) N629 behandeld. GS accepteert het plan en heeft besloten deze aan Provinciale Staten (PS) aan te bieden ter vaststelling. Alle stukken die GS aanbieden aan PS ter vaststelling, kunt u vinden onder www.brabant.nl/vaststellingN629.

GS hebben ook de Nota van Zienswijzen vastgesteld. Daarin zijn de ingediende zienswijzen van burgers en andere belanghebbenden samengevat en van een reactie voorzien. Ook staat in deze nota het advies van de commissie m.e.r. en de reactie hierop. Er zijn 516 zienswijzen ingediend. Nadere analyse leert dat het gaat om 89 ‘unieke’ zienswijzen. Het grootste aantal zienswijzen (383) betreft een pamflet, uitgebracht door de vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Er zijn ook 18 positieve zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan voornamelijk over de gevolgen voor de natuur en de compensatie hiervan. Ook reageren belanghebbenden op het niet nader uitwerken van een ‘0-plus’ alternatief (aanpassen van het bestaande weg). De gevolgen van het nieuwe tracé voor de routes voor landbouw- en fietsverkeer en de relatie met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg Oost komen eveneens teruf in de zienswijzen.

Indieners van een zienswijze ontvangen één dezer dagen een brief, waarin aangegeven is waar men de reactie op hun zienswijze kan vinden. Voor de overige geïnteresseerden: de Nota van Zienswijzen is te vinden op www.brabant.nl/n629 onder “documenten en bestanden”.

Wijzigingen naar aanleiding van de inspraak

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen (en de opmerkingen vanuit de commissie m.e.r.) is het ontwerp PIP op een aantal onderdelen aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: • In de toelichting op het PIP is de keuze voor het voorkeursalternatief ‘Bundeling Noord’ uitgebreider gemotiveerd. Daarbij is ook toegelicht waarom het 0-plus alternatief (aanpassen van de bestaande weg) geen reëel alternatief is; • Het profiel van de zone tussen de nieuwe N629 en het Wilhelminakanaal is aangepast (op verzoek van Rijkswaterstaat). Het fietspad en de Ecologische Verbindingszone (EVZ) zijn daarbij omgewisseld, waardoor de EVZ nu naast het kanaal komt te liggen en het fietspad tussen de EVZ en de weg; • Tussen Ter Horst en de ontsluitingsweg Everdenberg Oost komt er aan de zuidzijde van de nieuwe N629 een parallelweg speciaal voor landbouwverkeer komen.

In hoofdstuk 8 van de Nota van Zienswijzen staat een overzicht van alle aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzen zijn doorgevoerd in het PIP (zie www.brabant.nl/n620 onder “documenten”).  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4973