DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Rechtbank stelt Dongen op punten in het gelijk over huisvesting seizoenarbeiders in ’s Gravenmoer

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, mei 08, 2018 23:06:58

Nieuwe aanvraag van tuinbouwbedrijf

Rechtbank stelt Dongen op punten in het gelijk over huisvesting seizoenarbeiders in ’s Gravenmoer

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 19 april jl. het beroep van de eigenaren van het bedrijf aan de Vaartweg 22 in ’s Gravenmoer ongegrond verklaard. Bij besluit van 23 mei 2017 heeft het college de gevraagde omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van 20 seizoenarbeiders in units geweigerd omdat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hiertegen heeft de eigenaar (tuinbouwbedrijf Diepstraten) bezwaar en beroep ingesteld. Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt nu dat de vergunning terecht geweigerd is. Vooruitlopend op de uitspraak van de rechtbank heeft het college op 10 april jl. een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning van tuinbedrijf Diepstraten ontvangen. Deze nieuwe aanvraag is gewijzigd ten opzichte van de geweigerde aanvraag. De units moeten tijdelijke huisvesting bieden, gedurende de seizoenarbeid, aan 16 personen. Het college zal de aanvraag beoordelen met inachtneming van de gedane uitspraak.Duidelijk kader

Wethouder Bea van Beers (Ruimtelijke Ontwikkeling): “De uitspraak van de rechtbank geeft aan dat de aanvrager onvoldoende oog heeft gehad voor het woon- en leefklimaat voor seizoenarbeiders op deze locatie. Op dat punt heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld. Op andere punten hebben we getracht een goede situatie voor buurtbewoners te realiseren. Daar geeft de rechtbank echter geen gehoor aan. We zijn verrast dat het bedrijf Diepstraten vooruitlopend op de uitspraak een nieuwe aanvraag heeft ingediend. We zullen deze aanvraag behandelen in het licht van de recente uitspraak. Deze biedt ons een duidelijk kader." Huisvesting van seizoenarbeiders is een actueel thema, ook in Dongen. In samenspraak met inwoners, dorps- en wijkraden, werkgevers en ondernemers wordt momenteel nieuw beleid ontwikkeld. Ook de bewonersdelegatie van de Vaartweg in 's Gravenmoer wordt hierbij betrokken.  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4921