DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Dodenherdenking in gemeente traditioneel en ingetogen Dongen op twee plaatsen

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door pee za, mei 05, 2018 08:09:26

Thema 'Jaar van verzet '

Dodenherdenking in gemeente traditioneel en ingetogen Dongen op twee plaatsen

Zowel in Dongen als in -s Gravenmoer werden ook dit jaar op 4 mei de doden herdacht die tijdens de twee wereldoorlogen gesneuveld zijn , geleden hebben, haat ondervonden tot hun laatste adem en veracht zijn vanwege geloof , ras of geaardheid . Herdacht werden ook zij die zijn omgekomen in oorlogssituaties , gewapende conflicten of bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Beide herdenkingen in onze gemeente waren sfeervol , plechtig en sereen. In Dongen werd de jaarlijkse bijzondere bijeenkomst gevierd in de Oude Kerk. In aanwezigheid van burgemeester Starmans en haar man , het voltallige Oranjecomité en vele andere Dongenaren. In een bijzondere herdenkingsdienst werd ademloos geluisterd en stilgestaan bij persoonlijke verhalen uit donkere dagen in de laatste oorlog die ons land trof.
Indruk maakte vooral het verhaal van Rob van Uden , die namens de Parochie Dongen en Dongen - Vaart sprak. Hij haakte in op de actualiteit van de dag. Ter plaatste was het nog onzeker of de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zou worden verstoord of niet. Inmiddels weten we dat ook Amsterdammers de dagen van ellende en zij die hun leven lieten voor de vrijheid die we nu ervaren in oprechte piëteit hebben gevierd. Kernpunt en moedig was zijn opmerking waarin hij begrip toonde voor onmenselijke situaties waarin 'onze jongens en meisjes naar probleemgebieden gestuurd worden '. Van Uden vroeg zich af of een menselijke oplossing daar wel mogelijk is. Aangrijpend was de vergelijking die hij maakte van de plannen van een kleine groep om met veel lawaai er op te wijzen dat het allemaal niet zo mooi is wat de oorlog met mensen doet. Hij gebruikte een tekst van het lied van Peter Gabriel 'Don't Give Up ' als voorbeeld dat er ook iets moois kan ontstaan na een conflict .

Bevrijdingskapel

De muzikale omlijsting werd ook dit jaar verzorgd door de Blazers Compagnie Dongen. Ook Theatergroep Message leverde een bijdrage aan de viering in de Oude kerk. Sprekers daar waren verder de heer Jan Kersbergen namens het voormalig verzet en de heer Ton Kolsteren namens de Vereniging Militaire Veteranen Dongen . Een gedicht werd gedeclameerd door Amber Marcelissen. Na de dienst in een overvolle Oude Kerk werd voorafgegaan door leden van Breda City Pipes and Drums in stoet een korte route gelopen naar de bevrijdingskapel bij het park Vredeoord. Hier werd onder andere geluisterd naar een toespraak van burgemeester Marina Starmans . Zij koos voor het memoreren uit een dagboek van een bewoner van s Gravenmoer, dat zich afspeelde in de donkere dagen van de tweede wereldoorlog .Hierbij speelde het thema angst een belangrijke rol ,maar ook de verantwoordelijkheid voor elkaar zorg voor geliefden, familie en naasten, waarin je je realiseert hoe waardevol vrijheid is. “Laten wij herdenken, uit eerbied voor alle oorlogsslachtoffers, voor al onze helden, en dit nooit, nooit vergeten. Geef onze vrijheid door! “ ・aldus burgemeester Starmans.

Na het luiden van de klokken werd bij de bevrijdingskapel de Taptoe geblazen door Danielle Deleij, gevolgd door twee minuten stilte en het Wilhelmus. .Kransen werden gelegd door vertegenwoordigers van het voormalig verzet namens de gemeente Dongen , de Vereniging Militaire Veteranen Dongen , de Anti Fascisten Groep en het Oranjecomité・Dongen. Na de kranslegging kregen de talrijke aanwezige Dongenaren de gelegenheid om bloemen te leggen en even een ogenblik in eigen gedachten te herdenken bij het monument ter plaatse
-s Gravenmoer

De herdenking in ’s Gravenmoer was ook dit jaar in de Nederlands Hervormde Kerk gevolgd door een tocht met de in s gravenmoer traditionele 'stille trom' naar het gedenkmonument . In de kerk werden toespraken gehouden en werd de sfeer verhoogd door medewerking van mevrouw van Eersel – Keller, Hella de Jonge en de heer H. Snijders . Het orgel werd bespeeld door de heer R Timmermans en de zang werd verzorgd door de Christelijke Gemengde Zangvereniging Excelsior. De Fanfare Euterpe verzorgde de rest van het muzikale gedeelte van de dienst in de kerk. solist daarbij was de heer K Blok . Bij het monument werd in een goede en aandachtige sfeer geluisterd naar een toespraak van loco Burgemeester van Beek. Hij legde later samen met wethouder van Beers een krans bij het monument namens de gemeente Dongen. Een ontroerend gedicht werd gedeclameerd door Noud Versteeg.

Kranslegging:

Namens de gemeente Dongen werd een krans gelegd door Loco- burgemeester van Beek en wethouder van Beers , namens de veteranen door Dhr J. Verduijn en Dhr. P. Verduijn , namens de dorpsraad Dhr. P. van den Heuvel en Mevr. J. Franken, namens de heemkundekring Des Graven Moer de heer G. Verhagen en Mevr. T. Nienhuis . Namens de Oranjevereniging ’s Gravenmoer lagen de heer K. van Eersel en mevrouw D. Kunst een krans. Kinderen van ONI hielpen daarbij en legden zelf ook een krans.De plechtigheid bij het monument werd afgesloten door het samen zingen van twee coupletten van het Wilhelmus begeleid door Fanfare Euterpe .

Foto's en verslag Piet EelantsGEFILMD VERSLAG IN TWEE DELEN
Het kan zijn dat op sommige apparaten de video's niet zichtbaar zijn. Gebruik in dat geval de youtube URL of zet uw mobiel even op de 'desktop modus

Speech ter gelegenheid van dodenherdenking in Dongen en s Gravenmoer in 2018

uitgesproken door

burgemeester Marina Starmans ( Dongen)

locoburgemeester Ad van Beek ( s Gravenmoer)

Wat zou u doen wanneer er een beroep op u wordt gedaan, wanneer u ziet dat de waardigheid van de ander in het geding is? Hoe ver strekt uw verantwoordelijkheid, welke middelen zijn gerechtvaardigd?

Welke gevolgen, voor uzelf en voor anderen, vindt u aanvaardbaar?
En hoe kies ik een kant als mijn eigen toekomst onzeker is?
Dit lijken misschien simpele vragen. Als u kijkt hoe we nu leven, in vrijheid. Maar wat als je leeft in tijden van oorlog, onderdrukking en geweld.


Recent kregen we een dagboek in handen van een inwoner van onze gemeente. Deze inwoner woonde ten tijde van de oorlog in 's Gravenmoer. Ik wil graag een passage uit zijn dagboek voorlezen:
Het was aardedonker toen ik met een atlas onder mijn arm tastend mijn weg zocht tussen het kippenhok en de mestvaalt om de poort in de haag te vinden. Voorlangs over de straat is makkelijker, maar nu te gewaagd met al die Duitsers in de buurt.Achter de luiken van de woonkamer scheen door smalle spleten het schijnsel van het licht. Er mankeerde dus iets met de verduistering. Enfin, dat is vanaf de straatzijde niet te zien. Ik floot een herkenningsdeuntje, zodat ze binnen zouden weten wie er in aantocht was.Het radiotoestel, een verouderd Philipsapparaat, stond op de vloer. De laatste tonen van het in morse teken V van Victorie stierven weg."goedenavond luisteraars", klonk de stem door de luidsprekers, "hier is radio Oranje, de stem van strijdend Nederland".De omroeper ging over tot een belangrijke mededeling:

Het was een waarschuwing. De Duitse 'Sicherheitsdienst', bereidde een grote razzia voor tegen de ondergrondse beweging. Ieder die aan illegale acties deelnam, of er toevallig iets vanaf wist, werd de grootste voorzichtigheid op het hart gedrukt."van het ondergronds verzet weet, ziet, hoort en zegt niemand iets" zo luidde het advies.

Deze helden waagden hun leven. Soms met hele kleine dingen. Op het niet inleveren van je radiotoestel stonden zware straffen. Je kon zomaar te werk gesteld worden in Duistland en nooit meer terug komen of erger: je werd terplekke doodgeschoten als voorbeeld voor de anderen. Deze helden zorgden voor vervoer, huisvesting, levensmiddelen, bonkaarten, noem maar op. Constant levend met de angst om ontdekt of verraden te worden.Angst kan op twee manieren uitwerken: of je verlamt, letterlijk van angst, of je krijgt de behoefte om te vechten. Niemand weet van te voren hoe je gaat reageren….en wie zijn wij, levend in onze luxe vrijheid, om dat te kunnen beoordelen?

Nog een kleine passage uit het dagboek:

De derde oorlogsnacht was de vreselijkste die ik doormaakte. Reeds bij het vallen van de avond opende het beruchte Duitse geschut. Tientallen granaten suisden neer op enkele meters afstand van de plaats waar ik samen met een familie in onze ondergrondse schuilkelder bescherming had gezocht.

Deze hel is met geen pen te beschrijven.

Ieder moment verwachtte je dat het huis boven je hoofd in elkaar zou storten. Met enige tussenpozen duurde het bombardement tot ongeveer 22.00 uur. Het ging gepaard met hevige mitrailleur- en geweervuur, een geluid voortbrengend alsof duizenden houthakkers aan het werk waren. Toen hoorden we voetstappen boven onze hoofden. Er was iemand in huis..

"wie daar?" riep ik.

"waar zitten jullie?"

"in de kelder"

"we moeten hier weg".

Consternatie….


Wacht een ogenblik, raadde ik de familie aan. Ik zal wel even op informatie uitgaan. Ik geloof zomaar niet, dat we ergens anders beter zitten dan hier. Ik had al gauw een paar Tommies opgescharreld. "Stay where you are", luidde hun advies, "if you have a good cellar you can't do better".Met deze geruststellende mededeling ging ik terug naar mijn schuilkelder. Wel gaf ik de raad om alles in gereedheid te brengen voor het geval dat wij zouden moeten vluchten. In de gauwigheid had ik gezien dat op verschillende plaatsen in het dorp hevige branden woedden. Een stroom van mannen, vrouwen en kinderen trok het dorp uit. Als door een besmetting werd één ieder door de paniekstemming bevangen…..

Dames en heren, jongens en meisjes hier aanwezig…

Lezend door dit dagboek voel je de angst, voel je de verantwoordelijkheid en zorg voor geliefden, familie en naasten en realiseer je je hoe waardevol vrijheid is.Laten wij herdenken, uit eerbied voor alle oorlogsslachtoffers, voor al onze helden, en dit nooit, nooit vergeten. Geef onze vrijheid door!

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4918