DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

HERDENKEN EN HERINNEREN – DODENHERDENKING 4 MEI 2018

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant do, mei 03, 2018 13:20:07

HERDENKEN EN HERINNEREN – DODENHERDENKING 4 MEI 2018

Jaarthema Nationaal Comité ‘Geef vrijheid door’


4 MEI IN DE GEMEENTE DONGEN

Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Herdenking plaats. Om 20.00 uur worden in het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Twee Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze gemeente herdenken wij onze oorlogsslachtoffers. De herdenking in Dongen bestaat uit een herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk, gevolgd door een stille tocht en een herdenkingsplechtigheid bij de bevrijdingskapel. De herdenking in ’s Gravenmoer is in de Nederlands Hervormde Kerk, gevolgd door een stille tocht.

De herdenking in de Oude Kerk in Dongen

De 4 mei herdenking in Dongen is ook dit jaar in de Oude Kerk aan de Kerkstraat. De herdenking start om 18:45 uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Blazers Compagnie Dongen. Theatergroep Message levert een bijdrage, er wordt een gedicht voorgedragen door Amber Marcelissen. Verder spreken onder andere de heer Jan Kersbergen namens het voormalig verzet, de heer Ton Kolsteren namens de Vereniging Militaire Veteranen Dongen en Rob van Uden namens de Laurentius Parochie.

Stille tocht en herdenking bij de Bevrijdingskapel

Na de herdenking volgt rond 19:30 uur een stille tocht naar de bevrijdingskapel. De tocht loopt via de route Kerkstraat, (korte) Kardinaal van Rossumstraat, Tramstraat en Prins Bernhardstraat / Wilhelminaplein. De stoet wordt begeleid door leden van Breda City Pipes and Drums. Bij het monument volgen toespraken van burgemeester mevrouw Starmans-Geleijns en de heer Hans Sprangers. Om 20:00u luiden de klokken en wordt de Taptoe geblazen door Danielle Deleij, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna worden er vijf kransen gelegd:

Namens het Voormalig Verzet.


Namens de gemeente Dongen.


Namens de Vereniging Militaire Veteranen Dongen.


Namens de Anti Fascisten Groep.


Namens het Oranjecomité Dongen.

Na de kranslegging krijgt u de gelegenheid om een persoonlijke groet of bloemen te leggen bij het monument en de plaquette in de Bevrijdingskapel, waarop de namen vermeld staan van alle Dongense oorlogsslachtoffers.

Vlagprotocol

In de vooravond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18:00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.Namens het Oranjecomité willen we alle Dongenaren, en in het bijzonder de bewoners langs de route van de stille tocht, verzoeken om, voor zover u hiertoe in de gelegenheid bent, het vlagprotocol van 4 mei te volgen. Tevens willen wij u verzoeken om op het moment van de stille tocht en de herdenking 20:00 uur om gepaste stilte in acht te houden.

'S GRAVENMOER

Bij het monument Declamatie: Stil door Noud Versteeg Fanfare Euterpe: Richmond Jan de Haan. Taptoe-signaal. Stilte: 2 minuten. Toespraak door de loco-burgemeester Dhr. P. Panis. Fanfare Euterpe zal spelen tijdens de kranslegging. An Irish Hijmn Tune Herman Oldenstijl.

Kranslegging:

Gemeente Dongen: Loco-burgemeester Dhr. P. Panis. Veteranen: Dhr J. Verduijn en Dhr. P. Verduijn. Dorpsraad: Dhr. P. van den Heuvel en Mevr. J. Franken. Heemkundekring Des Graven Moer: Dhr. G. Verhagen en Mevr. T. Nienhuis. Kinderen O.N.I. Gymvereniging ’s Gravenmoer. Oranjevereniging ’s Gravenmoer: Dhr. K. van Eersel en Mevr. D. Kunst. En overige aanwezigen. Samenzang:

4 mei 2018 Programma

Ter herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en hen die stierven bij recentere inzet in NAVO of VN-verband en/of namens het Nederlands Koninkrijk. Met medewerking van: Loco-burgemeester Dhr. P. Panis. Organist: Dhr. R. Timmermans. Trombonist: Dhr. K. Blok. Solist: Dhr. H. Snijders. Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior o.l.v. Mevr. C. Hakkert. Fanfare Euterpe o.l.v. Dhr. R. van den Bogaert. Declamatie: Mevr. A van Eersel-Keller.

Jaarthema van het nationaal Comité 4 en 5 mei: Jaar van Verzet

Wilhelmus van Nassaue Mijn schild ende betrouwen ben ik van duitsen bloed, zijt Gij, o God, mijn Heer! het vaderland getrouwe Op U zo wil ik bouwen, blijf ik tot in den dood. verlaat mij nimmermeer! Een prinse van Oranje Dat ik toch vroom mag blijven, ben ik vrij onverveerd, uw dienaar t' aller stond den Koning van Hispanje de tirannie verdrijven ben ik altijd geëerd.

Afsluiting: Dhr. H. Faro.

die mij mijn hart doorwondt.

Opening door Dhr. Faro.

Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior Jesus Gij mijn leven. Loek van der Leeden.

Fanfare Euterpe Benedictus Karl Jenkleins arr. Luc Vertommen. Orgel: Dhr. R. Timmermans. Trombone: Dhr. K. Blok. Pavane Jacob de Haan

Declamatie: Mevr. A. van Eersel-Keller We hebben de doden nooit kunnen begraven. Hella de Jonge. Solist: Dhr. H. Snijders Bring Him Home Valjean.

Orgel: Dhr. R. Timmermans. Trombone: Dhr. K. Blok. Psalm 105 Nico Mes.

Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior. Heer, herrinner u de namen. M. Verdaasdonk/ H. Strategier.

Fanfare Euterpe The exodus song Ernest Gold/ Pat Boone arr. Johan de Meij. Orgel: Dhr. R. Timmermans.

Samenzang:

Wilt heden nu treden voor God, den Heere, Hem boven al loven van harte zeer, En maken groot zijns lieven namens eere, Die daar nu onzen vijand slaat terneer.

Ter eeren ons Heeren wilt al uw dagen Dit wonder bijzonder gedenken toch. Maakt u, o mensch, voor God steeds wel te dragen, Doet ieder recht en wacht u voor bedrog!

Tijdens het orgelspel de kerk verlaten in volgorde van: Fanfare Euterpe, sprekers en kransleggers, Oranjevereniging ’s Gravenmoer, Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior en overige aanwezigen. Vanuit de kerk lopen wij te voet naar het monument op de hoek Molendijk- Hoofdstraat-Wielstraat.Wij verzoeken u de stille tocht in absolute stilte te lopen.

De bijeenkomsten en herdenkingen in Dongen en s Gravenmoer zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4917