DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

De Cammeleur :Multifunctioneel tot in detail

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant di, april 03, 2018 18:23:04

De Cammeleur :Multifunctioneel tot in detail

**Dongense Cammeleur wordt op 1 juni opgeleverd

**Officiële opening weekend van 1 en 2 september

Dongen, 3 april 2018. UPDATE Vandaag heeft de lokale en regionale pers een kijkje kunnen nemen binnen de muren van het multifunctionele gebouw aan de Hoge Ham. Het nieuwe gebouw dat de zogenoemde ' huiskamer van Dongen' vervangt draagt ook straks de vertrouwde naam 'Cammeleur '.De eerstgeplande oplevering op 22 maart bleek niet haalbaar . Met name onderaannemers zijn nog volop bezig met het aanbrengen van bijvoorbeeld een loopbrug in de grote zaal , het technisch voorbereiden van de keuken en andere belangrijke zaken. Met betrekking tot de latere oplevering dan was afgesproken en overeengekomen heeft het college inmiddels aan de raad laten weten dat het college met behoud van de juridische positie ten opzichte van de aannemer het belang in te zien van een kwalitatief goed gebouw en dat feit voorop te stellen. De officiële opening in september komt volgens het college ook niet in het gedrang.Door Piet Eelants
De foto's bij dit artikel zijn van Jan Stads | Pix4Profs


Danszaal

Doorkijkje theaterzaal

Eerste etage bibliotheek met zicht op de Hoge Ham

Eerste etage met zicht op het balkon boven de hoofdingang


De ( nieuwe ) opleverdatum zal 1 juni zijn. Vanaf die dag kan gewerkt worden aan de inrichting van de ruimten. Eigenlijk is alles opvallend aan het gebouw dat vooral ruimte en rust uitstraalt. De grote zaal is heel modern plat, dus gelijkvloers.Een vast podium ontbreekt, waardoor flexibele optreedplaatsen ontstaan met mogelijkheden voor muziek ,toneel ,dans , maar ook voor het vieren van grote volksfeesten zoals carnaval . De diverse andere zalen en ruimten die op elke verdieping zijn te vinden , kunnen multifunctioneel worden aangepast , sommige door schuifpanelen. Een gezellige en ruime ontvangsthal kan als lounge fungeren voor het verpozen van bezoekers voor - en tijdens pauzes aan voorstellingen. Het 'kunstpodium' beschikt straks over een bespiegelde danszaal en geluidsdichte oefenruimtes voor muzieklessen. De bieb heeft separate afdelingen voor jeugdboeken en lectuur voor de volwassenen. Lees- en rustplaatsen zijn tot ieders beschikking én op diverse plaatsen in het gebouw.Grote zaal tweede etage met zicht op Hoge Ham

Kantoorruimte eerste verdieping


Lichtinval tweede etage 3

Trap van begane grond naar de eerste verdieping


Fris en open

Er is nu al een voorstelling te maken van de kleurschakering , waaronder een niet bewerkte betonnen wand in de ingangshal. Over het algemeen is die licht vanuit wit -tinten , afgewisseld met pastel- en passende sfeervolle vooral lichte kleurstyling. Het gebouw is niet helemaal selfsupporting qua energievoorziening , maar zeker energiezuinig te noemen. Overal op de daken waar dat technisch mogelijk is, liggen zonnepanelen en de ruimtes zijn voorzien van moderne led-verlichting. Binnen-en buitenmuren zijn voorzien van de beste kwaliteit isolatiemateriaal die ook op geluiddempend gebied hun diensten zullen bewijzen. De overal en ruim gesitueerde toiletruimtes ,maar ook bak-en kook ruimtes zijn voorzien van moderne en energiearme apparatuur en ventilatiesystemen. De Cammeleur herbergt straks Stichting Donckhuys, bibliotheek Theek5, Het KunstPodium en ContourdeTwern .De multifunctionaliteit zal ook blijken in het aantal en soort ruimten waarvan de bewoners straks gebruik gaan maken. Er is volgens Jurgen Jansen, manager van Donckhuijs , straks sprake van een ineenvloeiing van ruimtes die gebouw-breed multidisciplinair door de vier gehuisveste instellingen gebruikt kan gaan worden . Er is ook voorzien in een zogenoemde 'kantoortuin' waarbij is nagedacht over een optimale werksituatie met ruimte voor persoonlijke gesprekken in een separate ruimte.
Een opvallende 'mediawand' zal worden gebruikt voor projectie van aankondigingen van voorstellingen en eventuele bezoekersinformatie. Dit kan gebeuren met moderne middelen.Het aanbrengen van een groot scherm behoort hier tot de mogelijkheden
Zicht op de vide met mediawand

Zicht vanaf begane grond naar boven

Historisch' hekwerk terug

Ook de omgeving gaat volgens wethouder Ad van Beek flink op schop. Perkeervakken worden straks in de naaste omgeving van de Cammeleur gesitueerd zoals in de huidige voortuin van het hotel. Het hekwerk dat vroeger deel uit maakte van Villa Vredeoord ( het huidige Winkk en hotel ) en jarenlang in opslag heeft gestaan, wordt teruggeplaatst op ongeveer dezelfde plaats als waar het vroeger voor hotel 'Musis Sacrum 'stond . De wethouder was samen met collega Piet Panis zeer tevreden over het verloop en de realisering van de nieuwe Cammeleur. Ook budgettair blijft de gemeente onder de 9 miljoen euro die de gehele accommodatie en omgeving van de Cammeleur gaat kosten . Er is volgens wethouder van Beek zelfs een financiële meevaller te verwachten vanwege de huidige lage rentestand . Vanmiddag werd ook bekend dat 'de optreedplaats 'nabij de nieuwe Cammeleur niet klaar zal zijn bij de opening tijdens het eerste weekend van september . De materialen voor de bouw ervan zullen niet voor die datum geleverd kunnen worden.

  • Reacties(1)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4899