DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Vereniging verbijsterd over grondaankoop voor nieuwe weg

DONGEN OPTIMAALGeplaatst door internetkrant ma, maart 19, 2018 22:47:10

Vereniging verbijsterd over grondaankoop voor nieuwe weg

Dongen, 19 maart 2018. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft een persbericht doen uitgaan waarin de vereniging melding maakt van het versturen van een brief aan gedeputeerde Van de Maat van de Provincie Noord-Brabant die gaat over de aankoop van grond voor de nieuwe weg door de Duiventoren en het Blik. ‘Wij zijn verbijsterd zijn over deze aankoop’, zo schrijft de Vereniging. Ze wil opheldering waarom de provincie, uitgerekend 5 dagen na de sluiting van de termijn voor de indiening van de zienswijzen, een onomkeerbaar besluit neemt door aankoop van perceelgrond met als motivering ‘ten behoeve van de aanpassing van de N629’. Vreemd en opmerkelijk vindt de vereniging ook, dat er in het contract geen ontbindingsbepaling is opgenomen dat de koop niet door gaat indien Provinciale Staten - na kennis te hebben genomen van de ingediende zienswijzen - zou besluiten niet akkoord te gaan met het gekozen ontwerp Bundeling Noord.


Het gaat om perceelgrond aan de Duiventorenbaan voor aansluiting op de Steenstraat. De aankoop vond plaats op 13 maart, slechts 5 dagen na de sluiting van de bezwaarperiode. Met dit onomkeerbare besluit gaat de provincie volgens de Vereniging voorbij aan de ingediende bezwaren. Het voornaamste bezwaar was dat er geen rekening werd gehouden met de belangen van de planten en de dieren en onze natuur. De Duiventoren en het Blik maken deel uit van het Natuurnetwerk Brabant. Een afschrift van de brief is verstuurd aan Provinciale Staten, omdat die in de loop van dit jaar een besluit moet nemen over de weg. Door onomkeerbare verplichtingen aan te gaan wekt de gedeputeerde volgens de vereniging de indruk Provinciale Staten voor het blok te willen zetten en de besluitvorming door Provinciale Staten over de N629 niet serieus te nemen. Deze gang van zaken voldoet niet aan de eisen, die gesteld zouden mogen worden aan democratische besluitvorming want ook Provinciale Staten worden zo voor voldongen feiten gesteld.

De provincie lijkt hiermee voorbij te gaan aan de inhoudelijke argumenten van alle ingediende zienswijzen en aan de kennis en opvattingen, die er leven bij vele Dongenaren over de aantasting van een uniek stukje natuur en een belangrijke groene long. Hiermee wordt op zijn minst de schijn gewekt dat de bezwaarprocedure een schijnvertoning en een wassen neus is.

Ook wil de Vereniging antwoord op de vraag of er zich nog meer van dit soort transacties hebben voorgedaan en hoe die passen binnen het aan Gedeputeerde Staten verleende mandaat  • Reacties(0)//optimaal.dongenhomespot.nl/#post4893